Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Posio
Viimeisin 24 tuntia
Pekka Jääskön vieraskolumni: Uudenlaisia asumisratkaisuja
Kolumni

Pekka Jääskön vie­ras­ko­lum­ni: Uu­den­lai­sia asu­mis­rat­kai­su­ja

06.07.2022 17:00
Tilaajille
Kuukausi
Posion sote-palveluyksiköissä leimahtanut koronaepidemia

Posion so­te-pal­ve­luyk­si­köis­sä lei­mah­ta­nut ko­ro­na­epi­de­mia

29.06.2022 15:59
Näin Lasse Viren muistelee ensimmäistä Posion Yöttömän yön juoksua: "Syljin hyttysiä suusta, hiki virtasi"

Näin Lasse Viren muis­te­lee en­sim­mäis­tä Posion Yöt­tö­män yön juok­sua: "Syljin hyt­ty­siä suusta, hiki vir­ta­si"

25.06.2022 17:00
Tilaajille
Posion Yöttömän yön juoksun muistelut

Posion Yöt­tö­män yön juoksun muis­te­lut

22.06.2022 17:35
Tilaajille
Posion hyvinvointipalvelujohtajan virkaa hakeneista kuusi kutsutaan haastatteluun – katso tästä nimet

Posion hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­joh­ta­jan virkaa ha­ke­neis­ta kuusi kut­su­taan haas­tat­te­luun – katso tästä nimet

20.06.2022 18:00
Tilaajille
Posion keskustan ilme raikastuu kertaheitolla, kun kiertoliittymän rakentaminen pääsee viimein vauhtiin – tällainen siitä tulee

Posion kes­kus­tan ilme rai­kas­tuu ker­ta­hei­tol­la, kun kier­to­liit­ty­män ra­ken­ta­mi­nen pääsee viimein vauh­tiin – täl­lai­nen siitä tulee

20.06.2022 04:00
Tilaajille
Lukioiden opiskelijavalinnat tehty Koillismaalla – katso tästä Taivalkosken ja Posion nimilistat

Lu­kioi­den opis­ke­li­ja­va­lin­nat tehty Koil­lis­maal­la – katso tästä Tai­val­kos­ken ja Posion ni­mi­lis­tat

16.06.2022 14:42
Tilaajille
Tunkeutuivat öisin yksin asuvien ikäihmisten kotiin ja varastivat lompakoita – poliisi etsii nyt kahta miestä Posion maaliskuun ryöstöistä

Tun­keu­tui­vat öisin yksin asuvien ikä­ih­mis­ten kotiin ja va­ras­ti­vat lom­pa­koi­ta – poliisi etsii nyt kahta miestä Posion maa­lis­kuun ryös­töis­tä

14.06.2022 11:31
Tilaajille
Posion hyvinvointipalvelujohtajaksi haki 22 henkilöä – valinnan on tavoitteena olla selvillä kesäkuun loppuun mennessä

Posion hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­joh­ta­jak­si haki 22 hen­ki­löä – va­lin­nan on ta­voit­tee­na olla sel­vil­lä ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

14.06.2022 09:48
Tilaajille
Posiolaiset Seija ja Eero odottivat yli 40 vuotta näkymää rannalle - Ryskäryhmä raivaa männiköt matalaksi

Po­sio­lai­set Seija ja Eero odot­ti­vat yli 40 vuotta näkymää ran­nal­le - Rys­kä­ryh­mä raivaa män­ni­köt ma­ta­lak­si

14.06.2022 04:00 3
Tilaajille
Livojärven Kotakahvila heräsi kesään – Eila on leiponut rieskoja mökkiläisille jo 30 vuotta

Li­vo­jär­ven Ko­ta­kah­vi­la heräsi kesään – Eila on lei­po­nut ries­ko­ja mök­ki­läi­sil­le jo 30 vuotta

13.06.2022 15:39 1
Tilaajille
”Asuntotilanne katastrofaalinen" – Vuokra-asuntoa Posiolta etsivä Johanna Sarjas ei sentään joutunut telttaan asumaan, vaan muutti asumaan mökilleen

”A­sun­to­ti­lan­ne ka­tast­ro­faa­li­nen" – Vuok­ra-asun­toa Po­siol­ta etsivä Johanna Sarjas ei sentään jou­tu­nut telt­taan asu­maan, vaan muutti asumaan mö­kil­leen

