Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Posio
Viimeisin 24 tuntia
Suomen nopeimpien porojen kisailua, Erika Vikmania tai näyttelyitä – Koillismaan tapahtumista löytyy jokaiselle jotakin: Nappaa tästä menovinkit viikkoon

Suomen no­peim­pien porojen ki­sai­lua, Erika Vik­ma­nia tai näyt­te­lyi­tä – Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­ta löytyy jo­kai­sel­le jo­ta­kin: Nappaa tästä me­no­vin­kit viik­koon

04:00
Tilaajille
Viikko
Jaakko Ritola jatkaa turvallisuustöissä Koillismaalla, seuraavana vuorossa Posio: "Kuusamo poiki minulle mahdollisuuksia, sellaisia mitä en ehkä kuvitellutkaan tänne tullessani"

Jaakko Ritola jatkaa tur­val­li­suus­töis­sä Koil­lis­maal­la, seu­raa­va­na vuo­ros­sa Posio: "Kuu­sa­mo poiki minulle mah­dol­li­suuk­sia, sel­lai­sia mitä en ehkä ku­vi­tel­lut­kaan tänne tul­les­sa­ni"

23.03.2023 11:29
Tilaajille
Posiolaiskiekkoilija Sini Karjalainen nimettiin MM-joukkueeseen

Po­sio­lais­kiek­koi­li­ja Sini Kar­ja­lai­nen ni­met­tiin MM-jouk­kuee­seen

21.03.2023 20:43 1
Tilaajille
Posiolla jatkaa nykyinen puheenjohtajisto – ”Eri puolilla Suomea voi olla hyvinkin erilaisia käytäntöjä, mutta Posiolla on menty samoilla henkilöillä vaalikaudet läpi”

Po­siol­la jatkaa ny­kyi­nen pu­heen­joh­ta­jis­to – ”Eri puo­lil­la Suomea voi olla hy­vin­kin eri­lai­sia käy­tän­tö­jä, mutta Po­siol­la on menty sa­moil­la hen­ki­löil­lä vaa­li­kau­det läpi”

21.03.2023 04:00
Tilaajille
Posion Haarakummun kolme malminetsintälupaa saivat lainvoiman – KHO ei myöntänyt valituslupaa

Posion Haa­ra­kum­mun kolme mal­min­et­sin­tä­lu­paa saivat lain­voi­man – KHO ei myön­tä­nyt va­li­tus­lu­paa

20.03.2023 15:34
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – katso tästä lähipäivien tapahtumat ja menot

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – katso tästä lä­hi­päi­vien ta­pah­tu­mat ja menot

17.03.2023 15:01
Tilaajille
Roskakatoksessa syttynyt tulipalo uhkasi levitä omakotitaloon Posiolla – palon epäillään saaneen alkunsa roska-astiaan viedyistä kuumista tuhkista

Ros­ka­ka­tok­ses­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo uhkasi levitä oma­ko­ti­ta­loon Po­siol­la – palon epäil­lään saaneen alkunsa ros­ka-as­tiaan vie­dyis­tä kuu­mis­ta tuh­kis­ta

16.03.2023 08:30
Tilaajille
La­ti­tu­de löysi uuden ko­bolt­ti­esiin­ty­män Ol­lin­suon alueel­ta, reilun kym­me­nen ki­lo­met­rin päässä Rukalta

La­ti­tu­de löysi uuden ko­bolt­ti­esiin­ty­män Ol­lin­suon alueel­ta, reilun kym­me­nen ki­lo­met­rin päässä Rukalta

15.03.2023 16:11 2
Tilaajille
Moottorikelkka tuhoutui tulipalossa Posiolla

Moot­to­ri­kelk­ka tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Po­siol­la

14.03.2023 16:14
Tilaajille
"Moni pieni paikkakunta teki virheen, kun menivät yksityistämään palveluja" – Posiolainen eduskuntavaaliehdokas Sari Honkanen (sd) haluaa pitää pohjoisen esillä ja veronkorotukset maltillisina

