Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Onnettomuudet
Viikko
Kolmen auton kolari Rukalla – henkilöauto törmäsi kahteen parkkeerattuun autoon alamäessä

Kolmen auton kolari Rukalla – hen­ki­lö­au­to törmäsi kahteen park­kee­rat­tuun autoon ala­mäes­sä

26.11.2022 16:56
Tilaajille
Kaivinkoneesta hydrauliöljyt kalliomontun pohjalle – pelastuslaitos joutui imeytystöihin Rukalla

Kai­vin­ko­nees­ta hyd­rau­liöl­jyt kal­lio­mon­tun poh­jal­le – pe­las­tus­lai­tos joutui imey­tys­töi­hin Rukalla

25.11.2022 15:46
Tilaajille
Kun silmä vältti, pyöräilijät Torankijärvellä katosivat – pelastuslaitos ei nähnyt jälkiä onnettomuudesta, mutta heikon jään paikkoja on lukuisia

Kun silmä vältti, pyö­räi­li­jät To­ran­ki­jär­vel­lä ka­to­si­vat – pe­las­tus­lai­tos ei nähnyt jälkiä on­net­to­muu­des­ta, mutta heikon jään paik­ko­ja on lu­kui­sia

24.11.2022 13:00
Tilaajille
Auto lähti käsistä Torangintaipaleella, peltiä meni ruttuun ja pylväs katkesi – syy aivan perinteinen

Auto lähti käsistä To­ran­gin­tai­pa­leel­la, peltiä meni ruttuun ja pylväs katkesi – syy aivan pe­rin­tei­nen

24.11.2022 12:31 1
Tilaajille
Kuukausi
Pelastuslaitos sai hälytyksen veden varaan joutuneesta ihmisestä Kuusamossa – Jokeen olikin nakattu vain viallinen polkupyörä

Pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen veden varaan jou­tu­nees­ta ih­mi­ses­tä Kuu­sa­mos­sa – Jokeen olikin nakattu vain vial­li­nen pol­ku­pyö­rä

21.11.2022 15:30 1
Tilaajille
Poro putosi jäihin ja lähti jolkuttelemaan

Poro putosi jäihin ja lähti jol­kut­te­le­maan

18.11.2022 16:41 1
Tilaajille
Katso kartasta, missä pelti rytisee Kuusamossa – taajamassa nopeusrajoitus yleensä suojaa vakavilta vahingoilys, huono näkyvyys ohitustilanteessa suuri riskitekijä

Katso kar­tas­ta, missä pelti rytisee Kuu­sa­mos­sa – taa­ja­mas­sa no­peus­ra­joi­tus yleensä suojaa va­ka­vil­ta va­hin­goi­lys, huono nä­ky­vyys ohi­tus­ti­lan­tees­sa suuri ris­ki­te­ki­jä

16.11.2022 17:00
Tilaajille
Jahdattu hirvi upposi Isoon Ukkosenjärveen, jouduttiin lopettamaan – "Se on ihmisravinnoksi kelpaamatonta"

Jah­dat­tu hirvi upposi Isoon Uk­ko­sen­jär­veen, jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan – "Se on ih­mis­ra­vin­nok­si kel­paa­ma­ton­ta"

15.11.2022 16:27
Tilaajille
Rukan vesikatko kesti tuntikausia, putki saatiin korjattua maanantai-iltana – vesikatkon piirissä oli satakunta taloutta

Rukan ve­si­kat­ko kesti tun­ti­kau­sia, putki saatiin kor­jat­tua maa­nan­tai-il­ta­na – ­ve­si­kat­kon pii­ris­sä oli sa­ta­kun­ta ta­lout­ta

14.11.2022 17:52
Tilaajille
Vesiputki vuotaa Uunikulmantiellä Rukalla maanantaina 14.11.2022

Ve­si­put­ki vuotaa Uu­ni­kul­man­tiel­lä Rukalla maa­nan­tai­na 14.11.2022

14.11.2022 17:47
Tilaajille
Puutavaranostimesta hydrauliöljyt pihalle Rukalla – pelastuslaitos imeytti ja keräsi pois

