Kuvagalleria: Ae­rials-hyp­py­jen maail­man­cup ki­sat­tiin Rukalla

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tulipalot
Kuukausi
"Ketunhäntä" loimotti iltapimeässä Rukalla, pelastuslaitos paikalle – "Kun se on tuuletettu, lähdetään pois"

"Ke­tun­hän­tä" loi­mot­ti il­ta­pi­meäs­sä Ru­kal­la, pe­las­tus­lai­tos pai­kal­le – "Kun se on tuu­le­tet­tu, läh­de­tään pois"

02.12.2023 16:13
Tilaajille
Palovaroittimet siirtyvät pian taloyhtiöiden vastuulle – asukkaan tehtäväksi jää ilmoittaa, kun paristot loppuvat

Pa­lo­va­roit­ti­met siir­ty­vät pian ta­lo­yh­tiöi­den vas­tuul­le – asuk­kaan teh­tä­väk­si jää il­moit­taa, kun pa­ris­tot lop­pu­vat

02.12.2023 04:00
Tilaajille
Pannuhuoneesta alkanut palo vaurioitti omakotitaloa myöhään illalla Kuusamossa

Pan­nu­huo­nees­ta alkanut palo vau­rioit­ti oma­ko­ti­ta­loa myöhään illalla Kuu­sa­mos­sa

27.11.2023 07:37
Ravintola Pisteen savu- ja hajuvahingoista satojentuhansien eurojen myynnin menetykset – myös Käärijän keikka jouduttiin perumaan

Ra­vin­to­la Pisteen savu- ja ha­ju­va­hin­gois­ta sa­to­jen­tu­han­sien eurojen myynnin me­ne­tyk­set – myös Kää­ri­jän keikka jou­dut­tiin pe­ru­maan

22.11.2023 19:56
Tilaajille
Urheilijoiden ruokailuja järjestettiin aamuyöllä uusiksi ja gondolihissi pyöri jo aamupäivällä – Ravintola Piste pysyy useamman päivän kiinni

Ur­hei­li­joi­den ruo­kai­lu­ja jär­jes­tet­tiin aa­mu­yöl­lä uusiksi ja gon­do­li­his­si pyöri jo aa­mu­päi­väl­lä – Ra­vin­to­la Piste pysyy useam­man päivän kiinni

22.11.2023 13:06 1
Tilaajille
Vanhemmat
Posiolla paloi kaksi rakennusta ja kolme autoa

Po­siol­la paloi kaksi ra­ken­nus­ta ja kolme autoa

23.09.2023 19:29
Tilaajille
Salaman epäillään sytyttäneen tulipalon Kuusamossa – varastorakennus paloi maan tasalle

Salaman epäil­lään sy­tyt­tä­neen tu­li­pa­lon Kuu­sa­mos­sa – va­ras­to­ra­ken­nus paloi maan tasalle

02.09.2023 21:07
"Paloista ei tietäisi mitään ilman omaa sosiaalista mediaa", sanoo Rodoksella parhaillaan oleva Marika Tauriainen – vain vesi- ja sähkökatkot muistuttavat kriisistä

"Pa­lois­ta ei tie­täi­si mitään ilman omaa so­siaa­lis­ta me­diaa", sanoo Ro­dok­sel­la par­hail­laan oleva Marika Tau­riai­nen – vain vesi- ja säh­kö­kat­kot muis­tut­ta­vat krii­sis­tä

26.07.2023 11:52
Tilaajille
Rodoksen ennätyspaloilla ei toistaiseksi vaikutusta Koillismaan Osuuskaupan lokakuiseen matkaan – matkanjärjestäjä: "Tilanne saarella on juuri nyt katastrofaalinen"

Ro­dok­sen en­nä­tys­pa­loil­la ei tois­tai­sek­si vai­ku­tus­ta Koil­lis­maan Osuus­kau­pan lo­ka­kui­seen matkaan – ­mat­kan­jär­jes­tä­jä: "Ti­lan­ne saa­rel­la on juuri nyt ka­tast­ro­faa­li­nen"

25.07.2023 09:38
Tilaajille
Mökki tuhoutui tulipalossa Posiolla – syttymissyyksi epäillään kaasupullon vuotoa

Mökki tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Po­siol­la – syt­ty­mis­syyk­si epäil­lään kaa­su­pul­lon vuotoa

21.07.2023 21:41 1
Tilaajille
Aitta paloi maan tasalle Kuusamossa tiistai-iltapäivänä: "Naapuri toimi aktiivisesti"

Aitta paloi maan tasalle Kuu­sa­mos­sa tiis­tai-il­ta­päi­vä­nä: "Naa­pu­ri toimi ak­tii­vi­ses­ti"

19.07.2023 15:09
Tilaajille
Rakennuspalo osoittautuikin pölyksi

Ra­ken­nus­pa­lo osoit­tau­tui­kin pölyksi

06.07.2023 14:47
Tilaajille
Teollisuushallin ja asuintalon yhdistelmässä syttynyt tulipalo sammutettu Pudasjärvellä

Teol­li­suus­hal­lin ja asuin­ta­lon yh­dis­tel­mäs­sä syt­ty­nyt tu­li­pa­lo sam­mu­tet­tu Pu­das­jär­vel­lä

03.07.2023 10:37
Kasvisravintola Karpalosta keskisuuren rakennuspalon hälytys – Samassa kerrostalossa olevassa asunnossa oli palon alku

Kas­vis­ra­vin­to­la Kar­pa­los­ta kes­ki­suu­ren ra­ken­nus­pa­lon hälytys – Samassa ker­ros­ta­los­sa ole­vas­sa asun­nos­sa oli palon alku

29.06.2023 13:00
Tilaajille
Sähköautojen palot ovat vielä harvinaisia, mutta pelastuslaitoksellekin verrattain uusi asia – "Paras olisi hukuttaa auto jonnekin"

Säh­kö­au­to­jen palot ovat vielä har­vi­nai­sia, mutta pe­las­tus­lai­tok­sel­le­kin ver­rat­tain uusi asia – "Paras olisi hu­kut­taa auto jon­ne­kin"

03.06.2023 17:00 1
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Posiolla – palo sai alkunsa kulotuksesta

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Po­siol­la – palo sai alkunsa ku­lo­tuk­ses­ta

15.05.2023 22:55
Tilaajille
Kevät on roskien polton ja kulotuksen aikaa – Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos muistuttaa varovaisuudesta avotulen kanssa

Kevät on roskien polton ja ku­lo­tuk­sen aikaa – Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa va­ro­vai­suu­des­ta avo­tu­len kanssa

11.05.2023 11:00
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Posiolla, henkilövahingoilta vältyttiin

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Po­siol­la, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

05.04.2023 21:08
Roskakatoksessa syttynyt tulipalo uhkasi levitä omakotitaloon Posiolla – palon epäillään saaneen alkunsa roska-astiaan viedyistä kuumista tuhkista

Ros­ka­ka­tok­ses­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo uhkasi levitä oma­ko­ti­ta­loon Po­siol­la – palon epäil­lään saaneen alkunsa ros­ka-as­tiaan vie­dyis­tä kuu­mis­ta tuh­kis­ta

16.03.2023 08:30
Tilaajille
Moottorikelkka tuhoutui tulipalossa Posiolla

Moot­to­ri­kelk­ka tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Po­siol­la

14.03.2023 16:14
Tilaajille