Tilaajille

Is­tu­tuk­set Ii­jo­keen jat­ku­vat – Ii­jo­keen ja sen si­vu­jo­kiin is­tu­te­taan ke­sä­kuun alussa 200 000 me­ri­lo­hen ja 50 000 me­ri­tai­me­nen vas­ta­kuo­riu­tu­nut­ta poi­kas­ta

Iijoella jatketaan vastakuoriutuneiden merilohien ja -taimenien istuttamista viime vuosien tapaan. Iijokeen ja sen sivujokiin istutetaan kesäkuun alussa 200 000 merilohen ja 50 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta.

Istutuksilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä. Nyt istutettavat kalat smolttiutuvat ja lähtevät vaellukselle muutaman vuoden kuluessa, jolloin niitä voidaan seurata Haapakoskella tehtävissä smolttitutkimuksissa.