Katso kuvagalleria: Rukalla las­ket­tiin Eu­roop­pa cupin fi­naa­li­pai­kois­ta – his­to­rial­li­nen slo­pes­ty­le­kil­pai­lu näytti sekä lu­mi­lau­tai­lun että frees­kin parhaat puolet

Pääkirjoitus: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ei usko, että arki meillä ra­ja­kun­nis­sa muuttuu Na­to-jä­se­nyy­den myötä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne on avoinna – vielä ehdit löy­tä­mään sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kuusamon seurakunta
Viimeisin 12 tuntia
Filosofi Esa Saarinen luennoi illalla Kuusamotalolla – Aiheena ihmisen tarpeet ajassa, jossa nyt elämme

Fi­lo­so­fi Esa Saa­ri­nen luennoi illalla Kuu­sa­mo­ta­lol­la – Aiheena ihmisen tarpeet ajassa, jossa nyt elämme

14:41
Tilaajille
Vanhemmat
Kuusamossa todellinen pula arkunkantajista, seurakunta kouluttaa uusia vapaaehtoisia nyt toista vuotta – Kirkkoherra: "Voi kerta kaikkiaan olla niin, ettei kantajia löydy ollenkaan"

Kuu­sa­mos­sa to­del­li­nen pula ar­kun­kan­ta­jis­ta, seu­ra­kun­ta kou­lut­taa uusia va­paa­eh­toi­sia nyt toista vuotta – Kirk­ko­her­ra: "Voi kerta kaik­kiaan olla niin, ettei kan­ta­jia löydy ol­len­kaan"

08:02
Tilaajille
Sodan vuosipäivänä rukoillaan ja liputetaan – Kuusamossa rauhankellot soivat jo aamulla, Taivalkoskella ja Posiolla kello 12

Sodan vuo­si­päi­vä­nä ru­koil­laan ja li­pu­te­taan – Kuu­sa­mos­sa rau­han­kel­lot soivat jo aa­mul­la, Tai­val­kos­kel­la ja Po­siol­la kello 12

24.02.2023 04:00
Tilaajille
Kasteryijy valmistui hämmästyttävän nopeasti – Sunnuntaina Kuusamon kirkko pursuaa avustajista, kun ryijyn tekijät haluavat olla mukana loppuun asti: "Se on palkitsevaa"

Kas­te­ryi­jy val­mis­tui häm­mäs­tyt­tä­vän no­peas­ti – Sun­nun­tai­na Kuu­sa­mon kirkko pursuaa avus­ta­jis­ta, kun ryijyn tekijät ha­lua­vat olla mukana loppuun asti: "Se on pal­kit­se­vaa"

14.02.2023 11:02 4
Tilaajille
Uusi seurakuntapappi Marja-Leena Tahkola löysi kutsumuksensa teologiassa: "Kaipaan hengellistä ja ihmisten kanssa työskentelyä"

Uusi seu­ra­kun­ta­pap­pi Mar­ja-Lee­na Tahkola löysi kut­su­muk­sen­sa teo­lo­gias­sa: "Kai­paan hen­gel­lis­tä ja ih­mis­ten kanssa työs­ken­te­lyä"

30.01.2023 17:00 1
Tilaajille
Koillismaan seurakuntien kirkkovaltuustoissa aloitti uudet puheenjohtajat, Kuusamon valtuuston johtoon nousi Anitta Vääräniemi – ”Tehdään yhdessä ilolla ja valolla” – Katso tästä Kuusamon tekemät henkilövalinnat

Koil­lis­maan seu­ra­kun­tien kirk­ko­val­tuus­tois­sa aloitti uudet pu­heen­joh­ta­jat, Kuu­sa­mon val­tuus­ton johtoon nousi Anitta Vää­rä­nie­mi – ”Teh­dään yhdessä ilolla ja va­lol­la” – Katso tästä Kuu­sa­mon tekemät hen­ki­lö­va­lin­nat

24.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Marja-Leena Tahkola seurakuntapastoriksi Kuusamoon – seuraa tehtävässä Anni Rimpiläistä

Mar­ja-Lee­na Tahkola seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Kuu­sa­moon – seuraa teh­tä­väs­sä Anni Rim­pi­läis­tä

21.01.2023 04:00
Tilaajille
Uusi rovastikunta aloitti toimintansa – Rovaniemi-Koillismaan rovastikunnan ensimmäinen kirkkoherrojen kokous pidettiin Posion seurakuntatalolla

Uusi ro­vas­ti­kun­ta aloitti toi­min­tan­sa – Ro­va­nie­mi-Koil­lis­maan ro­vas­ti­kun­nan en­sim­mäi­nen kirk­ko­her­ro­jen kokous pi­det­tiin Posion seu­ra­kun­ta­ta­lol­la

12.01.2023 17:00
Tilaajille
Kuusamon jälleenrakennusaika oli värikästä, Tauno Tönning tallensi sitä muistelmiinsa – "Ruumiit olivat olleet tuohien sisässä ja kaikilla oli hyvät hampaat"

Kuu­sa­mon jäl­leen­ra­ken­nus­ai­ka oli vä­ri­käs­tä, Tauno Tönning tal­len­si sitä muis­tel­miin­sa – "Ruu­miit olivat olleet tuohien sisässä ja kai­kil­la oli hyvät ham­paat"

