Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­min­et­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, edes­ot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Lumikuorma
Lumikuorma katoilla kasvaa – vastaa Koillissanomien viikon kysymykseen, aiotko pudottaa lumia katolta

Lu­mi­kuor­ma ka­toil­la kasvaa – vastaa Koil­lis­sa­no­mien viikon ky­sy­myk­seen, aiotko pu­dot­taa lumia katolta

14.02.2024 04:00 3
Tilaajille
Lumikuormat kasvussa maanlaajuisesti – erityisesti hallien kuormaa syytä nyt seurata

Lu­mi­kuor­mat kas­vus­sa maan­laa­jui­ses­ti – eri­tyi­ses­ti hallien kuormaa syytä nyt seurata

02.02.2022 09:35
Tilaajille
Siperia opetti Posiolla – kone tekee lumitöitä viiden miehen edestä

Siperia opetti Po­siol­la – kone tekee lu­mi­töi­tä viiden miehen edestä

05.02.2021 11:00
Tilaajille
Posion palvelujohtajalta vastine lumikuormista – löytää useita puutteita kunnan toiminnasta

Posion pal­ve­lu­joh­ta­jal­ta vastine lu­mi­kuor­mis­ta – löytää useita puut­tei­ta kunnan toi­min­nas­ta

13.05.2020 04:00
Tilaajille
”Lepsua ja vastuutonta toimintaa” – Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Olavi Leh­ti­nie­mi ihmettelee, miksi kou­lu­kes­kuk­sen ta­sa­ka­tol­le oli jäänyt vii­koik­si raskas lu­mi­kuor­ma

”Lepsua ja vas­tuu­ton­ta toi­min­taa” – Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Olavi Leh­ti­nie­mi ih­met­te­lee, miksi kou­lu­kes­kuk­sen ta­sa­ka­tol­le oli jäänyt vii­koik­si raskas lu­mi­kuor­ma

04.05.2020 16:47
Tilaajille
Posion koulukeskuksen katolla edelleen raskas lumikuorma – Pelastuslaitoksen päivystäjä: "Kiireen vilkkaa kiinteistön omistajan toimesta sinne katolle olisi nyt noustava lumet tiputtelemaan, riski vahingon tulosta kasvaa raskaan lumikuorman seurauksena"

Posion kou­lu­kes­kuk­sen katolla edel­leen raskas lu­mi­kuor­ma – Pe­las­tus­lai­tok­sen päi­vys­tä­jä: "Kii­reen vilkkaa kiin­teis­tön omis­ta­jan toi­mes­ta sinne katolle olisi nyt nous­ta­va lumet ti­put­te­le­maan, riski va­hin­gon tulosta kasvaa raskaan lu­mi­kuor­man seu­rauk­se­na"

04.05.2020 06:00
Tilaajille
Asumattoman tilan navetan katto romahti Pernussa – Pelastuslaitoksen päivystäjä: "Katon romahtamisesta ei ole vaaraa lähellä olevan kylätien käyttäjille"

Asu­mat­to­man tilan navetan katto romahti Per­nus­sa – Pe­las­tus­lai­tok­sen päi­vys­tä­jä: "Katon ro­mah­ta­mi­ses­ta ei ole vaaraa lähellä olevan ky­lä­tien käyt­tä­jil­le"

03.05.2020 16:00
Tilaajille
Toimittajalta: Lumikuormat katoilla tulivat kalliiksi – Aiheellista on kysyä, kun tänä talvena on katoille kertynyt poikkeukselliset määrät lunta, niin miksi lumia ei ole menty ajoissa tiputtelemaan?

Toi­mit­ta­jal­ta: Lu­mi­kuor­mat ka­toil­la tulivat kal­liik­si – Ai­heel­lis­ta on kysyä, kun tänä talvena on ka­toil­le ker­ty­nyt poik­keuk­sel­li­set määrät lunta, niin miksi lumia ei ole menty ajoissa ti­put­te­le­maan?

29.04.2020 04:00
Posion lukion kattorikko johti varoitukseen – lumikuormista huomautettu useita kertoja

Posion lukion kat­to­rik­ko johti va­roi­tuk­seen – lu­mi­kuor­mis­ta huo­mau­tet­tu useita kertoja

28.04.2020 19:02
Tilaajille
Entisen Agrimarketin katto romahti Posiolla – rakennus eristettiin laajalta alueelta

Entisen Ag­ri­mar­ke­tin katto romahti Po­siol­la – ra­ken­nus eris­tet­tiin laa­jal­ta alueel­ta

28.04.2020 08:57
Tilaajille
Posion lukiorakennuksen katon sortumisesta tehdyn tarkastusraportin mukaan: Liiallinen lumikuorma on aiheuttanut pääpalkin katkeamisen

Posion lu­kio­ra­ken­nuk­sen katon sor­tu­mi­ses­ta tehdyn tar­kas­tus­ra­por­tin mukaan: Liial­li­nen lu­mi­kuor­ma on ai­heut­ta­nut pää­pal­kin kat­kea­mi­sen

28.04.2020 12:03
Tilaajille
Lukiorakennuksen katon sortuminen ja siitä aiheutuva korjauslasku puhutti Posion valtuutettuja – "Miksi lumia ei menty tiputtelemaan ajoissa?"

