lintubongaus
Lintukerhon joulukisa käynnistyi neljäntoista joukkueen voimin – viime vuonna havaittiin 40 eri lintulajia

Lin­tu­ker­hon jou­lu­ki­sa käyn­nis­tyi nel­jän­tois­ta jouk­kueen voimin – viime vuonna ha­vait­tiin 40 eri lin­tu­la­jia

24.12.2020 15:51
Tilaajille
Jyrkin matkassa: Kaikkien aikojen hanhien syysmuutto – tuhannet Koillismaan yli vyöryneet valkoposkihanhet tarjosivat ennen näkemättömän luontonäytelmän

Jyrkin mat­kas­sa: Kaik­kien aikojen hanhien syys­muut­to – tu­han­net Koil­lis­maan yli vyö­ry­neet val­ko­pos­ki­han­het tar­jo­si­vat ennen nä­ke­mät­tö­män luon­to­näy­tel­män

10.10.2020 04:00
Tilaajille
Alustava pönttöbangaustulos kertoo: linnunpöntöissä runsaasti asukkaita

Alus­ta­va pönt­tö­ban­gaus­tu­los kertoo: lin­nun­pön­töis­sä run­saas­ti asuk­kai­ta

09.06.2020 19:36
Tilaajille
Lintutornien suosio kasvaa – hoito takkuaa

Lin­tu­tor­nien suosio kasvaa – hoito takkuaa

09.06.2020 18:05
Tilaajille
Kuka asuu pöntössäsi? - viikonloppuna bongataan pönttölintuja

Kuka asuu pön­tös­sä­si? - vii­kon­lop­pu­na bon­ga­taan pönt­tö­lin­tu­ja

04.06.2020 13:25
Tilaajille
Pihojen taisto korvaa Tornien taiston – Vietä perheen yhteinen hetki ja bongaa lähialueen lintuja

Pihojen taisto korvaa Tornien taiston – Vietä perheen yh­tei­nen hetki ja bongaa lä­hi­alueen lintuja

05.05.2020 18:18
Joko bongasit taviokuurnan? – Lintujen kevätmuutto alkoi lauhasta talvesta huolimatta normaalissa aikataulussa Koillismaalla

Joko bon­ga­sit ta­vio­kuur­nan? – Lin­tu­jen ke­vät­muut­to alkoi lau­has­ta tal­ves­ta huo­li­mat­ta nor­maa­lis­sa ai­ka­tau­lus­sa Koil­lis­maal­la

01.04.2020 17:30
Tilaajille
Lintujen pihabongaus alkoi tänään – näillä helpoilla ohjeilla lähdet mukaan tirppojen tarkkailuun!

Lin­tu­jen pi­ha­bon­gaus alkoi tänään – näillä hel­poil­la oh­jeil­la lähdet mukaan tirp­po­jen tark­kai­luun!

25.01.2020 11:49
Talvilintujen bongaus järjestetään jo 15. kerran – osallistujan ei tarvitse olla harrastaja eikä kyse ole kilpailusta, vaan lähiluonnon havainnoinnista

Tal­vi­lin­tu­jen bongaus jär­jes­te­tään jo 15. kerran – osal­lis­tu­jan ei tar­vit­se olla har­ras­ta­ja eikä kyse ole kil­pai­lus­ta, vaan lä­hi­luon­non ha­vain­noin­nis­ta

13.01.2020 14:00
”Kuusamolaiset tosi myönteisiä”, mutta traktorillakin on ajettu kohti – Bongausmaraton alkaa jälleen perjantaina

”Kuu­sa­mo­lai­set tosi myön­tei­siä”, mutta trak­to­ril­la­kin on ajettu kohti – Bon­gaus­ma­ra­ton alkaa jälleen per­jan­tai­na

14.06.2018 05:00
Linnut piilossa Tornien taistossa Kuusamossa – Jätärillä nähtiin 31 lajia: ”Ei taideta voittaa”

Linnut pii­los­sa Tornien tais­tos­sa Kuu­sa­mos­sa – Jä­tä­ril­lä nähtiin 31 lajia: ”Ei taideta voit­taa”

08.05.2017 15:00