Sää
Kuukausi
Juhannuksen helle voi olla vaaraksi – katso tästä vinkit helteestä selviämiseen

Ju­han­nuk­sen helle voi olla vaa­rak­si – katso tästä vinkit hel­tees­tä sel­viä­mi­seen

24.06.2022 04:00
Huomenna se alkaa – juhannukseksi Koillismaallekin tukalia lämpötiloja: "Jatkuu jopa 30 asteeseen"

Huo­men­na se alkaa – ju­han­nuk­sek­si Koil­lis­maal­le­kin tukalia läm­pö­ti­lo­ja: "Jatkuu jopa 30 as­tee­seen"

23.06.2022 10:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntoa ja vir­kis­tys­tä hal­ko­rant­teel­ta

20.06.2022 16:50
Tilaajille
"Tieteellisesti osoitettu, että liikenneturvallisuus paranee" – Sadat kelikamerat ja tiesääasemat auttavat kuskien lisäksi meteorologeja työssään, mutta niillä tehdään myös taidetta

"Tie­teel­li­ses­ti osoi­tet­tu, että lii­ken­ne­tur­val­li­suus pa­ra­nee" – Sadat ke­li­ka­me­rat ja tie­sää­ase­mat aut­ta­vat kuskien lisäksi me­teo­ro­lo­ge­ja työs­sään, mutta niillä tehdään myös tai­det­ta

09.06.2022 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Sadekuuroja, jatkuvaa sadetta ja aurinkoisina hetkinä kesäisiä lämpötiloja – valmistujaisviikon sää on Pohjois-Pohjanmaalla epävakainen

Sa­de­kuu­ro­ja, jat­ku­vaa sadetta ja au­rin­koi­si­na hetkinä ke­säi­siä läm­pö­ti­lo­ja – val­mis­tu­jais­vii­kon sää on Poh­jois-Poh­jan­maal­la epä­va­kai­nen

30.05.2022 19:09
Tilaajille
Sää kylmenee huhtikuun viimeisellä viikolla – vappua vietetään muutaman asteen lämmössä

Sää kyl­me­nee huh­ti­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la – vappua vie­te­tään muu­ta­man asteen läm­mös­sä

25.04.2022 08:57
Tilaajille
Viikko alkaa lämpimänä, mutta torstaina sää kääntyy taas tavanomaista viileämmäksi – Meteorologi: "Kevät hidastelee kovasti"

Viikko alkaa läm­pi­mä­nä, mutta tors­tai­na sää kääntyy taas ta­van­omais­ta vii­leäm­mäk­si – Me­teo­ro­lo­gi: "Kevät hi­das­te­lee ko­vas­ti"

11.04.2022 11:55
Tilaajille
Koillismaalle lisää lunta jopa 10-15 senttiä – ”Ensi yöstä alkaen yhtenäisempää sadetta kestää keskiviikkoon asti”

Koil­lis­maal­le lisää lunta jopa 10-15 senttiä – ”Ensi yöstä alkaen yh­te­näi­sem­pää sadetta kestää kes­ki­viik­koon asti”

04.04.2022 11:00
Tilaajille
"Kevät ei pääse vielä ollenkaan vauhtiin" – kylmä viima iskee idästä ja lunta tupruttaa huhtikuun aluksi

"Kevät ei pääse vielä ol­len­kaan vauh­tiin" – kylmä viima iskee idästä ja lunta tup­rut­taa huh­ti­kuun aluksi

04.04.2022 08:16
Tilaajille
Kevät ottaa askeleen taakse päin ja sää jämähtää pakkaselle koko viikoksi Pohjois-Pohjanmaalla

Kevät ottaa as­ke­leen taakse päin ja sää jä­mäh­tää pak­ka­sel­le koko vii­kok­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la

27.03.2022 21:18
Tilaajille
"Keskilämpötilat tippuvat jopa miinus 10 asteen paikkeille" – lumi muutti Koillismaalla sulat pinnat nopeasti valkoisiksi, ja sade hiipuu vasta lauantaina ennen sään muutosta