Lu­kio­ra­ken­nuk­sen katon sor­tu­mi­nen ja siitä ai­heu­tu­va kor­jaus­las­ku puhutti Posion val­tuu­tet­tu­ja – "Miksi lumia ei menty ti­put­te­le­maan ajois­sa?"

25.04.2020 22:07
Tilaajille
Iltalehti: "Siitähän lähti kaikki kylkilaudoitukset kokonaan, tukirakenteet jäivät ehjiksi" – Kuusamon Tolpanniemessä yksitoista vuotta asunut Keijo ei ole kokenut aiemmin moisia lumituhoja

Il­ta­leh­ti: "Sii­tä­hän lähti kaikki kyl­ki­lau­doi­tuk­set ko­ko­naan, tu­ki­ra­ken­teet jäivät eh­jik­si" – Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­mes­sä yk­si­tois­ta vuotta asunut Keijo ei ole kokenut aiemmin moisia lu­mi­tu­ho­ja

31.03.2020 09:44
Tilaajille
Vahvat telineet tueksi – Toissa viikolla Posion lukiorakennuksen kattopalkki murtui osin katolla olleen raskaan lumikuorman seurauksena. Liikuntasali käyttökiellossa pysyvästi, luokkatilojen käyttöönottoa selvitetään

Vahvat te­li­neet tueksi – Toissa vii­kol­la Posion lu­kio­ra­ken­nuk­sen kat­to­palk­ki murtui osin katolla olleen raskaan lu­mi­kuor­man seu­rauk­se­na. Lii­kun­ta­sa­li käyt­tö­kiel­los­sa py­sy­väs­ti, luok­ka­ti­lo­jen käyt­töön­ot­toa sel­vi­te­tään

22.03.2020 05:00
Tilaajille
Varastohallin katosta osa sortui Posiolla

Va­ras­to­hal­lin katosta osa sortui Po­siol­la

19.03.2020 16:55
Tilaajille
Posion lukiorakennus käyttökieltoon koko kevääksi – kunta ei ota riskiä, että kattorakenteet voi romahtaa ja liikuntasalin katto tulla alas

Posion lu­kio­ra­ken­nus käyt­tö­kiel­toon koko ke­vääk­si – kunta ei ota riskiä, että kat­to­ra­ken­teet voi ro­mah­taa ja lii­kun­ta­sa­lin katto tulla alas

12.03.2020 17:15
Tilaajille
”Hirvittävä pamaus kuului katolta, juoksimme ulos” – Posion lukion rakennus käyttökiellossa katon sortumisvaaran vuoksi

”Hir­vit­tä­vä pamaus kuului ka­tol­ta, juok­sim­me ulos” – Posion lukion ra­ken­nus käyt­tö­kiel­los­sa katon sor­tu­mis­vaa­ran vuoksi

13.03.2020 14:42
Tilaajille
Posion lukion rakennus asetettiin käyttökieltoon katon sortumisvaaran vuoksi – Posion palomestari: "Ainakin osasyynä on painava lumikuorma"

Posion lukion ra­ken­nus ase­tet­tiin käyt­tö­kiel­toon katon sor­tu­mis­vaa­ran vuoksi – Posion pa­lo­mes­ta­ri: "Ai­na­kin osa­syy­nä on painava lu­mi­kuor­ma"

11.03.2020 19:31
Tilaajille
Navettarakennuksen katto alas Posiolla – syynä raskas lumikuorma

Na­vet­ta­ra­ken­nuk­sen katto alas Po­siol­la – syynä raskas lu­mi­kuor­ma

09.03.2020 15:19
Tilaajille
Räystäs notkolla ja vettä sisään saumoista – kevennä lumikuormaa viimeistään nyt kosteusvaurioita välttääksesi

Räystäs not­kol­la ja vettä sisään sau­mois­ta – kevennä lu­mi­kuor­maa vii­meis­tään nyt kos­teus­vau­rioi­ta vält­tääk­se­si

24.02.2020 10:26
Tilaajille