Viikon visa: Testaa miten hyvin tunnet ajo­neu­vot ja lii­ken­ne­sään­nöt

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Kotkat
Löysitkö maakotkan tai merikotkan pesän? Metsähallitus voi maksaa löytöpalkkion

Löy­sit­kö maa­kot­kan tai me­ri­kot­kan pesän? Met­sä­hal­li­tus voi maksaa löy­tö­palk­kion

29.03.2023 17:50
Tilaajille
Satelliittikotka Oula teki vaiherikkaan matkan Kuusamosta lähelle Ukrainan rajaa – uusi satelliittilähettimiin perustuva tutkimus mullistaa lintujen tutkimusta

Sa­tel­liit­ti­kot­ka Oula teki vai­he­rik­kaan matkan Kuu­sa­mos­ta lähelle Uk­rai­nan rajaa – uusi sa­tel­liit­ti­lä­het­ti­miin pe­rus­tu­va tut­ki­mus mul­lis­taa lin­tu­jen tut­ki­mus­ta

16.12.2022 12:00
Tilaajille
Kotkien aiheuttamia porotalousvahinkoja korvattiin – paliskunnille yhteensä 870 000 euroa

Kotkien ai­heut­ta­mia po­ro­ta­lous­va­hin­ko­ja kor­vat­tiin – pa­lis­kun­nil­le yh­teen­sä 870 000 euroa

05.05.2022 10:32
Suunnitteletko kiertäväsi Karhunkierroksen tänä kesänä? Nappaa tästä vinkit vaelluksen suunnitteluun!

Suun­nit­te­let­ko kier­tä­vä­si Kar­hun­kier­rok­sen tänä kesänä? Nappaa tästä vinkit vael­luk­sen suun­nit­te­luun!

02.05.2021 16:05 1
Tilaajille
Kotkanpesiä kurkataan ja etsitään kokeeksi jo toukokuussa helikopterista – "Hyvässä lykyssä näkyy monen sadan metrin päähän"

Kot­kan­pe­siä kur­ka­taan ja et­si­tään ko­keek­si jo tou­ko­kuus­sa he­li­kop­te­ris­ta – "Hy­väs­sä lykyssä näkyy monen sadan metrin päähän"

22.03.2021 11:00
Tilaajille
Ikävä tapaaminen kotkan kanssa Posiolla – auto törmäsi kotkaan ja lintu menehtyi tapahtumapaikalla heti

Ikävä ta­paa­mi­nen kotkan kanssa Po­siol­la – auto törmäsi kotkaan ja lintu me­neh­tyi ta­pah­tu­ma­pai­kal­la heti

11.01.2021 11:27 1
Tilaajille
HS: Vielä viimeinen kuva – Hannu Hautala ehti jo laittaa kamerat myyntiin, mutta pääsi sittenkin kuvaamaan vielä kerran kotkia Kuusamossa

HS: Vielä vii­mei­nen kuva – Hannu Hautala ehti jo laittaa kamerat myyn­tiin, mutta pääsi sit­ten­kin ku­vaa­maan vielä kerran kotkia Kuu­sa­mos­sa

26.10.2020 14:25
Tilaajille
Jyrkin matkassa: Verkkoihin sotkeutunut merikotka pelastettiin Iijärvestä – katso video

Jyrkin mat­kas­sa: Verk­koi­hin sot­keu­tu­nut me­ri­kot­ka pe­las­tet­tiin Ii­jär­ves­tä – katso video

15.10.2020 18:12
Tilaajille
Jyrkin matkassa: Rääkyvää uudisasukasta on jo enemmän – jos järven yllä liihottelee ladonovi, se on todennäköisesti merikotka

Jyrkin mat­kas­sa: Rää­ky­vää uu­dis­asu­kas­ta on jo enemmän – jos järven yllä lii­hot­te­lee la­do­no­vi, se on to­den­nä­köi­ses­ti me­ri­kot­ka

06.08.2020 17:05
Tilaajille
Katso video: Jyrki Mäkelä kiipesi puun latvaan mittaamaan, punnitsemaan ja rengastamaan merikotkan poikasta

Katso video: Jyrki Mäkelä kiipesi puun latvaan mit­taa­maan, pun­nit­se­maan ja ren­gas­ta­maan me­ri­kot­kan poi­kas­ta

06.08.2020 17:00
Tilaajille
Maakotka lähetettiin Ruokavirastoon – Kuusamossa 12. kesäkuuta löydetty maakotka menehtyi matkalla Ranuan eläinpuistoon

Maa­kot­ka lä­he­tet­tiin Ruo­ka­vi­ras­toon – Kuu­sa­mos­sa 12. ke­sä­kuu­ta löy­det­ty maa­kot­ka me­neh­tyi mat­kal­la Ranuan eläin­puis­toon

18.06.2020 06:00
Tilaajille
Loukkaantuneena Kuusamossa löydetty maakotka kuoli – Epäillään laitonta ketunmyrkkyä tai lintupiikkejä

Louk­kaan­tu­nee­na Kuu­sa­mos­sa löy­det­ty maa­kot­ka kuoli – Epäil­lään lai­ton­ta ke­tun­myrk­kyä tai lin­tu­piik­ke­jä

17.06.2020 13:35
Tilaajille
Merikotka jalkapatikassa - pelastettu lintu palautetaan luontoon heti kun se kuntoutuu

Me­ri­kot­ka jal­ka­pa­ti­kas­sa - pe­las­tet­tu lintu pa­lau­te­taan luon­toon heti kun se kun­tou­tuu

13.04.2020 17:42
Tilaajille