Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Linnut
Haulikosta saaneen ruskosuohaukan lento päättyi Taivalkoskella – kitumalla nälkään kuolemassa ollut lintu piti lopettaa, ampujasta ei selvyyttä

Hau­li­kos­ta saaneen rus­ko­suo­hau­kan lento päättyi Tai­val­kos­kel­la – ki­tu­mal­la nälkään kuo­le­mas­sa ollut lintu piti lo­pet­taa, am­pu­jas­ta ei sel­vyyt­tä

12.09.2023 15:22 1
Tilaajille
Tulossa on riekkojen huippuvuosi, myös metso- ja teerikannat huitelevat laskentahistorian ennätysluvuissa

Tulossa on riek­ko­jen huip­pu­vuo­si, myös metso- ja tee­ri­kan­nat hui­te­le­vat las­ken­ta­his­to­rian en­nä­tys­lu­vuis­sa

16.08.2023 11:00
Tilaajille
Metsästäjäliitto päivitti suosituksensa lintuinfluenssan vuoksi – riistalintuja ei tule ruokkia Suomessa

Met­säs­tä­jä­liit­to päi­vit­ti suo­si­tuk­sen­sa lin­tu­inf­luens­san vuoksi – ­riis­ta­lin­tu­ja ei tule ruokkia Suo­mes­sa

27.07.2023 09:23 1
Tilaajille
Hilkka Nevalan vieraskolumni: "Ihmisen ei pitäisi päästä kaikkialle– luonto kuluu ja kärsii, kun retkeilyinnostuksen volyymin kasvaessa luonto ei kuitenkaan lisäänny"
Kolumni

Hilkka Nevalan vie­ras­ko­lum­ni: "Ih­mi­sen ei pitäisi päästä kaik­kial­le– luonto kuluu ja kärsii, kun ret­kei­ly­in­nos­tuk­sen vo­lyy­min kas­vaes­sa luonto ei kui­ten­kaan li­sään­ny"

27.07.2023 04:00
Tilaajille
Helmipöllöt yllättivät vanhassa navetassa: "Päästimme poikaset pinteestä ikkunan välistä ja toinen otti ja pyrähti"

Hel­mi­pöl­löt yl­lät­ti­vät van­has­sa na­ve­tas­sa: "Pääs­tim­me poi­ka­set pin­tees­tä ikkunan välistä ja toinen otti ja py­räh­ti"

23.07.2023 12:00
Tilaajille
Uhanalaisen pohjansirkun pesimäkanta on elpynyt pohjoisessa – peipot  ja pajulinnut ovat vähentyneet nopeasti

Uhan­alai­sen poh­jan­sir­kun pe­si­mä­kan­ta on elpynyt poh­joi­ses­sa – peipot ja pa­ju­lin­nut ovat vä­hen­ty­neet no­peas­ti

07.07.2023 04:00
Tilaajille
Varsinkin Pohjois-Suomesta kaivataan havaintoja pesivistä linnuista ja poikasista

Var­sin­kin Poh­jois-Suo­mes­ta kai­va­taan ha­vain­to­ja pe­si­vis­tä lin­nuis­ta ja poi­ka­sis­ta

04.07.2023 04:00
Tilaajille
Kalasääski pisti maakaapeliverkon rakennustyön aikataulun uusiksi Posiolla – verkko otetaan käyttöön, kun poikaset ovat lähteneet pesästä

Ka­la­sääs­ki pisti maa­kaa­pe­li­ver­kon ra­ken­nus­työn ai­ka­tau­lun uusiksi Po­siol­la – verkko otetaan käyt­töön, kun poi­ka­set ovat läh­te­neet pesästä

08.06.2023 10:11 2
Tilaajille
Tutkimus selvitti: Tunturipöllö on Suomen hurmaavin lintu

Tut­ki­mus sel­vit­ti: Tun­tu­ri­pöl­lö on Suomen hur­maa­vin lintu

30.05.2023 12:32 2
Tilaajille
Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mustarastasta? Testasimme kahta suosittua sovellusta, jotka tunnistavat lintuja äänestä

Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mus­ta­ras­tas­ta? Tes­ta­sim­me kahta suo­sit­tua so­vel­lus­ta, jotka tun­nis­ta­vat lintuja äänestä

