Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuusamon Kala Oy
Ruodot ja sisäelimetkin muutetaan rahaksi – "Kaikki on ”kotia päin”, mitä enemmän voidaan Koillismaalta ja lähialueelta saatavaa kalaa jalostaa"

Ruodot ja si­sä­eli­met­kin muu­te­taan rahaksi – "Kaikki on ”kotia päin”, mitä enemmän voidaan Koil­lis­maal­ta ja lä­hi­alueel­ta saa­ta­vaa kalaa ja­los­taa"

06.10.2023 16:30
Tilaajille
" Täällä näytämme, millaisia olemme" – Kuusamon Kala avasi tehtaanmyymälän, joka suunnittelee myös suoramyyntipäiviä

" Täällä näy­täm­me, mil­lai­sia olemme" – Kuu­sa­mon Kala avasi teh­taan­myy­mä­län, joka suun­nit­te­lee myös suo­ra­myyn­ti­päi­viä

29.06.2023 04:00 8
Tilaajille
"Kuusamon mittakaavassa tämä on merkityksellinen investointi" – Kahden toimijan kalatalo avaa ovensa keväällä, samalla Kuusamon kala hyppää isoille vesille

"Kuu­sa­mon mit­ta­kaa­vas­sa tämä on mer­ki­tyk­sel­li­nen in­ves­toin­ti" – Kahden toi­mi­jan ka­la­ta­lo avaa ovensa ke­vääl­lä, samalla Kuu­sa­mon kala hyppää isoille vesille

06.02.2023 04:00 4
Tilaajille
Uusi käsittelylaitos vähintään kaksinkertaistaa kalatuotteiden tuotannon Kuusamossa – Kuusamon Kala tuplannee myös henkilöstönsä ensi vuonna

Uusi kä­sit­te­ly­lai­tos vä­hin­tään kak­sin­ker­tais­taa ka­la­tuot­tei­den tuo­tan­non Kuu­sa­mos­sa – Kuu­sa­mon Kala tup­lan­nee myös hen­ki­lös­tön­sä ensi vuonna

20.09.2022 13:15 1
Tilaajille
Pohjoisen vedet ovat hyväkuntoisia ja alikalastettuja, ja siksi niissä on potentiaalia, sanoo Juha Korhonen – Kotimaisen kalan syöntiä halutaan lisätä, koska siitä hyötyvät talous, terveys ja ilmasto

Poh­joi­sen vedet ovat hy­vä­kun­toi­sia ja ali­ka­las­tet­tu­ja, ja siksi niissä on po­ten­tiaa­lia, sanoo Juha Kor­ho­nen – Ko­ti­mai­sen kalan syöntiä ha­lu­taan lisätä, koska siitä hyö­ty­vät talous, terveys ja ilmasto

21.03.2022 04:00
Tilaajille
"Kuusamo on hyvä tiivistelmä Suomen kauneudesta" – Huippukokki Ilkka Lääveri haaveilee ravintolasta Kuusamossa: Lääverin ja Huonon Äidin ruokakirjassa sata sivua Kuusamoa

"Kuu­sa­mo on hyvä tii­vis­tel­mä Suomen kau­neu­des­ta" – Huip­pu­kok­ki Ilkka Lääveri haa­vei­lee ra­vin­to­las­ta Kuu­sa­mos­sa: Lää­ve­rin ja Huonon Äidin ruo­ka­kir­jas­sa sata sivua Kuu­sa­moa

20.02.2022 17:00
Tilaajille
Uusi kalanjalostamo Kuusamoon – Investointi on yli kahden miljoonan euron suuruinen: "Sen myötä pystymme työllistämään yhteensä 20-30 ihmistä"

Uusi ka­lan­ja­los­ta­mo Kuu­sa­moon – In­ves­toin­ti on yli kahden mil­joo­nan euron suu­rui­nen: "Sen myötä pys­tym­me työl­lis­tä­mään yh­teen­sä 20-30 ih­mis­tä"

31.10.2021 04:00 4
Tilaajille
Säilykkeet eivät jää enää kauppaan – Kuusamon Kalan säilykkeiden myynti on kasvanut korona-aikana: Nyt purkkiin laitetaan lohilastuja

Säi­lyk­keet eivät jää enää kaup­paan – Kuu­sa­mon Kalan säi­lyk­kei­den myynti on kas­va­nut ko­ro­na-ai­ka­na: Nyt purk­kiin lai­te­taan lo­hi­las­tu­ja

