Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Pelastuslaitos
Pelastuslaitoksella pari tehtävää maanantaina Koillismaalla – muun muassa Ala-Juumajärvellä matkailijoiden kanootti oli kipannut nurin

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la pari teh­tä­vää maa­nan­tai­na Koil­lis­maal­la – muun muassa Ala-Juu­ma­jär­vel­lä mat­kai­li­joi­den ka­noot­ti oli ki­pan­nut nurin

07.08.2023 16:45
Tilaajille
Asuntovaunussa syttynyt tulipalo uhkasi omakotitaloa Taivalkoskella – alkusammutus puutarhaletkulla pelasti

Asun­to­vau­nus­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo uhkasi oma­ko­ti­ta­loa Tai­val­kos­kel­la – al­ku­sam­mu­tus puu­tar­ha­let­kul­la pelasti

03.08.2023 08:45
Tilaajille
Ihminen loukkaantui ylittäessään ojaa maastossa Kuusamossa

Ihminen louk­kaan­tui ylit­täes­sään ojaa maas­tos­sa Kuu­sa­mos­sa

27.07.2023 15:02
Tilaajille
Kaupungin kota paloi Könkäänniemellä

Kau­pun­gin kota paloi Kön­kään­nie­mel­lä

03.07.2023 13:23
Tilaajille
Pelastuslaitos: Juhannuskokot jäänevät tänä vuonna sytyttämättä – tulen käsittelyssä muistettava nämä seikat

Pe­las­tus­lai­tos: Ju­han­nus­ko­kot jää­ne­vät tänä vuonna sy­tyt­tä­mät­tä – tulen kä­sit­te­lys­sä muis­tet­ta­va nämä seikat

18.06.2023 04:00
Tilaajille
Maastopalo Kuusamon Ronissa saatiin nopeasti hallintaan –  palo sai alkunsa kaivinkoneesta

Maas­to­pa­lo Kuu­sa­mon Ronissa saatiin no­peas­ti hal­lin­taan –  palo sai alkunsa kai­vin­ko­nees­ta

14.06.2023 16:03
Tilaajille
Vain OK muuttuu PP:ksi  – Pohjoisen alueen palopäällikkö Petri Hintikka: "Sopimuspalokunnilla iso merkitys,  ne tukevat Pudasjärvellä ja Kuusamossa vakituista palokuntaa"

Vain OK muuttuu PP:ksi – Poh­joi­sen alueen pa­lo­pääl­lik­kö Petri Hin­tik­ka: "So­pi­mus­pa­lo­kun­nil­la iso mer­ki­tys, ne tukevat Pu­das­jär­vel­lä ja Kuu­sa­mos­sa va­ki­tuis­ta pa­lo­kun­taa"

25.04.2023 11:00
Tilaajille
Ympäristövahinkojen torjunnan varautumisesta moitteita monille pelastuslaitoksille – Kuusamossa pystytään vastaamaan omalla kalustolla alle 6000 litran öljyvuotoon

Ym­pä­ris­tö­va­hin­ko­jen tor­jun­nan va­rau­tu­mi­ses­ta moit­tei­ta monille pe­las­tus­lai­tok­sil­le – Kuu­sa­mos­sa pys­ty­tään vas­taa­maan omalla ka­lus­tol­la alle 6000 litran öl­jy­vuo­toon

17.04.2023 04:00
Tilaajille
"A­lueel­la pitäisi olla parempi vah­vuus" – Pa­lo­mie­syh­dis­tyk­sen ­pu­heen­joh­ta­ja Mika Rau­tiai­nen on huo­lis­saan Rukan ti­lan­tees­ta

"A­lueel­la pitäisi olla parempi vah­vuus" – Pa­lo­mie­syh­dis­tyk­sen ­pu­heen­joh­ta­ja Mika Rau­tiai­nen on huo­lis­saan Rukan ti­lan­tees­ta

