Linnut

Kurjet ovat läh­te­neet kohti etelää – pää­muut­to käyn­nis­sä, seuraa li­ve­ku­vaa Vaa­sas­ta

15.09.2021 17:34
Tilaajille

Viikon luon­toää­ni: Lokkien ruo­ka­pöy­tä sii­vot­tiin puh­taak­si

06.09.2021 11:00
Tilaajille

Lin­tu­jen syys­muut­to – Maail­man suurin eläin­vael­lus

23.08.2021 08:31
Tilaajille

Hei­nä­kuun helteet ovat koe­tel­leet luon­non­eläi­miä – ou­lu­lai­nen Kati Alatalo otti hoi­viin­sa orpoja sii­lin­poi­ka­sia, kun ak­tii­vis­ten sii­lin­hoi­ta­jien kädet ovat täynnä töitä

27.07.2021 09:01
Tilaajille

Viikon luon­toää­ni: Rääkkä muuttui Leinon runossa lin­nuk­si

12.07.2021 04:00
Tilaajille

Käen­piiat aset­tui­vat taloksi Kur­ki­jär­vel­lä – video näyt­tää, kuinka poi­ka­nen matkii kie­mur­te­le­mal­la käär­met­tä: "Käytös on lin­nuil­le täysin ai­nut­laa­tuis­ta"

11.07.2021 12:00 3
Tilaajille

Viikon luon­toää­ni: Ruokin näh­däk­seen on mentävä merelle

05.07.2021 14:30
Tilaajille

Sor­sa­poi­kue pe­las­tet­tiin kii­pe­lis­tä Po­siol­la – poi­ka­set olivat pu­don­neet vanhaan lie­te­säi­liöön, un­tu­vi­kot nou­kit­tiin ylös haavin avulla

22.06.2021 14:54
Tilaajille

Kuu­sa­mo­lai­sen Leevi Moi­la­sen pihassa Kur­ki­jär­vel­lä pesii kym­me­nen telkkää – poi­ka­sis­ta en­sim­mäi­set len­tä­ne­vät pesästä tällä vii­kol­la: "Tois­ta­tu­hat­ta poi­kas­ta on läh­te­nyt meidän pihasta vuosien var­rel­la"

16.06.2021 19:00
Tilaajille

Erit­täin uhan­alai­sia muut­to­lin­tu­ja ha­vait­tiin Lapin al­ku­ke­säs­sä

16.06.2021 08:54
Tilaajille

Nyt on har­vi­nais­ten lin­tu­vie­rai­den se­son­ki: Leh­mä­hai­ka­ra Po­siol­la, ame­ri­kan­tuk­ka­sot­ka Ke­mi­jär­vel­lä, pun­jal­ka­hauk­ka­koi­ras Kit­ti­läs­sä ja monet muut eri­koi­suu­det

08.06.2021 23:16
Tilaajille

Viikon luon­toää­ni: Jär­ri­peip­po ryystää taajaan Koil­lis­maal­la

07.06.2021 04:00
Tilaajille

Ii­rin­gin kop­pe­lon pesän ohi tehty vä­li­ai­kai­nen uusi reit­ti­lin­jaus: "Jo­kai­nen maa­lin­tu, joka sieltä elämään pon­nis­taa, on tärkeä"

03.06.2021 16:42
Tilaajille

Har­vi­nai­nen vieras ete­läs­tä kylässä – ke­sä­tuu­li toi ja­lo­hai­ka­ran Kuu­sa­moon

31.05.2021 14:52
Tilaajille

Pönt­tö­bon­gauk­ses­sa tark­kail­laan jälleen pi­ha­pii­rin pönt­tö­lin­tu­ja – tu­han­net ihmiset osal­lis­tu­vat vuo­sit­tain

25.05.2021 12:47

Vie lapset ret­kel­le lä­hi­luon­toon – Tänään alkaa Lasten lin­tu­viik­ko: "Pe­sin­nän merk­kien et­si­mi­sen voi aja­tel­la vaik­ka­pa haus­ka­na sa­la­po­lii­si­leik­ki­nä"

17.05.2021 04:00
Tilaajille

Lämpö sai lin­tui­hin vauh­tia: Si­ni­pyrs­tön ke­vät­muut­to on ai­kais­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti, tun­tu­ri­kiu­ru teki har­vi­nai­sen vie­rai­lun Tai­val­kos­kel­la

16.05.2021 04:00
Tilaajille

Metson soi­ti­mien tar­kas­tus me­neil­lään – Koil­lis­maal­la Met­sä­hal­li­tuk­sen tar­kas­tet­ta­via soi­din­paik­ko­ja on tänä keväänä 35 kap­pa­let­ta

07.05.2021 04:00
Tilaajille

Lin­tu­jen muutto myö­häs­sä – kir­jo­siep­po­ja vasta pieni osa ta­val­li­ses­ta mää­räs­tä

06.05.2021 18:01
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kes­kus­te­lu Päh­kä­nän­kal­lion ra­joi­tuk­sis­ta ki­tey­tyy siihen, kumman oikeus on suu­rem­pi, mai­se­mia ihai­le­van ihmisen vai uhan­alai­sen muut­to­hau­kan – tässä ta­pauk­ses­sa ihmisen on oltava se, joka väistyy

26.04.2021 04:00 2
Tilaajille