Merikotka
Kotkan uskotaan tappaneen kissan kotipihaan Kuusamossa – "Eihän täällä uskalla enää kotieläimiä päästää ulos"

Kotkan us­ko­taan tap­pa­neen kissan ko­ti­pi­haan Kuu­sa­mos­sa – "Eihän täällä uskalla enää ko­ti­eläi­miä päästää ulos"

10.11.2020 14:44 0
Tilaajille
Jykä seikkaili Utsjoelle ja Itämerelle saakka – Kuusamossa loukkaantumisen jälkeen kuntoon hoidettu merikotka on seurantalaitteen perusteella reissannut puolen vuoden aikana pohjoisesta itään ja lännestä etelään

Jykä seik­kai­li Uts­joel­le ja Itä­me­rel­le saakka – Kuu­sa­mos­sa louk­kaan­tu­mi­sen jälkeen kuntoon hoi­det­tu me­ri­kot­ka on seu­ran­ta­lait­teen pe­rus­teel­la reis­san­nut puolen vuoden aikana poh­joi­ses­ta itään ja län­nes­tä etelään

28.10.2020 20:05 0
Tilaajille
Jyrkin matkassa: Verkkoihin sotkeutunut merikotka pelastettiin Iijärvestä – katso video

Jyrkin mat­kas­sa: Verk­koi­hin sot­keu­tu­nut me­ri­kot­ka pe­las­tet­tiin Ii­jär­ves­tä – katso video

15.10.2020 18:12 0
Tilaajille
Sorsastuskausi alkaa – uhanalaisetkin linnut ovat metsästäjien tähtäimissä: "Suojellun linnun ampumisesta saa sakkorangaistuksen tai menettää aseen valtiolle."

Sor­sas­tus­kau­si alkaa – uhan­alai­set­kin linnut ovat met­säs­tä­jien täh­täi­mis­sä: "Suo­jel­lun linnun am­pu­mi­ses­ta saa sak­ko­ran­gais­tuk­sen tai me­net­tää aseen val­tiol­le."

19.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Jyrkin matkassa: Rääkyvää uudisasukasta on jo enemmän – jos järven yllä liihottelee ladonovi, se on todennäköisesti merikotka

Jyrkin mat­kas­sa: Rää­ky­vää uu­dis­asu­kas­ta on jo enemmän – jos järven yllä lii­hot­te­lee la­do­no­vi, se on to­den­nä­köi­ses­ti me­ri­kot­ka

06.08.2020 17:05 0
Tilaajille
Katso video: Jyrki Mäkelä kiipesi puun latvaan mittaamaan, punnitsemaan ja rengastamaan merikotkan poikasta

Katso video: Jyrki Mäkelä kiipesi puun latvaan mit­taa­maan, pun­nit­se­maan ja ren­gas­ta­maan me­ri­kot­kan poi­kas­ta

06.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Loukkaantuneena Kuusamossa löydetty maakotka kuoli – Epäillään laitonta ketunmyrkkyä tai lintupiikkejä

Louk­kaan­tu­nee­na Kuu­sa­mos­sa löy­det­ty maa­kot­ka kuoli – Epäil­lään lai­ton­ta ke­tun­myrk­kyä tai lin­tu­piik­ke­jä

16.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Kotka kohosi siivilleen - loukkaantunut ja mediahuomiossa paistatellut merikotka pääsi takaisin vapauteen, katso myös video!

Kotka kohosi sii­vil­leen - louk­kaan­tu­nut ja me­dia­huo­mios­sa pais­ta­tel­lut me­ri­kot­ka pääsi ta­kai­sin va­pau­teen, katso myös video!

24.04.2020 17:18 0
Tilaajille
Loukkaantuneen merikotkan vapautus.

Louk­kaan­tu­neen me­ri­kot­kan va­pau­tus.

24.04.2020 17:11 0
Merikotka jalkapatikassa - pelastettu lintu palautetaan luontoon heti kun se kuntoutuu

Me­ri­kot­ka jal­ka­pa­ti­kas­sa - pe­las­tet­tu lintu pa­lau­te­taan luon­toon heti kun se kun­tou­tuu

13.04.2020 17:42 0
Tilaajille