06.01.2023 18:16
Tilaajille
Poro putosi jäihin ja lähti jolkuttelemaan

Poro putosi jäihin ja lähti jol­kut­te­le­maan

18.11.2022 16:41 1
Tilaajille
Mies pärski hyytävässä avannossa Petäjälammessa, mutta pian hän oli maissa – katso videolta, miten ammattilaiset hoitivat homman

Mies pärski hyy­tä­väs­sä avan­nos­sa Pe­tä­jä­lam­mes­sa, mutta pian hän oli maissa – katso vi­deol­ta, miten am­mat­ti­lai­set hoi­ti­vat homman

08.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Kuusamon kaupunki ei halua tinkiä pelastuslaitoksen palvelutasosta soteuudistuksessa – lisäksi uusi paloasema nähdään välttämättömänä

Kuu­sa­mon kau­pun­ki ei halua tinkiä pe­las­tus­lai­tok­sen pal­ve­lu­ta­sos­ta so­teuu­dis­tuk­ses­sa – lisäksi uusi pa­lo­ase­ma nähdään vält­tä­mät­tö­mä­nä

14.10.2022 12:30 2
Tilaajille
Luonnos Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasosta on julkaistu – palautetta voi antaa verkossa

Luonnos Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tok­sen pal­ve­lu­ta­sos­ta on jul­kais­tu – pa­lau­tet­ta voi antaa ver­kos­sa

12.10.2022 10:48
Tilaajille
Peltikolari johti liikenteenohjaukseen Kuusamon keskustassa

Pel­ti­ko­la­ri johti lii­ken­teen­oh­jauk­seen Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa

29.09.2022 14:55
Tilaajille
Pelastuslaitos sai ilmoituksen maastopalosta Taivalkoskella – paljastui kulotukseksi

Pe­las­tus­lai­tos sai il­moi­tuk­sen maas­to­pa­los­ta Tai­val­kos­kel­la – pal­jas­tui ku­lo­tuk­sek­si

13.09.2022 11:44
Tilaajille
Turvekasa paloi rakennuksen sisällä Posiolla sunnuntaiyönä

Tur­ve­ka­sa paloi ra­ken­nuk­sen sisällä Po­siol­la sun­nun­tai­yö­nä

22.08.2022 08:35
Tilaajille
Taivalkoskella ihmisen pelastustehtävä perjantaina – henkilö oli juuttunut kaivon aukkoon yrittäessään nousta pois kaivosta

Tai­val­kos­kel­la ihmisen pe­las­tus­teh­tä­vä per­jan­tai­na – ­hen­ki­lö oli juut­tu­nut kaivon aukkoon yrit­täes­sään nousta pois kai­vos­ta

20.08.2022 10:19 1
Tilaajille
Yli puolet suomalaisista kieltäisi lailla onnettomuuspaikkojen kuvaamisen – pelastusalan ammattilaisista samaa mieltä jopa 90 prosenttia

Yli puolet suo­ma­lai­sis­ta kiel­täi­si lailla on­net­to­muus­paik­ko­jen ku­vaa­mi­sen – pe­las­tus­alan am­mat­ti­lai­sis­ta samaa mieltä jopa 90 pro­sent­tia

01.07.2022 04:00
Tilaajille
Juhannuskokko vain kastellulle ja palamattomalle alustalle – pelastuslaitos muistuttaa yöttömän yön roihujen säännöistä

Ju­han­nus­kok­ko vain kas­tel­lul­le ja pa­la­mat­to­mal­le alus­tal­le – pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa yöt­tö­män yön roi­hu­jen sään­nöis­tä

21.06.2022 15:55
Tilaajille
Auto ilmiliekeissä Taivalkoskella – katso kuvat ja videot

Auto il­mi­lie­keis­sä Tai­val­kos­kel­la – katso kuvat ja videot

07.06.2022 17:00
Tilaajille