Lentopallo: Hel­sin­ki ei pysynyt Kuu­sa­mon kyy­dis­sä

Tulipalot

Mat­kai­lu­alueel­la si­jait­se­va gril­li­ko­ta tu­hou­tui palossa Rukalla

14.09.2021 10:11

Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ral­la on tar­vet­ta uudelle tu­ki­koh­dal­le vanhan tu­hou­dut­tua tu­li­pa­los­sa – "Sel­vi­täm­me eri vaih­toeh­to­ja"

06.09.2021 14:37
Tilaajille

Ke­lo­hon­ka kärysi Poh­jois-Kuu­sa­mos­sa – ­pa­lo­kun­ta sam­mut­ti

01.09.2021 13:58
Tilaajille

Auto lie­keis­sä Kirk­ko­ke­don koulun pihalla Kuu­sa­mon Tai­tei­den yön aikana – video ja kuvat ti­lan­tees­ta tässä jutussa

13.08.2021 12:55
Tilaajille

Ka­la­ja­los­tei­den tuo­tan­to­lai­tos tu­hou­tui pahoin yöl­li­ses­sä palossa Ranuan Si­mo­jär­ven ran­nal­la

26.07.2021 09:53

Tur­val­li­suus- ja ke­mi­kaa­li­vi­ras­to tie­dot­taa pi­ha­sau­na­pa­ket­tien pa­lo­ris­kis­tä – ole tark­ka­na, että nämä tur­va­vaa­ti­muk­set täyt­ty­vät

16.07.2021 04:00

Sa­la­man­is­ku ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Kuu­sa­mos­sa – Pe­las­tus­lai­tok­sel­la pieniä uk­kos­rin­ta­maan liit­ty­viä teh­tä­viä sun­nun­tai­na

12.07.2021 12:28
Tilaajille

Trak­to­ri syttyi Kuu­sa­mos­sa kesken ajon pa­la­maan ja tu­hou­tui täysin

01.07.2021 14:18

Myrs­ky­teh­tä­vät jat­ku­vat Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la – pe­las­tus­lai­tok­sel­le tehtiin 300 hä­ly­tys­tä pel­käs­tään tiis­tain aikana

23.06.2021 10:11

Asuin­ta­lon kel­la­ri­ker­rok­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo Tai­val­kos­kel­la – palon syt­ty­mis­syy­tä sel­vi­te­tään

18.06.2021 19:59

Posion Saa­ri­vaa­ran­tiel­lä reilun 200 ne­liö­met­rin va­ras­to­hal­lis­sa syttyi ky­tö­pa­lo per­jan­tai-il­ta­na

12.06.2021 17:18
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Tai­val­kos­kel­le val­mis­tuu kesäksi uusi, 2,4 mil­joo­nan euron ar­voi­nen pa­loa­se­ma, joka tulee vain yhden pa­lo­mie­hen työ­pai­kak­si – kun­ta­lais­ten huolet tur­val­li­suu­des­ta ovat oi­keu­tet­tu­ja

07.05.2021 04:00 1
Tilaajille

Kuu­sa­mon Uis­ti­men ti­lois­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo saatiin pian sam­mu­tet­tua – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Ai­neel­li­set va­hin­got jäivät vä­häi­sik­si, tuo­tan­nos­sa tuli vain muu­ta­man tunnin sei­sok­ki"

28.04.2021 10:44
Tilaajille

Entinen na­vet­ta­ra­ken­nus paloi yöllä Kuu­sa­mon Kan­to­ky­läl­lä – sam­mu­tus­vet­tä tar­vit­tiin paljon

18.03.2021 09:07
Tilaajille

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Jenni Lind­gren työs­ken­te­lee sen hy­väk­si, että mök­ki­lo­ma sujuu tur­val­li­ses­ti – "Oma kah­dek­san­vuo­tias poikani osaa jo itse tehdä mökin tur­va­tar­kas­tuk­sen"

11.03.2021 04:00 1
Tilaajille

Ohi­kul­ki­jat osal­lis­tui­vat puu­re­kan palavan laa­ke­rin al­ku­sam­mu­tuk­seen Pu­das­jär­vel­lä

08.03.2021 11:47

Moot­to­ri­kelk­ka syttyi pa­la­maan ja uhkasi taloa ja hen­ki­lö­au­toa Kuu­sa­mos­sa – pai­kal­lao­li­jat on­nis­tui­vat sam­mut­ta­maan al­ku­sam­mu­tuk­sel­la

21.01.2021 09:32
Tilaajille

Hir­si­ta­lon ra­ken­teis­sa syttyi ky­tö­pa­lo Kuu­sa­mos­sa – palon us­ko­taan saaneen alkunsa puu­lie­des­tä

16.01.2021 00:02

Ka­tok­ses­sa ollut trak­to­ri tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Tai­val­kos­kel­la

10.01.2021 18:24

160-ne­liöi­nen va­ras­to­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Pu­das­jär­vel­lä

04.01.2021 11:42