Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Posio
Viimeisin 12 tuntia
Brittitaiteilija Daniel Paul muutti perheensä kanssa Posiolle ja tuotteistaa yksityiskohtaisia vesivärimaalauksiaan – "Pääsen työssä uudelle tasolle, kun näen täällä luonnon joka päivä"

Brit­ti­tai­tei­li­ja Daniel Paul muutti per­heen­sä kanssa Po­siol­le ja tuot­teis­taa yk­si­tyis­koh­tai­sia ve­si­vä­ri­maa­lauk­siaan – "Pääsen työssä uudelle ta­sol­le, kun näen täällä luonnon joka päivä"

17:00
Tilaajille
Terveys- ja hyvinvointitapahtuma järjestetään Posiolla – ”Hyvä fyysinen kunto auttaa selviämään paitsi työn fyysisestä, myös psyykkisestä rasituksesta”

Ter­veys- ja hy­vin­voin­ti­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Po­siol­la – ”Hyvä fyy­si­nen kunto auttaa sel­viä­mään paitsi työn fyy­si­ses­tä, myös psyyk­ki­ses­tä ra­si­tuk­ses­ta”

12:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Pentik alkoi valmistamaan uudelleen Kaamoskivi kynttilänjalkoja

Pentik alkoi val­mis­ta­maan uu­del­leen Kaa­mos­ki­vi kynt­ti­län­jal­ko­ja

04:00
Tilaajille
Viikko
Hieho putosi lietekaivoon Posiolla

Hieho putosi lie­te­kai­voon Po­siol­la

23.09.2023 16:37
Tilaajille
Latitudella lokakuussa kahvit ja tietoa

La­ti­tu­del­la lo­ka­kuus­sa kahvit ja tietoa

23.09.2023 04:00
Tilaajille
Posiolla paloi kaksi rakennusta ja kolme autoa

Po­siol­la paloi kaksi ra­ken­nus­ta ja kolme autoa

23.09.2023 19:29
Tilaajille
Posion taajamassa on satoja neliöitä liiketilaa tyhjillään – ”Myytäisiin kyllä pois, mutta mistä löytyisi ostaja?"

Posion taa­ja­mas­sa on satoja ne­liöi­tä lii­ke­ti­laa tyh­jil­lään – ”Myy­täi­siin kyllä pois, mutta mistä löy­tyi­si os­ta­ja?"

21.09.2023 13:53 4
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
”Pyöräilykypärän voi ostaa uuden, mutta päätä ei voi vaihtaa uuteen”  – Turvaa tenaville -tapahtumassa Posiolla opetettiin liikennekäyttäytymistä

”Pyö­räi­ly­ky­pä­rän voi ostaa uuden, mutta päätä ei voi vaihtaa uuteen” – Turvaa te­na­vil­le -ta­pah­tu­mas­sa Po­siol­la ope­tet­tiin lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mis­tä

16.09.2023 12:00
Tilaajille
Koillismaalla tapahtuu – lähdetkö liikkumaan, nauttimaan tapahtumasta, konsertista tai näyttelystä tai vaikkapa tanssimaan? Nappaa tästä vinkit Koillismaan viikon tapahtumiin

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – läh­det­kö liik­ku­maan, naut­ti­maan ta­pah­tu­mas­ta, kon­ser­tis­ta tai näyt­te­lys­tä tai vaik­ka­pa tans­si­maan? Nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan viikon ta­pah­tu­miin

16.09.2023 10:29
Tilaajille
Posion Pikkutorin hulppea hirsirakennus saanee yrittäjän – keskustelutilaisuuteen osallistunut posiolaislähtöinen ”monitoimimies” Henri Pätsi kiinnostunut perustamaan tiloihin kahvila-grillin

Posion Pik­ku­to­rin hulppea hir­si­ra­ken­nus saanee yrit­tä­jän – kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen osal­lis­tu­nut po­sio­lais­läh­töi­nen ”mo­ni­toi­mi­mies” Henri Pätsi kiin­nos­tu­nut pe­rus­ta­maan ti­loi­hin kah­vi­la-gril­lin

14.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Posion kunta maksaa yksityisteiden aurauksista 41 euroa 100 metriä kohden – taksa on jo kymmenen vuotta vanha

Posion kunta maksaa yk­si­tyis­tei­den au­rauk­sis­ta 41 euroa 100 metriä kohden – taksa on jo kym­me­nen vuotta vanha

