Jyrkin matkassa
Jyrkin matkassa: Verkkoihin sotkeutunut merikotka pelastettiin Iijärvestä – katso video

Jyrkin mat­kas­sa: Verk­koi­hin sot­keu­tu­nut me­ri­kot­ka pe­las­tet­tiin Ii­jär­ves­tä – katso video

15.10.2020 18:12 0
Tilaajille
Jyrkin matkassa: Kaikkien aikojen hanhien syysmuutto – tuhannet Koillismaan yli vyöryneet valkoposkihanhet tarjosivat ennen näkemättömän luontonäytelmän

Jyrkin mat­kas­sa: Kaik­kien aikojen hanhien syys­muut­to – tu­han­net Koil­lis­maan yli vyö­ry­neet val­ko­pos­ki­han­het tar­jo­si­vat ennen nä­ke­mät­tö­män luon­to­näy­tel­män

10.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Kitkalla pesii arvokas linnusto, mutta nyt sen arvokkain laji on huolestuttavasti vähentynyt –  mökkirantoja karttava karun veden lintu ei onnistu pesinnöissään enää hyvin edes siellä

Kit­kal­la pesii arvokas lin­nus­to, mutta nyt sen ar­vok­kain laji on huo­les­tut­ta­vas­ti vä­hen­ty­nyt – mök­ki­ran­to­ja kart­ta­va karun veden lintu ei onnistu pe­sin­nöis­sään enää hyvin edes siellä

15.08.2020 15:00 0
Tilaajille
Kotka kohosi siivilleen - loukkaantunut ja mediahuomiossa paistatellut merikotka pääsi takaisin vapauteen, katso myös video!

Kotka kohosi sii­vil­leen - louk­kaan­tu­nut ja me­dia­huo­mios­sa pais­ta­tel­lut me­ri­kot­ka pääsi ta­kai­sin va­pau­teen, katso myös video!

24.04.2020 17:18 0
Tilaajille
Pajupuronsuon vanhojen metsien suojelualue on luonnon aarreaitta

Pa­ju­pu­ron­suon van­ho­jen metsien suo­je­lu­alue on luonnon aar­re­ait­ta

14.04.2020 04:44 0
Tilaajille
Merikotka jalkapatikassa - pelastettu lintu palautetaan luontoon heti kun se kuntoutuu

Me­ri­kot­ka jal­ka­pa­ti­kas­sa - pe­las­tet­tu lintu pa­lau­te­taan luon­toon heti kun se kun­tou­tuu

13.04.2020 17:42 0
Tilaajille