ANSIOMERKIT: Katso ketkä Kainuun rajalta saivat an­sio­mer­kin vuo­si­päi­vä­nä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Onnettomuudet
Kuukausi
Roskakatoksessa syttynyt tulipalo uhkasi levitä omakotitaloon Posiolla – palon epäillään saaneen alkunsa roska-astiaan viedyistä kuumista tuhkista

Ros­ka­ka­tok­ses­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo uhkasi levitä oma­ko­ti­ta­loon Po­siol­la – palon epäil­lään saaneen alkunsa ros­ka-as­tiaan vie­dyis­tä kuu­mis­ta tuh­kis­ta

16.03.2023 08:30
Tilaajille
Päälle jääneestä liedestä levisi käryä asuntoon Kuusamossa – hätäkeskus ohjeisti asukkaat poistumaan

Päälle jää­nees­tä lie­des­tä levisi käryä asun­toon Kuu­sa­mos­sa – hä­tä­kes­kus oh­jeis­ti asuk­kaat pois­tu­maan

15.03.2023 09:00
Tilaajille
Moottorikelkka tuhoutui tulipalossa Posiolla

Moot­to­ri­kelk­ka tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Po­siol­la

14.03.2023 16:14
Tilaajille
Kun hätä on suurin, onko apu lähellä? Poteeko lääkärihelikopteri edelleen lentäjäpulaa ja onko ensivasteyksikön hälytyksiin aina lähtijöitä?

Kun hätä on suurin, onko apu lä­hel­lä? Poteeko lää­kä­ri­he­li­kop­te­ri edel­leen len­tä­jä­pu­laa ja onko en­si­vas­te­yk­si­kön hä­ly­tyk­siin aina läh­ti­jöi­tä?

14.03.2023 14:29
Tilaajille
Asiantuntijat: Jääkaappiin ei saa rakentaa savustinta – itse tehdyt savustimet aiheuttavat usein palovahinkoja

Asian­tun­ti­jat: Jää­kaap­piin ei saa ra­ken­taa sa­vus­tin­ta – itse tehdyt sa­vus­ti­met ai­heut­ta­vat usein pa­lo­va­hin­ko­ja

11.03.2023 12:00 3
Nilon pizzeriassa Kuusamossa vesivahinko perjantaina – ”Saattaa olla, että tulee monen kuukauden remontti”

Nilon piz­ze­rias­sa Kuu­sa­mos­sa ve­si­va­hin­ko per­jan­tai­na – ”Saat­taa olla, että tulee monen kuu­kau­den re­mont­ti”

10.03.2023 12:32
Tilaajille
Taivalkosken koululaiskolarissa olleille oppilaille on tarjottu ja tarjotaan apua – "Toimijoiden verkoston täytyy olla kunnossa vastaavien onnettomuuksien varalta"

Tai­val­kos­ken kou­lu­lais­ko­la­ris­sa ol­leil­le op­pi­lail­le on tar­jot­tu ja tar­jo­taan apua – "Toi­mi­joi­den ver­kos­ton täytyy olla kun­nos­sa vas­taa­vien on­net­to­muuk­sien va­ral­ta"

02.03.2023 10:59
Tilaajille
"Miten voi näin tapahtua?" – Rukan onnettomuuspaikalle pysähtynyt Tuomas ei millään käsittänyt kelkkailijan kuolemaan johtanutta onnettomuutta

"Miten voi näin ta­pah­tua?" – Rukan on­net­to­muus­pai­kal­le py­säh­ty­nyt Tuomas ei millään kä­sit­tä­nyt kelk­kai­li­jan kuo­le­maan joh­ta­nut­ta on­net­to­muut­ta

25.02.2023 04:00 2
Tilaajille
Rukan moottorikelkkaonnettomuudessa menehtyi saksalainen nainen – Turvallisuus- ja kemikaalivirasto alkaa selvittämään moottorikelkkasafarilla  asiakkaan kuolemaan johtanutta onnettomuutta

Rukan moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muu­des­sa me­neh­tyi sak­sa­lai­nen nainen – Tur­val­li­suus- ja ke­mi­kaa­li­vi­ras­to alkaa sel­vit­tä­mään moot­to­ri­kelk­ka­sa­fa­ril­la asiak­kaan kuo­le­maan joh­ta­nut­ta on­net­to­muut­ta

