Juuri nyt: Pölkky hukkasi mah­dol­li­suu­ten­sa 3-0-voit­toon Hä­meen­lin­nan noustua kol­man­nes­sa erässä takaa ohi, nel­jän­nen erän voiton myötä pisteet jäivät kui­ten­kin Kuu­sa­moon

Joko luit: Matti Suur-Ha­ma­ri Linnan juhliin kol­mat­ta kertaa – kil­pa­uran­sa päät­tä­nyt pa­ra­lu­mi­lau­tai­li­ja ryhtyi ur­hei­lu­vä­li­ne­myy­jäk­si: "Olen opet­te­le­mas­sa ta­val­li­sen ihmisen arkea"

Mainos: Koillissanomien joulutarjous: Koillissanomat Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Lumityöt
Viikon kysymys: Poistettiinko sinun asumasi talon katolta lunta kuluneena talvena?

Viikon ky­sy­mys: Pois­tet­tiin­ko sinun asumasi talon katolta lunta ku­lu­nee­na tal­ve­na?

20.04.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Mak­sai­si­ko Venäjä ta­kai­sin vii­su­mi­ku­lu­ni, jos rajaa ei avata, vai pi­den­täi­si­kö se vii­su­min voi­mas­sao­loai­kaa?

23.03.2022 11:03 1
Tilaajille
Liikuntapalveluille korkein arvosana yli 70-vuotiaiden antamassa palautteessa – lumitöihin kaivattiin apua: "Toivottiin parempaa teiden talvikunnossapitoa sekä apua pihaliittymien aukaisuun"

Lii­kun­ta­pal­ve­luil­le korkein ar­vo­sa­na yli 70-vuo­tiai­den an­ta­mas­sa pa­laut­tees­sa – lu­mi­töi­hin kai­vat­tiin apua: "Toi­vot­tiin pa­rem­paa teiden tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa sekä apua pi­ha­liit­ty­mien au­kai­suun"

04.10.2020 04:00
Tilaajille
Vahingontorjuntaa lumitöissä

Va­hin­gon­tor­jun­taa lu­mi­töis­sä

05.05.2020 15:43
Tilaajille
”Lepsua ja vastuutonta toimintaa” – Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Olavi Leh­ti­nie­mi ihmettelee, miksi kou­lu­kes­kuk­sen ta­sa­ka­tol­le oli jäänyt vii­koik­si raskas lu­mi­kuor­ma

”Lepsua ja vas­tuu­ton­ta toi­min­taa” – Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Olavi Leh­ti­nie­mi ih­met­te­lee, miksi kou­lu­kes­kuk­sen ta­sa­ka­tol­le oli jäänyt vii­koik­si raskas lu­mi­kuor­ma

04.05.2020 16:47
Tilaajille
Posion koulukeskuksen katolla edelleen raskas lumikuorma – Pelastuslaitoksen päivystäjä: "Kiireen vilkkaa kiinteistön omistajan toimesta sinne katolle olisi nyt noustava lumet tiputtelemaan, riski vahingon tulosta kasvaa raskaan lumikuorman seurauksena"

Posion kou­lu­kes­kuk­sen katolla edel­leen raskas lu­mi­kuor­ma – Pe­las­tus­lai­tok­sen päi­vys­tä­jä: "Kii­reen vilkkaa kiin­teis­tön omis­ta­jan toi­mes­ta sinne katolle olisi nyt nous­ta­va lumet ti­put­te­le­maan, riski va­hin­gon tulosta kasvaa raskaan lu­mi­kuor­man seu­rauk­se­na"

04.05.2020 06:00
Tilaajille
Lumenluonti on työllistänyt talonmiehiä lähes kaksi kuukautta yhteen menoon – Talonmies Posiolta: ”Tonteilta kuljetettu lunta lumenkaatopaikalle jo jouluviikolta lähtien”

Lu­men­luon­ti on työl­lis­tä­nyt ta­lon­mie­hiä lähes kaksi kuu­kaut­ta yhteen menoon – Ta­lon­mies Po­siol­ta: ”Ton­teil­ta kul­je­tet­tu lunta lu­men­kaa­to­pai­kal­le jo jou­lu­vii­kol­ta läh­tien”

03.03.2020 05:00
Tilaajille
Mihin ihmistä tarvitaan?

Mihin ihmistä tar­vi­taan?

27.02.2020 04:17
Piuhat ristissä ja tieto poikki – teiden auraus ja kunnossapito puhuttaa, mutta palaute ohjautuu usein väärin

Piuhat ris­tis­sä ja tieto poikki – teiden auraus ja kun­nos­sa­pi­to pu­hut­taa, mutta palaute oh­jau­tuu usein väärin

17.02.2020 05:00
Tilaajille
Jo kaksi kattoa romahtanut Kuusamossa - asiantuntijat kehottavat kiipeämään katolle

Jo kaksi kattoa ro­mah­ta­nut Kuu­sa­mos­sa - asian­tun­ti­jat ke­hot­ta­vat kii­peä­mään katolle

10.02.2020 16:05
Tilaajille
Vieläkö löytyy tontilta tilaa lumelle? Viikonloppuna parikymmentä senttiä lisää

Vieläkö löytyy ton­til­ta tilaa lu­mel­le? Vii­kon­lop­pu­na pa­ri­kym­men­tä senttiä lisää

18.01.2020 05:00
Tilaajille
Lumityöt vaihtumassa teiden ja pihojen hiekoittamiseen? Parin pakkaspäivän jälkeen lämpötila kohoamassa plussalle

Lu­mi­työt vaih­tu­mas­sa teiden ja pihojen hie­koit­ta­mi­seen? Parin pak­kas­päi­vän jälkeen läm­pö­ti­la ko­hoa­mas­sa plus­sal­le

20.01.2018 05:00