08.06.2022 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Noin tunnin sähkökatko pimensi yli 24 000 taloutta Koillismaalla – Carunan mukaan syynä oli suojaustekniikan väärä toiminta

Noin tunnin säh­kö­kat­ko pimensi yli 24 000 ta­lout­ta Koil­lis­maal­la – Carunan mukaan syynä oli suo­jaus­tek­nii­kan väärä toi­min­ta

07.06.2022 10:58
Pekka Jääskön virkavaali vahvistettiin – Hallinto-oikeus hylkäsi kunnanjohtajan virkavaalista tehdyn valituksen

Pekka Jääskön vir­ka­vaa­li vah­vis­tet­tiin – Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi kun­nan­joh­ta­jan vir­ka­vaa­lis­ta tehdyn va­li­tuk­sen

06.06.2022 17:00
Tilaajille
Pohjoisen harrastajateatterien tapahtuma Posiolle ­– Kunta ostaa tapahtuman järjestäjiltä 6000 eurolla sekä luovuttaa Vapaa-aikatalo Pyrinnön tilat vastikkeetta tapahtuman esitystiloiksi

Poh­joi­sen har­ras­ta­ja­teat­te­rien ta­pah­tu­ma Po­siol­le – Kunta ostaa ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jil­tä 6000 eurolla sekä luo­vut­taa Va­paa-ai­ka­ta­lo Py­rin­nön tilat vas­tik­keet­ta ta­pah­tu­man esi­tys­ti­loik­si

07.06.2022 12:20
Tilaajille
Ensi-iltaan pian tuleva Posion juhannus -näytelmä vie 1980-luvulle  – isä ja poika ja hänen kaverinsa lähtevät yöttömän yön juhlille etsimään morsiamia, peltotyöt saavat jäädä - katso tästä videopätkä harjoituksista

En­si-il­taan pian tuleva Posion ju­han­nus -näy­tel­mä vie 1980-lu­vul­le – isä ja poika ja hänen ka­ve­rin­sa läh­te­vät yöt­tö­män yön juh­lil­le et­si­mään mor­sia­mia, pel­to­työt saavat jäädä - katso tästä vi­deo­pät­kä har­joi­tuk­sis­ta

02.06.2022 18:27 1
Tilaajille
Mistä löytyisi isännälle naispuoleinen papattaja? - Katso katkelma Posion juhannus -näytelmästä

Mistä löy­tyi­si isän­näl­le nais­puo­lei­nen pa­pat­ta­ja? - Katso kat­kel­ma Posion ju­han­nus -näy­tel­mäs­tä

02.06.2022 18:41
Tilaajille
Posion muikkumarkkinat tulevat taas – ohjelma uudistui, erityisesti lapset otettu huomioon

Posion muik­ku­mark­ki­nat tulevat taas – ohjelma uu­dis­tui, eri­tyi­ses­ti lapset otettu huo­mioon

02.06.2022 04:00 2
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Olemme 20 vuoden ajan kokoontuneet koulukavereiden kanssa Muikkumarkkinoille – sen lisäksi odotan kesältä tapahtumia ja pohjoisen kesäöitä
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Olemme 20 vuoden ajan ko­koon­tu­neet kou­lu­ka­ve­rei­den kanssa Muik­ku­mark­ki­noil­le – sen lisäksi odotan kesältä ta­pah­tu­mia ja poh­joi­sen ke­sä­öi­tä

01.06.2022 17:00
Tilaajille
Harrastaminen koulupäivän yhteydessä laajenee Kuusamossa kaikille kouluille, haasteena kotiin kuljettaminen – olisitko arvannut, että nämä harrastukset kiinnostavat lapsia ja nuoria eniten?

Har­ras­ta­mi­nen kou­lu­päi­vän yh­tey­des­sä laa­je­nee Kuu­sa­mos­sa kai­kil­le kou­luil­le, haas­tee­na kotiin kul­jet­ta­mi­nen – oli­sit­ko ar­van­nut, että nämä har­ras­tuk­set kiin­nos­ta­vat lapsia ja nuoria eniten?

28.05.2022 04:00
Tilaajille