Posion kirjasto
Lainavinkki: Satiiri hirmuvallasta ja sen janoamisesta

Lai­na­vink­ki: Satiiri hir­mu­val­las­ta ja sen ja­noa­mi­ses­ta

08.05.2022 04:00
Tilaajille
Kaunista ja elollista ympärillämme – "Tauluissa saa lähellä oleva luonto ja luonnon pienet ihmeet suuren merkityksen"

Kau­nis­ta ja elol­lis­ta ym­pä­ril­läm­me – "Tau­luis­sa saa lähellä oleva luonto ja luonnon pienet ihmeet suuren mer­ki­tyk­sen"

06.05.2022 04:00
Tilaajille
Posio mukaan Pohjoiseen eKirjastoon

Posio mukaan Poh­joi­seen eKir­jas­toon

27.09.2021 04:00
Tilaajille
Juonittelua ja taikuutta kirjastoissa

Juo­nit­te­lua ja tai­kuut­ta kir­jas­tois­sa

16.09.2021 04:00
Tilaajille
Äidin ja pojan yhteistä luomisvoimaa – Arttu hakee kotiseutuikävään helpotusta maalaamalla, Pirjo-äiti julkaisi jo viidennen runoteoksensa

Äidin ja pojan yh­teis­tä luo­mis­voi­maa – Arttu hakee ko­ti­seu­tu­ikä­vään hel­po­tus­ta maa­laa­mal­la, Pir­jo-äi­ti jul­kai­si jo vii­den­nen ru­no­teok­sen­sa

07.04.2021 11:00
Tilaajille
Virva Jakkula jatkaa Posion määräaikaisena kirjastonjohtajana – kirjastovirkailijan toimeen 14 hakemusta

Virva Jakkula jatkaa Posion mää­rä­ai­kai­se­na kir­jas­ton­joh­ta­ja­na – kir­jas­to­vir­kai­li­jan toimeen 14 ha­ke­mus­ta

02.12.2020 15:56
Tilaajille
Kampanjalla ilahdutetaan ikääntyneitä  – Joulupostia ikäihmisille -kampanja kutsuu kaikki Posion asukkaat lähettämään joulukortteja ikääntyneille

Kam­pan­jal­la ilah­du­te­taan ikään­ty­nei­tä – Jou­lu­pos­tia ikä­ih­mi­sil­le -kam­pan­ja kutsuu kaikki Posion asuk­kaat lä­het­tä­mään jou­lu­kort­te­ja ikään­ty­neil­le

15.11.2020 04:00
Värit löytävät toisensa – harrastajataiteilija Sirpa Keräseltä kymmenen teosta Muodot puhuvat -kuvataidenäyttelyssä Posion kirjastossa

Värit löy­tä­vät toi­sen­sa – har­ras­ta­ja­tai­tei­li­ja Sirpa Ke­rä­sel­tä kym­me­nen teosta Muodot puhuvat -ku­va­tai­de­näyt­te­lys­sä Posion kir­jas­tos­sa

28.10.2020 09:00
Tilaajille
Posion kirjastoon yritettiin murtautua

Posion kir­jas­toon yri­tet­tiin mur­tau­tua

26.08.2020 15:37
Tilaajille
Posion kirjasto avoinna kesällä – palautuskirjoille vähintään vuorokauden karanteeni

Posion kir­jas­to avoinna kesällä – pa­lau­tus­kir­joil­le vä­hin­tään vuo­ro­kau­den ka­ran­tee­ni

02.06.2020 12:01
Tilaajille