11.01.2023 12:00
Tilaajille
Kuusamon seurakunnan ilmoittelu Koillissanomissa jäi tauolle, kun raha ratkaisi – "Kaikki ikäihmiset eivät osaa käyttää nettiä ja hakea tietoja seurakunnan sivuilta"

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nan il­moit­te­lu Koil­lis­sa­no­mis­sa jäi tauol­le, kun raha rat­kai­si – "Kaikki ikä­ih­mi­set eivät osaa käyttää nettiä ja hakea tietoja seu­ra­kun­nan si­vuil­ta"

03.01.2023 09:26 16
Tilaajille
Mitä lapset odottavat joululta ja mitkä ovat heidän suosikkijoululaulunsa – Koillissanomat seurasi koululaisten Kauneimmat joululaulut -tilaisuutta Kuusamon kirkossa

Mitä lapset odot­ta­vat jou­lul­ta ja mitkä ovat heidän suo­sik­ki­jou­lu­lau­lun­sa – Koil­lis­sa­no­mat seurasi kou­lu­lais­ten Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut -ti­lai­suut­ta Kuu­sa­mon kir­kos­sa

23.12.2022 18:00
Tilaajille
Kuusamossa 200 000 euroa seurakuntatalon putkiremonttiin – hautausmaan huoltorakennus vie puoli miljoonaa tulevina vuosina

Kuu­sa­mos­sa 200 000 euroa seu­ra­kun­ta­ta­lon put­ki­re­mont­tiin – hau­taus­maan huol­to­ra­ken­nus vie puoli mil­joo­naa tu­le­vi­na vuosina

04.12.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon ääniharava Anitta Vääräniemi häkeltyi saamastaan äänimäärästä – haluaa panostaa heikompiosaisten auttamiseen ja seurakunnan työntekijöiden hyvinvointiin

Kuu­sa­mon ää­ni­ha­ra­va Anitta Vää­rä­nie­mi hä­kel­tyi saa­mas­taan ää­ni­mää­räs­tä – haluaa pa­nos­taa hei­kom­pi­osais­ten aut­ta­mi­seen ja seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­tiin

21.11.2022 17:00
Tilaajille
Anitta Vääräniemi on Kuusamon seurakuntavaalien ääniharava – katso ketkä valittiin kirkkovaltuustoon

Anitta Vää­rä­nie­mi on Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va – katso ketkä va­lit­tiin kirk­ko­val­tuus­toon

22.11.2022 10:51 5
Tilaajille
Seurakuntavaalien äänestys jatkuu kello 20 saakka – Ylitalon ja Rytiojan perheessä ehdokasvalinta tehtiin lapset ja nuoret edellä

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys jatkuu kello 20 saakka – Yli­ta­lon ja Ry­tio­jan per­hees­sä eh­do­kas­va­lin­ta tehtiin lapset ja nuoret edellä

20.11.2022 19:02
Tilaajille
Keskustelu seurakunnan logon käytöstä on jatkunut – kirkkoherra toivoo vaalirauhaa

Kes­kus­te­lu seu­ra­kun­nan logon käy­tös­tä on jat­ku­nut – ­kirk­ko­her­ra toivoo vaa­li­rau­haa

19.11.2022 13:46 7
Tilaajille
Kuusamossa keskustaväki väläytti seurakuntavaalien keskeyttämistä: ”Sellaista vaihtoehtoa ei ole olemassa”, kirkkoherra huomauttaa – keskusta ei vielä tiedä, aikooko se valittaa hallinto-oikeuteen

Kuu­sa­mos­sa kes­kus­ta­vä­ki vä­läyt­ti seu­ra­kun­ta­vaa­lien kes­keyt­tä­mis­tä: ”Sel­lais­ta vaih­to­eh­toa ei ole ole­mas­sa”, kirk­ko­her­ra huo­maut­taa – kes­kus­ta ei vielä tiedä, aikooko se va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­teen

14.11.2022 17:10 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nan logoa käy­tet­tiin luvatta

10.11.2022 04:00 1
Tilaajille
"Luulisin, että monikaan kavereista ei aio äänestää" – 27-vuotias Reetta äänestää seurakuntavaaleissa, koska ei halua vallan keskittyvän: Kuusamossa äänestysinto laskenut, Taivalkoskelle noussut

"Luu­li­sin, että mo­ni­kaan ka­ve­reis­ta ei aio ää­nes­tää" – 27-vuo­tias Reetta ää­nes­tää seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa, koska ei halua vallan kes­kit­ty­vän: Kuu­sa­mos­sa ää­nes­tys­in­to las­ke­nut, Tai­val­kos­kel­le noussut

08.11.2022 04:00
Tilaajille
Kuinka seurapiirikaunotar, Lapin äiti, pappien puoliso ja kolminkertainen leski Maria Garvolia joutui Kuusamoon?

Kuinka seu­ra­pii­ri­kau­no­tar, Lapin äiti, pappien puoliso ja kol­min­ker­tai­nen leski Maria Gar­vo­lia joutui Kuu­sa­moon?

28.10.2022 16:30
Tilaajille