Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Kirjallisuus
Tommi Kinnusen Pimeät kuut ehdolla 15 000 euron arvoisen Botnia-palkinnon saajaksi – voitosta kilpailee kahdeksan teosta, joista viisi on romaaneja

Tommi Kin­nu­sen Pimeät kuut ehdolla 15 000 euron ar­voi­sen Bot­nia-pal­kin­non saa­jak­si – voi­tos­ta kil­pai­lee kah­dek­san teosta, joista viisi on ro­maa­ne­ja

04.09.2023 12:52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jorma Kanasen lu­ki­ja­kir­je: Joko Kuu­sa­mon kirkon polton tabu murtuu?

25.08.2023 12:00 1
Tilaajille
Kuusamon seurakunta juhlii 350 vuottaan ja julkaisee uuden historiakirjan – "Haluttiin, että tarinat ja muistot tulevat kerrotuiksi"

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta juhlii 350 vuot­taan ja jul­kai­see uuden his­to­ria­kir­jan – "Ha­lut­tiin, että tarinat ja muistot tulevat ker­ro­tuik­si"

14.08.2023 04:00
Tilaajille
Vuoden verran kirjeenvaihtoa omenapuista, uupumuksesta ja koulumaailman rakenteellisista ongelmista – Minna Rytisalon ja Tommi Kinnusen uusi kirja vaati syntyäkseen rohkeutta

Vuoden verran kir­jeen­vaih­toa ome­na­puis­ta, uu­pu­muk­ses­ta ja kou­lu­maail­man ra­ken­teel­li­sis­ta on­gel­mis­ta – Minna Ry­ti­sa­lon ja Tommi Kin­nu­sen uusi kirja vaati syn­tyäk­seen roh­keut­ta

12.08.2023 04:00 1
Tilaajille
Tuore kirja Kiestingin motista herätti keskustelua – Epäonnisesta sotaretkestä romaanin kirjoittanut sotakirjailija Pekka Jaatinen vieraili Pudasjärvellä, josta taisteluun lähti paljon sotilaita

Tuore kirja Kies­tin­gin motista herätti kes­kus­te­lua – Epä­on­ni­ses­ta so­ta­ret­kes­tä ro­maa­nin kir­joit­ta­nut so­ta­kir­jai­li­ja Pekka Jaa­ti­nen vie­rai­li Pu­das­jär­vel­lä, josta tais­te­luun lähti paljon so­ti­lai­ta

11.08.2023 16:30
Tilaajille
Sotakirjailija Pekka Jaatinen kirjoitti romaanin Kiestingin motista – kirjailija vierailee ensi viikolla Kuusamon kirjastossa ja Tuomas Honka haastattelee

So­ta­kir­jai­li­ja Pekka Jaa­ti­nen kir­joit­ti ro­maa­nin Kies­tin­gin motista – kir­jai­li­ja vie­rai­lee ensi vii­kol­la Kuu­sa­mon kir­jas­tos­sa ja Tuomas Honka haas­tat­te­lee

02.08.2023 04:00
Tilaajille
"Hillastaminen on parasta, mitä ihminen voi tehdä" – Rakkaus hillaa ja suota kohtaan sai ystävykset kirjoittamaan kirjan, jossa suolla on koko elämä iloineen ja suruineen

"Hil­las­ta­mi­nen on pa­ras­ta, mitä ihminen voi tehdä" – Rakkaus hillaa ja suota kohtaan sai ys­tä­vyk­set kir­joit­ta­maan kirjan, jossa suolla on koko elämä iloi­neen ja su­rui­neen

29.07.2023 12:00
Tilaajille
"Kun luin sen ensimmäisen kerran, mulla meni sen jälkeen vuosi selibaatissa" – toivottu asiantuntija saatiin  viimein Päätaloviikon juhlaan

"Kun luin sen en­sim­mäi­sen kerran, mulla meni sen jälkeen vuosi se­li­baa­tis­sa" – toi­vot­tu asian­tun­ti­ja saatiin viimein Pää­ta­lo­vii­kon juhlaan

09.07.2023 17:19
Tilaajille
Reino Rinne täyttäisi heinäkuussa 110 vuotta – hänen sanansa soi nyt ajankohtaisempana kuin koskaan

Reino Rinne täyt­täi­si hei­nä­kuus­sa 110 vuotta – hänen sanansa soi nyt ajan­koh­tai­sem­pa­na kuin koskaan

04.07.2023 17:00
Tilaajille
Tommi Kinnusen Neljäntienristeys voitti ulkomaisen kirjallisuuspalkinnon

Tommi Kin­nu­sen Nel­jän­tien­ris­teys voitti ul­ko­mai­sen kir­jal­li­suus­pal­kin­non

