Tulipalot
Viimeisin 4 tuntia
Salama iski autokatokseen ja sytytti palon Pudasjärvellä – katoksessa ollut auto kärsi vahinkoja

Salama iski au­to­ka­tok­seen ja sytytti palon Pu­das­jär­vel­lä – ka­tok­ses­sa ollut auto kärsi va­hin­ko­ja

12:03
Vanhemmat
Tuli tuhosi autotallin Pudasjärvellä – moottorikelkka saatiin turvaan

Tuli tuhosi au­to­tal­lin Pu­das­jär­vel­lä – moot­to­ri­kelk­ka saatiin turvaan

15.07.2020 07:59
Viiden asunnon rivitalo tuhoutui tulipalossa Kuusamon Tolpanniemessä – poliisi pitää mahdollisena, että palo sytytettiin tahallaan

Viiden asunnon ri­vi­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­mes­sä – poliisi pitää mah­dol­li­se­na, että palo sy­ty­tet­tiin ta­hal­laan

06.07.2020 23:25
Poltettu yleisurheilu- ja jalkapallokentän katsomo harmittaa käyttäjiä: "Toivotaan, että saadaan pikaisesti kuntoon ja tekijät kiinni"

Pol­tet­tu yleis­ur­hei­lu- ja jal­ka­pal­lo­ken­tän katsomo har­mit­taa käyt­tä­jiä: "Toi­vo­taan, että saadaan pi­kai­ses­ti kuntoon ja tekijät kiinni"

15.06.2020 15:49
Tilaajille
Tulitöistä lentäneet kipinät aiheuttivat vaaratilanteen Kuusamossa

Tu­li­töis­tä len­tä­neet kipinät ai­heut­ti­vat vaa­ra­ti­lan­teen Kuu­sa­mos­sa

28.05.2020 12:34
Tilaajille
Loma-asunto vaurioitui pahoin tulipalossa Rukalla - syttymissyystä ei vielä tietoa

Lo­ma-asun­to vau­rioi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Rukalla - syt­ty­mis­syys­tä ei vielä tietoa

29.03.2020 10:58
Tilaajille
Pölkyn höylähallissa palon alku - seitsemän työntekijää hengitti savua

Pölkyn höy­lä­hal­lis­sa palon alku - seit­se­män työn­te­ki­jää hen­git­ti savua

29.03.2020 10:53
Tilaajille
Pitserian paloa tutkitaan tuhotyönä - onko sinulla havaintoja tapahtumasta?

Pit­se­rian paloa tut­ki­taan tu­ho­työ­nä - onko sinulla ha­vain­to­ja ta­pah­tu­mas­ta?

27.03.2020 10:01
Tilaajille
Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tulipalo Posiolla torstai-iltana – asukas sai palon hallintaan siirtämällä syttyneet vaatteet ulos

Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Po­siol­la tors­tai-il­ta­na – asukas sai palon hal­lin­taan siir­tä­mäl­lä syt­ty­neet vaat­teet ulos

06.03.2020 08:34
"Toivomme, että yksi asia iskostuisi suomalaisten mieliin: sähkötöitä ei saa tehdä kuka tahansa" – Kolmen lapsen hengen vaatinut mökkipalo Levillä sai alkunsa laittomasta sähköasennuksesta

"Toi­vom­me, että yksi asia is­kos­tui­si suo­ma­lais­ten mie­liin: säh­kö­töi­tä ei saa tehdä kuka ta­han­sa" – Kolmen lapsen hengen vaa­ti­nut mök­ki­pa­lo Levillä sai alkunsa lait­to­mas­ta säh­kö­asen­nuk­ses­ta

05.03.2020 11:20
Tilaajille