Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Linnut
Kuusamon vesitorni ei romahda, vaikka varislinnut lentävät sen katolle – "Muutama läntti saattaa näkyä, mutta ei sillä lailla, että sitä olisi röykkiöissä"

Kuu­sa­mon ve­si­tor­ni ei ro­mah­da, vaikka va­ris­lin­nut len­tä­vät sen katolle – "Muu­ta­ma läntti saattaa näkyä, mutta ei sillä lailla, että sitä olisi röyk­kiöis­sä"

23.02.2023 11:00
Tilaajille
Suomen eteläisin lapintiainen Ruottisenharjulla – Pudasjärveltä löytyi 22, Taivalkoskelta 29 lintulajia viikonvaihteen Pihabongauksessa

Suomen ete­läi­sin la­pin­tiai­nen Ruot­ti­sen­har­jul­la – Pu­das­jär­vel­tä löytyi 22, Tai­val­kos­kel­ta 29 lin­tu­la­jia vii­kon­vaih­teen Pi­ha­bon­gauk­ses­sa

31.01.2023 21:08
Tilaajille
Pikkulintujen menoa ruokintapaikalla

Pik­ku­lin­tu­jen menoa ruo­kin­ta­pai­kal­la

31.01.2023 21:08
Tilaajille
Näkökulma: Mitäs yhdestä kadonneesta lajista? – Kysyin asiantuntijoilta  tyhmän kysymyksen, jotta sinun ei tarvitsisi

Nä­kö­kul­ma: Mitäs yhdestä ka­don­nees­ta la­jis­ta? – Kysyin asian­tun­ti­joil­ta tyhmän ky­sy­myk­sen, jotta sinun ei tar­vit­si­si

24.01.2023 11:00 2
Tilaajille
Maakotka voi estää tuulivoimahankkeen Pohjois-Suomessa – Metsähallitus julkaisi uuden oppaan auttamaan tuulivoimayhtiöiden suunnittelua

Maa­kot­ka voi estää tuu­li­voi­ma­hank­keen Poh­jois-Suo­mes­sa – ­Met­sä­hal­li­tus jul­kai­si uuden oppaan aut­ta­maan tuu­li­voi­ma­yh­tiöi­den suun­nit­te­lua

19.01.2023 08:23
Tilaajille
Laulujoutsenia jäi runsaasti talvehtimaan Pohjois-Suomeen

Lau­lu­jout­se­nia jäi run­saas­ti tal­veh­ti­maan Poh­jois-Suo­meen

09.01.2023 07:00
Tilaajille
Mitä eläimiä jää jäljelle? Listasimme 24 eläintä, jotka sopeutuvat ilmastonmuutokseen ja luontokatoon

Mitä eläimiä jää jäl­jel­le? Lis­ta­sim­me 24 eläin­tä, jotka so­peu­tu­vat il­mas­ton­muu­tok­seen ja luon­to­ka­toon

08.01.2023 12:08 1
Tilaajille
Pihabongaus-tapahtuma järjestetään tammikuun lopussa 18. kerran – viime vuonna pihalintuja tarkkaili yli 25 000 suomalaista

Pi­ha­bon­gaus-ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopussa 18. kerran – viime vuonna pi­ha­lin­tu­ja tark­kai­li yli 25 000 suo­ma­lais­ta

05.01.2023 12:29
Aikovatko ne viettää joulun täällä? Kuusamon Salmisessa uiskentelee yhä sulapaikassa kymmenen joutsenta

Ai­ko­vat­ko ne viettää joulun täällä? Kuu­sa­mon Sal­mi­ses­sa uis­ken­te­lee yhä su­la­pai­kas­sa kym­me­nen jout­sen­ta

17.12.2022 04:00
Tilaajille
Satelliittikotka Oula teki vaiherikkaan matkan Kuusamosta lähelle Ukrainan rajaa – uusi satelliittilähettimiin perustuva tutkimus mullistaa lintujen tutkimusta

Sa­tel­liit­ti­kot­ka Oula teki vai­he­rik­kaan matkan Kuu­sa­mos­ta lähelle Uk­rai­nan rajaa – uusi sa­tel­liit­ti­lä­het­ti­miin pe­rus­tu­va tut­ki­mus mul­lis­taa lin­tu­jen tut­ki­mus­ta

