Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirjallisuus
Lainavinkki: Pepin, Eemelin ja muiden sankarien luojan parhaat joulutarinat – tästä pääset myös lukemaan näytteen kirjasta

Lai­na­vink­ki: Pepin, Eemelin ja muiden san­ka­rien luojan parhaat jou­lu­ta­ri­nat – tästä pääset myös lu­ke­maan näyt­teen kir­jas­ta

26.11.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamolainen luontokuvaajalegenda Hannu Hautala mukana Vuoden luontokirja -kilpailun finalistijoukossa – Peltsin valitsema voittaja julkistetaan joulukuussa

Kuu­sa­mo­lai­nen luon­to­ku­vaa­ja­le­gen­da Hannu Hautala mukana Vuoden luon­to­kir­ja -kil­pai­lun fi­na­lis­ti­jou­kos­sa – Peltsin va­lit­se­ma voit­ta­ja jul­kis­te­taan jou­lu­kuus­sa

18.11.2022 08:41
Tilaajille
Onko perinteinen eräkirjallisuus katoamassa? Lajin kulta-aika käynnistyi, kun Pudasjärven Pärjänsuolta Oulun Toppilaan muuttaneet lievittivät eräkirjoilla koti-ikäväänsä

Onko pe­rin­tei­nen erä­kir­jal­li­suus ka­toa­mas­sa? Lajin kul­ta-ai­ka käyn­nis­tyi, kun Pu­das­jär­ven Pär­jän­suol­ta Oulun Top­pi­laan muut­ta­neet lie­vit­ti­vät erä­kir­joil­la ko­ti-ikä­vään­sä

23.10.2022 04:00 1
Tilaajille
Asianaja Matti Ervasti ei unohtanut rakkaintaan, runoja, ja nyt ne ovat kirjana  – "Tämä antaa minun läheisilleni minusta jotain enemmän"

Asia­na­ja Matti Ervasti ei unoh­ta­nut rak­kain­taan, runoja, ja nyt ne ovat kirjana – "Tämä antaa minun lä­hei­sil­le­ni minusta jotain enem­män"

13.10.2022 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sa­nan­va­paus, lain ja esi­val­lan kun­nioi­tus eivät ole kaup­pa­ta­va­raa – vas­tauk­se­ni Seppo Er­vas­til­le

14.09.2022 04:00 2
Tilaajille
Sari Puustisen kolumni: Tehostetaan ihmiset hengiltä ja systeemi toimimattomaksi
Kolumni

Sari Puus­ti­sen ko­lum­ni: Te­hos­te­taan ihmiset hen­gil­tä ja sys­tee­mi toi­mi­mat­to­mak­si

14.09.2022 04:00 2
Tilaajille
Botnia-ehdokkaat tarjoavat monipuolisen näkymän kirjalliseen elämään – lue kirjallisuuspalkintoraadin luonnehdinnat kahdeksasta teoksesta

Bot­nia-eh­dok­kaat tar­joa­vat mo­ni­puo­li­sen näkymän kir­jal­li­seen elämään – lue kir­jal­li­suus­pal­kin­to­raa­din luon­neh­din­nat kah­dek­sas­ta teok­ses­ta

05.09.2022 17:39
Tilaajille
Tuomo Pirttimaa kirjoittaa heistä, jotka ovat "tahtomattaan väliinputoajia" – toisen kirjan sysäsi alkuun uutinen lastensuojelutapauksesta

Tuomo Pirt­ti­maa kir­joit­taa heistä, jotka ovat "tah­to­mat­taan vä­liin­pu­toa­jia" – toisen kirjan sysäsi alkuun uutinen las­ten­suo­je­lu­ta­pauk­ses­ta

17.08.2022 20:00
Tilaajille
Lainavinkki: Kaksi huskya tipahti trailerista, tapahtuma antoi inspiraation Villikoira-romaanin kirjoittajalle

Lai­na­vink­ki: Kaksi huskya tipahti trai­le­ris­ta, ta­pah­tu­ma antoi ins­pi­raa­tion Vil­li­koi­ra-ro­maa­nin kir­joit­ta­jal­le

07.08.2022 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Oopperasta pilke silmäkulmassa

