Tulipalot
Viimeisin tunti
Hirsitalon rakenteissa syttyi kytöpalo Kuusamossa – palon uskotaan saaneen alkunsa puuliedestä

Hir­si­ta­lon ra­ken­teis­sa syttyi ky­tö­pa­lo Kuu­sa­mos­sa – palon us­ko­taan saaneen alkunsa puu­lie­des­tä

00:02
Vanhemmat
Katoksessa ollut traktori tuhoutui tulipalossa Taivalkoskella

Ka­tok­ses­sa ollut trak­to­ri tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Tai­val­kos­kel­la

10.01.2021 18:24
160-neliöinen varastorakennus tuhoutui tulipalossa Pudasjärvellä

160-ne­liöi­nen va­ras­to­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Pu­das­jär­vel­lä

04.01.2021 11:42
Tulisijoista lähtee satoja paloja vuosittain:  ”Nuohoojan käynti voisi estää lukuisia vaaratilanteita”

Tu­li­si­jois­ta lähtee satoja paloja vuo­sit­tain: ”Nuo­hoo­jan käynti voisi estää lu­kui­sia vaa­ra­ti­lan­tei­ta”

07.12.2020 08:51
Tilaajille
Tulipalo tuhosi jätepaperin varastona toimineen hallin Kuusamossa –  alkuvaiheessa paperista lensi paljon kipinää lähiympäristöön

Tu­li­pa­lo tuhosi jä­te­pa­pe­rin va­ras­to­na toi­mi­neen hallin Kuu­sa­mos­sa –  al­ku­vai­hees­sa pa­pe­ris­ta lensi paljon kipinää lä­hi­ym­pä­ris­töön

30.11.2020 19:37
Tilaajille
Rukalla syttyi tuleen puuliiteri lähellä hotellia – alkusammutus esti palon leviämisen

Rukalla syttyi tuleen puu­lii­te­ri lähellä ho­tel­lia – al­ku­sam­mu­tus esti palon le­viä­mi­sen

23.11.2020 17:41
Puolet tulipalojen vaatimista kuolonuhreista on yli 60-vuotiaita – kysyimme, voiko naapurin paloturvallisuuden laiminlyönteihin puuttua

Puolet tu­li­pa­lo­jen vaa­ti­mis­ta kuo­lon­uh­reis­ta on yli 60-vuo­tiai­ta – ky­syim­me, voiko naa­pu­rin pa­lo­tur­val­li­suu­den lai­min­lyön­tei­hin puuttua

22.11.2020 13:00
Tilaajille
"Leviäminen osuuspankin taloonkin oli hyvin hilkulla" – Posion keskustan vanhin rakennus paloi yöllä, omistajalta katkesi vesi, lämpö ja sähkö

"Le­viä­mi­nen osuus­pan­kin ta­loon­kin oli hyvin hil­kul­la" – Posion kes­kus­tan vanhin ra­ken­nus paloi yöllä, omis­ta­jal­ta katkesi vesi, lämpö ja sähkö

11.11.2020 06:39
Tilaajille
Kaupungin rivareita purkuun Tolpanniemessä – Heinäkuussa palaneen talon purku alkaa maanantaina

Kau­pun­gin ri­va­rei­ta purkuun Tol­pan­nie­mes­sä – Hei­nä­kuus­sa pa­la­neen talon purku alkaa maa­nan­tai­na

16.10.2020 15:30 1
Tilaajille
Kuusamossa elokuussa tapahtunutta kesäasunnon tulipaloa epäillään tahallaan sytytetyksi – yksi henkilö otettu kiinni tuhotyöstä epäiltynä

Kuu­sa­mos­sa elo­kuus­sa ta­pah­tu­nut­ta ke­sä­asun­non tu­li­pa­loa epäil­lään ta­hal­laan sy­ty­te­tyk­si – yksi henkilö otettu kiinni tu­ho­työs­tä epäil­ty­nä

25.09.2020 13:33
Asuinkäytössä olevan vanhan koulun tulipalo saatiin sammutetuksi – ei henkilövahinkoja

Asuin­käy­tös­sä olevan vanhan koulun tu­li­pa­lo saatiin sam­mu­te­tuk­si – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

15.09.2020 15:01
Tuhkasta uuteen nousuun: kurkistus Hotelli Iso-Syötteen juuri avattuun ravintolaan – tällaiset ovat yrittäjien tunnelmat rakentamisen loppusuoralla

Tuh­kas­ta uuteen nou­suun: kur­kis­tus Hotelli Iso-Syöt­teen juuri avat­tuun ra­vin­to­laan – täl­lai­set ovat yrit­tä­jien tun­nel­mat ra­ken­ta­mi­sen lop­pu­suo­ral­la

02.09.2020 15:21
Tilaajille
Tuli roihusi terassilla ja asukas nukkui sisällä – Lehdenjakaja Ismo Nevala sammutti paloa kantamalla vettä järvestä ja pelasti kiitollisen asukkaan hengen: "Tässä paikalla saattaisi olla nokikasa"

Tuli roihusi te­ras­sil­la ja asukas nukkui sisällä – Leh­den­ja­ka­ja Ismo Nevala sam­mut­ti paloa kan­ta­mal­la vettä jär­ves­tä ja pelasti kii­tol­li­sen asuk­kaan hengen: "Tässä pai­kal­la saat­tai­si olla no­ki­ka­sa"

31.08.2020 16:20
Tilaajille
Omakotitalon terassilla paloi Kuusamossa – ohi ajanut lehdenjakaja tarttui sammutustöihin kantamalla vettä läheisestä rannasta

Oma­ko­ti­ta­lon te­ras­sil­la paloi Kuu­sa­mos­sa – ohi ajanut leh­den­ja­ka­ja tarttui sam­mu­tus­töi­hin kan­ta­mal­la vettä lä­hei­ses­tä ran­nas­ta

29.08.2020 08:24
Omakotitalossa syttynyt tulipalo ehti tuhota yhtä huonetta Kuusamossa

Oma­ko­ti­ta­los­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo ehti tuhota yhtä huo­net­ta Kuu­sa­mos­sa

25.08.2020 13:46
Tyhjillään olleessa kesämökissä syttyi tulipalo Kuusamossa

Tyh­jil­lään ol­lees­sa ke­sä­mö­kis­sä syttyi tu­li­pa­lo Kuu­sa­mos­sa

19.08.2020 23:27
Rantamökissä syttyi tulipalo Kuusamossa – palo sai alkunsa saunan katosta

Ran­ta­mö­kis­sä syttyi tu­li­pa­lo Kuu­sa­mos­sa – palo sai alkunsa saunan katosta

10.08.2020 23:03
Salama iski autokatokseen ja sytytti palon Pudasjärvellä – katoksessa ollut auto kärsi vahinkoja

Salama iski au­to­ka­tok­seen ja sytytti palon Pu­das­jär­vel­lä – ka­tok­ses­sa ollut auto kärsi va­hin­ko­ja

02.08.2020 12:03
Tuli tuhosi autotallin Pudasjärvellä – moottorikelkka saatiin turvaan

Tuli tuhosi au­to­tal­lin Pu­das­jär­vel­lä – moot­to­ri­kelk­ka saatiin turvaan

15.07.2020 07:59
Viiden asunnon rivitalo tuhoutui tulipalossa Kuusamon Tolpanniemessä – poliisi pitää mahdollisena, että palo sytytettiin tahallaan

Viiden asunnon ri­vi­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­mes­sä – poliisi pitää mah­dol­li­se­na, että palo sy­ty­tet­tiin ta­hal­laan

06.07.2020 23:25