Asuntopula: Kuu­sa­moon lisää vuok­ra-asun­to­ja ja mai­se­ma­tont­te­ja

Vanhat kuvat: Kuinka on suksi luis­ta­nut? – Katso kuvat men­neil­tä tal­vi­lo­ma­vii­koil­ta

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Sää
Ingunn-talvimyrsky tuo Norjaan hirmumyrskytuulia – myös Lapissa tuulivahingot mahdollisia

In­gunn-tal­vi­myrs­ky tuo Norjaan hir­mu­myrs­ky­tuu­lia – myös Lapissa tuu­li­va­hin­got mah­dol­li­sia

31.01.2024 19:38
Tilaajille
Hytisty on ennenkin – tällaiset olivat talvisodan ajan ja viime vuosisadan kovimmat pakkaset Kuusamossa

Hytisty on en­nen­kin – täl­lai­set olivat tal­vi­so­dan ajan ja viime vuo­si­sa­dan ko­vim­mat pak­ka­set Kuu­sa­mos­sa

28.01.2024 04:00 1
Tilaajille
Carunalla sähkökatkoksia yhä Posiolla – ongelmien luvataan olevan ohi kello 17:ään mennessä

Ca­ru­nal­la säh­kö­kat­kok­sia yhä Po­siol­la – on­gel­mien lu­va­taan olevan ohi kello 17:ään men­nes­sä

23.01.2024 14:35
Tilaajille
Pallaksen lumivyöryonnettomuus sai Metsähallituksen muuttamaan talviretkeilijöiden turvaohjeita – ennusteen mukaan Rukan hoitamattomilla luonnonrinteillä vyöryriski

Pal­lak­sen lu­mi­vyö­ry­on­net­to­muus sai Met­sä­hal­li­tuk­sen muut­ta­maan tal­vi­ret­kei­li­jöi­den tur­va­oh­jei­ta – en­nus­teen mukaan Rukan hoi­ta­mat­to­mil­la luon­non­rin­teil­lä vyö­ry­ris­ki

15.01.2024 08:38
Tilaajille
Koillismaalaiset LVI-yritykset muistuttavat, että ”kun pakkanen lauhtuu, kylmä tulee sisälle” – vanhassa sanonnassa on vinha perä, joka kannattaa ottaa tosissaan nykyisinkin

Koil­lis­maa­lai­set LVI-yri­tyk­set muis­tut­ta­vat, että ”kun pak­ka­nen lauh­tuu, kylmä tulee si­säl­le” – ­van­has­sa sa­non­nas­sa on vinha perä, joka kan­nat­taa ottaa to­sis­saan ny­kyi­sin­kin

12.01.2024 04:00
Tilaajille
Lisääkö ilmastonmuutos hyytävän kylmiä pakkasjaksoja, professori Harri Kokkola?

Lisääkö il­mas­ton­muu­tos hyy­tä­vän kylmiä pak­kas­jak­so­ja, pro­fes­so­ri Harri Kok­ko­la?

04.01.2024 17:00 3
Tilaajille
Tiesitkö nämä seikat kylmän vaikutuksista terveyteen? Koillissanomat kysyi asiantuntijalta, miten keho voi reagoida kylmään

Tie­sit­kö nämä seikat kylmän vai­ku­tuk­sis­ta ter­vey­teen? Koil­lis­sa­no­mat kysyi asian­tun­ti­jal­ta, miten keho voi rea­goi­da kylmään

03.01.2024 17:00
Tilaajille
"Tällainen pysähdys ei ole kenenkään eduksi" – Tunturirakennuksen työmaalla keskustassa vain kaksi työntekijää paikalla pakkasen vuoksi, myös hinauksia ennätysmäärä

"Täl­lai­nen py­säh­dys ei ole ke­nen­kään eduksi" – Tun­tu­ri­ra­ken­nuk­sen työ­maal­la kes­kus­tas­sa vain kaksi työn­te­ki­jää pai­kal­la pak­ka­sen vuoksi, myös hi­nauk­sia en­nä­tys­mää­rä

03.01.2024 14:33 5
Tilaajille
Kylmyys ei pikkulintuja nujerra, jos ravintoa riittää – Hangen alla pikkunisäkkäät eivät tiedä pakkasista mitään

Kylmyys ei pik­ku­lin­tu­ja nu­jer­ra, jos ra­vin­toa riittää – ­Han­gen alla pik­ku­ni­säk­käät eivät tiedä pak­ka­sis­ta mitään

03.01.2024 11:00
Tilaajille
Kova pakkanen iski huonoon aikaan: Koillismaan laskettelukeskuksista vain Ruka avoinna, Kirintövaara ja Taivalvaara suljettiin jo uudenvuodenpäivänä