Puu­ta­va­ra­nos­ti­mes­ta hyd­rau­liöl­jyt pihalle Rukalla – pe­las­tus­lai­tos imeytti ja keräsi pois

14.11.2022 13:17
Tilaajille
Tukkirekan lasti levisi tielle Rukan pohjoispuolella – Henkilöauto törmäsi puihin, neljä henkilöä loukkaantui

Tuk­ki­re­kan lasti levisi tielle Rukan poh­jois­puo­lel­la – ­Hen­ki­löau­to törmäsi puihin, neljä hen­ki­löä louk­kaan­tui

10.11.2022 19:14
Tilaajille
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos harjoittelee pintapelastamista Petälammella

Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tos har­joit­te­lee pin­ta­pe­las­ta­mis­ta Pe­tä­lam­mel­la

07.11.2022 15:09
Tilaajille
Vanhemmat
16 matkailuautoa mukana kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa kymmenen vuoden ajanjaksolla – "Turvallisuus paranee muun autoilun turvallisuuden kehittymisen mukana"

16 mat­kai­lu­au­toa mukana kuo­le­maan joh­ta­neis­sa on­net­to­muuk­sis­sa kym­me­nen vuoden ajan­jak­sol­la – "Tur­val­li­suus paranee muun au­toi­lun tur­val­li­suu­den ke­hit­ty­mi­sen mukana"

15.10.2022 08:00 2
Tilaajille
Taivalkosken S-market Joki-Jussin kiinteistön tulipalo ei ollutkaan keskisuuri – rakennusvalaisin kaatui, työntekijät sammuttivat

Tai­val­kos­ken S-mar­ket Jo­ki-Jus­sin kiin­teis­tön tu­li­pa­lo ei ol­lut­kaan kes­ki­suu­ri – ra­ken­nus­va­lai­sin kaatui, työn­te­ki­jät sam­mut­ti­vat

13.10.2022 18:24
Tilaajille
Kauppalehti: Boeing 737:llä oli hurja vaaratilanne Kuusamon lentokentällä – tutkinta tapahtumasta saatu päätökseen

Kaup­pa­leh­ti: Boeing 737:llä oli hurja vaa­ra­ti­lan­ne Kuu­sa­mon len­to­ken­täl­lä – tut­kin­ta ta­pah­tu­mas­ta saatu pää­tök­seen

13.10.2022 11:11 1
Tilaajille
Veteen pudonneet henkilöt ja koira pelastautuivat kaatuneen veneen päälle Kuusamossa

Veteen pu­don­neet hen­ki­löt ja koira pe­las­tau­tui­vat kaa­tu­neen veneen päälle Kuu­sa­mos­sa

10.10.2022 07:04
Toimittajalta: Valepoliisit huijaavat viranomaisten luottamuksen turvin – parilla kikalla ehkäiset suuremmat vahingot
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Va­le­po­lii­sit hui­jaa­vat vi­ran­omais­ten luot­ta­muk­sen turvin – parilla kikalla eh­käi­set suu­rem­mat va­hin­got

10.10.2022 04:00
Tilaajille
"Rakennuksesta saa positiivisen mielikuvan Taivalkoskesta" – myös VPK sai tiloja uudella paloasemalla, jonka avajaisia juhlittiin torstaina

"Ra­ken­nuk­ses­ta saa po­si­tii­vi­sen mie­li­ku­van Tai­val­kos­kes­ta" – myös VPK sai tiloja uudella pa­loa­se­mal­la, jonka ava­jai­sia juh­lit­tiin tors­tai­na

06.10.2022 18:55
Tilaajille
SUH: Syyskuussa hukkui kahdeksan ihmistä – hypotermia ja kylmäsokki vaarana vesien viilentyessä

SUH: Syys­kuus­sa hukkui kah­dek­san ihmistä – hy­po­ter­mia ja kyl­mä­sok­ki vaarana vesien vii­len­tyes­sä

06.10.2022 09:30
Tilaajille