Hiihdon Suomen Cup: Lumen levitys alkaa Tai­val­vaa­ral­la – Maas­to­hiih­don Suomen Cupiin aikaa tasan kuu­kau­si

Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­miin - nyt lehti + digi 2 kk 29 €! Tilaa tästä.

Pelastuslaitos
Aluehallintovirasto patistaa pelastuslaitosta lisäämään väkeä Posiolle – "Todella tiukoilla toki mennään, mutta periaatteessa valmius juuri tällä hetkellä on AVI:n vaatimusten mukainen"

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to pa­tis­taa pe­las­tus­lai­tos­ta li­sää­mään väkeä Po­siol­le – "To­del­la tiu­koil­la toki men­nään, mutta pe­ri­aat­tees­sa valmius juuri tällä het­kel­lä on AVI:n vaa­ti­mus­ten mu­kai­nen"

28.05.2021 04:00
Tilaajille
"Järeämmät konstit ovat kyllä varmaan paikallaan" – Taivalkosken kunta haluaa AVI:lta selvityksen pelastusvalmiudesta, lisäksi VPK perää asiaa kantelulla

"Jä­reäm­mät konstit ovat kyllä varmaan pai­kal­laan" – Tai­val­kos­ken kunta haluaa AVI:lta sel­vi­tyk­sen pe­las­tus­val­miu­des­ta, lisäksi VPK perää asiaa kan­te­lul­la

07.05.2021 18:56
Tilaajille
Oulu–Koillismaan sopimuspalokuntiin koulutettiin lisää raskaan kaluston kuljettajia – hankkeelle puuhataan nyt jo jatkoa

Ou­lu–­Koil­lis­maan so­pi­mus­pa­lo­kun­tiin kou­lu­tet­tiin lisää raskaan ka­lus­ton kul­jet­ta­jia – hank­keel­le puu­ha­taan nyt jo jatkoa

29.04.2021 12:27
Pääsiäinen sujui rauhallisesti – Rukalla suurin osa kotimaan turisteja

Pää­siäi­nen sujui rau­hal­li­ses­ti – Rukalla suurin osa ko­ti­maan tu­ris­te­ja

06.04.2021 04:00
Tilaajille
Entinen navettarakennus paloi yöllä Kuusamon Kantokylällä – sammutusvettä tarvittiin paljon

Entinen na­vet­ta­ra­ken­nus paloi yöllä Kuu­sa­mon Kan­to­ky­läl­lä – sam­mu­tus­vet­tä tar­vit­tiin paljon

18.03.2021 09:07
Tilaajille
Ouluntien onnettomuus lähenteli suuronnettomuutta – Jos jotain vielä isompaa tapahtuisi, riittäisikö Koillismaalla pelastuskalusto?

Ou­lun­tien on­net­to­muus lä­hen­te­li suur­on­net­to­muut­ta – Jos jotain vielä isompaa ta­pah­tui­si, riit­täi­si­kö Koil­lis­maal­la pe­las­tus­ka­lus­to?

17.02.2021 09:03 1
Tilaajille
Pudasjärvellä neljä lehmää putosi lietekuiluun, kaksi eläintä kuoli – "Lehmät ovat päällekkäin ja ronkkelissa kaksi metriä syvässä  lietekuilussa"

Pu­das­jär­vel­lä neljä lehmää putosi lie­te­kui­luun, kaksi eläintä kuoli – "Lehmät ovat pääl­lek­käin ja ronk­ke­lis­sa kaksi metriä syvässä lie­te­kui­lus­sa"

08.02.2021 10:53
Tilaajille
Pelastuslaitos huolissaan yleistyneestä ilmiöstä: Autoilijat eivät pysähdy onnettomuuspaikalle vaan soittavat hätäkeskukseen pysähtymättä

Pe­las­tus­lai­tos huo­lis­saan yleis­ty­nees­tä il­miös­tä: Au­toi­li­jat eivät pysähdy on­net­to­muus­pai­kal­le vaan soit­ta­vat hä­tä­kes­kuk­seen py­säh­ty­mät­tä

12.01.2021 18:34
Kolmen auton kolari Kuusamossa – onnettomuudessa mukana kahdeksan henkilöä

Kolmen auton kolari Kuu­sa­mos­sa – on­net­to­muu­des­sa mukana kah­dek­san hen­ki­löä

02.01.2021 14:58
Joulu sujui rauhallisesti Koillismaalla ja Rukalla – "Ihmiset ovat osanneet käyttäytyä fiksusti"

