Lukeminen
Raito kulki viimeistä kertaa – Syksyllä kirjastoauton asiakkaat pääsevät lainaamaan kirjoja uudesta autosta

Raito kulki vii­meis­tä kertaa – Syk­syl­lä kir­jas­to­au­ton asiak­kaat pää­se­vät lai­naa­maan kirjoja uudesta autosta

04.07.2020 12:00
Tilaajille
Kaivataanko teilläkin lukukoiraa? Apu löytyy virtuaalisesti – nettilukukoira Severi "kuuntelee" vaikka kotisohvalta luettua tekstiä!

Kai­va­taan­ko teil­lä­kin lu­ku­koi­raa? Apu löytyy vir­tuaa­li­ses­ti – net­ti­lu­ku­koi­ra Severi "kuun­te­lee" vaikka ko­ti­soh­val­ta luettua teks­tiä!

22.04.2020 19:41
Tilaajille
Toimittajalta: Runoista voimaa ja jaksamista arkeen – Tämä aika voi olla monelle erityisen ahdistava koronavirusuhan vuoksi. Jos lukemisesta tykkää, aikaa voi tappaa lukemalla kirjoja, ja vaikkapa runoja

Toi­mit­ta­jal­ta: Ru­nois­ta voimaa ja jak­sa­mis­ta arkeen – Tämä aika voi olla monelle eri­tyi­sen ah­dis­ta­va ko­ro­na­vi­rus­uhan vuoksi. Jos lu­ke­mi­ses­ta tykkää, aikaa voi tappaa lu­ke­mal­la kir­jo­ja, ja vaik­ka­pa runoja

23.03.2020 04:00
Hyväniemeltä koko kunnan sivistäjäksi – Posion kirjastolaitos syntyi vuonna 1930. Keskustan lisäksi toiminta laajeni 22 kyläkoululle, joiden lakkauttamisten jälkeen toiminta keskitettiin Posion virastotalossa toimivaan kirjastoon

Hy­vä­nie­mel­tä koko kunnan si­vis­tä­jäk­si – Posion kir­jas­to­lai­tos syntyi vuonna 1930. Kes­kus­tan lisäksi toi­min­ta laajeni 22 ky­lä­kou­lul­le, joiden lak­kaut­ta­mis­ten jälkeen toi­min­ta kes­ki­tet­tiin Posion vi­ras­to­ta­los­sa toi­mi­vaan kir­jas­toon

07.03.2020 05:00
Tilaajille