Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kirja
Jouko Vahtola esitteli uusinta kirjaansa Taivalkoskella –  Näin syntyi Kuolema Iijoella -teos

Jouko Vahtola esit­te­li uusinta kir­jaan­sa Tai­val­kos­kel­la –  Näin syntyi Kuolema Ii­joel­la -teos

23.11.2023 18:00
Tilaajille
Lainavinkki: Kirja pakolaisuudesta, äidinrakkaudesta, sodasta, rauhasta ja elämästä

Lai­na­vink­ki: Kirja pa­ko­lai­suu­des­ta, äi­din­rak­kau­des­ta, so­das­ta, rau­has­ta ja elä­mäs­tä

19.08.2023 04:00
Tilaajille
"Hillastaminen on parasta, mitä ihminen voi tehdä" – Rakkaus hillaa ja suota kohtaan sai ystävykset kirjoittamaan kirjan, jossa suolla on koko elämä iloineen ja suruineen

"Hil­las­ta­mi­nen on pa­ras­ta, mitä ihminen voi tehdä" – Rakkaus hillaa ja suota kohtaan sai ys­tä­vyk­set kir­joit­ta­maan kirjan, jossa suolla on koko elämä iloi­neen ja su­rui­neen

29.07.2023 12:00
Tilaajille
Kuisma Suopela ja Sari Arponen rustasivat huumoripiirroskirjaset arjen iloksi – "Alamme nauraa hekottamaan jollekin asialle ja samalla toteamme, että hei tästäkin saadaan piirros"

Kuisma Suopela ja Sari Arponen rus­ta­si­vat huu­mo­ri­piir­ros­kir­ja­set arjen iloksi – "Alamme nauraa he­kot­ta­maan jol­le­kin asialle ja samalla to­team­me, että hei täs­tä­kin saadaan piir­ros"

11.06.2023 17:00
Tilaajille
Lainavinkki: Syvää korruptiota ja köyhiä, mutta ystävällisiä ihmisiä

Lai­na­vink­ki: Syvää kor­rup­tio­ta ja köyhiä, mutta ys­tä­väl­li­siä ihmisiä

29.04.2023 12:00
Tilaajille
Lainavinkki: Suomalaista huuhaata kautta aikain

Lai­na­vink­ki: Suo­ma­lais­ta huu­haa­ta kautta aikain

11.03.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Amerikkaan paremman elämän toivossa

Lai­na­vink­ki: Ame­rik­kaan pa­rem­man elämän toi­vos­sa

22.01.2023 04:00
Tilaajille
Eetun muistelmat kirjaksi – Kuusamolaiset sisarukset julkaisivat edesmenneen isänsä muistelmat kirjaksi

Eetun muis­tel­mat kir­jak­si – Kuu­sa­mo­lai­set si­sa­ruk­set jul­kai­si­vat edes­men­neen isänsä muis­tel­mat kir­jak­si

21.12.2022 17:00
Tilaajille
Karjalaisen kirjasta toinen painos –"onneksi olen jo 46-vuotias"

Kar­ja­lai­sen kir­jas­ta toinen painos –"on­nek­si olen jo 46-vuo­tias"

11.11.2022 14:04 3
Tilaajille
Lainavinkki: Varjo ja riipus

Lai­na­vink­ki: Varjo ja riipus

05.11.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sa­nan­va­paus, lain ja esi­val­lan kun­nioi­tus eivät ole kaup­pa­ta­va­raa – vas­tauk­se­ni Seppo Er­vas­til­le

14.09.2022 04:00 2
Tilaajille
Lainavinkki: Pohjoisen taikaa ja nostalgiaa

Lai­na­vink­ki: Poh­joi­sen taikaa ja nos­tal­giaa

09.09.2022 16:30
Tilaajille
Lainavinkki: Orjasopimuksia suuren suosion takana

Lai­na­vink­ki: Or­ja­so­pi­muk­sia suuren suosion takana

04.11.2021 19:00
Tilaajille
Pykeijan elämykset kirjaksi – Posiolainen neljän naisen ryhmä julkaisi Pohjois-Norjaan tekemältään kirjoittaja- ja valokuvausmatkaltaan esikoisteoksen

