Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Eläimet
Posion keskustassa liikkuneen karhun etutassulla leveyttä jopa 14,5 senttiä – riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja ei ole nähnyt vastaavaa taajamassa

Posion kes­kus­tas­sa liik­ku­neen karhun etu­tas­sul­la le­veyt­tä jopa 14,5 senttiä – ­riis­tan­hoi­toyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja ei ole nähnyt vas­taa­vaa taa­ja­mas­sa

16.08.2023 14:20 1
Tilaajille
Pitäisikö pitkien valojen väläytys porojen kohdalla lopettaa? Asiantuntijan mukaan ikiaikaisesta tavasta on "enemmän haittaa kuin hyötyä"

Pi­täi­si­kö pitkien valojen vä­läy­tys porojen koh­dal­la lo­pet­taa? Asian­tun­ti­jan mukaan iki­ai­kai­ses­ta tavasta on "e­nem­män haittaa kuin hyötyä"

02.08.2023 17:00 13
Tilaajille
Eläinten jalostuksessa leikitään lemmikkien terveydellä – Ylijalostetun koiran elämä voi olla silkkaa kidutusta
Kolumni

Eläin­ten ja­los­tuk­ses­sa lei­ki­tään lem­mik­kien ter­vey­del­lä – Yli­ja­los­te­tun koiran elämä voi olla silkkaa ki­du­tus­ta

26.07.2023 04:00
Tilaajille
Eläinten vedensaantiin ja pito-olosuhteisiin tulee uusia vaatimuksia, kun uusi eläinten hyvinvointilaki tulee vuodenvaihteessa voimaan

Eläin­ten ve­den­saan­tiin ja pi­to-olo­suh­tei­siin tulee uusia vaa­ti­muk­sia, kun uusi eläin­ten hy­vin­voin­ti­la­ki tulee vuo­den­vaih­tees­sa voimaan

13.07.2023 09:01
Tilaajille
Lukijan kuva: kissat ja jänis aamulla viideltä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan kuva: kissat ja jänis aamulla vii­del­tä

07.07.2023 15:33
Tilaajille
Lohiranta on idyllinen kylä Posiolla, jossa historian havinan voi tuntea – Koillissanomat otti selvää, mitä kylälle kuuluu nyt

Lo­hi­ran­ta on idyl­li­nen kylä Po­siol­la, jossa his­to­rian havinan voi tuntea – Koil­lis­sa­no­mat otti selvää, mitä kylälle kuuluu nyt

16.06.2023 16:30
Tilaajille
Suuremmatkin ruhot haudataan omakustanteisesti – läänineläinlääkäri Heli Koskela neuvoo miten toimia, jos törmäät ulkona eläimen raatoon

Suu­rem­mat­kin ruhot hau­da­taan oma­kus­tan­tei­ses­ti – lää­nin­eläin­lää­kä­ri Heli Koskela neuvoo miten toimia, jos törmäät ulkona eläimen raatoon

13.06.2023 04:00
Tilaajille
Oravat veivät villat ja tikat nokkivat hirret – eläimet tekivät kymppitonnin tuhot Eero Kairalan mökkiin Sallassa

Oravat veivät villat ja tikat nok­ki­vat hirret – eläimet tekivät kymp­pi­ton­nin tuhot Eero Kai­ra­lan mökkiin Sal­las­sa

11.05.2023 17:00
Tilaajille
Hilkka Nevalan kolumni: Lehtikalat, hamsteri, kissat ja koiranpentu – tässä ovat elämäni eläimet, joista jokainen on opettanut minulle jotain
Kolumni

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: Leh­ti­ka­lat, hams­te­ri, kissat ja koi­ran­pen­tu – tässä ovat elämäni eläi­met, joista jo­kai­nen on opet­ta­nut minulle jotain

31.03.2023 04:00
Tilaajille
Käpysadon ehtyminen romahdutti oravakannan – Laskennoissa kärpän ja lumikon lumijäljissä roimaa kasvua Oulun seudulla ja Kainuussa

Kä­py­sa­don eh­ty­mi­nen ro­mah­dut­ti ora­va­kan­nan – Las­ken­nois­sa kärpän ja lumikon lu­mi­jäl­jis­sä roimaa kasvua Oulun seu­dul­la ja Kai­nuus­sa

27.03.2023 14:23
Tilaajille
Iltahämärä on paras aika pöllöretkelle – Pöllöt poikkeavat monin tavoin muista linnuista, ja siksi ne ovat erityisen kiinnostavia