Lai­na­vink­ki: Oop­pe­ras­ta pilke sil­mä­kul­mas­sa

31.07.2022 04:00
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Viena-kuvan varhaisia rakentajia useita – Elias Lönnrot loi Kalevalan suurelta osin Vienasta kerätystä runoaarteesta
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Vie­na-ku­van var­hai­sia ra­ken­ta­jia useita – Elias Lönnrot loi Ka­le­va­lan suu­rel­ta osin Vie­nas­ta ke­rä­tys­tä ru­no­aar­tees­ta

26.07.2022 04:00 1
Tilaajille
Lainavinkki: Angeredissa pitää valtaa suku, joka toimii kuin mafia

Lai­na­vink­ki: An­ge­re­dis­sa pitää valtaa suku, joka toimii kuin mafia

23.07.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Runoutta ei tarvitse kohdata tietäen – se tulee luokse, kun sille antaa tilaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ru­nout­ta ei tar­vit­se kohdata tietäen – se tulee luokse, kun sille antaa tilaa

06.07.2022 04:00
Tilaajille
Tietokirjat enemmistönä Botnia-ehdokkaissa – 15 000 euron kirjallisuuspalkinnosta kilpailee peräti 85 teosta

Tie­to­kir­jat enem­mis­tö­nä Bot­nia-eh­dok­kais­sa – 15 000 euron kir­jal­li­suus­pal­kin­nos­ta kil­pai­lee peräti 85 teosta

27.06.2022 04:00
Tilaajille
Gummeruksen historian suurin äänikirjatuotanto alkaa – Kalle Päätalon Iijoki-sarjaa on tulossa lähivuosina kuunneltavaksi 600 tuntia

Gum­me­ruk­sen his­to­rian suurin ää­ni­kir­ja­tuo­tan­to alkaa – Kalle Pää­ta­lon Ii­jo­ki-sar­jaa on tulossa lä­hi­vuo­si­na kuun­nel­ta­vak­si 600 tuntia

21.06.2022 16:13
Tilaajille
Kuuluisa kalastusopas rauhoittaisi Tenojoen lohen pysyvästi – kuusamolaislähtöinen Tero Ronkainen tuntee syyllisyyttä lohen kohtalosta, eikä usko kalastavansa sitä enää koskaan

Kuu­lui­sa ka­las­tus­opas rau­hoit­tai­si Te­no­joen lohen py­sy­väs­ti – kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Tero Ron­kai­nen tuntee syyl­li­syyt­tä lohen koh­ta­los­ta, eikä usko ka­las­ta­van­sa sitä enää koskaan

20.06.2022 17:00
Tilaajille
Tommi Kinnunen kulkee tulevassa kirjassaan isotätinsä jäljillä 1940-luvun Kuusamossa – molemmat kamppailevat saman riittämättömyyden tunteen kanssa

Tommi Kin­nu­nen kulkee tu­le­vas­sa kir­jas­saan iso­tä­tin­sä jäl­jil­lä 1940-lu­vun Kuu­sa­mos­sa – mo­lem­mat kamp­pai­le­vat saman riit­tä­mät­tö­myy­den tunteen kanssa

20.05.2022 16:30
Tilaajille
Minna Rytisalo siirtyy Gummerukselta WSOY:n kaartiin, seuraava teos tulossa – kustantaja julkaisee Tommi Kinnuselta ja Tuomo Pirttimaalta uudet romaanit

Minna Ry­ti­sa­lo siirtyy Gum­me­ruk­sel­ta WSOY:n kaar­tiin, seu­raa­va teos tulossa – kus­tan­ta­ja jul­kai­see Tommi Kin­nu­sel­ta ja Tuomo Pirt­ti­maal­ta uudet ro­maa­nit

13.04.2022 10:39
Tilaajille
Nappaa kirjasta vinkit iloa tuottavaan harrastukseen

Nappaa kir­jas­ta vinkit iloa tuot­ta­vaan har­ras­tuk­seen

03.04.2022 04:00
Tilaajille
Petri Vartiaiselta neljäs romaani –  Kirjoittaja työsti monen vuoden ajan moniulotteista tarinaa äidin ja pojan selviytymisestä perhetaustan aiheuttamista traumoista

Petri Var­tiai­sel­ta neljäs romaani – Kir­joit­ta­ja työsti monen vuoden ajan mo­ni­ulot­teis­ta tarinaa äidin ja pojan sel­viy­ty­mi­ses­tä per­he­taus­tan ai­heut­ta­mis­ta trau­mois­ta

02.04.2022 12:00
Tilaajille