18.04.2021 04:00
Tilaajille
Huono äiti -yrittäjä Sari Helin löysi Kuusamosta rauhoittumispaikan koronatukikohun keskellä – Kuusamo tulevan ruokakirjan kuvissa: ”Kirjassa yhdistyy rakkaus ruokaan ja luontoon”

Huono äiti -y­rit­tä­jä Sari Helin löysi Kuu­sa­mos­ta rau­hoit­tu­mis­pai­kan ko­ro­na­tu­ki­ko­hun kes­kel­lä – Kuusamo tulevan ruo­ka­kir­jan ku­vis­sa: ”Kir­jas­sa yh­dis­tyy rakkaus ruokaan ja luon­toon”

25.02.2021 19:00
Tilaajille
”Ammattikalastajia pitäisi olla nykyistä enemmän” – Kuusamon Kalan toimitusjohtaja Juha Korhonen kaipaa alasta kiinnostuneita nuoria ammatinharjoittajaksi

”Am­mat­ti­ka­las­ta­jia pitäisi olla ny­kyis­tä enem­män” – Kuu­sa­mon Kalan toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Kor­ho­nen kaipaa alasta kiin­nos­tu­nei­ta nuoria am­ma­tin­har­joit­ta­jak­si

21.02.2021 11:00
Tilaajille
Suomalainen menestysresepti tulee taas – keksitkö sinä seuraavan ennätyksiä rikkovan hitin ruokakauppoihin?

Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti tulee taas – kek­sit­kö sinä seu­raa­van en­nä­tyk­siä rik­ko­van hitin ruo­ka­kaup­poi­hin?

14.12.2020 04:00
Tilaajille
Ilmasto ryöstää kalastajilta alkutalven tilipussia – jalostaja käyttää pakkasvarastoa kunnon jäitä odoteltaessa

Ilmasto ryöstää ka­las­ta­jil­ta al­ku­tal­ven ti­li­pus­sia – ja­los­ta­ja käyttää pak­kas­va­ras­toa kunnon jäitä odo­tel­taes­sa

14.12.2020 04:00
Tilaajille
”Homma lähti ihan lapasesta” – Kuusamon Kalan Kalalastun kysyntä räjähti käsiin televisio-ohjelman myötä: Näin valmistuu käsityönä tuhansia pakkauksia viikossa

”Homma lähti ihan la­pa­ses­ta” – Kuu­sa­mon Kalan Ka­la­las­tun kysyntä räjähti käsiin te­le­vi­sio-oh­jel­man myötä: Näin val­mis­tuu kä­si­työ­nä tu­han­sia pak­kauk­sia vii­kos­sa

12.09.2020 18:00
Tilaajille
Rostis voitti, mutta Kuusamon Kalalastukin pääsi kauppojen hyllyille ympäri Suomen – Lastuja tehtiin viime viikolla kahdessa vuorossa:  "Lastut vilisivät vielä viikonloppunakin silmissä"

Rostis voitti, mutta Kuu­sa­mon Ka­la­las­tu­kin pääsi kaup­po­jen hyl­lyil­le ympäri Suomen – Lastuja tehtiin viime vii­kol­la kah­des­sa vuo­ros­sa: "Lastut vi­li­si­vät vielä vii­kon­lop­pu­na­kin sil­mis­sä"

24.08.2020 21:00
Tilaajille
Kuusamon Kala Oy:lle 45 900 euroa tuotekehitykseen ja brändin rakentamiseen

Kuu­sa­mon Kala Oy:lle 45 900 euroa tuo­te­ke­hi­tyk­seen ja brändin ra­ken­ta­mi­seen

04.06.2020 15:00
Kuusamon Kala tuo kesäuutuuksia markkinoille – tuotekehittelyn takaa löytyy lakimies, keittiömestari, kalastaja ja yrittäjiä: "Meitä yhdistää se, että mielestämme meillä on järvet täynnä kultaa"

Kuu­sa­mon Kala tuo ke­sä­uu­tuuk­sia mark­ki­noil­le – tuo­te­ke­hit­te­lyn takaa löytyy la­ki­mies, keit­tiö­mes­ta­ri, ka­las­ta­ja ja yrit­tä­jiä: "Meitä yh­dis­tää se, että mie­les­täm­me meillä on järvet täynnä kultaa"

04.05.2020 19:00 1
Tilaajille