Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Linnut
Kuusamossa rengastetuilla satelliittikotkilla kovat kohtalot: Lennon on päättänyt salametsästäjä, voimalinja tai nälkä

Kuu­sa­mos­sa ren­gas­te­tuil­la sa­tel­liit­ti­kot­kil­la kovat koh­ta­lot: Lennon on päät­tä­nyt sa­la­met­säs­tä­jä, voi­ma­lin­ja tai nälkä

09.02.2024 12:00 1
Tilaajille
Ilmastonmuutos kutistaa tuttuja talvilintujamme – lämpenevä ilmasto suosii luonnonvalinnan kautta pienikokoisempia yksilöitä

Il­mas­ton­muu­tos ku­tis­taa tuttuja tal­vi­lin­tu­jam­me – läm­pe­ne­vä ilmasto suosii luon­non­va­lin­nan kautta pie­ni­ko­koi­sem­pia yk­si­löi­tä

14.01.2024 12:00 1
Miten ja milloin liikkuisit, jos olisit näätä? Tämä juttu opettaa tunnistamaan eläinten jäljet, lopussa voit testata taitosi

Miten ja milloin liik­kui­sit, jos olisit näätä? Tämä juttu opettaa tun­nis­ta­maan eläin­ten jäljet, lopussa voit testata taitosi

01.01.2024 17:00
Tilaajille
Maistuisiko sinun kotipihasi linnuille kaunis rasvakakku? Huomioi nämä asiat valmistuksessa

Mais­tui­si­ko sinun ko­ti­pi­ha­si lin­nuil­le kaunis ras­va­kak­ku? Huomioi nämä asiat val­mis­tuk­ses­sa

01.01.2024 11:00
Tilaajille
Missä kesälinnut ovat joulun aikaan? Katso kartasta, missä Koillismaan kesälinnut talvehtivat

Missä ke­sä­lin­nut ovat joulun aikaan? Katso kar­tas­ta, missä Koil­lis­maan ke­sä­lin­nut tal­veh­ti­vat

25.12.2023 11:00 2
Tilaajille
Merikotkien pesintä Koillismaalla ja muulla poronhoitoalueella notkahti, mutta syyt eivät ole tiedossa – maakotkan pesintä puolestaan onnistui hyvin

Me­ri­kot­kien pesintä Koil­lis­maal­la ja muulla po­ron­hoi­to­alueel­la not­kah­ti, mutta syyt eivät ole tie­dos­sa – maa­kot­kan pesintä puo­les­taan on­nis­tui hyvin

26.12.2023 17:51
Tilaajille
Lintujen talvielämää Oulangalla voi jälleen seurata suorana – WWF avaa suositun luontoliven

Lin­tu­jen tal­vi­elä­mää Ou­lan­gal­la voi jälleen seurata suorana – WWF avaa suo­si­tun luon­to­li­ven

13.11.2023 17:00
Mitkä – ja missä – ovat mittasuhteet, kun huolestutaan luonnosta? Kumpi on pienempi paha: avohakkuu vai peilimökki?
Kolumni

Mitkä – ja missä – ovat mit­ta­suh­teet, kun huo­les­tu­taan luon­nos­ta? Kumpi on pie­nem­pi paha: avo­hak­kuu vai pei­li­mök­ki?

13.11.2023 04:00 7
Tilaajille
Merisirri toi Kuusamoon terveisiä Jäämereltä, aiemmin se on nähty Koillismaalla vain neljä kertaa – lintujen talviruokinta on edelleen turvallista

Me­ri­sir­ri toi Kuu­sa­moon ter­vei­siä Jää­me­rel­tä, aiemmin se on nähty Koil­lis­maal­la vain neljä kertaa – ­lin­tu­jen tal­vi­ruo­kin­ta on edel­leen tur­val­lis­ta

21.10.2023 12:00
Tilaajille
Haulikosta saaneen ruskosuohaukan lento päättyi Taivalkoskella – kitumalla nälkään kuolemassa ollut lintu piti lopettaa, ampujasta ei selvyyttä

Hau­li­kos­ta saaneen rus­ko­suo­hau­kan lento päättyi Tai­val­kos­kel­la – ki­tu­mal­la nälkään kuo­le­mas­sa ollut lintu piti lo­pet­taa, am­pu­jas­ta ei sel­vyyt­tä

