Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Rakennuspalo
Roskapönttö roihusi Kuusamossa – keskisuuri rakennuspalo osoittautui omakotitalon jätesäiliön paloksi

Ros­ka­pönt­tö roihusi Kuu­sa­mos­sa – kes­ki­suu­ri ra­ken­nus­pa­lo osoit­tau­tui oma­ko­ti­ta­lon jä­te­säi­liön paloksi

06.06.2022 17:08
Tilaajille
Kuukkelintiellä omakotitalossa pieni irtaimistopalo tiistai-iltana  – palosta aiheutui savuvahinkoja

Kuuk­ke­lin­tiel­lä oma­ko­ti­ta­los­sa pieni ir­tai­mis­to­pa­lo tiis­tai-il­ta­na  – palosta ai­heu­tui sa­vu­va­hin­ko­ja

07.07.2021 09:17
Tilaajille
Omakotitalossa syttynyt tulipalo ehti tuhota yhtä huonetta Kuusamossa

Oma­ko­ti­ta­los­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo ehti tuhota yhtä huo­net­ta Kuu­sa­mos­sa

25.08.2020 13:46
Ei sittenkään tahallaan sytytetty? – Poliisi epäilee Kuusamon rivitalon palon saaneen alkunsa sähkölaitteesta, tutkinta jatkuu

Ei sit­ten­kään ta­hal­laan sy­ty­tet­ty? – Poliisi epäilee Kuu­sa­mon ri­vi­ta­lon palon saaneen alkunsa säh­kö­lait­tees­ta, tut­kin­ta jatkuu

08.07.2020 10:00
Tilaajille
Poliisin mukaan on mahdollista, että Tolpanniemen rivitalopalo on tahallaan sytytetty – Naapuri todisti tulipaloa: "Siinä ei ollut käytännössä mitään tehtävissä"

Po­lii­sin mukaan on mah­dol­lis­ta, että Tol­pan­nie­men ri­vi­ta­lo­pa­lo on ta­hal­laan sy­ty­tet­ty – Naapuri todisti tu­li­pa­loa: "Siinä ei ollut käy­tän­nös­sä mitään teh­tä­vis­sä"

07.07.2020 12:47
Tilaajille