Joko luit: Ru­ka­kes­kus ke­hit­tää Maston aluetta 14 mil­joo­nal­la

Vanha kuva: Karhu ahmi viisia kania ko­ti­pi­has­ta Tol­pan­nie­mes­sä lo­ka­kuus­sa 1993

Kalakisa: Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Joulu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tai­val­kos­kel­le pe­rus­te­taan Ve­te­raa­ni­pe­rin­ne­toi­mi­kun­ta vuoden ku­lues­sa – Rin­ta­ma­ve­te­raa­ni- ja So­ta­ve­te­raa­ni­yh­dis­tyk­sen Tai­val­kos­ken osastot lak­kau­te­taan

04.01.2023 17:06
Tilaajille
Toimittajalta: Kuolema on läsnä myös juhlapyhinä – kun surulle antaa sen vaatiman tilan, helpottuu myös elämästä iloitseminen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kuolema on läsnä myös juh­la­py­hi­nä – kun surulle antaa sen vaa­ti­man tilan, hel­pot­tuu myös elä­mäs­tä iloit­se­mi­nen

28.12.2022 04:00
Tilaajille
Oletko pohtinut, millaista on olla jouluna paloasemalla töissä? Koillissanomat kävi paikan päällä Kuusamon paloasemalla ja otti asiasta selvää: "Kyllä se kuuluu ammattiin, että ollaan myös pyhäpäivinä töissä"

Oletko poh­ti­nut, mil­lais­ta on olla jouluna pa­lo­ase­mal­la töissä? Koil­lis­sa­no­mat kävi paikan päällä Kuu­sa­mon pa­lo­ase­mal­la ja otti asiasta selvää: "Kyllä se kuuluu am­mat­tiin, että ollaan myös py­hä­päi­vi­nä töissä"

26.12.2022 04:00
Tilaajille
Metropoliitta Elian joulutervehdys: Kristus syntyy – kiittäkää!
Kolumni

Met­ro­po­liit­ta Elian jou­lu­ter­veh­dys: Kristus syntyy – kiit­tä­kää!

26.12.2022 04:00
Tontut Audrey ja Melanie saavat lasten silmät säihkymään – arvaatko, mitä lapset tontuilta aina kysyvät?

Tontut Audrey ja Melanie saavat lasten silmät säih­ky­mään – ar­vaat­ko, mitä lapset ton­tuil­ta aina ky­sy­vät?

25.12.2022 12:00 1
Tilaajille
Ennätysmäärä kotiin vietyjä aterioita ja paikan päällä ruokailleita henkilöitä – Joulu yhdessä -tapahtuma toi yksin joulua viettäneet yhteen: "Joulun viettäminen yksin olisi tuntunut todella kurjalta"

En­nä­tys­mää­rä kotiin vietyjä ate­rioi­ta ja paikan päällä ruo­kail­lei­ta hen­ki­löi­tä – Joulu yhdessä -ta­pah­tu­ma toi yksin joulua viet­tä­neet yhteen: "Joulun viet­tä­mi­nen yksin olisi tun­tu­nut todella kur­jal­ta"

25.12.2022 04:00 2
Tilaajille
Jalavan kauppiaspari viettää kuudetta joulukuutaan Tampereen Joulutorilla – asiakkaille entistä tärkeämpää joululahjatuotteen kotimaisuus

Jalavan kaup­pias­pa­ri viettää kuu­det­ta jou­lu­kuu­taan Tam­pe­reen Jou­lu­to­ril­la – asiak­kail­le entistä tär­keäm­pää jou­lu­lah­ja­tuot­teen ko­ti­mai­suus

24.12.2022 17:00
Tilaajille
"Kirkon valaistus joulukynttilöineen vaikutti pimeänä jouluaamuna satumaisen kauniilta" – ensimmäinen joulukirkko Posiolla järjestettiin vuonna 1936

"Kirkon va­lais­tus jou­lu­kynt­ti­löi­neen vai­kut­ti pimeänä jou­lu­aa­mu­na sa­tu­mai­sen kau­niil­ta" – en­sim­mäi­nen jou­lu­kirk­ko Po­siol­la jär­jes­tet­tiin vuonna 1936

24.12.2022 12:00
Tilaajille
Lääninrovastin joulutervehdys: Tänä vuonna on koettu paluu perusasioiden äärelle – niin tehdään myös jouluevankeliumissa
Kolumni

Lää­nin­ro­vas­tin jou­lu­ter­veh­dys: Tänä vuonna on koettu paluu pe­rus­asioi­den äärelle – niin tehdään myös jou­lu­evan­ke­liu­mis­sa

24.12.2022 04:00
Tilaajille
Lukijan runo: Jouluruno
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Jou­lu­ru­no