16.12.2022 12:00
Tilaajille
Lukijalta: Harakka, varis, maalintu, vesilintu ja pikkulintu – nämä linnut Sisko luetteli ekaluokalla ja siitä kehkeytyi mielenkiintoinen keskustelu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ha­rak­ka, varis, maa­lin­tu, ve­si­lin­tu ja pik­ku­lin­tu – nämä linnut Sisko luet­te­li eka­luo­kal­la ja siitä keh­key­tyi mie­len­kiin­toi­nen kes­kus­te­lu

14.12.2022 18:09 1
Tilaajille
Helmipöllöt puputtavat jo – Pesintä ei kuitenkaan ala vielä vuodenvaihteessa

Hel­mi­pöl­löt pu­put­ta­vat jo – Pesintä ei kui­ten­kaan ala vielä vuo­den­vaih­tees­sa

14.12.2022 04:00
Tilaajille
Maakotkilla hyvä pesintävuosi, tunturihaukkojen tulevaisuus on pohjoisessa epävarma: "Yksittäinen hyvä vuosi ei ole merkki siitä, että kanta olisi lisääntymässä"

Maa­kot­kil­la hyvä pe­sin­tä­vuo­si, tun­tu­ri­hauk­ko­jen tu­le­vai­suus on poh­joi­ses­sa epä­var­ma: "Yk­sit­täi­nen hyvä vuosi ei ole merkki siitä, että kanta olisi li­sään­ty­mäs­sä"

23.11.2022 08:34
Tilaajille
Kuusamolainen luontokuvaajalegenda Hannu Hautala mukana Vuoden luontokirja -kilpailun finalistijoukossa – Peltsin valitsema voittaja julkistetaan joulukuussa

Kuu­sa­mo­lai­nen luon­to­ku­vaa­ja­le­gen­da Hannu Hautala mukana Vuoden luon­to­kir­ja -kil­pai­lun fi­na­lis­ti­jou­kos­sa – Peltsin va­lit­se­ma voit­ta­ja jul­kis­te­taan jou­lu­kuus­sa

18.11.2022 08:41
Tilaajille
BirdLife huolissaan: Linnut vähenevät luontokadon edetessä

Bird­Li­fe huo­lis­saan: Linnut vä­he­ne­vät luon­to­ka­don ede­tes­sä

13.11.2022 17:13 1
Tilaajille
Joutsenet menossa kohti etelää – Suurimmassa Pudasjärvellä havaitussa parvessa 95 yksilöä

Jout­se­net menossa kohti etelää – Suu­rim­mas­sa Pu­das­jär­vel­lä ha­vai­tus­sa par­ves­sa 95 yksilöä

01.11.2022 19:52
Tilaajille
Viikonloppuna bongataan taas joutsenia –Pohjois-Pohjanmaalla levähtää perinteisesti paljon laulujoutsenia

Vii­kon­lop­pu­na bon­ga­taan taas jout­se­nia –Poh­jois-Poh­jan­maal­la le­väh­tää pe­rin­tei­ses­ti paljon lau­lu­jout­se­nia

25.10.2022 12:00
Tilaajille
Vesilintuja yhä runsaasti, marjalinnut ovat jo vähissä – Merisirrit muuttavat Suomeen talvehtimaan

Ve­si­lin­tu­ja yhä run­saas­ti, mar­ja­lin­nut ovat jo vähissä – Me­ri­sir­rit muut­ta­vat Suomeen tal­veh­ti­maan

25.10.2022 04:00
Tilaajille
Risto löysi ruokailevien lintujen seasta harvinaisuuden rapakon takaa – meluisaksi väitetty amerikanhaapana ei ole sorsinut kuusamolaisia serkkujaan

Risto löysi ruo­kai­le­vien lin­tu­jen seasta har­vi­nai­suu­den rapakon takaa – me­lui­sak­si väi­tet­ty ame­ri­kan­haa­pa­na ei ole sor­si­nut kuu­sa­mo­lai­sia serk­ku­jaan

03.10.2022 19:00
Tilaajille
Harvinainen Amerikanhaapana harhautui Kuusamon Torankijärvelle

Har­vi­nai­nen Ame­ri­kan­haa­pa­na har­hau­tui Kuu­sa­mon To­ran­ki­jär­vel­le

03.10.2022 19:00
Tilaajille