Juuri nyt: Posion taa­ja­man va­lais­tus uu­si­taan - kun­ta­lai­sil­la mah­dol­li­suus lausua mie­li­pi­teen­sä suun­ni­tel­miin

Joko luit: Isoja kaloja nousi ver­kos­ta Kuu­sa­mos­sa - lue tästä uusin ka­la­ki­sa­jut­tu

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kala
Ruodot ja sisäelimetkin muutetaan rahaksi – "Kaikki on ”kotia päin”, mitä enemmän voidaan Koillismaalta ja lähialueelta saatavaa kalaa jalostaa"

Ruodot ja si­sä­eli­met­kin muu­te­taan rahaksi – "Kaikki on ”kotia päin”, mitä enemmän voidaan Koil­lis­maal­ta ja lä­hi­alueel­ta saa­ta­vaa kalaa ja­los­taa"

06.10.2023 16:30
Tilaajille
"Kuusamon mittakaavassa tämä on merkityksellinen investointi" – Kahden toimijan kalatalo avaa ovensa keväällä, samalla Kuusamon kala hyppää isoille vesille

"Kuu­sa­mon mit­ta­kaa­vas­sa tämä on mer­ki­tyk­sel­li­nen in­ves­toin­ti" – Kahden toi­mi­jan ka­la­ta­lo avaa ovensa ke­vääl­lä, samalla Kuu­sa­mon kala hyppää isoille vesille

06.02.2023 04:00 4
Tilaajille
Lähiruokapiiri rantautui Posiolle – Neljältä yrittäjältä myynnissä kalaa, poroa ja naudanlihaa

Lä­hi­ruo­ka­pii­ri ran­tau­tui Po­siol­le – Nel­jäl­tä yrit­tä­jäl­tä myyn­nis­sä kalaa, poroa ja nau­dan­li­haa

22.12.2022 11:00
Tilaajille
Lauantaina järjestetyn Koko Kuusamo kalastaa -tapahtuman tavoitteena on saada ihmiset kalastamaan matalalla kynnyksellä: "Toivomme, että myös Kuusamon luonnosta kiinnostutaan tapahtuman myötä"

Lauan­tai­na jär­jes­te­tyn Koko Kuusamo ka­las­taa -ta­pah­tu­man ta­voit­tee­na on saada ihmiset ka­las­ta­maan ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä: "Toi­vom­me, että myös Kuu­sa­mon luon­nos­ta kiin­nos­tu­taan ta­pah­tu­man myötä"

20.08.2022 17:00
Tilaajille
Nyt jysähti – Taivalkoskelta nousi sellainen siika, että oksat pois: "mätiäkin oli 800 grammaa"

Nyt jysähti – Tai­val­kos­kel­ta nousi sel­lai­nen siika, että oksat pois: "mä­tiä­kin oli 800 gram­maa"

15.10.2021 04:00 2
Tilaajille
Rostis voitti, mutta Kuusamon Kalalastukin pääsi kauppojen hyllyille ympäri Suomen – Lastuja tehtiin viime viikolla kahdessa vuorossa:  "Lastut vilisivät vielä viikonloppunakin silmissä"

Rostis voitti, mutta Kuu­sa­mon Ka­la­las­tu­kin pääsi kaup­po­jen hyl­lyil­le ympäri Suomen – Lastuja tehtiin viime vii­kol­la kah­des­sa vuo­ros­sa: "Lastut vi­li­si­vät vielä vii­kon­lop­pu­na­kin sil­mis­sä"

24.08.2020 21:00
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Kalat eivät ta­val­li­ses­ti puhu

07.08.2020 06:05
Tilaajille
Istutukset Iijokeen jatkuvat – Iijokeen ja sen sivujokiin istutetaan kesäkuun alussa 200 000 merilohen ja 50 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta

Is­tu­tuk­set Ii­jo­keen jat­ku­vat – Ii­jo­keen ja sen si­vu­jo­kiin is­tu­te­taan ke­sä­kuun alussa 200 000 me­ri­lo­hen ja 50 000 me­ri­tai­me­nen vas­ta­kuo­riu­tu­nut­ta poi­kas­ta

12.06.2020 10:16
Tilaajille
Lukijalta: Vihreä liike voisi edistää hyvinvointia ja yrittäjyyttä - "Nykyisellä hyödyttömällä rahan kylvämisellä  Iijoen kalaporrashankkeisiin sumutetaan kansalaisia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vihreä liike voisi edistää hy­vin­voin­tia ja yrit­tä­jyyt­tä - "Ny­kyi­sel­lä hyö­dyt­tö­mäl­lä rahan kyl­vä­mi­sel­lä Iijoen ka­la­por­ras­hank­kei­siin su­mu­te­taan kan­sa­lai­sia"

20.05.2020 14:02
"Tällä on kaikki muut paitsi baletti ja ooppera" - Markku Myllylä muutti kaksi vuotta sitten Kuusamoon ja kokosi 20 vuoden aikana keräämänsä kalavaleet kirjaksi

"Tällä on kaikki muut paitsi baletti ja oop­pe­ra" - Markku Myllylä muutti kaksi vuotta sitten Kuu­sa­moon ja kokosi 20 vuoden aikana ke­rää­män­sä ka­la­va­leet kir­jak­si

12.04.2020 09:00
Tilaajille