20.05.2023 17:00
Tilaajille
Kaikki kolme pääskyä tulivat jo – Jos toimit pikaisesti, ehdit vielä ripustaa pihalle pari lisäpönttöä

Kaikki kolme pääskyä tulivat jo – Jos toimit pi­kai­ses­ti, ehdit vielä ri­pus­taa pihalle pari li­sä­pönt­töä

18.05.2023 11:00 2
Tilaajille
Metsähallitus tarkastaa vuosittain satoja metsojen soitimia – Myöhäinen kevät on vaikuttanut soidinmenojen ajankohtaan

Met­sä­hal­li­tus tar­kas­taa vuo­sit­tain satoja met­so­jen soi­ti­mia – Myö­häi­nen kevät on vai­kut­ta­nut soi­din­me­no­jen ajan­koh­taan

15.05.2023 15:04
Tilaajille
Viikon luontoääni: Peltojen suruisa sirkku sukupuuton partaalla

Viikon luon­toää­ni: Pel­to­jen suruisa sirkku su­ku­puu­ton par­taal­la

14.05.2023 16:22
Tilaajille
Montako lintua sinä ehdit nähdä? – Osallistu lintutapahtumiin viikonloppuna

Montako lintua sinä ehdit nähdä? – Osal­lis­tu lin­tu­ta­pah­tu­miin vii­kon­lop­pu­na

04.05.2023 15:45 4
Tilaajille
Meille soitettiin: Västäräkkikin on Taivalkoskelle tullut, pajusirkkukin tuli meidän ruokinnalle tänään, vihervarpunen on tullut ja peippo myös
Lukijalta

Meille soi­tet­tiin: Väs­tä­räk­ki­kin on Tai­val­kos­kel­le tullut, pa­ju­sirk­ku­kin tuli meidän ruo­kin­nal­le tänään, vi­her­var­pu­nen on tullut ja peippo myös

24.04.2023 18:24 1
Tilaajille
Tuhannet hanhet saapuivat Pohjois-Pohjanmaalle – Harvinaisuuksista Taivalkoskella nähtiin jalohaikara, Tyrnävällä nähtiin pikkujoutsenia ja Oulussa mustapäätasku

Tu­han­net hanhet saa­pui­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­le – ­Har­vi­nai­suuk­sis­ta Tai­val­kos­kel­la nähtiin ja­lo­hai­ka­ra, Tyr­nä­väl­lä nähtiin pik­ku­jout­se­nia ja Oulussa mus­ta­pää­tas­ku

21.04.2023 15:00 3
Tilaajille
Kun tietoa on samalla liikaa ja liian vähän, iskee herkästi lamaannus – se ei kuitenkaan ole syy olla oppimatta uutta
Kolumni

Kun tietoa on samalla liikaa ja liian vähän, iskee her­käs­ti la­maan­nus – se ei kui­ten­kaan ole syy olla op­pi­mat­ta uutta

19.04.2023 04:00 1
Tilaajille
Lintujen rengastajat harmaantuvat, uusia tarvittaisiin mukaan – Taivalkoskelainen Jani Suua on laittanut renkaita 60 eri lintulajin koipiin.

Lin­tu­jen ren­gas­ta­jat har­maan­tu­vat, uusia tar­vit­tai­siin mukaan – Tai­val­kos­ke­lai­nen Jani Suua on lait­ta­nut ren­kai­ta 60 eri lin­tu­la­jin koi­piin.

12.04.2023 04:00 2
Tilaajille
Tiedätkö sinä, mistä muuttolintuja todennäköisimmin löytää? – Kuusamon Lintukerhon Kevätkisa starttaa taas, vielä ehtii mukaan

Tie­dät­kö sinä, mistä muut­to­lin­tu­ja to­den­nä­köi­sim­min löytää? – ­Kuu­sa­mon Lin­tu­ker­hon Ke­vät­ki­sa start­taa taas, vielä ehtii mukaan

01.04.2023 11:00
Tilaajille
Hilkka Nevalan kolumni: Lehtikalat, hamsteri, kissat ja koiranpentu – tässä ovat elämäni eläimet, joista jokainen on opettanut minulle jotain
Kolumni

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: Leh­ti­ka­lat, hams­te­ri, kissat ja koi­ran­pen­tu – tässä ovat elämäni eläi­met, joista jo­kai­nen on opet­ta­nut minulle jotain

31.03.2023 04:00
Tilaajille