Joko luit: Ru­ka­kes­kus ke­hit­tää Maston aluetta 14 mil­joo­nal­la

Vanha kuva: Karhu ahmi viisia kania ko­ti­pi­has­ta Tol­pan­nie­mes­sä lo­ka­kuus­sa 1993

Kalakisa: Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukeminen
Suomalaisten lasten ja nuorten lukutaito on heikentynyt huomattavasti – lukuintoa voi nostattaa kesällä, sillä ääni- ja e-kirjat kulkevat helposti mukana

Suo­ma­lais­ten lasten ja nuorten lu­ku­tai­to on hei­ken­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti – lu­ku­in­toa voi nos­tat­taa ke­säl­lä, sillä ääni- ja e-kir­jat kul­ke­vat hel­pos­ti mukana

09.06.2023 12:00
Tilaajille
Lainavinkki: Syvää korruptiota ja köyhiä, mutta ystävällisiä ihmisiä

Lai­na­vink­ki: Syvää kor­rup­tio­ta ja köyhiä, mutta ys­tä­väl­li­siä ihmisiä

29.04.2023 12:00
Tilaajille
Lainavinkki: Suomalaista huuhaata kautta aikain

Lai­na­vink­ki: Suo­ma­lais­ta huu­haa­ta kautta aikain

11.03.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Merkillinen tarina harmaista herroista ja tytöstä, joka antoi ihmisille takaisin ajan

Lai­na­vink­ki: Mer­kil­li­nen tarina har­mais­ta her­rois­ta ja ty­tös­tä, joka antoi ih­mi­sil­le ta­kai­sin ajan

04.03.2023 17:16
Tilaajille
Lainavinkki: Amerikkaan paremman elämän toivossa

Lai­na­vink­ki: Ame­rik­kaan pa­rem­man elämän toi­vos­sa

22.01.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Hienovireinen kuvaus elämän käännekohdista

Lai­na­vink­ki: Hie­no­vi­rei­nen kuvaus elämän kään­ne­koh­dis­ta

14.01.2023 17:01
Tilaajille
Lainavinkki: Ihmeellinen puoti

Lai­na­vink­ki: Ih­meel­li­nen puoti

23.12.2022 12:00
Tilaajille
Lainavinkki: Pepin, Eemelin ja muiden sankarien luojan parhaat joulutarinat – tästä pääset myös lukemaan näytteen kirjasta

Lai­na­vink­ki: Pepin, Eemelin ja muiden san­ka­rien luojan parhaat jou­lu­ta­ri­nat – tästä pääset myös lu­ke­maan näyt­teen kir­jas­ta

26.11.2022 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Eläinpakinoita pitkin päivää

Lai­na­vink­ki: Eläin­pa­ki­noi­ta pitkin päivää

23.09.2022 12:00
Tilaajille
Lainavinkki: Pohjoisen taikaa ja nostalgiaa

Lai­na­vink­ki: Poh­joi­sen taikaa ja nos­tal­giaa

09.09.2022 16:30
Tilaajille
Lainavinkki: Yksi ajanjakso Kaken elämästä

Lai­na­vink­ki: Yksi ajan­jak­so Kaken elä­mäs­tä

03.09.2022 17:00
Tilaajille
Muuttamisessa tympeintä on laatikoiden purkaminen – Se kuitenkin kannattaa, sillä vastaan voi tulla kadonneita aarteita
Kolumni

Muut­ta­mi­ses­sa tym­pein­tä on laa­ti­koi­den pur­ka­mi­nen – Se kui­ten­kin kan­nat­taa, sillä vastaan voi tulla ka­don­nei­ta aar­tei­ta

18.07.2022 04:00
Tilaajille
Erno Virtasen vieraskolumni: Lukemisen aika ei ole aina, sen tietää perhonenkin
Kolumni

