Ilmatieteen laitos
Sulaminen alkaa Koillismaalla paksuilta hangilta, pääsiäissää on tavanomainen – metsäkoneurakoijalle Määttälänvaaralla on nyt mitä parhaimmat työkelit

Su­la­mi­nen alkaa Koil­lis­maal­la pak­suil­ta han­gil­ta, pää­siäis­sää on ta­van­omai­nen – met­sä­ko­ne­ura­koi­jal­le Määt­tä­län­vaa­ral­la on nyt mitä par­haim­mat työ­ke­lit

15.04.2022 12:00
Tilaajille
Ilmatieteen laitos: Kesäkuu oli paikoin mittaushistorian lämpimin, mutta vuoteen mahtui myös tavallista kylmempiä kuukausia

Il­ma­tie­teen laitos: Kesäkuu oli paikoin mit­taus­his­to­rian läm­pi­min, mutta vuoteen mahtui myös ta­val­lis­ta kyl­mem­piä kuu­kau­sia

04.01.2022 09:59
Kitkajärven pohjaan laskettiin kuusi lumenmittauslaitetta – "Toivomme, että näiden avulla saamme katettua koko maapallosta miljoona kertaa isomman alueen"

Kit­ka­jär­ven pohjaan las­ket­tiin kuusi lu­men­mit­taus­lai­tet­ta – "Toi­vom­me, että näiden avulla saamme ka­tet­tua koko maa­pal­los­ta mil­joo­na kertaa isomman alueen"

01.01.2022 04:00
Tilaajille
Talvi näyttäisi jo ottavan otettaan Koillismaalla – "Jäät vahvistuvat ja lunta tulee lisää"

Talvi näyt­täi­si jo ottavan otet­taan Koil­lis­maal­la – "Jäät vah­vis­tu­vat ja lunta tulee lisää"

08.11.2021 15:06
Tilaajille
Mittaushistorian toiseksi lämpimin kesä Koillismaalla – "Lämpimämpää on ollut vain vuonna 1972, silloin oli kovia vesisateita ja tuli rakeita laajalla alueella"

Mit­taus­his­to­rian toi­sek­si läm­pi­min kesä Koil­lis­maal­la – "Läm­pi­mäm­pää on ollut vain vuonna 1972, silloin oli kovia ve­si­sa­tei­ta ja tuli rakeita laa­jal­la alueel­la"

13.09.2021 08:32
Tilaajille
Sadetakit esiin ja terassikalusteet kiinni – Tiistaina sataa lähes koko kuukauden sademäärä vuorokaudessa: Koillismaalle on luvassa myös voimakkaita puuskia, joista saattaa tulla yksittäisiä tuulituhoja

Sa­de­ta­kit esiin ja te­ras­si­ka­lus­teet kiinni – Tiis­tai­na sataa lähes koko kuu­kau­den sa­de­mää­rä vuo­ro­kau­des­sa: Koil­lis­maal­le on luvassa myös voi­mak­kai­ta puus­kia, joista saattaa tulla yk­sit­täi­siä tuu­li­tu­ho­ja

02.08.2021 19:00
Tilaajille
Pohjois–Pohjanmaalle odotettavissa sade–ja ukkoskuuroja torstaina, kun kaksi saderintamaa törmää toisiinsa – "Matalapaine liikkuu Koillismaalle pohjoisemmaksi iltaa kohden"

Poh­jois–­Poh­jan­maal­le odo­tet­ta­vis­sa sade–ja uk­kos­kuu­ro­ja tors­tai­na, kun kaksi sa­de­rin­ta­maa törmää toi­siin­sa – "Ma­ta­la­pai­ne liikkuu Koil­lis­maal­le poh­joi­sem­mak­si iltaa kohden"

29.07.2021 08:50
Alkuviikko siintää helteisenä Pohjois–Pohjanmaalla – Maanantaina Koillismaa jää vielä hellelukemien alapuolelle

Al­ku­viik­ko siintää hel­tei­se­nä Poh­jois–­Poh­jan­maal­la – Maa­nan­tai­na Koil­lis­maa jää vielä hel­le­lu­ke­mien ala­puo­lel­le

26.07.2021 09:55
Tilaajille
Kuusamoon satoi perjantaina niin paljon lunta, että meteorologi ei ollut uskoa lukuja: "Kyllä se on mahdollinen, mutta vähän epäilyttävä" – Yhtä voimakasta sadetta ei ollut missään muualla

Kuu­sa­moon satoi per­jan­tai­na niin paljon lunta, että me­teo­ro­lo­gi ei ollut uskoa lukuja: "Kyllä se on mah­dol­li­nen, mutta vähän epäi­lyt­tä­vä" – Yhtä voi­ma­kas­ta sadetta ei ollut missään muualla

