Lentopallo: Hel­sin­ki ei pysynyt Kuu­sa­mon kyy­dis­sä

Hiihto

Heli Heis­ka­nen haki uusia är­syk­kei­tä Kes­ki-Eu­roo­pas­ta

15.09.2021 08:51
Tilaajille

Ari Luusua lo­pet­taa yl­lät­täen kil­pau­ran­sa: "Syyt ovat ur­hei­lua isommat asiat"

14.09.2021 14:16
Tilaajille

Hiihdon B-maa­jouk­kue ja alle 23-vuo­tiai­den maa­jouk­kue­ryh­mä jul­kais­tu – Met­sä-Veik­ko­jen Lauri Mannila ja Oskari Hökkä mukana

30.05.2021 18:28
Tilaajille

Vuos­se­lin ul­koi­lu­reit­ti laa­je­nee ja siirtyy kui­vem­mil­le maille – hiih­tä­jien lisäksi rei­til­le mah­tu­vat tal­vel­la kä­ve­li­jät ja pyö­räi­li­jät

29.05.2021 04:00 1
Tilaajille

Posion ul­koi­lu­rei­til­le myös maas­to­pyö­räi­ly­kais­ta – Va­paa-ajan asuk­kai­ta, mat­kai­li­joi­ta ja kun­ta­lai­sia kan­nus­te­taan oma­toi­mi­seen ja oh­jat­tuun liik­ku­mi­seen lä­hi­luon­nos­sa

14.05.2021 11:00
Tilaajille

Ari Luusua voitti Ina­ris­sa mi­ni­pul­lon Lem­men­joen kultaa

26.04.2021 08:36
Tilaajille

Hiih­to­la­tu­jen yl­lä­pi­to päät­ty­nyt Kuu­sa­mos­sa – kau­pun­ki ei vastaa latujen kun­nos­ta enää tänä keväänä

24.04.2021 16:20 1
Tilaajille

Ina­ris­sa hiih­de­tään sit­ten­kin kilpaa ensi sun­nun­tai­na

20.04.2021 18:08
Tilaajille

Hiihdon riemua kauden pää­tös­tree­nis­sä – MM-mi­ta­lis­ti Ris­to­mat­ti Hakola kiritti Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen junnuja Rukan sta­dio­nil­la

20.04.2021 15:01
Tilaajille

Ari Luusua hiihti har­vi­nais­ta herkkua Po­siol­la – Ro­va­nie­me­läi­nen voitti en­sim­mäis­tä kertaa Pen­tik-hiih­dot

18.04.2021 18:02
Tilaajille

Heis­ka­nen ja Hä­kä­mies Ki­rin­tö­vaa­ran ykköset - Po­siol­la kil­pa­hiih­to­kau­den päättää sun­nun­tai­na yli 150 hiih­tä­jää

17.04.2021 20:15
Tilaajille

Yli-Iin kas­vat­ti Oskari Hökkä sä­väyt­ti SM-hiih­to­jen 50 ki­lo­met­ril­lä, Rukan Suomen cupiin hän saapuu rää­kis­tä pa­lau­tu­nee­na – "Viime vii­kol­la tuntui aika pit­kään, että oli tullut tehtyä jo­ta­kin"

09.04.2021 15:04
Tilaajille

La­tu­ret­kei­le it­sek­seen – pää­siäi­se­nä kelpaa suksia oma­toi­mi­ses­ti, sillä var­si­nai­sia la­tu­ret­kiä ei nyt jär­jes­te­tä

02.04.2021 13:00
Tilaajille

Esa Mursu seit­se­mäs Nor­dens­kiöls­lop­pe­tis­sa

30.03.2021 20:27
Tilaajille

Ari Luusua upeasti pal­kin­to­pal­lil­le Åref­jälls­lop­pe­tin 100 ki­lo­met­ril­lä – Po­sio­lai­nen Heli Heis­ka­nen päätti Ski Clas­sics -sarjan 12. sijaan

27.03.2021 15:08
Tilaajille

Vain 1000 vuo­sit­tais­ta kävijää – Riisin alla pii­lot­te­le­va pik­ku­ve­li on Posion tun­te­mat­to­mam­pi helmi

27.03.2021 04:00
Tilaajille

Ko­ti­mai­nen hiih­to­kau­si hui­pen­tuu SM-hiih­toi­hin Ris­ti­jär­vel­lä ja Suomen Cupin fi­naa­liin Rukalla

19.03.2021 13:47
Tilaajille

”Ar­vos­tan tämän urani yk­kös­saa­vu­tuk­sek­si” – Vii­den­nek­si si­joit­tu­nut Ari Luusua sivakoi Va­sa­lop­pe­tis­sa har­vi­nais­ta herkkua

08.03.2021 09:18
Tilaajille

Riit­ta-Lii­sa Roponen olisi nau­ra­nut ma­keas­ti, jos joku olisi ennen kauden alkua sanonut hänen voit­ta­van tänä talvena MM-mi­ta­lin – "Oli hienoa päästä ko­ke­maan tämä"

04.03.2021 18:24
Tilaajille

"Ei oikein vielä osaa aja­tel­la mitä tuli tehtyä" - Hakola ja Mäki nou­si­vat upeasti MM-ho­peal­le pa­ri­vies­tis­sä

28.02.2021 15:11
Tilaajille