03.07.2023 16:55 1
Tilaajille
Jos provosoidaan, ei pidä provosoitua
Kolumni

Jos pro­vo­soi­daan, ei pidä pro­vo­soi­tua

14.06.2023 04:00
Tilaajille
"Niin kauan, kun naisten osaamista vähätellään, on tekemistä" – Minna Rytisalo kyllästyi siihen, että nainen on edelleen poikkeus ja kirjoitti kirjan, jossa sadut eivät menekään niin kuin aina

"Niin kauan, kun naisten osaa­mis­ta vä­hä­tel­lään, on te­ke­mis­tä" – Minna Ry­ti­sa­lo kyl­läs­tyi siihen, että nainen on edel­leen poik­keus ja kir­joit­ti kirjan, jossa sadut eivät me­ne­kään niin kuin aina

04.05.2023 04:00 3
Tilaajille
Lainavinkki: Tositapahtumiin perustuva sotatarina kaukopartioiden tiedusteluretkistä Vytegraan – "Retki muuttuu erinäisten virheiden seurauksena kujanjuoksuksi

Lai­na­vink­ki: To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va so­ta­ta­ri­na kau­ko­par­tioi­den tie­dus­te­lu­ret­kis­tä Vy­teg­raan – "Retki muuttuu eri­näis­ten vir­hei­den seu­rauk­se­na ku­jan­juok­suk­si

23.04.2023 11:00
Tilaajille
"Näytelmän pituus on 618 kilometriä" – Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa tulee Oulun teatteriin

"Näy­tel­män pituus on 618 ki­lo­met­riä" – Tommi Kin­nu­sen Ei ker­to­nut ka­tu­van­sa tulee Oulun teat­te­riin

12.04.2023 17:00
Tilaajille
Isoisän sotakronikka on kunnianosoitus papalle – Simo Keränen on tuorein taivalkoskelainen esikoiskirjailija
Mielipidekirjoitus

Isoisän so­ta­kro­nik­ka on kun­nian­osoi­tus papalle – Simo Keränen on tuorein tai­val­kos­ke­lai­nen esi­kois­kir­jai­li­ja

23.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Lainavinkki: Suomalaista huuhaata kautta aikain

Lai­na­vink­ki: Suo­ma­lais­ta huu­haa­ta kautta aikain

11.03.2023 04:00
Tilaajille
Onko tässä erikoisin tapahtuma ikinä? Monitaidetapahtuma valtaa Rukan golfkentän, kun Mikko Levón marssittaa sinne kovimmat vaihtoehtomusiikin nimet: "Kulttuuri voisi olla joskus muutakin kuin mukavuudenhaluisen keskiluokan mielistelyä”

Onko tässä eri­koi­sin ta­pah­tu­ma ikinä? Mo­ni­tai­de­ta­pah­tu­ma valtaa Rukan golf­ken­tän, kun Mikko Levón mars­sit­taa sinne ko­vim­mat vaih­to­eh­to­mu­sii­kin nimet: "Kult­tuu­ri voisi olla joskus muu­ta­kin kuin mu­ka­vuu­den­ha­lui­sen kes­ki­luo­kan mie­lis­te­lyä”

01.03.2023 09:00 1
Tilaajille
Sari Puustisen kolumni: Elämä on yhtä sudenkuoppaa, mäyrää ja töyhtöhyypän hyökkäystä – mutta kaiken sen arvoista
Kolumni

Sari Puus­ti­sen ko­lum­ni: Elämä on yhtä su­den­kuop­paa, mäyrää ja töyh­tö­hyy­pän hyök­käys­tä – mutta kaiken sen ar­vois­ta

03.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Tiesitkö kaikkea tätä Tero Karjalaisesta? Kuusamon Prisman historian myydyimmän kirjan kirjoittaja luuli opustensa jäävän perikunnan riesaksi, mutta toisin kävi

Tie­sit­kö kaikkea tätä Tero Kar­ja­lai­ses­ta? Kuu­sa­mon Prisman his­to­rian myy­dyim­män kirjan kir­joit­ta­ja luuli opus­ten­sa jäävän pe­ri­kun­nan rie­sak­si, mutta toisin kävi

09.01.2023 19:00 4
Tilaajille
Veikko Räisäsen uusin kertoo Jokijärvestä ja isoisän dramaattisesta elämästä – "jos minä pysyn järjissäni ja voimissani, kyllä minä vielä kirjoitan"

Veikko Räi­sä­sen uusin kertoo Jo­ki­jär­ves­tä ja isoisän dra­maat­ti­ses­ta elä­mäs­tä – "jos minä pysyn jär­jis­sä­ni ja voi­mis­sa­ni, kyllä minä vielä kir­joi­tan"

05.12.2022 04:00
Tilaajille