"Kes­ki­läm­pö­ti­lat tip­pu­vat jopa miinus 10 asteen paik­keil­le" – lumi muutti Koil­lis­maal­la sulat pinnat no­peas­ti val­koi­sik­si, ja sade hiipuu vasta lauan­tai­na ennen sään muu­tos­ta

25.03.2022 11:00
Tilaajille
Viikko alkaa aurinkoisena ja hyvin lämpimänä – Loppuviikosta viilenee ja lumi-räntäsateita voidaan saada

Viikko alkaa au­rin­koi­se­na ja hyvin läm­pi­mä­nä – Lop­pu­vii­kos­ta vii­le­nee ja lu­mi-rän­tä­sa­tei­ta voidaan saada

21.03.2022 08:26
Tilaajille
Tänään kannattaa Koillismaalla ulkoillessa pitää piposta kiinni – Rukatunturilla mitattiin lähes hirmumyrskypuuskan ylittävä tuulennopeus

Tänään kan­nat­taa Koil­lis­maal­la ul­koil­les­sa pitää piposta kiinni – Ru­ka­tun­tu­ril­la mi­tat­tiin lähes hir­mu­myrs­ky­puus­kan ylit­tä­vä tuu­len­no­peus

19.03.2022 13:33
Tilaajille
Reilussa vuorokaudessa raju muutos säässä Koillismaalla – Ensiksi tulee lunta, sitten lämpötila kohoaa jopa +8 asteeseen

Rei­lus­sa vuo­ro­kau­des­sa raju muutos säässä Koil­lis­maal­la – Ensiksi tulee lunta, sitten läm­pö­ti­la kohoaa jopa +8 as­tee­seen

18.03.2022 04:00
Tilaajille
Tulvariski tällä kertaa pieni – aikainen kevät sulattaa lumen ja jään hiljalleen

Tul­va­ris­ki tällä kertaa pieni – ai­kai­nen kevät su­lat­taa lumen ja jään hil­jal­leen

17.03.2022 15:39
Tilaajille
Helmikuu oli ennätyksellisen sateinen – Helmikuun keskilämpötila oli suuressa osassa maata 1–3 astetta tavanomaista korkeampi

Hel­mi­kuu oli en­nä­tyk­sel­li­sen sa­tei­nen – Hel­mi­kuun kes­ki­läm­pö­ti­la oli suu­res­sa osassa maata 1–3 astetta ta­van­omais­ta kor­keam­pi

14.03.2022 08:31
Tilaajille
Lämpötila nousee pian plussan puolelle – katso, millaista säätyyppiä luvataan pohjoiseen huhti-kesäkuussa

Läm­pö­ti­la nousee pian plussan puo­lel­le – katso, mil­lais­ta sää­tyyp­piä lu­va­taan poh­joi­seen huh­ti-ke­sä­kuus­sa

09.03.2022 11:58
Tilaajille
Helmikuu oli Suomessa ennätyksellisen sateinen – Kylmintä ja vähäsateisinta oli Enontekiöllä

Hel­mi­kuu oli Suo­mes­sa en­nä­tyk­sel­li­sen sa­tei­nen – ­Kyl­min­tä ja vä­hä­sa­tei­sin­ta oli Enon­te­kiöl­lä

01.03.2022 17:00
Tilaajille
Lapissa huono ajokeli lumi- ja räntäsateen vuoksi – onnettomuusriski on huomattava

Lapissa huono ajokeli lumi- ja rän­tä­sa­teen vuoksi – on­net­to­muus­ris­ki on huo­mat­ta­va

18.02.2022 11:09
Tilaajille
Viikko alkaa poutaisessa pakkassäässä Pohjois-Pohjanmaalla – lumisadetta luvassa loppuviikosta

Viikko alkaa pou­tai­ses­sa pak­kas­sääs­sä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – lu­mi­sa­det­ta luvassa lop­pu­vii­kos­ta

30.01.2022 20:53
Tilaajille