Linnut
Viimeisin tunti
Mehiläishaukka on Koillismaalla harvinainen – Taivalkoskelta loukkaantuneena löydetty yksilö jouduttiin lopettamaan: "Se oli hetken ollut jo ilman sapuskaa"

Me­hi­läis­hauk­ka on Koil­lis­maal­la har­vi­nai­nen – Tai­val­kos­kel­ta louk­kaan­tu­nee­na löy­det­ty yksilö jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan: "Se oli hetken ollut jo ilman sa­pus­kaa"

04:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Tunnet kai räkätin, mutta entäpä muut rastaat? – Rastasparvet mässäilevät pihlajanmarjoilla juuri nyt

Tunnet kai rä­kä­tin, mutta entäpä muut ras­taat? – Ras­tas­par­vet mäs­säi­le­vät pih­la­jan­mar­joil­la juuri nyt

21.09.2020 08:45 0
Tilaajille
Lähes valkoinen kanalintu tallentui lukijan videolle Kuusamossa – asiantuntija arvioi, että kyse on leukistisesta metsosta

Lähes val­koi­nen ka­na­lin­tu tal­len­tui lukijan vi­deol­le Kuu­sa­mos­sa – asian­tun­ti­ja arvioi, että kyse on leu­kis­ti­ses­ta met­sos­ta

11.09.2020 19:41 1
Tilaajille
Albiinometso Kuusamossa

Al­bii­no­met­so Kuu­sa­mos­sa

11.09.2020 19:34 0
Sorsastus alkaa kello 12: Lähetä kuva tai video kauden aloituksesta ja kerro vähän tunnelmista – voita palkinto itsellesi ja koirallesi

Sor­sas­tus alkaa kello 12: Lähetä kuva tai video kauden aloi­tuk­ses­ta ja kerro vähän tun­nel­mis­ta – voita pal­kin­to it­sel­le­si ja koi­ral­le­si

20.08.2020 11:00 0
Tilaajille
Sorsastuskausi alkaa – uhanalaisetkin linnut ovat metsästäjien tähtäimissä: "Suojellun linnun ampumisesta saa sakkorangaistuksen tai menettää aseen valtiolle."

Sor­sas­tus­kau­si alkaa – uhan­alai­set­kin linnut ovat met­säs­tä­jien täh­täi­mis­sä: "Suo­jel­lun linnun am­pu­mi­ses­ta saa sak­ko­ran­gais­tuk­sen tai me­net­tää aseen val­tiol­le."

19.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Jyrkin matkassa: Rääkyvää uudisasukasta on jo enemmän – jos järven yllä liihottelee ladonovi, se on todennäköisesti merikotka

Jyrkin mat­kas­sa: Rää­ky­vää uu­dis­asu­kas­ta on jo enemmän – jos järven yllä lii­hot­te­lee la­do­no­vi, se on to­den­nä­köi­ses­ti me­ri­kot­ka

06.08.2020 17:05 0
Tilaajille
Katso video: Jyrki Mäkelä kiipesi puun latvaan mittaamaan, punnitsemaan ja rengastamaan merikotkan poikasta

Katso video: Jyrki Mäkelä kiipesi puun latvaan mit­taa­maan, pun­nit­se­maan ja ren­gas­ta­maan me­ri­kot­kan poi­kas­ta

06.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Lintu kävi kaupassa – pelastuslaitos ohjasi ulos

Lintu kävi kau­pas­sa – pe­las­tus­lai­tos ohjasi ulos

29.06.2020 13:49 0
Tilaajille
Hiljainen viserrys on harvoin avunhuuto – pesästä pudonneella poikasella on harvoin hätää

Hil­jai­nen vi­ser­rys on harvoin avun­huu­to – pesästä pu­don­neel­la poi­ka­sel­la on harvoin hätää

28.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Alustava pönttöbangaustulos kertoo: linnunpöntöissä runsaasti asukkaita

Alus­ta­va pönt­tö­ban­gaus­tu­los kertoo: lin­nun­pön­töis­sä run­saas­ti asuk­kai­ta

09.06.2020 19:36 0
Tilaajille
Lintutornien suosio kasvaa – hoito takkuaa

Lin­tu­tor­nien suosio kasvaa – hoito takkuaa

09.06.2020 18:05 0
Tilaajille
Viikon luontoääni: Sirkku houkuttelee Kuusamoon

Viikon luon­toää­ni: Sirkku hou­kut­te­lee Kuu­sa­moon

08.06.2020 08:42 0
Tilaajille
Kuka asuu pöntössäsi? - viikonloppuna bongataan pönttölintuja

Kuka asuu pön­tös­sä­si? - vii­kon­lop­pu­na bon­ga­taan pönt­tö­lin­tu­ja

04.06.2020 13:25 0
Tilaajille
Nyt kannattaa lähteä seuraamaan pesiviä lintuja koko perheen voimin – tällä viikolla vietetään Lasten lintuviikkoa

Nyt kan­nat­taa lähteä seu­raa­maan pesiviä lintuja koko perheen voimin – tällä vii­kol­la vie­te­tään Lasten lin­tu­viik­koa

11.05.2020 12:15 0
Tilaajille
Merikotka jalkapatikassa - pelastettu lintu palautetaan luontoon heti kun se kuntoutuu

Me­ri­kot­ka jal­ka­pa­ti­kas­sa - pe­las­tet­tu lintu pa­lau­te­taan luon­toon heti kun se kun­tou­tuu

13.04.2020 17:42 0
Tilaajille
Joko bongasit taviokuurnan? – Lintujen kevätmuutto alkoi lauhasta talvesta huolimatta normaalissa aikataulussa Koillismaalla

Joko bon­ga­sit ta­vio­kuur­nan? – Lin­tu­jen ke­vät­muut­to alkoi lau­has­ta tal­ves­ta huo­li­mat­ta nor­maa­lis­sa ai­ka­tau­lus­sa Koil­lis­maal­la

01.04.2020 17:30 0
Tilaajille
Pohjoisten metsälintujen määrä laskenut Suomen suo­je­lua­lueil­la 38 prosentilla – mäet ja vaarat suojaavat lintuja ilmaston läm­pe­ne­mi­sel­tä

Poh­jois­ten met­sä­lin­tu­jen määrä las­ke­nut Suomen suo­je­lu­alueil­la 38 pro­sen­til­la – mäet ja vaarat suo­jaa­vat lintuja il­mas­ton läm­pe­ne­mi­sel­tä

13.02.2020 11:39 0
"Kun linnunlaulu lakkaa, tulee kauhean tyhjä olo", sanoo luontokuvaaja Esa Mälkönen

"Kun lin­nun­lau­lu lakkaa, tulee kauhean tyhjä olo", sanoo luon­to­ku­vaa­ja Esa Mäl­kö­nen

31.01.2020 14:00 0
Tilaajille
Lintujen pihabongaus alkoi tänään – näillä helpoilla ohjeilla lähdet mukaan tirppojen tarkkailuun!

Lin­tu­jen pi­ha­bon­gaus alkoi tänään – näillä hel­poil­la oh­jeil­la lähdet mukaan tirp­po­jen tark­kai­luun!

25.01.2020 11:46 0