tulipalo
"Havahduin ulkoa kuuluvaan rätinään" – Posion pihasaunapalosta hätäkeskukseen soittanut mies oli onnekkaasti hereillä asunnossaan

"Ha­vah­duin ulkoa kuu­lu­vaan rä­ti­nään" – Posion pi­ha­sau­na­pa­los­ta hä­tä­kes­kuk­seen soit­ta­nut mies oli on­nek­kaas­ti he­reil­lä asun­nos­saan

13.11.2020 13:42 0
Tilaajille
Posion pihasaunapalo kytee vielä päiviä syvällä muhakasassa – Palomestari: "Ei aiheudu leviämisen vaaraa, savuttamisen vuoksi ei pidä soittaa hätäkeskukseen"

Posion pi­ha­sau­na­pa­lo kytee vielä päiviä syvällä mu­ha­ka­sas­sa – Pa­lo­mes­ta­ri: "Ei aiheudu le­viä­mi­sen vaaraa, sa­vut­ta­mi­sen vuoksi ei pidä soittaa hä­tä­kes­kuk­seen"

12.11.2020 09:59 0
Asuinkäytössä olevan vanhan koulun tulipalo saatiin sammutetuksi – ei henkilövahinkoja

Asuin­käy­tös­sä olevan vanhan koulun tu­li­pa­lo saatiin sam­mu­te­tuk­si – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

15.09.2020 15:01 0
Asuinkäytössä olevan vanhan koulun tulipalo saatiin sammutetuksi - ei henkilövahinkoja

Asuin­käy­tös­sä olevan vanhan koulun tu­li­pa­lo saatiin sam­mu­te­tuk­si - ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

14.09.2020 13:05 0
Tilaajille
Lavettia vetänyt traktori paloi Rytingintiellä tiistaina

La­vet­tia vetänyt trak­to­ri paloi Ry­tin­gin­tiel­lä tiis­tai­na

26.08.2020 13:33 0
Tilaajille
Omakotitalossa syttynyt tulipalo ehti tuhota yhtä huonetta Kuusamossa

Oma­ko­ti­ta­los­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo ehti tuhota yhtä huo­net­ta Kuu­sa­mos­sa

25.08.2020 13:46 0
Ei sittenkään tahallaan sytytetty? – Poliisi epäilee Kuusamon rivitalon palon saaneen alkunsa sähkölaitteesta, tutkinta jatkuu

Ei sit­ten­kään ta­hal­laan sy­ty­tet­ty? – Poliisi epäilee Kuu­sa­mon ri­vi­ta­lon palon saaneen alkunsa säh­kö­lait­tees­ta, tut­kin­ta jatkuu

08.07.2020 10:00 0
Tilaajille
Poliisin mukaan on mahdollista, että Tolpanniemen rivitalopalo on tahallaan sytytetty – Naapuri todisti tulipaloa: "Siinä ei ollut käytännössä mitään tehtävissä"

Po­lii­sin mukaan on mah­dol­lis­ta, että Tol­pan­nie­men ri­vi­ta­lo­pa­lo on ta­hal­laan sy­ty­tet­ty – Naapuri todisti tu­li­pa­loa: "Siinä ei ollut käy­tän­nös­sä mitään teh­tä­vis­sä"

07.07.2020 12:47 0
Tilaajille
Viiden asunnon ri­vi­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­mes­sä

Viiden asunnon ri­vi­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­mes­sä

07.07.2020 11:47 0
Tilaajille
Tulipalo tuhosi  maatilan ladon, konehallin ja halkoliiterin ja vei yhden koiran hengen – nyt pyydetään apua koko kylältä: "Autetaan kaveria, kun tuollainen iso vahinko on sattunut"

Tu­li­pa­lo tuhosi maa­ti­lan ladon, ko­ne­hal­lin ja hal­ko­lii­te­rin ja vei yhden koiran hengen – nyt pyy­de­tään apua koko ky­läl­tä: "Au­te­taan ka­ve­ria, kun tuol­lai­nen iso vahinko on sat­tu­nut"

19.06.2020 18:27 0
Tilaajille
Konehalli ja halkoliiteri tuhoutuivat tulipalossa maatilalla Kuusamon Juumantiellä – jälkisammutus jatkuu yöhön

Ko­ne­hal­li ja hal­ko­lii­te­ri tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa maa­ti­lal­la Kuu­sa­mon Juu­man­tiel­lä – jäl­ki­sam­mu­tus jatkuu yöhön

18.06.2020 20:44 0
Tilaajille
Urheilukentän katsomorakenteita paloi Kuusamossa – pelastuslaitos sai sammutettua palon nopeasti eikä palo päässyt leviämään

Ur­hei­lu­ken­tän kat­so­mo­ra­ken­tei­ta paloi Kuu­sa­mos­sa – pe­las­tus­lai­tos sai sam­mu­tet­tua palon no­peas­ti eikä palo päässyt le­viä­mään

13.06.2020 10:51 0
Tilaajille
Taivalkoskella uhkaava rakennuspalo - Palomestari varoittaa: "Nyt pitää olla varovainen tulen kanssa!"

Tai­val­kos­kel­la uhkaava ra­ken­nus­pa­lo - Pa­lo­mes­ta­ri va­roit­taa: "Nyt pitää olla va­ro­vai­nen tulen kans­sa!"

26.05.2020 08:51 0
Tilaajille
Omakotitalo ilmiliekeissä Taivalkoskella – talossa ollut henkilö ehti pelastautua omin avuin

Oma­ko­ti­ta­lo il­mi­lie­keis­sä Tai­val­kos­kel­la – talossa ollut henkilö ehti pe­las­tau­tua omin avuin

13.05.2020 08:15 0
Varastorakennus ja autotalli tuhoutui tulipalossa Kuusamon Käylässä

Va­ras­to­ra­ken­nus ja au­to­tal­li tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kuu­sa­mon Käy­läs­sä

06.03.2020 17:31 0
Saunatupa paloi Syötteellä, henkilövahingoilta säästyttiin

Sau­na­tu­pa paloi Syöt­teel­lä, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta sääs­tyt­tiin

06.03.2020 16:45 0
Tulipalo tuhosi talon täydellisesti

Tu­li­pa­lo tuhosi talon täy­del­li­ses­ti

22.02.2020 17:23 0
Sossonniementiellä paloi omakotitalo poroksi

Sos­son­nie­men­tiel­lä paloi oma­ko­ti­ta­lo poroksi

22.02.2020 10:48 0

Oma­ko­ti­ta­lo­pa­los­sa löytyi vainaja – Poliisi epäilee hen­ki­ri­kos­ta ja kaipaa vink­ke­jä, näitkö pu­nai­sen auton?

10.01.2019 16:53 0

Gril­li­ko­ta paloi Rukan hui­pul­la – Pa­lo­mie­het tar­vit­si­vat moot­to­ri­kelk­kaa ja -sahaa

01.12.2018 09:00 0