Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vihreä liike voisi edistää hy­vin­voin­tia ja yrit­tä­jyyt­tä - "Ny­kyi­sel­lä hyö­dyt­tö­mäl­lä rahan kyl­vä­mi­sel­lä Iijoen ka­la­por­ras­hank­kei­siin su­mu­te­taan kan­sa­lai­sia"

Kirjoittajan mielestä Iijoen vesistöön kannattaisi istuttaa muutakin kalaa kuin lohia.
Kirjoittajan mielestä Iijoen vesistöön kannattaisi istuttaa muutakin kalaa kuin lohia.
Kuva: Mikko Halvari

Koillismaan vihreiden hallituksen edustajat Mika Flöjt ja Jouko Nikkonen kirjoittavat (13.5 Koillissanomat) Iijoen kalatalousvelvoitteiden uusimisesta.

”Yleisenä velvoitteiden periaatteena tulee olla ns. haitan aiheuttaja maksaa - periaate, jolloin vesivoimayhtiöt haittojen aiheuttajana vaelluskaloille kustantavat tarvittavien parannustoimien suunnittelun, toteutuksen; rakentamisen sekä vaelluskalojen palauttamisen ylös- ja alaspäin kulun mahdollistamilla luonnonmukaisilla ohitusuomilla. Korostamme, että Iijoen KAIKKIEN patojen ohi, aina Koillismaan latvavesiä myöten, tulee rakentaa luonnonmukaiset ohitusuomat.”

Vihreiden edustajat kosiskelevat yleistä mielipidettä ja haluavat vaikuttaa  päättäjiin.  Pääministeri Sipilän hallitus käytti lähes kahdeksan miljoonaa euroa vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseen vuosille 2016-2019.  Nykyinen hallitus on varannut kuusi miljoonaa euroa vaelluskalojen elvytykseen.

Hallituksien myöntämiä varoja, EU-rahastojen ja yksityisten rahaa Iijoella on käytetty vaelluskalahankkeisiin 12 miljoonaa euroa. Hankkeen tavoitteena oli suunnitella Iijoella viiteen voimalaitokseen kalaportaat, käynnistää lohen ja taimenten ylisiirto voimalaitosten yläpuolisille vesialueille ja toteuttaa kalanpoikasten pilottihanke poikasten alasvaelluksen turvaamiseksi.

Kalaporrashanke tyssäsi siihen, että Raasakan voimalaitokseen suunniteltu ensimmäinen kalaporras osoittautui liian kalliiksi. Hankkeeseen oli varattu viisi miljoonaa euroa, mutta kukaan tarjouksen tehneistä rakentajista ei suostunut porrasta tekemään alle 10 miljoonan.

Iijokisuulta siirrettiin lohia voimalaitosten yläpuolisille parhaille koskikalastusalueille, jolle tuli kalastusrajoituksia.  Siirtolohiin tuli pintavaurioita ja kuolleita oli heti lähes kolmannes.

Siirtokaloista voi tulla jälkeläisiä, smoltteja,  mutta tutkimuksilla on osoitettu, etteivät poikaset selviä elävänä  viidenvoimalaitoksen läpi ja voimala-altaiden haukien vuoksi alas mereen.

Jokivarteen ei haluta tai tarvita kalliita, hyödyttömiä kalaportaita ja kalojen ylisiirtoja. Paras vaihtoehto on, että vuosittainen Iijoen luonnontilainen sadan tonnin saalis palautetaan.Iijoen jokisuun ja joen luonnontilainen vuosittainen saalis on ollut 39 tonnia lohta. Loppuosa muodostuu meri- ja  järvitaimenista sekä vaellus-, kesä- ja järvisiioista.

Meillä on parempiakin kaloja kuin merilohi. On kirjo- ja järvilohta, harjusta, rautua, puronieriää, karppeja ja kuhaa.

Pyyntikokoisten kalojen istutuksilla pystytään takaamaan saalisvarmuus ympäri vuoden eikä pyyntirajoituksia tarvita.  Toimenpiteellä saadaan Iijoesta Suomen vetovoimaisin kalastuskohde, ehkä Euroopan paras kalastusalue.


Vihreän liikkeen edustajat ovat edellyttäneet, että hallitusohjelmaan on kirjattava kalaportaiden rakentamisvelvoite.

Tämä kuuluu samaan sarjaan mitä oululainen vihreiden kansanedustajaehdokas on esittänyt, että Oulujoen voimalaitokset pitää purkaa, koska ne ovat kalan kulun esteenä.

Hallitusohjelmaan tulee kirjata, että padottujen jokien saalismenetykset on kompensoitava pyyntikokoisilla kalalla.  Iijokivarren asukkaiden saalismenetyksiä ei ole pidetty erikoishoitoa kaipaavana potilaana jonka puolesta olisi taisteltava.

Nykyisellä hyödyttömällä rahan kylvämisellä  Iijoen kalaporrashankkeisiin sumutetaan kansalaisia.  Politikoille varmistetaan seuraavissa vaaleissa runsas äänisaalis ja politikkoja myötäileville suunnittelijoille varmistetaan muhkeat euromääräiset vuositulot.

Näin koronaviruksen aikana nousee arvoon yrittäjyys. Yrittäjien veroeuroilla maksetaan koulutus, terveydenhoito ja julkisen sektorin menot.

Olen yrittänyt selvittää, mutta tietääkseni koko Koillismaalla ei ole ainuttakaan vihreän liikkeen edustajaa, joka olisi itsenäinen yrittäjä. Onko koko Suomessa? Mika Flöjt voisi kertoa miksi vihreän liikkeiden edustajia ei kiinnosta itsenäinen yritystoiminta.

Pentti ParviainenKalanviljelijä Taivalkoski