Sää: Nyt on syytä pitää hatusta kiinni ja laittaa raap­pa­hou­sut jal­kaan, mikäli ulos aikoo – tuuli tui­ver­taa Koil­lis­maal­la ja sähköt kat­kei­le­vat, vai­ku­tuk­sia kau­ko­läm­mön ja­ke­luun

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Kuusamo luopuu vi­ral­li­ses­ti erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seos­ta – mukana vielä kolme si­jain­ti­paik­kaa: "Kuu­sa­mos­sa iso haaste on saa­vu­tet­ta­vuus"

Erä- luontokulttuurimuseon havainnekuva.
Erä- luontokulttuurimuseon havainnekuva.
Kuva: Pentagon Design Oy

Kuusamo on nyt  luopumassa virallisesti Erä- ja luontokulttuurimuseon tavoittelusta.

Tiistaina kokoontuva kaupunginhallitus saa käsiteltäväkseen kaupunginjohtajan esityksen, jonka mukaan hankkeen valmistelu päättyy  Erä- ja luontokulttuurimuseon edustajan kanssa käydyn neuvottelun jälkeen.