13.09.2023 04:00
Tilaajille
Posion kiertoliittymän taideteoksen paljastaminen siirtyy, koska kunnalta puuttui suunnitelma ja lupa – "Kunnalla ei ollut asiassa oikeaa tilannekuvaa"

Posion kier­to­liit­ty­män tai­de­teok­sen pal­jas­ta­mi­nen siir­tyy, koska kun­nal­ta puuttui suun­ni­tel­ma ja lupa – "Kun­nal­la ei ollut asiassa oikeaa ti­lan­ne­ku­vaa"

12.09.2023 16:30 1
Tilaajille
Hotelli Aapa Posiolla saamassa uudet yrittäjät? – ”Vielä ei ole nimiä laitettu paperiin”

Hotelli Aapa Po­siol­la saa­mas­sa uudet yrit­tä­jät? – ”Vielä ei ole nimiä lai­tet­tu pa­pe­riin”

12.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Laittomasti paistilaukauksella kaadettu naarashirvi huutokaupataan Posiolla tunnin aikana – tähän aikaan hirviemää ei saa ampua ennen sen vasaa

Lait­to­mas­ti pais­ti­lau­kauk­sel­la kaa­det­tu naa­ras­hir­vi huu­to­kau­pa­taan Po­siol­la tunnin aikana – tähän aikaan hir­vi­emää ei saa ampua ennen sen vasaa

11.09.2023 18:00 1
Tilaajille
Nortec Minerals hakee jatkoa malminetsintälupiinsa Livojärven, Kaukuanjärven, Anetjärven ja Sirniön maisemissa

Nortec Mi­ne­rals hakee jatkoa mal­min­et­sin­tä­lu­piin­sa Li­vo­jär­ven, Kau­kuan­jär­ven, Anet­jär­ven ja Sirniön mai­se­mis­sa

11.09.2023 11:00
Tilaajille
Uusien senioriasuntojen vuokria käsitellään Posion kunnassa jo maanantaina – huojennus voisi tulla voimaan lokakuun alusta

Uusien se­nio­ri­asun­to­jen vuokria kä­si­tel­lään Posion kun­nas­sa jo maa­nan­tai­na – huo­jen­nus voisi tulla voimaan lo­ka­kuun alusta

11.09.2023 04:00
Tilaajille
Vanha kuva: Posiolla juhlittiin Rovaniemen telepiiriin 100.000 puhelinta

Vanha kuva: Po­siol­la juh­lit­tiin Ro­va­nie­men te­le­pii­riin 100.000 pu­he­lin­ta

11.09.2023 04:00
Tilaajille
Marat tuli Kazakstanista kokiksi Posiolle – "Ruoka ja kulttuuri yhdistää ihmisiä kaikkialla, näistä on helppo puhua, liikut sitten missä päin maailmaa tahansa"

Marat tuli Ka­zaks­ta­nis­ta kokiksi Po­siol­le – "Ruoka ja kult­tuu­ri yh­dis­tää ihmisiä kaik­kial­la, näistä on helppo puhua, liikut sitten missä päin maail­maa ta­han­sa"

11.09.2023 08:54
Tilaajille
Paula Suomisen suuri mosaiikkitaideteos asennetaankin Posion liikenneympyrään vasta ensi vuonna – perustuksia ei ole vielä tehty eikä kunnassa haluta hötkyillä talvea vasten

Paula Suo­mi­sen suuri mo­saiik­ki­tai­de­teos asen­ne­taan­kin Posion lii­ken­ne­ym­py­rään vasta ensi vuonna – ­pe­rus­tuk­sia ei ole vielä tehty eikä kun­nas­sa haluta höt­kyil­lä talvea vasten

09.09.2023 04:00 6
Tilaajille
Posion Ruokamonniemen ranta-asemakaava tuo 18 uutta rakennuspaikkaa Yli-Suolijärven rannalle – tontille saa tehdä sekä tavallisen että savusaunan

Posion Ruo­ka­mon­nie­men ran­ta-ase­ma­kaa­va tuo 18 uutta ra­ken­nus­paik­kaa Yli-Suo­li­jär­ven ran­nal­le – ton­til­le saa tehdä sekä ta­val­li­sen että sa­vu­sau­nan

09.09.2023 04:00 2
Tilaajille