Katso kuvagalleria: Rukalla las­ket­tiin Eu­roop­pa cupin fi­naa­li­pai­kois­ta – his­to­rial­li­nen slo­pes­ty­le­kil­pai­lu näytti sekä lu­mi­lau­tai­lun että frees­kin parhaat puolet

Pääkirjoitus: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ei usko, että arki meillä ra­ja­kun­nis­sa muuttuu Na­to-jä­se­nyy­den myötä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne on avoinna – vielä ehdit löy­tä­mään sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Pelastuslaitos
"A­lueel­la pitäisi olla parempi vah­vuus" – Pa­lo­mie­syh­dis­tyk­sen ­pu­heen­joh­ta­ja Mika Rau­tiai­nen on huo­lis­saan Rukan ti­lan­tees­ta

"A­lueel­la pitäisi olla parempi vah­vuus" – Pa­lo­mie­syh­dis­tyk­sen ­pu­heen­joh­ta­ja Mika Rau­tiai­nen on huo­lis­saan Rukan ti­lan­tees­ta

06.01.2023 18:16
Tilaajille
Poro putosi jäihin ja lähti jolkuttelemaan

Poro putosi jäihin ja lähti jol­kut­te­le­maan

18.11.2022 16:41 1
Tilaajille
Mies pärski hyytävässä avannossa Petäjälammessa, mutta pian hän oli maissa – katso videolta, miten ammattilaiset hoitivat homman

Mies pärski hyy­tä­väs­sä avan­nos­sa Pe­tä­jä­lam­mes­sa, mutta pian hän oli maissa – katso vi­deol­ta, miten am­mat­ti­lai­set hoi­ti­vat homman

08.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Kuusamon kaupunki ei halua tinkiä pelastuslaitoksen palvelutasosta soteuudistuksessa – lisäksi uusi paloasema nähdään välttämättömänä

Kuu­sa­mon kau­pun­ki ei halua tinkiä pe­las­tus­lai­tok­sen pal­ve­lu­ta­sos­ta so­teuu­dis­tuk­ses­sa – lisäksi uusi pa­lo­ase­ma nähdään vält­tä­mät­tö­mä­nä

14.10.2022 12:30 2
Tilaajille
Luonnos Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasosta on julkaistu – palautetta voi antaa verkossa

Luonnos Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tok­sen pal­ve­lu­ta­sos­ta on jul­kais­tu – pa­lau­tet­ta voi antaa ver­kos­sa

12.10.2022 10:48
Tilaajille
Peltikolari johti liikenteenohjaukseen Kuusamon keskustassa

Pel­ti­ko­la­ri johti lii­ken­teen­oh­jauk­seen Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa

29.09.2022 14:55
Tilaajille
Pelastuslaitos sai ilmoituksen maastopalosta Taivalkoskella – paljastui kulotukseksi

Pe­las­tus­lai­tos sai il­moi­tuk­sen maas­to­pa­los­ta Tai­val­kos­kel­la – pal­jas­tui ku­lo­tuk­sek­si

13.09.2022 11:44
Tilaajille
Turvekasa paloi rakennuksen sisällä Posiolla sunnuntaiyönä

Tur­ve­ka­sa paloi ra­ken­nuk­sen sisällä Po­siol­la sun­nun­tai­yö­nä

22.08.2022 08:35
Tilaajille
Taivalkoskella ihmisen pelastustehtävä perjantaina – henkilö oli juuttunut kaivon aukkoon yrittäessään nousta pois kaivosta

Tai­val­kos­kel­la ihmisen pe­las­tus­teh­tä­vä per­jan­tai­na – ­hen­ki­lö oli juut­tu­nut kaivon aukkoon yrit­täes­sään nousta pois kai­vos­ta

20.08.2022 10:19 1
Tilaajille
Yli puolet suomalaisista kieltäisi lailla onnettomuuspaikkojen kuvaamisen – pelastusalan ammattilaisista samaa mieltä jopa 90 prosenttia

Yli puolet suo­ma­lai­sis­ta kiel­täi­si lailla on­net­to­muus­paik­ko­jen ku­vaa­mi­sen – pe­las­tus­alan am­mat­ti­lai­sis­ta samaa mieltä jopa 90 pro­sent­tia

01.07.2022 04:00
Tilaajille
Juhannuskokko vain kastellulle ja palamattomalle alustalle – pelastuslaitos muistuttaa yöttömän yön roihujen säännöistä