Kova pak­ka­nen iski huonoon aikaan: Koil­lis­maan las­ket­te­lu­kes­kuk­sis­ta vain Ruka avoin­na, Ki­rin­tö­vaa­ra ja Tai­val­vaa­ra sul­jet­tiin jo uu­den­vuo­den­päi­vä­nä

02.01.2024 17:26 6
Tilaajille
Vuosi vaihtuu Koillismaalla pakkasen nipistellessä, ja viikolle on luvassa vielä kylmempää – "Perjantaina voisi jo lauhtua alle 20 asteen"

Vuosi vaihtuu Koil­lis­maal­la pak­ka­sen ni­pis­tel­les­sä, ja vii­kol­le on luvassa vielä kyl­mem­pää – "Per­jan­tai­na voisi jo lauhtua alle 20 asteen"

30.12.2023 12:00
Tilaajille
Lunta on nyt harvinaisen paljon, Sallassa jopa 25 senttiä enemmän kuin normaalisti – pakkanen on lauhtunut vain hetkellisesti

Lunta on nyt har­vi­nai­sen paljon, Sal­las­sa jopa 25 senttiä enemmän kuin nor­maa­lis­ti – pak­ka­nen on lauh­tu­nut vain het­kel­li­ses­ti

30.11.2023 16:53 3
Tilaajille
Onko talven käsikirjoitus sekaisin, kun Oulangantien koivuissa on lehdet? – "Pahimpia kelejä on sellainen, että lämpötila vaihtelee plussasta miinukselle"

Onko talven kä­si­kir­joi­tus se­kai­sin, kun Ou­lan­gan­tien koi­vuis­sa on lehdet? – "­Pa­him­pia kelejä on sel­lai­nen, että läm­pö­ti­la vaih­te­lee plus­sas­ta mii­nuk­sel­le"

15.11.2023 04:00 2
Tilaajille
Pakkanen kiristyy Koillismaalla – Lapin huippupakkasia ei kuitenkaan ole tällä viikolla tiedossa

Pak­ka­nen ki­ris­tyy Koil­lis­maal­la – Lapin huip­pu­pak­ka­sia ei kui­ten­kaan ole tällä vii­kol­la tie­dos­sa

13.11.2023 19:45 1
Tilaajille
Ajokeli muuttuu huonoksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lumisateiden vuoksi keskiviikkona: "Toivottavasti on kaikilla talvirenkaat alla"

Ajokeli muuttuu huo­nok­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa lu­mi­sa­tei­den vuoksi kes­ki­viik­ko­na: "Toi­vot­ta­vas­ti on kai­kil­la tal­vi­ren­kaat alla"

01.11.2023 15:44
Jos taivaalta vihmoo räntää kolmatta kuukautta putkeen saattaa mieleen juolahtaa, että jotain olisi pitänyt tehdä
Kolumni

Jos tai­vaal­ta vihmoo räntää kol­mat­ta kuu­kaut­ta putkeen saattaa mieleen juo­lah­taa, että jotain olisi pitänyt tehdä

16.10.2023 04:00 2
Tilaajille
Lumipeite vaikuttaisi vahvistuvan – "Koillismaalle isoakin lumikertymää luvassa"

Lu­mi­pei­te vai­kut­tai­si vah­vis­tu­van – "Koil­lis­maal­le isoakin lu­mi­ker­ty­mää lu­vas­sa"

10.10.2023 11:00
Tilaajille
Syötteen luomumeteorologi Niilo Sarajärvi ennustaa: Tulossa on pitkä syksy

Syöt­teen luo­mu­me­teo­ro­lo­gi Niilo Sa­ra­jär­vi en­nus­taa: Tulossa on pitkä syksy

27.09.2023 18:23 1
Tilaajille
Maanantai valkenee lämpimänä, mutta loppuviikko on viileämpi – öisin saatetaan saada jo hallaa

Maa­nan­tai val­ke­nee läm­pi­mä­nä, mutta lop­pu­viik­ko on vii­leäm­pi – öisin saa­te­taan saada jo hallaa

11.09.2023 11:00
Tilaajille
Sää jatkuu epävakaisena Pohjois-Pohjanmaalla, loppuviikosta kolkutellaan parinkymmenen asteen lämpötiloja

Sää jatkuu epä­va­kai­se­na Poh­jois-Poh­jan­maal­la, lop­pu­vii­kos­ta kol­ku­tel­laan pa­rin­kym­me­nen asteen läm­pö­ti­lo­ja

04.09.2023 10:06
Tilaajille