Joko luit: Aino, 10, Kuu­sa­mos­ta lähtee Hel­sin­kiin lasten omiin "Linnan juh­liin"

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Posion kirjasto
Sanna Lampela kirjastonhoitajan sijaiseksi Posiolle – myös kirjastovirkailijan toimi aiotaan laittaa haettavaksi

Sanna Lampela kir­jas­ton­hoi­ta­jan si­jai­sek­si Po­siol­le – myös kir­jas­to­vir­kai­li­jan toimi aiotaan laittaa haet­ta­vak­si

17.11.2023 04:00
Tilaajille
Ilmanvaihdon säätöjä, rakennekorjauksia, väistötiloja, haittailmoituksia – Posion kunta suitsii rakennusten sisäilmaongelmia tilapäisin ratkaisuin

Il­man­vaih­don sää­tö­jä, ra­ken­ne­kor­jauk­sia, väis­tö­ti­lo­ja, hait­tail­moi­tuk­sia – Posion kunta suitsii ra­ken­nus­ten si­säil­maon­gel­mia ti­la­päi­sin rat­kai­suin

23.10.2023 15:40 2
Tilaajille
"Saatan saada pitkiä katseita" – posiolaisella Lotta Höökillä on paulakengät jalassa, sillä karjalaisuus on osa hänen identiteettiään ja vaikuttaa pukeutumiseen

"Saatan saada pitkiä kat­sei­ta" – po­sio­lai­sel­la Lotta Höö­kil­lä on pau­la­ken­gät ja­las­sa, sillä kar­ja­lai­suus on osa hänen iden­ti­teet­tiään ja vai­kut­taa pu­keu­tu­mi­seen

27.02.2023 17:00
Tilaajille
Posion kirjaston henkilökunta lähtee Sallaan töihin ja päinvastoin, tosin vain päiväksi – "Päätimme rohkeasti vaihtaa koko henkilökuntamme kerralla toiseen kirjastoon"

Posion kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta lähtee Sallaan töihin ja päin­vas­toin, tosin vain päi­väk­si – "Pää­tim­me roh­keas­ti vaihtaa koko hen­ki­lö­kun­tam­me ker­ral­la toiseen kir­jas­toon"

21.12.2022 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Eläinpakinoita pitkin päivää

Lai­na­vink­ki: Eläin­pa­ki­noi­ta pitkin päivää

23.09.2022 12:00
Tilaajille
Lainavinkki: Satiiri hirmuvallasta ja sen janoamisesta

Lai­na­vink­ki: Satiiri hir­mu­val­las­ta ja sen ja­noa­mi­ses­ta

08.05.2022 04:00
Tilaajille
Kaunista ja elollista ympärillämme – "Tauluissa saa lähellä oleva luonto ja luonnon pienet ihmeet suuren merkityksen"

Kau­nis­ta ja elol­lis­ta ym­pä­ril­läm­me – "Tau­luis­sa saa lähellä oleva luonto ja luonnon pienet ihmeet suuren mer­ki­tyk­sen"

06.05.2022 04:00
Tilaajille
Posio mukaan Pohjoiseen eKirjastoon

Posio mukaan Poh­joi­seen eKir­jas­toon

27.09.2021 04:00
Tilaajille
Juonittelua ja taikuutta kirjastoissa

Juo­nit­te­lua ja tai­kuut­ta kir­jas­tois­sa

16.09.2021 04:00
Tilaajille
Äidin ja pojan yhteistä luomisvoimaa – Arttu hakee kotiseutuikävään helpotusta maalaamalla, Pirjo-äiti julkaisi jo viidennen runoteoksensa

Äidin ja pojan yh­teis­tä luo­mis­voi­maa – Arttu hakee ko­ti­seu­tui­kä­vään hel­po­tus­ta maa­laa­mal­la, Pir­jo-äi­ti jul­kai­si jo vii­den­nen ru­no­teok­sen­sa

07.04.2021 11:00
Tilaajille
Virva Jakkula jatkaa Posion määräaikaisena kirjastonjohtajana – kirjastovirkailijan toimeen 14 hakemusta

Virva Jakkula jatkaa Posion mää­räai­kai­se­na kir­jas­ton­joh­ta­ja­na – kir­jas­to­vir­kai­li­jan toimeen 14 ha­ke­mus­ta

02.12.2020 15:56
Tilaajille
Kampanjalla ilahdutetaan ikääntyneitä  – Joulupostia ikäihmisille -kampanja kutsuu kaikki Posion asukkaat lähettämään joulukortteja ikääntyneille

Kam­pan­jal­la ilah­du­te­taan ikään­ty­nei­tä – Jou­lu­pos­tia ikäih­mi­sil­le -kam­pan­ja kutsuu kaikki Posion asuk­kaat lä­het­tä­mään jou­lu­kort­te­ja ikään­ty­neil­le

15.11.2020 04:00
Värit löytävät toisensa – harrastajataiteilija Sirpa Keräseltä kymmenen teosta Muodot puhuvat -kuvataidenäyttelyssä Posion kirjastossa

Värit löy­tä­vät toi­sen­sa – har­ras­ta­ja­tai­tei­li­ja Sirpa Ke­rä­sel­tä kym­me­nen teosta Muodot puhuvat -ku­va­tai­de­näyt­te­lys­sä Posion kir­jas­tos­sa

28.10.2020 09:00
Tilaajille
Posion kirjastoon yritettiin murtautua

Posion kir­jas­toon yri­tet­tiin mur­tau­tua

26.08.2020 15:37
Tilaajille
Posion kirjasto avoinna kesällä – palautuskirjoille vähintään vuorokauden karanteeni

Posion kir­jas­to avoinna kesällä – pa­lau­tus­kir­joil­le vä­hin­tään vuo­ro­kau­den ka­ran­tee­ni

02.06.2020 12:01
Tilaajille