"Moni pieni paik­ka­kun­ta teki vir­heen, kun menivät yk­si­tyis­tä­mään pal­ve­lu­ja" – Po­sio­lai­nen edus­kun­ta­vaa­li­eh­do­kas Sari Hon­ka­nen (sd) haluaa pitää poh­joi­sen esillä ja ve­ron­ko­ro­tuk­set mal­til­li­si­na

13.03.2023 11:00
Tilaajille
Toimittajalta: Uskoa tulevaisuuteen kriisienkin keskellä – Tavoitteena on, että tämän päivän Posion kehittämistoimista kunnassa korjataan hedelmiä tulevina vuosina
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Uskoa tu­le­vai­suu­teen krii­sien­kin kes­kel­lä – Ta­voit­tee­na on, että tämän päivän Posion ke­hit­tä­mis­toi­mis­ta kun­nas­sa kor­ja­taan he­del­miä tu­le­vi­na vuosina

13.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Posion kunta on neuvotellut lisävoimavarojen hankkimisesta yritysneuvontaan Oulun seudulta – sopimus monipuolisista palveluista voi tulla voimaan huhtikuussa

Posion kunta on neu­vo­tel­lut li­sä­voi­ma­va­ro­jen hank­ki­mi­ses­ta yri­tys­neu­von­taan Oulun seu­dul­ta – sopimus mo­ni­puo­li­sis­ta pal­ve­luis­ta voi tulla voimaan huh­ti­kuus­sa

13.03.2023 04:00
Tilaajille
Jääkiekkokenttä nousi talkoilla Karjalaisenniemelle – posiolaiset laittoivat hihat heilumaan talvella 1993

Jää­kiek­ko­kent­tä nousi tal­koil­la Kar­ja­lai­sen­nie­mel­le – po­sio­lai­set lait­toi­vat hihat hei­lu­maan tal­vel­la 1993

13.03.2023 04:00
Tilaajille
Varhaiskasvatuksen maksut säästyvät posiolaisvanhemmilla nyt kokonaan muuhun käyttöön –Kuusamo ja Taivalkoski joutuivat alentamaan maksujaan

Var­hais­kas­va­tuk­sen maksut sääs­ty­vät po­sio­lais­van­hem­mil­la nyt ko­ko­naan muuhun käyt­töön –Kuu­sa­mo ja Tai­val­kos­ki jou­tui­vat alen­ta­maan mak­su­jaan

11.03.2023 04:00
Tilaajille
Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – nappaa tästä me­no­vin­kit

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – nappaa tästä me­no­vin­kit

10.03.2023 08:42
Tilaajille
Posion kunnan toteuttama ilmastokysely: Asukkaat ja vapaa-ajan asujat toivovat kunnalta energiatehokkuuden ja kiertotalouden edistämistä sekä vesistöjen kunnostusta ja hoitoa

Posion kunnan to­teut­ta­ma il­mas­to­ky­se­ly: Asuk­kaat ja va­paa-ajan asujat toi­vo­vat kun­nal­ta ener­gia­te­hok­kuu­den ja kier­to­ta­lou­den edis­tä­mis­tä sekä ve­sis­tö­jen kun­nos­tus­ta ja hoitoa

08.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Posion Naumanniemen kulttuuriperinnön vaalija Hilma Luokkanen on kuollut 99-vuotiaana

Posion Nau­man­nie­men kult­tuu­ri­pe­rin­nön vaalija Hilma Luok­ka­nen on kuollut 99-vuo­tiaa­na

08.03.2023 11:00
Tilaajille
"Ensimmäisen laskun aikana saattaa kaatua viisikin kertaa" – Koillismaan talvimatkailu vetää tähän aikaan hyvin kotimaasta ja ulkomailta, mutta mikä auttaisi huhtikuuhun?

"En­sim­mäi­sen laskun aikana saattaa kaatua vii­si­kin kertaa" – Koil­lis­maan tal­vi­mat­kai­lu vetää tähän aikaan hyvin ko­ti­maas­ta ja ul­ko­mail­ta, mutta mikä aut­tai­si huh­ti­kuu­hun?

08.03.2023 04:00
Tilaajille