Ju­han­nus­kok­ko vain kas­tel­lul­le ja pa­la­mat­to­mal­le alus­tal­le – pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa yöt­tö­män yön roi­hu­jen sään­nöis­tä

21.06.2022 15:55
Tilaajille
Auto ilmiliekeissä Taivalkoskella – katso kuvat ja videot

Auto il­mi­lie­keis­sä Tai­val­kos­kel­la – katso kuvat ja videot

07.06.2022 17:00
Tilaajille
Roskapönttö roihusi Kuusamossa – keskisuuri rakennuspalo osoittautui omakotitalon jätesäiliön paloksi

Ros­ka­pönt­tö roihusi Kuu­sa­mos­sa – kes­ki­suu­ri ra­ken­nus­pa­lo osoit­tau­tui oma­ko­ti­ta­lon jä­te­säi­liön paloksi

06.06.2022 17:08
Tilaajille
Uusi ohjeistus: Jos takaa tulee hälytysajoneuvo, kytke hätävilkut päälle

Uusi oh­jeis­tus: Jos takaa tulee hä­ly­ty­sa­jo­neu­vo, kytke hä­tä­vil­kut päälle

05.05.2022 08:23
Näin navettapalo eteni Taivalkoskella – Palokuntaa odotettiin puolitoista tuntia, kyläläisten auttamishalu yllätti tilallisen: "Ihmiset ovat käyneet kysymässä ihan pyyteettömästi, onko mitä tehdä"

Näin na­vet­ta­pa­lo eteni Tai­val­kos­kel­la – Pa­lo­kun­taa odo­tet­tiin puo­li­tois­ta tuntia, ky­lä­läis­ten aut­ta­mis­ha­lu yllätti ti­lal­li­sen: "Ih­mi­set ovat käyneet ky­sy­mäs­sä ihan pyy­teet­tö­mäs­ti, onko mitä tehdä"

15.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Poikien vapaalasku Rukalla johti jyrkänteelle, pelastuslaitos tarvittiin apuun köyden kanssa – "He ajautuivat sellaiseen paikkaan, missä ei missään nimessä pitäisi olla"

Poikien va­paa­las­ku Rukalla johti jyr­kän­teel­le, pe­las­tus­lai­tos tar­vit­tiin apuun köyden kanssa – "He ajau­tui­vat sel­lai­seen paik­kaan, missä ei missään nimessä pitäisi olla"

10.03.2022 16:38
Tilaajille
Pelastustehtävät maastossa lisääntyneet korona-aikana – kelkkaonnettomuudet Kuusamon ongelma: "Vähän syrjemmässä liikenne on sen verran harvaa, että siellä ajetaan railakkaammin"

Pe­las­tus­teh­tä­vät maas­tos­sa li­sään­ty­neet ko­ro­na-ai­ka­na – kelk­ka­on­net­to­muu­det Kuu­sa­mon on­gel­ma: "Vähän syr­jem­mäs­sä lii­ken­ne on sen verran harvaa, että siellä ajetaan rai­lak­kaam­min"

24.02.2022 04:01
Tilaajille
Pelastuslaitoksen viikonloppu oli vilkas: tulipalonalku Pölkyllä, kaksi kelkkaturmaa Rukalla ja autopalo taivalkoskelaisen rivitalon päädyssä

Pe­las­tus­lai­tok­sen vii­kon­lop­pu oli vilkas: tu­li­pa­lon­al­ku Pöl­kyl­lä, kaksi kelk­ka­tur­maa Rukalla ja au­to­pa­lo tai­val­kos­ke­lai­sen ri­vi­ta­lon pää­dys­sä

31.01.2022 10:02
Tilaajille
Lukijalta: Paljon puhuttu palveluverkko on vain yksi osa hyvinvointialueiden tulevista vastuista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Paljon puhuttu pal­ve­lu­verk­ko on vain yksi osa hy­vin­voin­ti­aluei­den tu­le­vis­ta vas­tuis­ta

20.01.2022 10:22
Tilaajille
Päivä Paloasemalla -tapahtuma pääosin peruttu Pohjois-Pohjanmaalla koronatilanteen takia –  järjestäminen mahdollista vain kahdessa kunnassa

Päivä Pa­lo­ase­mal­la -ta­pah­tu­ma pääosin peruttu Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ro­na­ti­lan­teen takia – jär­jes­tä­mi­nen mah­dol­lis­ta vain kah­des­sa kun­nas­sa

18.11.2021 11:08
Tilaajille