Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

vanhuspalvelut
Attendo pääsyllään Haapolasta, 30 asukkaalle ei olisi löytynyt Kuusamosta uusia koteja – perusturvalautakunta päättää tänään, ottaako kaupunki toiminnan hoitaakseen

Attendo pää­syl­lään Haa­po­las­ta, 30 asuk­kaal­le ei olisi löy­ty­nyt Kuu­sa­mos­ta uusia koteja – pe­rus­tur­va­lau­ta­kun­ta päättää tänään, ottaako kau­pun­ki toi­min­nan hoi­taak­seen

20.04.2022 04:00
Tilaajille
THL: Vanhuspalveluita vaivaa työvoimapula, huonoin tilanne on kotihoidon yksiköissä

THL: Van­hus­pal­ve­lui­ta vaivaa työ­voi­ma­pu­la, huonoin tilanne on ko­ti­hoi­don yk­si­köis­sä

21.01.2022 12:00 1
Onko sairaansija tarkoitettu asunnon jonotukseen? – Posiolla on Koillismaan suurin tarve ikäihmisten palveluasunnoista, kotona pärjäämisen tukemiseen on monta keinoa

Onko sai­raan­si­ja tar­koi­tet­tu asunnon jo­no­tuk­seen? – Po­siol­la on Koil­lis­maan suurin tarve ikä­ih­mis­ten pal­ve­lua­sun­nois­ta, kotona pär­jää­mi­sen tu­ke­mi­seen on monta keinoa

10.11.2020 04:00 1
Tilaajille
Etäkuntoutus tukee kotona asumista: "Huolellisesti suunniteltu etäkuntoutus on etäisyyksistä huolimatta turvallinen ja eettisesti kestävä vaihtoehto kuntoutuksen palvelutarjonnassa"

Etä­kun­tou­tus tukee kotona asu­mis­ta: "Huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­tu etä­kun­tou­tus on etäi­syyk­sis­tä huo­li­mat­ta tur­val­li­nen ja eet­ti­ses­ti kestävä vaih­to­eh­to kun­tou­tuk­sen pal­ve­lu­tar­jon­nas­sa"

03.10.2020 04:00
Tilaajille