Joko luit: "Sil­loin räjähti rengas ja rupesi nä­ky­mään liek­ke­jä" – katso kuinka Posion pa­lo­mie­het tal­tut­ti­vat lii­ken­ne­pa­lon

Minne mennä: Ka­rao­ke­kar­ne­vaa­lit Ru­kal­la, nuo­ral­la­tans­sia Kuu­sin­ki­joen Myl­ly­kos­kel­la – katso Koil­lis­maan ta­pah­tu­mat

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Palohälytys
Omakotitalon ulkoverhoilu syttyi palamaan Kuusamossa – Alkusammutuksen tehneet talon asukkaat pelastivat tilanteen pahemmalta tuholta

Oma­ko­ti­ta­lon ul­ko­ver­hoi­lu syttyi pa­la­maan Kuu­sa­mos­sa – Al­ku­sam­mu­tuk­sen tehneet talon asuk­kaat pe­las­ti­vat ti­lan­teen pa­hem­mal­ta tuholta

29.05.2023 12:00
Tilaajille
Leivänpaahtimesta noussut käry laukaisi palohälytyksen ja sähkötolppa kipinöi Kuusamossa

Lei­vän­paah­ti­mes­ta noussut käry lau­kai­si pa­lo­hä­ly­tyk­sen ja säh­kö­tolp­pa kipinöi Kuu­sa­mos­sa

30.12.2021 12:55
Tilaajille
Palohälyttimien laitevika aiheutti palohälytyksen Pölkyn puunjalostustehtaalle

Pa­lo­hä­lyt­ti­mien lai­te­vi­ka ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Pölkyn puun­ja­los­tus­teh­taal­le

27.12.2021 17:08
Tilaajille
Pellettikattila savusi lomakeskuksessa Posiolla

Pel­let­ti­kat­ti­la savusi lo­ma­kes­kuk­ses­sa Po­siol­la

09.11.2021 12:52
Tilaajille
Asfalttityömaa aiheutti palohälytyksen Rukalle –"siitähän tulee savua, kun laitetaan öljysoraa"

As­falt­ti­työ­maa ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Rukalle –"­sii­tä­hän tulee savua, kun lai­te­taan öl­jy­so­raa"

31.08.2021 09:23
Tilaajille
Remonttipöly laukaisi automaattisen palohälytyksen Kuusamossa

Re­mont­ti­pö­ly lau­kai­si au­to­maat­ti­sen pa­lo­hä­ly­tyk­sen Kuu­sa­mos­sa

25.02.2021 14:07
Tilaajille
Vuoasta yli pursunnut kuuma paistos laukaisi palohälytyksen Posiolla

Vuoasta yli pur­sun­nut kuuma paistos lau­kai­si pa­lo­hä­ly­tyk­sen Po­siol­la

08.01.2021 16:36 2
Tilaajille
Pyykkikone kärähti Kuusamossa – asunnossa olleet henkilöt suorittivat alkusammutuksen, savuavasta koneesta palo ei ehtinyt levitä rakenteisiin

Pyyk­ki­ko­ne kärähti Kuu­sa­mos­sa – asun­nos­sa olleet hen­ki­löt suo­rit­ti­vat al­ku­sam­mu­tuk­sen, sa­vua­vas­ta ko­nees­ta palo ei ehtinyt levitä ra­ken­tei­siin

14.11.2020 11:17
Tilaajille
Leivinuunin tukkeentuneesta hormista savua sisätiloihin Taivalkoskella

Lei­vin­uu­nin tuk­keen­tu­nees­ta hor­mis­ta savua si­sä­ti­loi­hin Tai­val­kos­kel­la

05.09.2020 12:01
Tilaajille
Lavettia vetänyt traktori paloi Rytingintiellä tiistaina

La­vet­tia vetänyt trak­to­ri paloi Ry­tin­gin­tiel­lä tiis­tai­na

26.08.2020 13:33
Tilaajille
Pelastuslaitos lähti sammuttamaan epäiltyä maastopaloa Pudasjärvellä – "hirvittävä savu" johtui oksakasan poltosta

Pe­las­tus­lai­tos lähti sam­mut­ta­maan epäil­tyä maas­to­pa­loa Pu­das­jär­vel­lä – "hir­vit­tä­vä savu" johtui ok­sa­ka­san pol­tos­ta

11.07.2020 19:57
Urheilukentän katsomorakenteita paloi Kuusamossa – pelastuslaitos sai sammutettua palon nopeasti eikä palo päässyt leviämään

Ur­hei­lu­ken­tän kat­so­mo­ra­ken­tei­ta paloi Kuu­sa­mos­sa – pe­las­tus­lai­tos sai sam­mu­tet­tua palon no­peas­ti eikä palo päässyt le­viä­mään

13.06.2020 10:51
Tilaajille
Kytenyt tuhka sytytti neulaskasan palamaan Posiolla – Palomestari: "Tuhka voi kyteä pitkäänkin ja happea saadessaan sytyttää tulipalon"

Kytenyt tuhka sytytti neu­las­ka­san pa­la­maan Po­siol­la – Pa­lo­mes­ta­ri: "Tuhka voi kyteä pit­kään­kin ja happea saa­des­saan sy­tyt­tää tu­li­pa­lon"

11.06.2020 14:15
Tilaajille
Vahingontorjuntaa lumitöissä

Va­hin­gon­tor­jun­taa lu­mi­töis­sä

05.05.2020 15:43
Tilaajille
Loma-asunto vaurioitui pahoin tulipalossa Rukalla - syttymissyystä ei vielä tietoa

Lo­ma-asun­to vau­rioi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Rukalla - syt­ty­mis­syys­tä ei vielä tietoa

29.03.2020 11:00
Tilaajille
Pölkyn höylähallissa palon alku - seitsemän työntekijää hengitti savua

Pölkyn höy­lä­hal­lis­sa palon alku - seit­se­män työn­te­ki­jää hen­git­ti savua

29.03.2020 10:53
Tilaajille
"Ilmanvaihtokone oli tuprauttanut pölyä " – Erheellinen palohälytys Rukalla, ei vaaraa

"Il­man­vaih­to­ko­ne oli tup­raut­ta­nut pölyä " – Er­heel­li­nen pa­lo­hä­ly­tys Ru­kal­la, ei vaaraa

16.01.2019 10:01

Jälleen er­heel­li­nen au­to­maat­ti­hä­ly­tys Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa – "Y­leen­sä siinä on kyse työn­te­ki­jän huo­li­mat­to­muu­des­ta"

11.10.2018 09:02
Ei tulipaloa Osuuspankilla – katkennut kaapeli toi palokunnan paikalle

Ei tu­li­pa­loa Osuus­pan­kil­la – kat­ken­nut kaapeli toi pa­lo­kun­nan pai­kal­le

24.09.2018 08:42

"Tässä pääs­tiin nyt säi­käh­dyk­sel­lä " - Ki­pi­nä­vah­ti ai­heut­ti suur­pa­lo­hä­ly­tyk­sen puun­ja­los­tus­teh­taal­le Po­siol­la

05.02.2018 16:00