23.02.2023 16:57 2
Tilaajille
Ulkomaalainen nainen kuoli moottorikelkkaonnettomuudessa Rukalla

Ul­ko­maa­lai­nen nainen kuoli moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muu­des­sa Rukalla

22.02.2023 22:13
Onnellinen loppu: Hiihtämään lähtenyt lapsi katosi Pyhävaaralla maanantai-iltana – vanhemmat löysivät ennen kuin pelastuslaitos tai poliisi ehtivät paikalle

On­nel­li­nen loppu: Hiih­tä­mään läh­te­nyt lapsi katosi Py­hä­vaa­ral­la maa­nan­tai-il­ta­na – ­van­hem­mat löy­si­vät ennen kuin pe­las­tus­lai­tos tai poliisi ehtivät pai­kal­le

20.02.2023 18:38 1
Tilaajille
Vanhemmat
Jälleen sähkökatkoja Kuusamossa – tällä kertaa vikaa Sallan rajalla

Jälleen säh­kö­kat­ko­ja Kuu­sa­mos­sa – tällä kertaa vikaa Sallan rajalla

16.02.2023 13:14
Tilaajille
Laturissa olleen puhelimen akku syttyi tuleen ja lensi puolitoista metriä lattialle – vaaratilanne ryhmäkodissa Kuusamossa

La­tu­ris­sa olleen pu­he­li­men akku syttyi tuleen ja lensi puo­li­tois­ta metriä lat­tial­le – vaa­ra­ti­lan­ne ryh­mä­ko­dis­sa Kuu­sa­mos­sa

16.02.2023 10:45 1
Tilaajille
Päivällä alkaneet sähkökatkot ohi Kuusamossa ja Taivalkoskella

Päi­väl­lä al­ka­neet säh­kö­kat­kot ohi Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la

07.02.2023 15:15
Tilaajille
Yli toista sataa asiakasta tällä hetkellä ilman virtaa – Lumikuorma painaa nyt useita sähkölinjoja Kuusamossa ja Taivalkoskella

Yli toista sataa asia­kas­ta tällä het­kel­lä ilman virtaa – Lu­mi­kuor­ma painaa nyt useita säh­kö­lin­jo­ja Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la

07.02.2023 13:05 2
Tilaajille
Tee katoamisilmoitus kotipihasta kadonneesta lapsesta tai muistisairaasta läheisestä välittömästi – Poliisi: "Ei kannata jäädä miettimään, kehtaako yhteyttä ottaa"

Tee ka­toa­mis­il­moi­tus ko­ti­pi­has­ta ka­don­nees­ta lap­ses­ta tai muis­ti­sai­raas­ta lä­hei­ses­tä vä­lit­tö­mäs­ti – ­Po­lii­si: "Ei kannata jäädä miet­ti­mään, keh­taa­ko yh­teyt­tä ottaa"

06.02.2023 17:00
Tilaajille
Kaksi autoa kolaroi Posion keskustassa – kuskit ja matkustajat säilyivät vammoitta

Kaksi autoa kolaroi Posion kes­kus­tas­sa – kuskit ja mat­kus­ta­jat säi­lyi­vät vam­moit­ta

06.02.2023 13:00
Tilaajille
Pellettikattila savutti omakotitalossa Kuusamossa – pelastuslaitos paikalle, tilanteessa ei henkikövahinkoja

Pel­let­ti­kat­ti­la savutti oma­ko­ti­ta­los­sa Kuu­sa­mos­sa – ­pe­las­tus­lai­tos pai­kal­le, ti­lan­tees­sa ei hen­ki­kö­va­hin­ko­ja

02.02.2023 21:12
Risteyskolari Rukalla – henkilöauto ajoi toisen kylkeen

Ris­teys­ko­la­ri Rukalla – hen­ki­lö­au­to ajoi toisen kylkeen

02.02.2023 16:48 1
Tilaajille
Kuusamon vaarallisimmassa risteyksessä kolaroitiin taas, mutta ambulanssia ei tarvittu – katso video onnettomuuspaikalta

Kuu­sa­mon vaa­ral­li­sim­mas­sa ris­teyk­ses­sä ko­la­roi­tiin taas, mutta am­bu­lans­sia ei tar­vit­tu – katso video on­net­to­muus­pai­kal­ta

27.01.2023 11:10 6
Tilaajille