Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rekrytointi
Sanna Lampela kirjastonhoitajan sijaiseksi Posiolle – myös kirjastovirkailijan toimi aiotaan laittaa haettavaksi

Sanna Lampela kir­jas­ton­hoi­ta­jan si­jai­sek­si Po­siol­le – myös kir­jas­to­vir­kai­li­jan toimi aiotaan laittaa haet­ta­vak­si

17.11.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon kaupungille perustetaan vakinainen kotoutumisohjaajan virka, sillä uudistukset tuovat vastuuta ja asiakkaita riittää – tämän vuoden pakolaiskiintiö on täyttämättä

Kuu­sa­mon kau­pun­gil­le pe­rus­te­taan va­ki­nai­nen ko­tou­tu­mis­oh­jaa­jan virka, sillä uu­dis­tuk­set tuovat vas­tuu­ta ja asiak­kai­ta riittää – tämän vuoden pa­ko­lais­kiin­tiö on täyt­tä­mät­tä

01.11.2023 11:00 1
Tilaajille
Kuusamon seurakunta on opetellut viestimään ajanmukaisella tavalla – viestinnän projektityöntekijä Kaisa Määttä jättää tehtävänsä muille

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta on ope­tel­lut vies­ti­mään ajan­mu­kai­sel­la tavalla – vies­tin­nän pro­jek­ti­työn­te­ki­jä Kaisa Määttä jättää teh­tä­vän­sä muille

20.10.2023 04:00
Tilaajille
Pekka Turpeinen jatkaa väliaikaisesti Taivalkosken sivistystoimenjohtajan viran hoitamista

Pekka Tur­pei­nen jatkaa vä­li­ai­kai­ses­ti Tai­val­kos­ken si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jan viran hoi­ta­mis­ta

03.10.2023 04:00
Tilaajille
Niina Impiötä ehdotetaan Taivalkosken kunnan sivistystoimenjohtajaksi – kunnanhallitus äänesti asiasta, joka menee valtuuston päätettäväksi

Niina Impiötä eh­do­te­taan Tai­val­kos­ken kunnan si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si – kun­nan­hal­li­tus äänesti asias­ta, joka menee val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si

12.09.2023 17:49
Tilaajille
Taivalkosken sivistystoimenjohtajaksi haki 12 henkilöä, joukossa taivalkoskelainen vs. rehtori – viran jäistä nostamisen taustalla myös työntekijöiden kuormitus

Tai­val­kos­ken si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si haki 12 hen­ki­löä, jou­kos­sa tai­val­kos­ke­lai­nen vs. rehtori – viran jäistä nos­ta­mi­sen taus­tal­la myös työn­te­ki­jöi­den kuor­mi­tus

08.08.2023 12:33
Tilaajille
Mia Maisonvaara valittiin Kuusamossa koulukohtauttajaksi – tehtävänä on kuunnella ja kohdata peruskoulunuoria ja ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja kiusaamista

Mia Mai­son­vaa­ra va­lit­tiin Kuu­sa­mos­sa kou­lu­koh­taut­ta­jak­si – teh­tä­vä­nä on kuun­nel­la ja kohdata pe­rus­kou­lu­nuo­ria ja en­nal­ta­eh­käis­tä yk­si­näi­syyt­tä ja kiu­saa­mis­ta

13.07.2023 04:00
Tilaajille
Nyt on nimiä: Posion kunta kutsuu hallintojohtajan virkaa hakeneista haastatteluun neljä henkilöä, joista kaksi jo on kunnalla töissä

Nyt on nimiä: Posion kunta kutsuu hal­lin­to­joh­ta­jan virkaa ha­ke­neis­ta haas­tat­te­luun neljä hen­ki­löä, joista kaksi jo on kun­nal­la töissä

22.05.2023 18:13
Tilaajille
Posion kunnan hallintojohtajan viran täyttämistä käsitellään kunnanhallituksessa jälleen maanantaina

Posion kunnan hal­lin­to­joh­ta­jan viran täyt­tä­mis­tä kä­si­tel­lään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa jälleen maa­nan­tai­na

21.05.2023 04:00
Tilaajille
Anu, Anna Leena, Joel, Petri ja kuusi muuta – Taivalkosken kunnan kouluihin valittiin opettajia, hakijoita oli niukasti

Anu, Anna Leena, Joel, Petri ja kuusi muuta – Tai­val­kos­ken kunnan kou­lui­hin va­lit­tiin opet­ta­jia, ha­ki­joi­ta oli niu­kas­ti

29.04.2023 04:00
Tilaajille
Posion hallintojohtajaksi saatiin uudella yrittämällä peräti 25 hakijaa – mukana myös kunnan nykyistä henkilöstöä