07.05.2021 18:16 4
Tilaajille
Tutkijat löysivät yhteyden ilman siitepölypitoisuuksien ja koronavirustartuntojen tiheyden välillä – syynä siitepölyn vastustuskykyä heikentävä vaikutus

Tut­ki­jat löy­si­vät yh­tey­den ilman sii­te­pö­ly­pi­toi­suuk­sien ja ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen ti­hey­den välillä – syynä sii­te­pö­lyn vas­tus­tus­ky­kyä hei­ken­tä­vä vai­ku­tus

10.03.2021 11:00
Irtolumi haittaa yhä liikennettä – Torstaina lämpenee

Ir­to­lu­mi haittaa yhä lii­ken­net­tä – Tors­tai­na läm­pe­nee

24.02.2021 08:28
Tilaajille
Epävakaista keliä hiihtolomalaisille – "Sunnuntaina sää lauhtuu ja tiedossa on lännestä saapuva lumisaderintama, joka tekee ajokelistä huonon"

Epä­va­kais­ta keliä hiih­to­lo­ma­lai­sil­le – "Sun­nun­tai­na sää lauhtuu ja tie­dos­sa on län­nes­tä saapuva lu­mi­sa­de­rin­ta­ma, joka tekee ajo­ke­lis­tä huonon"

18.02.2021 04:00
Tilaajille
Pakkasia pitelee – Kiutaköngäs Suomen kylmimpiä paikkoja

Pak­ka­sia pitelee – Kiu­ta­kön­gäs Suomen kyl­mim­piä paik­ko­ja

14.01.2021 10:19
Tilaajille
Ajokeli on huono Pohjois-Pohjanmaalla lumisateen vuoksi – lumisadetta luvassa koko jouluaaton ajan

Ajokeli on huono Poh­jois-Poh­jan­maal­la lu­mi­sa­teen vuoksi – lu­mi­sa­det­ta luvassa koko jou­lu­aa­ton ajan

23.12.2020 20:38
Tämä tilastotieto ei suomalaisia yllätä: Ilmatieteen laitoksen mukaan lokakuu oli lähes koko maassa harvinaisen lämmin ja monin paikoin sateinen

Tämä ti­las­to­tie­to ei suo­ma­lai­sia yllätä: Il­ma­tie­teen lai­tok­sen mukaan lokakuu oli lähes koko maassa har­vi­nai­sen lämmin ja monin paikoin sa­tei­nen

06.11.2020 11:00
Tilaajille
Ilmatieteen laitos haluaa pitää kiinni sadeasemista, joissa havainnot tekee ihminen – pudasjärvinen Timo Heikkilä mittaa sademäärän joka aamu kello kahdeksan

Il­ma­tie­teen laitos haluaa pitää kiinni sa­dea­se­mis­ta, joissa ha­vain­not tekee ihminen – pu­das­jär­vi­nen Timo Heik­ki­lä mittaa sa­de­mää­rän joka aamu kello kah­dek­san

01.11.2020 11:00
Tilaajille
Talven tulosta ei vielä tietoakaan – Koillismaalle ennustetaan ensi viikoksi kovia vesisateita

Talven tulosta ei vielä tie­toa­kaan – Koil­lis­maal­le en­nus­te­taan ensi vii­kok­si kovia ve­si­sa­tei­ta

30.10.2020 04:00
Tilaajille
Saatiinko jo pysyvä lumi Koillismaalle? – tältä näyttää lähipäivien sää

Saa­tiin­ko jo pysyvä lumi Koil­lis­maal­le? – tältä näyttää lä­hi­päi­vien sää

19.10.2020 11:51 1
Tilaajille
Ota helteestä nyt kaikki irti – ensi viikolla on taas viileämpää, eikä meteorologi lupaa suuria kuunvaihteeseenkaan: ”Kuunvaihde näyttää aika viileältä”

Ota hel­tees­tä nyt kaikki irti – ensi vii­kol­la on taas vii­leäm­pää, eikä me­teo­ro­lo­gi lupaa suuria kuun­vaih­tee­seen­kaan: ”Kuun­vaih­de näyttää aika vii­leäl­tä”

23.06.2020 19:53
Tilaajille
Kevät eteni hitaasti huhtikuussa – Koillismaalla lunta oli harvinaisen paljon

Kevät eteni hi­taas­ti huh­ti­kuus­sa – Koil­lis­maal­la lunta oli har­vi­nai­sen paljon

05.05.2020 04:00
Tilaajille