12.09.2023 15:22 1
Tilaajille
Tulossa on riekkojen huippuvuosi, myös metso- ja teerikannat huitelevat laskentahistorian ennätysluvuissa

Tulossa on riek­ko­jen huip­pu­vuo­si, myös metso- ja tee­ri­kan­nat hui­te­le­vat las­ken­ta­his­to­rian en­nä­tys­lu­vuis­sa

16.08.2023 11:00
Tilaajille
Metsästäjäliitto päivitti suosituksensa lintuinfluenssan vuoksi – riistalintuja ei tule ruokkia Suomessa

Met­säs­tä­jä­liit­to päi­vit­ti suo­si­tuk­sen­sa lin­tu­inf­luens­san vuoksi – ­riis­ta­lin­tu­ja ei tule ruokkia Suo­mes­sa

27.07.2023 09:23 1
Tilaajille
Hilkka Nevalan vieraskolumni: "Ihmisen ei pitäisi päästä kaikkialle– luonto kuluu ja kärsii, kun retkeilyinnostuksen volyymin kasvaessa luonto ei kuitenkaan lisäänny"
Kolumni

Hilkka Nevalan vie­ras­ko­lum­ni: "Ih­mi­sen ei pitäisi päästä kaik­kial­le– luonto kuluu ja kärsii, kun ret­kei­ly­in­nos­tuk­sen vo­lyy­min kas­vaes­sa luonto ei kui­ten­kaan li­sään­ny"

27.07.2023 04:00
Tilaajille
Helmipöllöt yllättivät vanhassa navetassa: "Päästimme poikaset pinteestä ikkunan välistä ja toinen otti ja pyrähti"

Hel­mi­pöl­löt yl­lät­ti­vät van­has­sa na­ve­tas­sa: "Pääs­tim­me poi­ka­set pin­tees­tä ikkunan välistä ja toinen otti ja py­räh­ti"

23.07.2023 12:00
Tilaajille
Uhanalaisen pohjansirkun pesimäkanta on elpynyt pohjoisessa – peipot  ja pajulinnut ovat vähentyneet nopeasti

Uhan­alai­sen poh­jan­sir­kun pe­si­mä­kan­ta on elpynyt poh­joi­ses­sa – peipot ja pa­ju­lin­nut ovat vä­hen­ty­neet no­peas­ti

07.07.2023 04:00
Tilaajille
Varsinkin Pohjois-Suomesta kaivataan havaintoja pesivistä linnuista ja poikasista

Var­sin­kin Poh­jois-Suo­mes­ta kai­va­taan ha­vain­to­ja pe­si­vis­tä lin­nuis­ta ja poi­ka­sis­ta

04.07.2023 04:00
Tilaajille
Kalasääski pisti maakaapeliverkon rakennustyön aikataulun uusiksi Posiolla – verkko otetaan käyttöön, kun poikaset ovat lähteneet pesästä

Ka­la­sääs­ki pisti maa­kaa­pe­li­ver­kon ra­ken­nus­työn ai­ka­tau­lun uusiksi Po­siol­la – verkko otetaan käyt­töön, kun poi­ka­set ovat läh­te­neet pesästä

08.06.2023 10:11 2
Tilaajille
Tutkimus selvitti: Tunturipöllö on Suomen hurmaavin lintu

Tut­ki­mus sel­vit­ti: Tun­tu­ri­pöl­lö on Suomen hur­maa­vin lintu

30.05.2023 12:32 2
Tilaajille
Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mustarastasta? Testasimme kahta suosittua sovellusta, jotka tunnistavat lintuja äänestä

Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mus­ta­ras­tas­ta? Tes­ta­sim­me kahta suo­sit­tua so­vel­lus­ta, jotka tun­nis­ta­vat lintuja äänestä

20.05.2023 17:00
Tilaajille
Kaikki kolme pääskyä tulivat jo – Jos toimit pikaisesti, ehdit vielä ripustaa pihalle pari lisäpönttöä

Kaikki kolme pääskyä tulivat jo – Jos toimit pi­kai­ses­ti, ehdit vielä ri­pus­taa pihalle pari li­sä­pönt­töä

18.05.2023 11:00 2
Tilaajille