Erno Vir­ta­sen vie­ras­ko­lum­ni: Lu­ke­mi­sen aika ei ole aina, sen tietää per­ho­nen­kin

13.07.2022 17:00
Tilaajille
Lainavinkki: Kertomus kiovalaisesta pingviinistä on kirja, jossa jännityselementteihin ja mustaan huumoriin latautuu yhteiskuntakriittinen pohjavire

Lai­na­vink­ki: Ker­to­mus kio­va­lai­ses­ta ping­vii­nis­tä on kirja, jossa jän­ni­tys­ele­ment­tei­hin ja mustaan huu­mo­riin la­tau­tuu yh­teis­kun­ta­kriit­ti­nen poh­ja­vi­re

20.03.2022 17:07
Tilaajille
Kalle Päätalon kirjat kiinnostavat emeritusprofessori Pentti Jouppilaa – "Se näyttää, miten valtavan muutoksen Suomi on kokenut"

Kalle Pää­ta­lon kirjat kiin­nos­ta­vat eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Pentti Joup­pi­laa – "Se näyt­tää, miten val­ta­van muu­tok­sen Suomi on ko­ke­nut"

07.05.2021 15:00
Tilaajille
Lainavinkki: Hetket, joina pysähdymme – kirjallisuus antaa näkökulmia koronaan

Lai­na­vink­ki: Hetket, joina py­säh­dym­me – kir­jal­li­suus antaa nä­kö­kul­mia ko­ro­naan

14.01.2021 04:00
Tilaajille
Raito kulki viimeistä kertaa – Syksyllä kirjastoauton asiakkaat pääsevät lainaamaan kirjoja uudesta autosta

Raito kulki vii­meis­tä kertaa – Syk­syl­lä kir­jas­to­au­ton asiak­kaat pää­se­vät lai­naa­maan kirjoja uudesta autosta

04.07.2020 12:00
Tilaajille
Kaivataanko teilläkin lukukoiraa? Apu löytyy virtuaalisesti – nettilukukoira Severi "kuuntelee" vaikka kotisohvalta luettua tekstiä!

Kai­va­taan­ko teil­lä­kin lu­ku­koi­raa? Apu löytyy vir­tuaa­li­ses­ti – net­ti­lu­ku­koi­ra Severi "kuun­te­lee" vaikka ko­ti­soh­val­ta luettua teks­tiä!

22.04.2020 19:41
Tilaajille
Toimittajalta: Runoista voimaa ja jaksamista arkeen – Tämä aika voi olla monelle erityisen ahdistava koronavirusuhan vuoksi. Jos lukemisesta tykkää, aikaa voi tappaa lukemalla kirjoja, ja vaikkapa runoja

Toi­mit­ta­jal­ta: Ru­nois­ta voimaa ja jak­sa­mis­ta arkeen – Tämä aika voi olla monelle eri­tyi­sen ah­dis­ta­va ko­ro­na­vi­rus­uhan vuoksi. Jos lu­ke­mi­ses­ta tykkää, aikaa voi tappaa lu­ke­mal­la kir­jo­ja, ja vaik­ka­pa runoja

23.03.2020 04:00
Hyväniemeltä koko kunnan sivistäjäksi – Posion kirjastolaitos syntyi vuonna 1930. Keskustan lisäksi toiminta laajeni 22 kyläkoululle, joiden lakkauttamisten jälkeen toiminta keskitettiin Posion virastotalossa toimivaan kirjastoon

Hy­vä­nie­mel­tä koko kunnan si­vis­tä­jäk­si – Posion kir­jas­to­lai­tos syntyi vuonna 1930. Kes­kus­tan lisäksi toi­min­ta laajeni 22 ky­lä­kou­lul­le, joiden lak­kaut­ta­mis­ten jälkeen toi­min­ta kes­ki­tet­tiin Posion vi­ras­to­ta­los­sa toi­mi­vaan kir­jas­toon

07.03.2020 12:15
Tilaajille