Il­ta­hä­mä­rä on paras aika pöl­lö­ret­kel­le – Pöllöt poik­kea­vat monin tavoin muista lin­nuis­ta, ja siksi ne ovat eri­tyi­sen kiin­nos­ta­via

25.03.2023 16:30
Tilaajille
Joissakin Koillismaankin karuissa vesissä elää pieni petokalalaji, jonka ennätysyksilö saatiin Kuusamosta – Suomen uuteen ykkösturskaan niitä mahtuisi 3 694

Jois­sa­kin Koil­lis­maan­kin ka­ruis­sa vesissä elää pieni pe­to­ka­la­la­ji, jonka en­nä­tys­yk­si­lö saatiin Kuu­sa­mos­ta – Suomen uuteen yk­kös­turs­kaan niitä mah­tui­si 3 694

16.03.2023 04:00
Tilaajille
Karjatilalta löydettiin yli 200 kuollutta nautaa Koillismaalla – omistajille ehdollista vankeutta törkeästä eläinsuojelurikoksesta

Kar­ja­ti­lal­ta löy­det­tiin yli 200 kuol­lut­ta nautaa Koil­lis­maal­la – omis­ta­jil­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta tör­keäs­tä eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta

07.03.2023 16:30 2
Tilaajille
Koirapuisto vihdoinkin Rukalle – tassuttelemaan pitäisi päästä heinäkuussa

Koi­ra­puis­to vih­doin­kin Rukalle – tas­sut­te­le­maan pitäisi päästä hei­nä­kuus­sa

18.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Saimaannorpan syntytarina meni uusiksi – Uuden tutkimuksen mukaan lähimmät sukulaiset löytyvätkin Pohjois-Amerikasta, eivät Itämerestä

Sai­maan­nor­pan syn­ty­ta­ri­na meni uusiksi – Uuden tut­ki­muk­sen mukaan lä­him­mät su­ku­lai­set löy­ty­vät­kin Poh­jois-Ame­ri­kas­ta, eivät Itä­me­res­tä

25.01.2023 04:00
Tilaajille
Näkökulma: Mitäs yhdestä kadonneesta lajista? – Kysyin asiantuntijoilta  tyhmän kysymyksen, jotta sinun ei tarvitsisi

Nä­kö­kul­ma: Mitäs yhdestä ka­don­nees­ta la­jis­ta? – Kysyin asian­tun­ti­joil­ta tyhmän ky­sy­myk­sen, jotta sinun ei tar­vit­si­si

24.01.2023 11:00 2
Tilaajille
Kysymykset: Milloin kuuluu väläyttää pitkiä valoja kahdesti, ja mistä tapa varoittaa poroista on saanut alkunsa?

Ky­sy­myk­set: Milloin kuuluu vä­läyt­tää pitkiä valoja kah­des­ti, ja mistä tapa va­roit­taa po­rois­ta on saanut al­kun­sa?

16.01.2023 11:00 4
Tilaajille
Kuusinki vapautetaan pian, muualla halutaan valjastaa lisää – Yksioikoinen lähestymistapa asioihin estää katsomasta yhtä harvennusväliä pitemmälle
Kolumni

Kuu­sin­ki va­pau­te­taan pian, muualla ha­lu­taan val­jas­taa lisää – Yk­si­oi­koi­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa asioi­hin estää kat­so­mas­ta yhtä har­ven­nus­vä­liä pi­tem­mäl­le

13.01.2023 04:00 3
Tilaajille
Mitä eläimiä jää jäljelle? Listasimme 24 eläintä, jotka sopeutuvat ilmastonmuutokseen ja luontokatoon

Mitä eläimiä jää jäl­jel­le? Lis­ta­sim­me 24 eläin­tä, jotka so­peu­tu­vat il­mas­ton­muu­tok­seen ja luon­to­ka­toon

08.01.2023 12:08 1
Tilaajille
Paljon asiaa porosta uudessa kirjassa – kirja avaa pohjoisen sorkkaeläinten elämää ja niiden vaikutuksia ympäristöön

Paljon asiaa porosta uudessa kir­jas­sa – kirja avaa poh­joi­sen sork­ka­eläin­ten elämää ja niiden vai­ku­tuk­sia ym­pä­ris­töön

05.12.2022 08:48
Tilaajille