Joko luit: Ru­ka­kes­kus ke­hit­tää Maston aluetta 14 mil­joo­nal­la

Vanha kuva: Karhu ahmi viisia kania ko­ti­pi­has­ta Tol­pan­nie­mes­sä lo­ka­kuus­sa 1993

Kalakisa: Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuusamon seurakunta
Kuukausi

Kantola ja Koz­lovs­ki esiin­ty­vät vii­mei­ses­sä Rus­ka-ajan kon­ser­tis­sa – Päivi Kantola on toisen polven sop­raa­no Kuu­sa­mos­ta

21.09.2023 17:00
Tilaajille
Haitta-aineet keskeyttivät seurakunnan purkutyöt Käylässä ja aiheuttivat jopa 60 000 euron lisälaskun – "Tällaista ei ole tapahtunut Kuusamossa aikaisemmin"

Hait­ta-ai­neet kes­keyt­ti­vät seu­ra­kun­nan pur­ku­työt Käy­läs­sä ja ai­heut­ti­vat jopa 60 000 euron li­sä­las­kun – "­Täl­lais­ta ei ole ta­pah­tu­nut Kuu­sa­mos­sa ai­kai­sem­min"

21.09.2023 11:00 2
Tilaajille
"Hyväähän kannattaa odottaa" – Kuusamon kirkkovaltuusto hyväksyi pappilan peltoja koskevan maankäyttösopimuksen

"Hy­vää­hän kan­nat­taa odot­taa" – Kuu­sa­mon kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi pap­pi­lan peltoja kos­ke­van maan­käyt­tö­so­pi­muk­sen

19.09.2023 19:00 4
Tilaajille
D’amen saapuu Kuusamon seurakunnan Ruska -sarjan konserttiin – kuoroa johtaa kuusamolaislähtöinen Hekkala, pianossa Tulirinta

D’amen saapuu Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nan Ruska -sarjan kon­sert­tiin – kuoroa johtaa kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Hek­ka­la, pia­nos­sa Tu­li­rin­ta

16.09.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon seurakunta sai hautaustoimistojen myöntämän valtakunnallisen tunnustuspalkinnon – saattohartaudesta on malliksi muillekin

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta sai hau­taus­toi­mis­to­jen myön­tä­män val­ta­kun­nal­li­sen tun­nus­tus­pal­kin­non – saat­to­har­tau­des­ta on mal­lik­si muil­le­kin

10.09.2023 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kellonsoittomaksu, kirkkoviineistä ulosottoon ja autonraatojen upotus maahan – arkistot paljastivat Pekka Pesoselle Kuusamon seurakunnan vivahteikkaan taloushistorian

Kel­lon­soit­to­mak­su, kirk­ko­vii­neis­tä ulos­ot­toon ja au­ton­raa­to­jen upotus maahan – ar­kis­tot pal­jas­ti­vat Pekka Pe­so­sel­le Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nan vi­vah­teik­kaan ta­lous­his­to­rian

18.08.2023 19:00
Tilaajille
Kuusamon seurakunta juhlii 350 vuottaan ja julkaisee uuden historiakirjan – "Haluttiin, että tarinat ja muistot tulevat kerrotuiksi"

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta juhlii 350 vuot­taan ja jul­kai­see uuden his­to­ria­kir­jan – "Ha­lut­tiin, että tarinat ja muistot tulevat ker­ro­tuik­si"

14.08.2023 04:00
Tilaajille
Kesäisiä elämyksiä ihmisiltä ja luonnosta – Koillismaalla voi kokea monenlaista ja se tekee pääkopalle hyvää
Pääkirjoitus

Ke­säi­siä elä­myk­siä ih­mi­sil­tä ja luon­nos­ta – Koil­lis­maal­la voi kokea mo­nen­lais­ta ja se tekee pää­ko­pal­le hyvää

30.06.2023 04:00
Tilaajille
Seurakunnan tulos 84 000 euroa pakkasella – perhetoiminta suosittua, nuorten pahoinvointi näkyy Kuusamossakin

Seu­ra­kun­nan tulos 84 000 euroa pak­ka­sel­la – per­he­toi­min­ta suo­sit­tua, nuorten pa­hoin­voin­ti näkyy Kuu­sa­mos­sa­kin

31.05.2023 18:25
Tilaajille
Kuusamon seurakunnalle iso säästö, kun se ilmoittaa toiminnastaan vain yhdessä lehdessä

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nal­le iso säästö, kun se il­moit­taa toi­min­nas­taan vain yhdessä leh­des­sä