Posion hal­lin­to­joh­ta­jak­si saatiin uudella yrit­tä­mäl­lä peräti 25 hakijaa – mukana myös kunnan ny­kyis­tä hen­ki­lös­töä

21.04.2023 16:38
Tilaajille
Kun Telian asiakaspalveluun soittaa, vastaaja voi olla kuusamolainen Anu Tauriainen – Barona haluaa lisää väkeä palvelukeskukseensa entisiin Hotkun tiloihinsa, mutta se on entistä vaikeampaa

Kun Telian asia­kas­pal­ve­luun soit­taa, vas­taa­ja voi olla kuu­sa­mo­lai­nen Anu Tau­riai­nen – Barona haluaa lisää väkeä pal­ve­lu­kes­kuk­seen­sa en­ti­siin Hotkun ti­loi­hin­sa, mutta se on entistä vai­keam­paa

02.04.2023 04:00
Tilaajille
Petri Pitkänen valittiin uudeksi rakennustarkastajaksi Kuusamoon – "Koulutuksen ja työkokemuksen ohella on otettu huomioon hakijoiden viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet"

Petri Pit­kä­nen va­lit­tiin uudeksi ra­ken­nus­tar­kas­ta­jak­si Kuu­sa­moon – "Kou­lu­tuk­sen ja työ­ko­ke­muk­sen ohella on otettu huo­mioon ha­ki­joi­den viran hoi­ta­mi­sen kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­set hen­ki­lö­koh­tai­set omi­nai­suu­det"

17.03.2023 04:00
Tilaajille
Hyvinvointialue Pohde supistaa palveluja heinäkuussa – rannikolla suun terveydenhuoltoa keskitetään muun muassa Raaheen

Hy­vin­voin­ti­alue Pohde su­pis­taa pal­ve­lu­ja hei­nä­kuus­sa – ran­ni­kol­la suun ter­vey­den­huol­toa kes­ki­te­tään muun muassa Raaheen

06.03.2023 18:24
Tilaajille
Uusi seurakuntapappi Marja-Leena Tahkola löysi kutsumuksensa teologiassa: "Kaipaan hengellistä ja ihmisten kanssa työskentelyä"

Uusi seu­ra­kun­ta­pap­pi Mar­ja-Lee­na Tahkola löysi kut­su­muk­sen­sa teo­lo­gias­sa: "Kai­paan hen­gel­lis­tä ja ih­mis­ten kanssa työs­ken­te­lyä"

30.01.2023 17:00 1
Tilaajille
Kansainvälinen keskustelutilaisuus Taivalkoskella – toiveissa apua käytännön asioissa, kimppakyytejä ja työsuhdeasuntoja

Kan­sain­vä­li­nen kes­kus­te­lu­ti­lai­suus Tai­val­kos­kel­la – toi­veis­sa apua käy­tän­nön asiois­sa, kimp­pa­kyy­te­jä ja työ­suh­de­asun­to­ja

22.01.2023 12:00
Tilaajille
Marja-Leena Tahkola seurakuntapastoriksi Kuusamoon – seuraa tehtävässä Anni Rimpiläistä

Mar­ja-Lee­na Tahkola seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Kuu­sa­moon – seuraa teh­tä­väs­sä Anni Rim­pi­läis­tä

21.01.2023 04:00
Tilaajille
Yksitoista hakijaa Posion kunnan hallinto- ja hr-johtajaksi – katso tästä nimet

Yk­si­tois­ta hakijaa Posion kunnan hal­lin­to- ja hr-joh­ta­jak­si – katso tästä nimet

13.01.2023 15:49
Tilaajille
Posion kirjasto-kulttuuripäällikkö tulee Utsjoelta – "Haaveenani on ollut, että jossain vaiheessa pystyn siirtymään kirjaston puolelle"

Posion kir­jas­to-kult­tuu­ri­pääl­lik­kö tulee Uts­joel­ta – "Haa­vee­na­ni on ollut, että jossain vai­hees­sa pystyn siir­ty­mään kir­jas­ton puo­lel­le"

20.12.2022 04:00
Tilaajille
Anne Koski-Heikkinen on onnellinen valinnastaan Kuusamon sivistystoimenjohtajaksi, nyt toisen kerran – näin sujuu hänen torstaityöpäivänsä

Anne Kos­ki-Heik­ki­nen on on­nel­li­nen va­lin­nas­taan Kuu­sa­mon si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si, nyt toisen kerran – näin sujuu hänen tors­tai­työ­päi­vän­sä

15.12.2022 08:50 2
Tilaajille