Joulu sujui rau­hal­li­ses­ti Koil­lis­maal­la ja Rukalla – "Ih­mi­set ovat osan­neet käyt­täy­tyä fik­sus­ti"

27.12.2020 04:00
Tilaajille
Oivanjärvestä kalastettiin poro: "Heikot jäät eivät kestä joka paikasta oikaista"

Oi­van­jär­ves­tä ka­las­tet­tiin poro: "Heikot jäät eivät kestä joka pai­kas­ta oi­kais­ta"

25.11.2020 20:31
Tilaajille
Pelastusapua naapurikunnista – Väestörakenteen runtelemissa kunnissa joudutaan turvautumaan jatkossa naapurikunnan pelastusapuun: Vanttauskoskelle ensi keväänä avattava paloasema tukee jatkossa Posiota

Pe­las­tus­apua naa­pu­ri­kun­nis­ta – Väes­tö­ra­ken­teen run­te­le­mis­sa kun­nis­sa jou­du­taan tur­vau­tu­maan jat­kos­sa naa­pu­ri­kun­nan pe­las­tu­sa­puun: Vant­taus­kos­kel­le ensi keväänä avat­ta­va pa­lo­ase­ma tukee jat­kos­sa Posiota

05.11.2020 04:00
Tilaajille
Ensihoito siirtymässä sairaanhoitopiirille – pelastuslaitoksella suunnitelmaan suhtaudutaan rauhallisesti

En­si­hoi­to siir­ty­mäs­sä sai­raan­hoi­to­pii­ril­le – pe­las­tus­lai­tok­sel­la suun­ni­tel­maan suh­tau­du­taan rau­hal­li­ses­ti

15.10.2020 05:00
Tilaajille
Pohjoisten pelastuslaitosten yhteishankkeelle yli puoli miljoonaa euroa EU-rahaa – tarkoituksena kehittää uusi erikoisyksikkö suurtehopumppaukseen

Poh­jois­ten pe­las­tus­lai­tos­ten yh­teis­hank­keel­le yli puoli mil­joo­naa euroa EU-ra­haa – tar­koi­tuk­se­na ke­hit­tää uusi eri­kois­yk­sik­kö suur­te­ho­pump­pauk­seen

29.07.2020 18:15
Ei sittenkään tahallaan sytytetty? – Poliisi epäilee Kuusamon rivitalon palon saaneen alkunsa sähkölaitteesta, tutkinta jatkuu

Ei sit­ten­kään ta­hal­laan sy­ty­tet­ty? – Poliisi epäilee Kuu­sa­mon ri­vi­ta­lon palon saaneen alkunsa säh­kö­lait­tees­ta, tut­kin­ta jatkuu

08.07.2020 10:00
Tilaajille
Poliisin mukaan on mahdollista, että Tolpanniemen rivitalopalo on tahallaan sytytetty – Naapuri todisti tulipaloa: "Siinä ei ollut käytännössä mitään tehtävissä"

Po­lii­sin mukaan on mah­dol­lis­ta, että Tol­pan­nie­men ri­vi­ta­lo­pa­lo on ta­hal­laan sy­ty­tet­ty – Naapuri todisti tu­li­pa­loa: "Siinä ei ollut käy­tän­nös­sä mitään teh­tä­vis­sä"

07.07.2020 12:47
Tilaajille
Viiden asunnon rivitalo tuhoutui tulipalossa Kuusamon Tolpanniemessä – poliisi pitää mahdollisena, että palo sytytettiin tahallaan

Viiden asunnon ri­vi­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­mes­sä – poliisi pitää mah­dol­li­se­na, että palo sy­ty­tet­tiin ta­hal­laan

07.07.2020 13:02
Pelastuslaitos muistuttaa juhannuksen juhlijoita: Metsäpalovaroitus on voimassa – ”Juhannuskokot jäävät nyt polttamatta”

Pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa ju­han­nuk­sen juh­li­joi­ta: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa – ”Ju­han­nus­ko­kot jäävät nyt polt­ta­mat­ta”

16.06.2020 14:58
Sukeltaja menehtyi Taivalkosken Latvalammella, oli jäänyt kiinni purkuputkeen

Su­kel­ta­ja me­neh­tyi Tai­val­kos­ken Lat­va­lam­mel­la, oli jäänyt kiinni pur­ku­put­keen

11.06.2020 21:44
Pelastuslaitos toivottaa hyvää kesää - Katso autenttinen video!

Pe­las­tus­lai­tos toi­vot­taa hyvää kesää - Katso au­tent­ti­nen video!

11.06.2020 18:41
Tilaajille