Lentopallo: Hel­sin­ki ei pysynyt Kuu­sa­mon kyy­dis­sä

Onnettomuudet
Kuukausi

Kajakki nurin Tal­vi­jär­vel­lä – meloja pääsi itse rantaan

21.09.2021 12:31
Tilaajille

Hirvet suohon Met­sä­ky­läs­sä – pää­si­vät omin avuin pois

20.09.2021 16:09
Tilaajille

Pau­la-myrs­kyn jälkiä saa korjata vuoden loppuun ilman poik­keus­lu­paa

17.09.2021 12:29

Uusi huo­neis­to­pa­lo­si­mu­laat­to­ri Kuu­sa­moon – sa­vu­su­kel­ta­jan täytyy kokea kuumat paikat har­joi­tuk­sis­sa kerran vuo­des­sa

15.09.2021 04:00
Tilaajille

Mat­kai­lu­alueel­la si­jait­se­va gril­li­ko­ta tu­hou­tui palossa Rukalla

14.09.2021 10:11

Puu­ta­va­ra­re­kan pe­rä­vau­nu suistui ojaan Tai­val­kos­kel­la  – ­kor­jaus­työt hait­ta­si­vat lii­ken­net­tä kaksi tuntia

13.09.2021 14:08

Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ral­la on tar­vet­ta uudelle tu­ki­koh­dal­le vanhan tu­hou­dut­tua tu­li­pa­los­sa – "Sel­vi­täm­me eri vaih­toeh­to­ja"

06.09.2021 14:37
Tilaajille

Entä jos ves­saa­kaan ei saisi ve­det­tyä? SPEK antaa neuvoja 72 tunnin va­rau­tu­mi­seen

06.09.2021 09:00 1

As­falt­ti­työ­maa ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Rukalle –"­sii­tä­hän tulee savua, kun lai­te­taan öl­jy­so­raa"

31.08.2021 09:23
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumni

"Jään kui­ten­kin ih­met­te­le­mään monen halua edistää luonnon elin­voi­maa luon­non­suo­je­lu­alueel­la ni­men­omaan moot­to­ri­sa­hal­la" – Ym­mär­rän Ii­rin­gin sul­ke­mi­sen, mutta en intoa rynnätä pai­kal­le kak­si­tah­ti­sel­la

26.08.2021 04:00 5
Tilaajille
Kolumni

Maail­man­kaik­keu­den hie­kan­jy­vä­nen kohtasi sar­vi­pään – kaikki vaan ei johdu jos­ta­kin

23.08.2021 04:00 1
Tilaajille

Tuoreet il­ma­ku­vat Ii­vaa­ras­ta ker­to­vat karua tarinaa puiden kaa­tu­mi­sis­ta – ­laon­nut­ta metsää on mo­lem­min puolin vaaraa

21.08.2021 10:10 1
Tilaajille

Kuu­sa­mon kau­pun­ki esittää mi­nis­te­riöl­le, että valtio kor­vai­si met­sän­omis­ta­jil­le osan Pau­la-myrs­kyn seu­rauk­sis­ta

19.08.2021 11:00 6
Tilaajille

Avi ei vielä ota kantaa pe­las­tus­val­miu­teen Tai­val­kos­kel­la – ryhtyy toi­men­pi­tei­siin vasta, mikäli pal­ve­lu­ta­son nähdään heik­ke­ne­vän olen­nai­ses­ti

18.08.2021 11:00
Tilaajille

Kaksi autoa kolaroi ris­teyk­ses­sä Kuu­sa­mon Käy­läs­sä – useita ihmisiä tar­kas­tet­ta­vak­si

14.08.2021 19:40

Suo­sit­tu Ii­vaa­ran Iirinki -päi­vä­reit­ti on sul­jet­tu py­sy­väs­ti tur­val­li­suus­syis­tä – ­Pau­la-myrs­ky kaatoi niin paljon puita rei­til­le, ettei se ole enää kul­jet­ta­vis­sa

13.08.2021 09:59 4
Tilaajille

Auto lie­keis­sä Kirk­ko­ke­don koulun pihalla Kuu­sa­mon Tai­tei­den yön aikana – video ja kuvat ti­lan­tees­ta tässä jutussa

13.08.2021 12:55
Tilaajille
Pelastuslaitos saapuu sammuttamaan Kirkkokedon koululla palavaa autoa.

Pe­las­tus­lai­tos saapuu sam­mut­ta­maan Kirk­ko­ke­don kou­lul­la palavaa autoa.

12.08.2021 19:51 2
Tilaajille

Hei­nä­kuun hel­tei­den synkkä tulos: 35 hukkui – Hei­nä­kuun lukema on vii­mek­si ollut syn­kem­pi vuonna 2011

11.08.2021 19:00 1
Tilaajille

Pe­las­tus­lai­tos luo­vut­taa Ka­la­joen maas­to­pa­lon jäl­ki­var­tioin­nin maan­omis­ta­jil­le – pa­lo­alueen kooksi tar­ken­tu­nut noin 300 heh­taa­ria

09.08.2021 14:59