Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Kuu­sa­mon Kala Oy:lle 45 900 euroa tuo­te­ke­hi­tyk­seen ja brändin ra­ken­ta­mi­seen

Kainuun ja Koillismaan kalaleaderin kalatalousjaosto on päättänyt myöntää rahoituksen Kuusamon Kala Oy:n hankkeelle "Kuusamon Kala Oy tuotekehitys ja brändin rakentaminen". Hanke koskee kokonaisvaltaisesti koko yrityksen tuoterepertuaaria ja imagoa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 76 500 € ja tukea myönnettiin 45 900 €, eli 60 prosenttia.

Hankkeessa sulautetaan uusi ja vanha toiminta yhteen käymällä koko tuoterepertuaari läpi. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan täysin uusia tuotteita niin täyssäilykkeisiin, puolivalmisteisiin kuin suurtalouksille soveltuviin ruoanvalmistuskomponentteihin.

Uusilla innovatiivisilla kalatuotteilla on kysyntää myös lähialueiden ulkopuolella. Kalan tuominen sellaisissa makumaailmoissa ja tuotemuodoissa, missä kalaa ei ole perinteisesti nähty, on osa Kuusamon Kala Oy:n liikeideaa.

Hankkeessa suunnitellaan yrityksen logo, topografinen ohjeistus, verkkosivusto, sosiaalinen media, pakkaussuunnittelu, joka sisältää koevedokset ja pakkauskonseptin.

Lisäksi päivitetään yrityksen omavalvontasuunnitelma vastaamaan uutta toimintaa.

Rahoitusta saivat myös Kajaanin ammattikorkeakoulun hakema hanke "Lähikala – paikallisen kalanjalostusasteen nosto, lisäarvon tuottaminen alueelle sekä paikallisen kalan käytön lisääminen" sekä Luonnonvarakeskuksen hanke "Vesiviljelylaitoksen purkuvesien ravinteiden jatkuvatoiminen mittaaminen", jonka ideana on mitata ravinnepitoisuuksia jatkuvatoimisesti sekä yksittäisestä altaasta että koko laitoksesta.

Lapin ELY-keskus tekee lopulliset päätökset laillisuustarkastuksen jälkeen.

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader on kuluvan kauden (2014-2020) aikana myöntänyt tukea 19 paikalliselle kalatalouden kehittämishankkeelle. Lisäksi kalakipinä -aktivointirahalla on tuettu 12 pienempää hankintaa kala-alan toimijoille.

Vuosi 2020 on käynnissä olevan kauden viimeinen toimintavuosi. Kainuun ja Koillismaan alueen kalataloutta edistävien hankkeiden tukemiseen on vielä jäljellä rahaa ja kentältä toivotaankin hankeideoita. Kalatalousjaoston seuraava kokous on 29.9.2020.