Joko luit: "Sil­loin räjähti rengas ja rupesi nä­ky­mään liek­ke­jä" – katso kuinka Posion pa­lo­mie­het tal­tut­ti­vat lii­ken­ne­pa­lon

Minne mennä: Ka­rao­ke­kar­ne­vaa­lit Ru­kal­la, nuo­ral­la­tans­sia Kuu­sin­ki­joen Myl­ly­kos­kel­la – katso Koil­lis­maan ta­pah­tu­mat

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

tulipalo
Kaupungin kota paloi Könkäänniemellä

Kau­pun­gin kota paloi Kön­kään­nie­mel­lä

03.07.2023 13:23
Tilaajille
Kasvisravintola Karpalosta keskisuuren rakennuspalon hälytys – Samassa kerrostalossa olevassa asunnossa oli palon alku

Kas­vis­ra­vin­to­la Kar­pa­los­ta kes­ki­suu­ren ra­ken­nus­pa­lon hälytys – Samassa ker­ros­ta­los­sa ole­vas­sa asun­nos­sa oli palon alku

29.06.2023 13:00
Tilaajille
Maastopalo Kuusamon Ronissa saatiin nopeasti hallintaan –  palo sai alkunsa kaivinkoneesta

Maas­to­pa­lo Kuu­sa­mon Ronissa saatiin no­peas­ti hal­lin­taan –  palo sai alkunsa kai­vin­ko­nees­ta

14.06.2023 16:03
Tilaajille
Laturissa olleen puhelimen akku syttyi tuleen ja lensi puolitoista metriä lattialle – vaaratilanne ryhmäkodissa Kuusamossa

La­tu­ris­sa olleen pu­he­li­men akku syttyi tuleen ja lensi puo­li­tois­ta metriä lat­tial­le – vaa­ra­ti­lan­ne ryh­mä­ko­dis­sa Kuu­sa­mos­sa

16.02.2023 10:45 1
Tilaajille
Kuoliontiellä Kuusamossa torstaina pihattonavetassa palonalku – palo saatiin hallintaan

Kuo­lion­tiel­lä Kuu­sa­mos­sa tors­tai­na pi­hat­to­na­ve­tas­sa pa­lon­al­ku – palo saatiin hal­lin­taan

25.08.2022 15:10
Tilaajille
Paikalle tulleiden retkeilijöiden toiminta pelasti Taivalkönkään autiotuvan tuhoutumisen: "Raivasivat yläpohjan laudoitusta, että pääsivät kaatamaan palopaikkaan joesta kantamaansa vettä"

Pai­kal­le tul­lei­den ret­kei­li­jöi­den toi­min­ta pelasti Tai­val­kön­kään au­tio­tu­van tu­hou­tu­mi­sen: "Rai­va­si­vat ylä­poh­jan lau­doi­tus­ta, että pää­si­vät kaa­ta­maan pa­lo­paik­kaan joesta kan­ta­maan­sa vettä"

09.08.2022 08:53
Tilaajille
Kaksi vuotta sitten Anun tallilla riehui tulipalo – Nyt Anu Juuma kertoo, miten hän nousi jaloilleen tuhon jälkeen

Kaksi vuotta sitten Anun tal­lil­la riehui tu­li­pa­lo – Nyt Anu Juuma kertoo, miten hän nousi ja­loil­leen tuhon jälkeen

24.06.2022 16:30
Tilaajille
Auto ilmiliekeissä Taivalkoskella – katso kuvat ja videot

Auto il­mi­lie­keis­sä Tai­val­kos­kel­la – katso kuvat ja videot

07.06.2022 17:00
Tilaajille
Helatorstain hallipalo näkyi Raatesalmella saakka, räjähdyksen äänet kuuluvat lukijan videolla – tuli teki yli 100 000 euron menetykset ja tuhosi myös korjaamoyrityksen asiakkaiden omaisuutta

He­la­tors­tain hal­li­pa­lo näkyi Raa­te­sal­mel­la saakka, rä­jäh­dyk­sen äänet kuu­lu­vat lukijan vi­deol­la – tuli teki yli 100 000 euron me­ne­tyk­set ja tuhosi myös kor­jaa­mo­yri­tyk­sen asiak­kai­den omai­suut­ta

27.05.2022 17:55
Tilaajille
Astianpesukone syttyi palamaan Kuusamossa – kodin hyvä alkusammutusväline oli tarpeen, eikä palokunnalle jäänyt muuta kuin tarkastaminen

As­tian­pe­su­ko­ne syttyi pa­la­maan Kuu­sa­mos­sa – kodin hyvä al­ku­sam­mu­tus­vä­li­ne oli tar­peen, eikä pa­lo­kun­nal­le jäänyt muuta kuin tar­kas­ta­mi­nen