23.12.2022 17:00
Tilaajille
Lukijan runo: Joulua odotellessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Joulua odo­tel­les­sa

23.12.2022 12:00
Tilaajille
Yksinäisyys kalvaa useita, lapsilla hätä vanhempien humalasta ja riitelystä – Joulu ei ole kaikille ilon ja riemun juhla, vaan päinvastoin

Yk­si­näi­syys kalvaa useita, lap­sil­la hätä van­hem­pien hu­ma­las­ta ja rii­te­lys­tä – Joulu ei ole kai­kil­le ilon ja riemun juhla, vaan päin­vas­toin

23.12.2022 11:00
Ukraina, Qatar ja lentopallokulta – vuodesta 2022 jää muistoihin iloa, surua ja pettymyksiä
Kolumni

Uk­rai­na, Qatar ja len­to­pal­lo­kul­ta – vuo­des­ta 2022 jää muis­toi­hin iloa, surua ja pet­ty­myk­siä

23.12.2022 04:00
Tilaajille
Syötteellä odotellaan joulua – "Kuusamoon tulee 150 charteria ja osa näistä matkailijoista tulee Pudasjärvelle"

Syöt­teel­lä odo­tel­laan joulua – "Kuu­sa­moon tulee 150 char­te­ria ja osa näistä mat­kai­li­jois­ta tulee Pu­das­jär­vel­le"

22.12.2022 14:32
Tilaajille
Arvaatko tämän joulun makeisyllättäjän? Mielipiteet jakava uutuus nousi Koillismaalla kärkisijoille, vanha tuttu taas ei kiinnosta entiseen tapaan

Ar­vaat­ko tämän joulun ma­kei­syl­lät­tä­jän? Mie­li­pi­teet jakava uutuus nousi Koil­lis­maal­la kär­ki­si­joil­le, vanha tuttu taas ei kiin­nos­ta en­ti­seen tapaan

22.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Matkustajia linja-autoissa on joulunaikaan ennätysmäärä ja lippu kannattaa ostaa etukäteen – matkan voi joutua seisomaan, jos lisäautoa ei saada: "Eihän se turvallista ole"

Mat­kus­ta­jia lin­ja-au­tois­sa on jou­lun­ai­kaan en­nä­tys­mää­rä ja lippu kan­nat­taa ostaa etu­kä­teen – matkan voi joutua sei­so­maan, jos li­sä­au­toa ei saada: "Eihän se tur­val­lis­ta ole"

21.12.2022 17:00
Tilaajille
150 jouluateriaa yksin aattoa viettäville Kuusamossa – Nuotan toiminnanohjaaja: "Epävarmuus tulevasta heijastunut monessa puhelussa"

150 jou­lu­ate­riaa yksin aattoa viet­tä­vil­le Kuu­sa­mos­sa – Nuotan toi­min­na­noh­jaa­ja: "E­pä­var­muus tu­le­vas­ta hei­jas­tu­nut monessa pu­he­lus­sa"

21.12.2022 10:31
Tilaajille
Rukallekin jouluksi ilmoitettu lakko peruuntui – hiihtokeskusalalle saatiin aikaan yksivuotinen työehtosopimus, työntekijäpuolen mielestä "tässä tilanteessa paras mahdollinen"

Ru­kal­le­kin jou­luk­si il­moi­tet­tu lakko pe­ruun­tui – hiih­to­kes­kus­alal­le saatiin aikaan yk­si­vuo­ti­nen työeh­to­so­pi­mus, työn­te­ki­jä­puo­len mie­les­tä "tässä ti­lan­tees­sa paras mah­dol­li­nen"

15.12.2022 14:47
Tilaajille
Paljonko kinkkua ja viiniä kuluu jouluna? – Tilastot kertovat: 300 000 joulukuusta haetaan omasta metsästä, 150 000 tuodaan ulkomailta.

Pal­jon­ko kinkkua ja viiniä kuluu jou­lu­na? – ­Ti­las­tot ker­to­vat: 300 000 jou­lu­kuus­ta haetaan omasta met­säs­tä, 150 000 tuodaan ul­ko­mail­ta.

14.12.2022 11:00
Tilaajille
Rukan koulun Joululintu saa Kuusamo-mitalin, juhlavuoden tarinan päärooleissa Elena, Taavi, Ulla, Veera ja Pälvi – katso kuvista, löydätkö tuttuja takavuosien esityksistä

Rukan koulun Jou­lu­lin­tu saa Kuu­sa­mo-mi­ta­lin, juh­la­vuo­den tarinan pää­roo­leis­sa Elena, Taavi, Ulla, Veera ja Pälvi – katso ku­vis­ta, löy­dät­kö tuttuja ta­ka­vuo­sien esi­tyk­sis­tä

06.12.2022 13:00 1
Tilaajille