Mainos: Koil­lis­sa­no­mien jou­lu­tar­jous diginä tai pai­net­tu­na itselle tai lah­jak­si. Tilaa tästä.

Oulu
Viimeisin 12 tuntia
OYSin kuormittuneelta teho-osastolta lähetettiin yksi potilas Kuopioon – vs. johtajaylilääkäri: "Tiloista ja laitteista ei ole pulaa, mutta henkilökunnasta on"

OYSin kuor­mit­tu­neel­ta te­ho-osas­tol­ta lä­he­tet­tiin yksi potilas Kuo­pioon – vs. joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Ti­lois­ta ja lait­teis­ta ei ole pulaa, mutta hen­ki­lö­kun­nas­ta on"

01.12.2021 17:06
Tilaajille
OYSin kuormittuneen teho-osaston potilaita siirretään Kuopioon – Suomessa suurin päiväkohtainen luku koronatartunnoissa

OYSin kuor­mit­tu­neen te­ho-osas­ton po­ti­lai­ta siir­re­tään Kuo­pioon – Suo­mes­sa suurin päi­vä­koh­tai­nen luku ko­ro­na­tar­tun­nois­sa

01.12.2021 16:22
Viimeisin 24 tuntia
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkin mielestä koronapikatestit ovat hyvä lisä – kysyimme, kannattaako myös oireettomien testata itsensä varmuuden vuoksi

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyr­kin mie­les­tä ko­ro­na­pi­ka­tes­tit ovat hyvä lisä – ky­syim­me, kan­nat­taa­ko myös oi­reet­to­mien testata itsensä var­muu­den vuoksi

01.12.2021 14:18
Tilaajille
Viikko
Koronapotilaiden määrä noussut nopeasti OYSissa, alkuviikon kiireettömiä toimenpiteitä joudutaan perumaan – johtajaylilääkäri: "Tilanne on nyt vakava"

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä noussut no­peas­ti OY­Sis­sa, al­ku­vii­kon kii­reet­tö­miä toi­men­pi­tei­tä jou­du­taan pe­ru­maan – joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Ti­lan­ne on nyt vakava"

29.11.2021 14:36 1
Tilaajille
Kolmen päivän koronaluku Pohjois-Pohjanmaalla on  532 – Kuusamossa kahdeksan uutta tartuntaa, Taivalkoskella yksi

Kolmen päivän ko­ro­na­lu­ku Poh­jois-Poh­jan­maal­la on 532 – Kuu­sa­mos­sa kah­dek­san uutta tar­tun­taa, Tai­val­kos­kel­la yksi

29.11.2021 12:56
Pohjois-Pohjanmaalla on raportoitu 257 uudesta koronatartunnasta – sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on ra­por­toi­tu 257 uudesta ko­ro­na­tar­tun­nas­ta – sai­raa­la­hoi­dos­sa olevien määrä on kas­va­nut

26.11.2021 13:40
THL: Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 210 uutta koronatartuntaa – Kuusamossa 6 ja Taivalkoskella 2 uutta tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 210 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kuu­sa­mos­sa 6 ja Tai­val­kos­kel­la 2 uutta tar­tun­taa

25.11.2021 14:09
Kuusamolaistaustaiselle muusikolle Jukka Takalolle 10 000 euron taidepalkinto – "Jos haluamme, että meillä on suomenkielistä ja pohjoista kulttuuria, sitä pitää tukea"

Kuu­sa­mo­lais­taus­tai­sel­le muu­si­kol­le Jukka Ta­ka­lol­le 10 000 euron tai­de­pal­kin­to – "Jos ha­luam­me, että meillä on suo­men­kie­lis­tä ja poh­jois­ta kult­tuu­ria, sitä pitää tukea"

25.11.2021 13:34 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 145 uutta koronatartuntaa, joista neljä uutta Kuusamossa – OYSissa hoidettavana 14