20.04.2022 14:29
Tilaajille
Autokatoksen tuhoutumiseen tulipalossa Kuusamossa ei tällä hetkellä ole löytynyt rikokseen viittaavaa – "Syttymissyystä ei vielä ole tarkempaa tietoa"

Au­to­ka­tok­sen tu­hou­tu­mi­seen tu­li­pa­los­sa Kuu­sa­mos­sa ei tällä het­kel­lä ole löy­ty­nyt ri­kok­seen viit­taa­vaa – "Syt­ty­mis­syys­tä ei vielä ole tar­kem­paa tietoa"

27.12.2021 15:59
Tilaajille
Öljyä maahan kaivinkonepalon seurauksena Taivalkoskella – jälkisaneeraus jatkuu pitkälle iltaan: "Sitten kunnan viranomaiset ratkaisevat, miten vievät asiaa eteenpäin"

Öljyä maahan kai­vin­ko­ne­pa­lon seu­rauk­se­na Tai­val­kos­kel­la – jäl­ki­sa­nee­raus jatkuu pit­käl­le iltaan: "Sitten kunnan vi­ran­omai­set rat­kai­se­vat, miten vievät asiaa eteen­päin"

15.12.2021 19:31
Tilaajille
"Havahduin ulkoa kuuluvaan rätinään" – Posion pihasaunapalosta hätäkeskukseen soittanut mies oli onnekkaasti hereillä asunnossaan

"Ha­vah­duin ulkoa kuu­lu­vaan rä­ti­nään" – Posion pi­ha­sau­na­pa­los­ta hä­tä­kes­kuk­seen soit­ta­nut mies oli on­nek­kaas­ti he­reil­lä asun­nos­saan

13.11.2020 20:08
Tilaajille
Posion pihasaunapalo kytee vielä päiviä syvällä muhakasassa – Palomestari: "Ei aiheudu leviämisen vaaraa, savuttamisen vuoksi ei pidä soittaa hätäkeskukseen"

Posion pi­ha­sau­na­pa­lo kytee vielä päiviä syvällä mu­ha­ka­sas­sa – Pa­lo­mes­ta­ri: "Ei aiheudu le­viä­mi­sen vaaraa, sa­vut­ta­mi­sen vuoksi ei pidä soittaa hä­tä­kes­kuk­seen"

12.11.2020 11:51
Asuinkäytössä olevan vanhan koulun tulipalo saatiin sammutetuksi – ei henkilövahinkoja

Asuin­käy­tös­sä olevan vanhan koulun tu­li­pa­lo saatiin sam­mu­te­tuk­si – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

15.09.2020 15:01
Asuinkäytössä olevan vanhan koulun tulipalo saatiin sammutetuksi - ei henkilövahinkoja

Asuin­käy­tös­sä olevan vanhan koulun tu­li­pa­lo saatiin sam­mu­te­tuk­si - ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

14.09.2020 13:05
Tilaajille
Lavettia vetänyt traktori paloi Rytingintiellä tiistaina

La­vet­tia vetänyt trak­to­ri paloi Ry­tin­gin­tiel­lä tiis­tai­na

26.08.2020 13:33
Tilaajille
Omakotitalossa syttynyt tulipalo ehti tuhota yhtä huonetta Kuusamossa

Oma­ko­ti­ta­los­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo ehti tuhota yhtä huo­net­ta Kuu­sa­mos­sa

25.08.2020 13:46
Ei sittenkään tahallaan sytytetty? – Poliisi epäilee Kuusamon rivitalon palon saaneen alkunsa sähkölaitteesta, tutkinta jatkuu

Ei sit­ten­kään ta­hal­laan sy­ty­tet­ty? – Poliisi epäilee Kuu­sa­mon ri­vi­ta­lon palon saaneen alkunsa säh­kö­lait­tees­ta, tut­kin­ta jatkuu

08.07.2020 10:00
Tilaajille
Poliisin mukaan on mahdollista, että Tolpanniemen rivitalopalo on tahallaan sytytetty – Naapuri todisti tulipaloa: "Siinä ei ollut käytännössä mitään tehtävissä"

Po­lii­sin mukaan on mah­dol­lis­ta, että Tol­pan­nie­men ri­vi­ta­lo­pa­lo on ta­hal­laan sy­ty­tet­ty – Naapuri todisti tu­li­pa­loa: "Siinä ei ollut käy­tän­nös­sä mitään teh­tä­vis­sä"

07.07.2020 12:47
Tilaajille