Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Toimittajalta: "Mon­ta­ko pan­de­miaa lai­te­taan, kaksi, kolme vai neljä?"

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Erä- ja luontokulttuurimuseo
Kuusamo luopuu virallisesti erä- ja luontokulttuurimuseosta – mukana vielä kolme sijaintipaikkaa: "Kuusamossa iso haaste on saavutettavuus"

Kuusamo luopuu vi­ral­li­ses­ti erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seos­ta – mukana vielä kolme si­jain­ti­paik­kaa: "Kuu­sa­mos­sa iso haaste on saa­vu­tet­ta­vuus"

08.06.2021 15:00 3
Tilaajille
Kuusamo pitää kiinni Erä- ja luontokulttuurimuseosta – "Eiköhän paikka pysy avoimena siihen asti, että lopulliset päätökset on tehty"

Kuusamo pitää kiinni Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seos­ta – "Ei­kö­hän paikka pysy avoi­me­na siihen asti, että lo­pul­li­set pää­tök­set on tehty"

06.03.2021 17:00 1
Tilaajille
Riittääkö 19 miljoonaa erämuseoon? "Ilmeisesti muut kaupungit ovat luvanneet rahoittaa enemmän" – Kuusamo kuitenkin vielä kisassa mukana

Riit­tää­kö 19 mil­joo­naa erä­mu­seoon? "Il­mei­ses­ti muut kau­pun­git ovat lu­van­neet ra­hoit­taa enem­män" – Kuusamo kui­ten­kin vielä kisassa mukana

19.02.2021 04:00 9
Tilaajille
Rovaniemi pääsi jatkoon Erä- ja luontokulttuurimuseon haussa – vahvuutena kävijäpotentiaali, mutta rahoitus vaatisi kaupungilta isoja ponnistuksia

Ro­va­nie­mi pääsi jatkoon Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seon haussa – vah­vuu­te­na kä­vi­jä­po­ten­tiaa­li, mutta ra­hoi­tus vaatisi kau­pun­gil­ta isoja pon­nis­tuk­sia

15.02.2021 16:16 1
Tilaajille
"Ei vielä tietoa suuntaan tai toiseen" – Kuusamon mahdollinen jatkopaikka erä-ja luontokulttuurimuseokisassa on vielä epäsevä

"Ei vielä tietoa suun­taan tai toi­seen" – Kuu­sa­mon mah­dol­li­nen jat­ko­paik­ka erä-ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seo­ki­sas­sa on vielä epäsevä

06.02.2021 18:00 2
Tilaajille
Oulu pääsemässä jatkoon erä- ja luontokulttuurimuseokisassa – Hankkeen raati on tulossa vierailulle tutustumaan ehdotettuihin vaihtoehtoihin

Oulu pää­se­mäs­sä jatkoon erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seo­ki­sas­sa – Hank­keen raati on tulossa vie­rai­lul­le tu­tus­tu­maan eh­do­tet­tui­hin vaih­to­eh­toi­hin

05.02.2021 13:30
Tilaajille
Mikä 25 paikkakunnasta saa Erä- ja luontokulttuurimuseon? – Kuusamo yksi hakijoista, valintaraati aloittaa työnsä torstaina

Mikä 25 paik­ka­kun­nas­ta saa Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seon? – Kuusamo yksi ha­ki­jois­ta, va­lin­ta­raa­ti aloit­taa työnsä tors­tai­na

01.02.2021 15:34 1
Tilaajille