Museot
Viimeisin tunti
Kuusamo havittelemassa valtakunnallista Erä- ja luontokulttuurimuseota – Projektipäällikkö arvioi mahdollisuuksia hyväksi: "Kuusamolla on luontaiset vahvuudet"

Kuusamo ha­vit­te­le­mas­sa val­ta­kun­nal­lis­ta Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seo­ta – Pro­jek­ti­pääl­lik­kö arvioi mah­dol­li­suuk­sia hy­väk­si: "Kuu­sa­mol­la on luon­tai­set vah­vuu­det"

04:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Kalle Päätalolla oli moninaiset ainekset kirjailijaksi – Kallioniemessä on tänä kesänä vieraillut reilu 3000 kävijää

Kalle Pää­ta­lol­la oli mo­ni­nai­set ai­nek­set kir­jai­li­jak­si – Kal­lio­nie­mes­sä on tänä kesänä vie­rail­lut reilu 3000 kävijää

17.08.2020 18:06
Tilaajille
Toimittajalta: Toivotan Kuusamon museokorttikohteet lämpimästi tervetulleiksi: "Pieni piipahdus kirkonkylälle tuo toivottavasti euroja myös paikallisten yrittäjien kassoihin"
Kolumni Petri Markkanen

Toi­mit­ta­jal­ta: Toi­vo­tan Kuu­sa­mon mu­seo­kort­ti­koh­teet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si: "Pieni pii­pah­dus kir­kon­ky­läl­le tuo toi­vot­ta­vas­ti euroja myös pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien kas­soi­hin"

02.07.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamon kotiseutumuseo ja Hannu Hautalan Luontokuvakeskus museokorttikohteiksi – kiinnostuneita on riittänyt: "Yllättävän paljon, ainakin muutama joka päivä"

Kuu­sa­mon ko­ti­seu­tu­mu­seo ja Hannu Hau­ta­lan Luon­to­ku­va­kes­kus mu­seo­kort­ti­koh­teik­si – kiin­nos­tu­nei­ta on riit­tä­nyt: "Yl­lät­tä­vän paljon, ainakin muutama joka päivä"

02.07.2020 04:00
Tilaajille