Lumi
Iltalehti: "Siitähän lähti kaikki kylkilaudoitukset kokonaan, tukirakenteet jäivät ehjiksi" – Kuusamon Tolpanniemessä yksitoista vuotta asunut Keijo ei ole kokenut aiemmin moisia lumituhoja

Il­ta­leh­ti: "Sii­tä­hän lähti kaikki kyl­ki­lau­doi­tuk­set ko­ko­naan, tu­ki­ra­ken­teet jäivät eh­jik­si" – Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­mes­sä yk­si­tois­ta vuotta asunut Keijo ei ole kokenut aiemmin moisia lu­mi­tu­ho­ja

30.03.2020 19:00
Tilaajille

Riekin kylällä navetan katto oli sor­tu­ma­vaa­ras­sa

11.03.2020 12:15
Piti tulla lentoemäntä, tulikin lumiauran kuljettaja - työ on yksinäistä mutta samalla koukuttavaa

Piti tulla len­toe­män­tä, tulikin lu­mi­au­ran kul­jet­ta­ja - työ on yk­si­näis­tä mutta samalla kou­kut­ta­vaa

22.02.2020 06:56
Tilaajille
Ruka tekee jo lunta ensi syksyksi

Ruka tekee jo lunta ensi syk­syk­si

31.01.2020 12:00
Tilaajille
Vieläkö löytyy tontilta tilaa lumelle? Viikonloppuna parikymmentä senttiä lisää

Vieläkö löytyy ton­til­ta tilaa lu­mel­le? Vii­kon­lop­pu­na pa­ri­kym­men­tä senttiä lisää

18.01.2020 05:00
Tilaajille
Luonnon lumille mäkeen – Posion Kirintövaarassa päästiin tänä talvena laskettelemaan luonnon lumille poikkeuksellisen aikaisin

Luonnon lumille mäkeen – Posion Ki­rin­tö­vaa­ras­sa pääs­tiin tänä talvena las­ket­te­le­maan luonnon lumille poik­keuk­sel­li­sen ai­kai­sin

14.01.2020 08:43
Tilaajille
Koe yö lumi-kammin lumoissa – näillä ohjeilla rakennat kammin kätevästi vaikka kotipuhallesi

Koe yö lu­mi-kam­min lu­mois­sa – näillä oh­jeil­la ra­ken­nat kammin kä­te­väs­ti vaikka ko­ti­pu­hal­le­si

10.02.2019 10:00
Lumikuorma tuo esiin isojen hallien rakennusvirheet – kaupoissa, maneeseissa, liikuntahalleissa ja maatiloilla kannattaa olla jo tarkkana

Lu­mi­kuor­ma tuo esiin isojen hallien ra­ken­nus­vir­heet – kau­pois­sa, ma­nee­seis­sa, lii­kun­ta­hal­leis­sa ja maa­ti­loil­la kan­nat­taa olla jo tark­ka­na

28.01.2019 13:37
Latuhöylä osuu välillä pelkkään multaan - ahkerimmat hiihtäjät kiertävät latuja Koillismaalla: "Hiihtäjiä näyttää kuitenkin olevan runsaasti liikkeellä"

La­tu­höy­lä osuu välillä pelk­kään multaan - ah­ke­rim­mat hiih­tä­jät kier­tä­vät latuja Koil­lis­maal­la: "Hiih­tä­jiä näyttää kui­ten­kin olevan run­saas­ti liik­keel­lä"

03.01.2019 05:00
Muojärvellä ei ole vielä koskaan ollut näin vähän lunta joulukuussa – Alkutalvi on ollut erittäin vähäluminen koko maassa

Muo­jär­vel­lä ei ole ­vie­lä koskaan ollut näin vähän lunta jou­lu­kuus­sa – Al­ku­tal­vi on ollut erit­täin vä­hä­lu­mi­nen koko maassa

06.12.2018 12:00
"Aikaisemminkin on ollut leutoja vuosia" – Ruka Nordicin pääsihteeri ei ole huolissaan lämpimistä ilmoista, vaan kertoo, että lunta riittää ja kisat järjestetään

"Ai­kai­sem­min­kin on ollut leutoja vuosia" – Ruka Nor­di­cin pää­sih­tee­ri ei ole huo­lis­saan läm­pi­mis­tä il­mois­ta, vaan kertoo, että lunta riittää ja kisat jär­jes­te­tään

05.11.2018 05:00
Meteorologi: ”Tämä ilma aiheuttaisi kesällä helteitä”

Me­teo­ro­lo­gi: ”Tämä ilma ai­heut­tai­si kesällä hel­tei­tä”

05.11.2018 05:00
Kuuma kesä sulatti lumivarastoa aiempia vuosia enemmän – ensilumenladun pituus vielä arvoitus Taivalkoskella: ”Lumikasa on sulanut nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin”

Kuuma kesä sulatti lu­mi­va­ras­toa aiempia vuosia enemmän – en­si­lu­men­la­dun pituus vielä ar­voi­tus Tai­val­kos­kel­la: ”Lu­mi­ka­sa on sulanut nyt enemmän kuin koskaan ai­kai­sem­min”

23.10.2018 05:00
Joko maa on valkoinen? Jos, niin lähetä kuva miten nautit ensilumesta!

Joko maa on val­koi­nen? Jos, niin lähetä kuva miten nautit en­si­lu­mes­ta!

05.10.2018 11:00
Kuuman kesän vaikutuksia odotetaan Rukalla jännityksellä - Säilötyt tykkilumet varmistavat kauden: "Avaamme kauden ensi viikon perjantaina"

Kuuman kesän vai­ku­tuk­sia odo­te­taan Rukalla jän­ni­tyk­sel­lä - Säi­lö­tyt tyk­ki­lu­met var­mis­ta­vat kauden: "A­vaam­me kauden ensi viikon per­jan­tai­na"

26.09.2018 05:00
Onko tämä myräkkä jo vanhan lumen surma? – viikon kuluttua jo melkein kesäkelit

Onko tämä myräkkä jo vanhan lumen surma? – viikon ku­lut­tua jo melkein ke­sä­ke­lit

04.05.2018 15:49

Pu­das­jär­vel­lä lunta 95 senttiä

15.03.2018 05:00
Katso lukijan kuva: tällainen on nyt lumimäärä Taivalkoskella
Lukijalta

Katso lukijan kuva: täl­lai­nen on nyt lu­mi­mää­rä Tai­val­kos­kel­la

08.01.2018 12:00
Lumimäärät ajankohtaan nähden melkoisia – Teerirannalla Koillismaan syvin nietos

Lu­mi­mää­rät ajan­koh­taan nähden mel­koi­sia – Tee­ri­ran­nal­la Koil­lis­maan syvin nietos

04.01.2018 09:00
Älä rassaa roikkuvia sähköjohtoja

Älä rassaa roik­ku­via säh­kö­joh­to­ja

04.01.2018 09:00