Py­kei­jan elä­myk­set kir­jak­si – Po­sio­lai­nen neljän naisen ryhmä jul­kai­si Poh­jois-Nor­jaan te­ke­mäl­tään kir­joit­ta­ja- ja va­lo­ku­vaus­mat­kal­taan esi­kois­teok­sen

06.10.2021 15:00
Tilaajille
Kalastusneuvoksen tuorein kirja neuvoo Jäämeren jigit ja juksaukset: "Kaikkien ei tarvitse tehdä samoja virheitä Jäämerellä"

Ka­las­tus­neu­vok­sen tuorein kirja neuvoo Jää­me­ren jigit ja juk­sauk­set: "Kaik­kien ei tar­vit­se tehdä samoja vir­hei­tä Jää­me­rel­lä"

15.02.2021 15:00
Tilaajille
Kuolleesta isästä voi kirjoittaa muutakin kuin paljastuskirjan – Petri Vartiainen kirjoitti hyvästä isäsuhteesta pohtien isyyttä ja miehuutta: ”Meidän pitää hyväksyä myös perinteinen mies"

Kuol­lees­ta isästä voi kir­joit­taa muu­ta­kin kuin pal­jas­tus­kir­jan – Petri Var­tiai­nen kir­joit­ti hyvästä isä­suh­tees­ta pohtien isyyttä ja mie­huut­ta: ”Meidän pitää hy­väk­syä myös pe­rin­tei­nen mies"

16.12.2020 17:00
Tilaajille
Vuonna 2010 Martti Käkilehto ei tiennyt sukunsa historiasta mitään – nyt luettavissa on 800 sivua Käkilehdon kirjoittamaa sukuhistoriaa: "Onneksi netistä löytyi suomi-ruotsi-sanakirja vuodelta 1836"

Vuonna 2010 Martti Kä­ki­leh­to ei tiennyt sukunsa his­to­rias­ta mitään – nyt luet­ta­vis­sa on 800 sivua Kä­ki­leh­don kir­joit­ta­maa su­ku­his­to­riaa: "On­nek­si netistä löytyi suo­mi-ruot­si-sa­na­kir­ja vuo­del­ta 1836"

02.12.2020 18:00
Tilaajille
Riisitunturi – tykkypuiden satumaisema – Koillismaan ainutlaatuinen luonto, erityisesti Posion Riisitunturin kansallispuiston talvimaisema innoitti italialaista Franco Figaria kirjan tekoon

Rii­si­tun­tu­ri – tyk­ky­pui­den sa­tu­mai­se­ma – Koil­lis­maan ai­nut­laa­tui­nen luonto, eri­tyi­ses­ti Posion Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton tal­vi­mai­se­ma in­noit­ti ita­lia­lais­ta Franco Figaria kirjan tekoon

09.10.2020 04:00
Tilaajille
"Tällä on kaikki muut paitsi baletti ja ooppera" - Markku Myllylä muutti kaksi vuotta sitten Kuusamoon ja kokosi 20 vuoden aikana keräämänsä kalavaleet kirjaksi

"Tällä on kaikki muut paitsi baletti ja oop­pe­ra" - Markku Myllylä muutti kaksi vuotta sitten Kuu­sa­moon ja kokosi 20 vuoden aikana ke­rää­män­sä ka­la­va­leet kir­jak­si

12.04.2020 09:00
Tilaajille
Posion ainutlaatuinen luonto innoitti kirjan tekoon – "Teos on kunnianosoitus Suomen ja Posion alkuperäiselle luonnolle"

Posion ai­nut­laa­tui­nen luonto in­noit­ti kirjan tekoon – "Teos on kun­nian­osoi­tus Suomen ja Posion al­ku­pe­räi­sel­le luon­nol­le"

09.03.2020 05:00
Tilaajille