25.05.2023 17:15 5
Tilaajille
Kuusamon seurakunta korottaa hautaustoimen maksuja vuosittain – tilinpäätös viime vuodelta oli ennakoitua siedettävämpi

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta ko­rot­taa hau­taus­toi­men maksuja vuo­sit­tain – ti­lin­pää­tös viime vuo­del­ta oli en­na­koi­tua sie­det­tä­väm­pi

25.05.2023 04:00 3
Tilaajille
Käylän rajaseutukirkon pihapiiristä puretaan majoitusrakennus, johon liittyy paljon muistoja

Käylän ra­ja­seu­tu­kir­kon pi­ha­pii­ris­tä pu­re­taan ma­joi­tus­ra­ken­nus, johon liittyy paljon muis­to­ja

09.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon kirkon hinnaksi tuli peräti 46 miljoonaa markkaa – kirkko rakennettiin sodassa poltetun tilalle Amerikan avulla ja lainarahalla

Kuu­sa­mon kirkon hin­nak­si tuli peräti 46 mil­joo­naa markkaa – kirkko ra­ken­net­tiin sodassa pol­te­tun tilalle Ame­ri­kan avulla ja lai­na­ra­hal­la

03.05.2023 11:01
Tilaajille
Filosofi Esa Saarinen luennoi illalla Kuusamotalolla – Aiheena ihmisen tarpeet ajassa, jossa nyt elämme

Fi­lo­so­fi Esa Saa­ri­nen luennoi illalla Kuu­sa­mo­ta­lol­la – Aiheena ihmisen tarpeet ajassa, jossa nyt elämme

28.03.2023 14:41
Tilaajille
Kuusamossa todellinen pula arkunkantajista, seurakunta kouluttaa uusia vapaaehtoisia nyt toista vuotta – Kirkkoherra: "Voi kerta kaikkiaan olla niin, ettei kantajia löydy ollenkaan"

Kuu­sa­mos­sa to­del­li­nen pula ar­kun­kan­ta­jis­ta, seu­ra­kun­ta kou­lut­taa uusia va­paa­eh­toi­sia nyt toista vuotta – Kirk­ko­her­ra: "Voi kerta kaik­kiaan olla niin, ettei kan­ta­jia löydy ol­len­kaan"

28.03.2023 08:02 1
Tilaajille
Sodan vuosipäivänä rukoillaan ja liputetaan – Kuusamossa rauhankellot soivat jo aamulla, Taivalkoskella ja Posiolla kello 12

Sodan vuo­si­päi­vä­nä ru­koil­laan ja li­pu­te­taan – Kuu­sa­mos­sa rau­han­kel­lot soivat jo aa­mul­la, Tai­val­kos­kel­la ja Po­siol­la kello 12

24.02.2023 04:00
Tilaajille
Kasteryijy valmistui hämmästyttävän nopeasti – Sunnuntaina Kuusamon kirkko pursuaa avustajista, kun ryijyn tekijät haluavat olla mukana loppuun asti: "Se on palkitsevaa"

Kas­te­ryi­jy val­mis­tui häm­mäs­tyt­tä­vän no­peas­ti – Sun­nun­tai­na Kuu­sa­mon kirkko pursuaa avus­ta­jis­ta, kun ryijyn tekijät ha­lua­vat olla mukana loppuun asti: "Se on pal­kit­se­vaa"

14.02.2023 11:02 4
Tilaajille
Uusi seurakuntapappi Marja-Leena Tahkola löysi kutsumuksensa teologiassa: "Kaipaan hengellistä ja ihmisten kanssa työskentelyä"

Uusi seu­ra­kun­ta­pap­pi Mar­ja-Lee­na Tahkola löysi kut­su­muk­sen­sa teo­lo­gias­sa: "Kai­paan hen­gel­lis­tä ja ih­mis­ten kanssa työs­ken­te­lyä"

30.01.2023 17:00 1
Tilaajille
Koillismaan seurakuntien kirkkovaltuustoissa aloitti uudet puheenjohtajat, Kuusamon valtuuston johtoon nousi Anitta Vääräniemi – ”Tehdään yhdessä ilolla ja valolla” – Katso tästä Kuusamon tekemät henkilövalinnat

Koil­lis­maan seu­ra­kun­tien kirk­ko­val­tuus­tois­sa aloitti uudet pu­heen­joh­ta­jat, Kuu­sa­mon val­tuus­ton johtoon nousi Anitta Vää­rä­nie­mi – ”Teh­dään yhdessä ilolla ja va­lol­la” – Katso tästä Kuu­sa­mon tekemät hen­ki­lö­va­lin­nat

24.01.2023 04:00 1
Tilaajille