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 145 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista neljä uutta Kuu­sa­mos­sa – OY­Sis­sa hoi­det­ta­va­na 14

24.11.2021 20:30
Suositukset muuttuivat Pohjois-Pohjanmaalla: Kasvomaski käyttöön myös rokotetuille, kun liikutaan  sisätilassa tungoksessa

Suo­si­tuk­set muut­tui­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la: Kas­vo­mas­ki käyt­töön myös ro­ko­te­tuil­le, kun lii­ku­taan si­sä­ti­las­sa tun­gok­ses­sa

24.11.2021 10:58
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 102 uutta koronatartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 102 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

23.11.2021 12:02
Kuusamossa raportoitiin 24 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 452 tartuntaa, joista 262 Oulussa

Kuu­sa­mos­sa ra­por­toi­tiin 24 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yh­teen­sä 452 tar­tun­taa, joista 262 Oulussa

22.11.2021 12:42 4
Oulussa kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus

Oulussa kuo­le­maan joh­ta­nut lii­ken­ne­on­net­to­muus

23.11.2021 13:12
Pohjois-Pohjanmaalle tulee 50 henkilön kokoontumisrajoitus, josta voi vapautua koronapassilla – koronaviruksen ilmaantuvuusluku alueella on tällä hetkellä Suomen suurin

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulee 50 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus, josta voi va­pau­tua ko­ronapas­sil­la – ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus­lu­ku alueel­la on tällä het­kel­lä Suomen suurin

19.11.2021 18:46 2
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 145 uutta koronatapausta – tartuntoja eniten Oulussa, Kuusamossa neljä uutta tapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 145 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – ­tar­tun­to­ja eniten Ou­lus­sa, Kuu­sa­mos­sa neljä uutta ta­paus­ta

19.11.2021 12:19
Johtajaylilääkäri: Sairaalakuormitus Pohjois-Pohjanmaalla kasvaa, mutta hädästä ei vielä voi puhua – "Rajoitustoimia nyt syytä ottaa käyttöön"

Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Sai­raa­la­kuor­mi­tus Poh­jois-Poh­jan­maal­la kasvaa, mutta hädästä ei vielä voi puhua – "Ra­joi­tus­toi­mia nyt syytä ottaa käyt­töön"

19.11.2021 08:55
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle tulossa yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksia aikaisintaan ensi keskiviikkona – Rajoituksista vapautuisi koronapassilla

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulossa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ai­kai­sin­taan ensi kes­ki­viik­ko­na – Ra­joi­tuk­sis­ta va­pau­tui­si ko­ronapas­sil­la

18.11.2021 15:38
Pohjois-Pohjanmaalla todettu 202 uutta koronatartuntaa – Oulussa 110, tartunnanjäljitys ruuhkautuu

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 202 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Oulussa 110, tar­tun­nan­jäl­ji­tys ruuh­kau­tuu

18.11.2021 12:15
THL: Pohjois-Pohjanmaalla todettu 204 uutta koronatartuntaa, Kuusamossa 10 tapausta – koko maan tuore luku 1151 tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 204 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Kuu­sa­mos­sa 10 ta­paus­ta – koko maan tuore luku 1151 tar­tun­taa

17.11.2021 12:49
Mitä jos sairastuu koronaan rokotteista huolimatta? Lääkäri: "Kaksi kertaa rokotetuista sairaalahoitoa tarvinneista suurin osa kuuluu johonkin koronavirustaudin riskiryhmään tai he ovat ikääntyneitä"

Mitä jos sai­ras­tuu ko­ro­naan ro­kot­teis­ta huo­li­mat­ta? Lää­kä­ri: "Kaksi kertaa ro­ko­te­tuis­ta sai­raa­la­hoi­toa tar­vin­neis­ta suurin osa kuuluu jo­hon­kin ko­ro­na­vi­rus­tau­din ris­ki­ryh­mään tai he ovat ikään­ty­nei­tä"

17.11.2021 11:25 2
Tilaajille