"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Joulu

Viikon ky­sy­mys: Mitä mieltä olet Kit­kan­tien kau­si­va­lois­ta?

30.12.2020 14:36 13
Tilaajille

Jou­lu­mat­kai­lun vai­ku­tus Lapin ko­ro­na­ti­lan­tee­seen nähdään vasta myö­hem­min – pyhien aikana Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä to­det­tiin viisi ko­ro­na­tar­tun­taa

28.12.2020 17:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Erään jou­lun­ajan muisto: "Ro­va­nie­men kaup­pa­las­sa piti osata käyt­täy­tyä, ja niinpä jouduin viik­ko­tol­kul­la har­joit­te­le­maan kiit­tä­mis­tä, niiaa­mis­ta ja hyvän päivän sa­no­mis­ta"

28.12.2020 08:00 1

Joulu sujui rau­hal­li­ses­ti Koil­lis­maal­la ja Rukalla – "Ih­mi­set ovat osan­neet käyt­täy­tyä fik­sus­ti"

27.12.2020 04:00
Tilaajille

Jou­lu­krans­si syntyy luon­non­ma­te­riaa­leis­ta – katso vi­deol­ta, kuinka Seija Leppälä sen tekee

26.12.2020 16:00
Tilaajille

Koil­lis­maa­lai­set kek­si­vät luovia tapoja yh­tey­den­pi­toon jouluna – yh­tey­den­pi­to­vä­li­nei­den lis­tal­ta löy­ty­vät niin asun­to­vau­nu, Teams-yh­tey­det kuin pe­rin­tei­nen posti

26.12.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mi­su-kis­san joulu

26.12.2020 04:00

”Pidan va­lois­ta ja tykkään laittaa valoja ulos kun pimeä aika tulee”, kertoo Anja Jussila – näin hänen pihansa loistaa Pu­das­jär­ven Tai­pa­leen­har­jus­sa

25.12.2020 16:00
Tilaajille

Enni käy aa­mu­mäes­sä, Minna lukee uu­tuus­kir­jan, Sulo ruokkii il­vek­set ja Juuso kääntää kylkeä – Tun­net­tu­jen koil­lis­maa­lais­ten jou­lun­viet­to on ko­ti­ko­lo­jen ja rau­hoit­tu­mi­sen aikaa

25.12.2020 04:00
Tilaajille

Lasten riemua, parran vetoa, äri­se­viä koiria, hu­ma­lai­sia ai­kui­sia... – Kuusi maa­kun­nan Jou­lu­pu­kin apu­lais­ta kertoo mil­lai­sia pu­kin­kei­kat ovat

24.12.2020 18:00
Tilaajille

Ovi­kel­lon soitua monen silmät kos­tui­vat lii­ku­tuk­ses­ta, kun yksin jou­luaan viet­tä­viä muis­tet­tiin hen­ki­lö­koh­tai­sel­la jou­lu­ter­veh­dyk­sel­lä Kuu­sa­mos­sa – "Aivan iha­nal­ta tuntuu, kun tu­lit­te"

24.12.2020 15:27 6
Tilaajille

Met­ro­po­liit­ta Elia: Or­dok­si­ses­sa kir­kos­sa kirk­ko­vuo­den suuriin juhliin val­mis­tau­du­taan pitkään – "Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa tässä yh­tey­des­sä mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä alkavaa jou­lu­paas­toa"

24.12.2020 15:01

Kinkku on jou­lu­pöy­dän joh­to­täh­ti – mistä sen suosio juontaa juu­ren­sa?

24.12.2020 12:01
Tilaajille

"Si­ka­han se jouluna pitää olla" – Tuu­lik­ki-tont­tu leipoi tuttuja ku­vioi­ta ja kir­jai­mia

24.12.2020 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Syö­te­tun­tu­rin tont­tu­jen seik­kai­lut Virk­ku­ses­sa

24.12.2020 10:00

Lää­nin­ro­vas­ti Tuomo Tör­mä­nen: Poik­keuk­sel­li­se­na­kaan jouluna ei tar­vit­se pelätä: "Ei tar­vit­se pelätä Ju­ma­laa, ei tar­vit­se pelätä tu­le­vai­suut­ta"

24.12.2020 04:00
Tilaajille

Myös jou­lu­pu­kin tulee olla tänä jouluna tur­val­li­suu­des­ta tarkka – "Mas­kis­ta lapset nä­ke­vät, ettei puk­ki­kaan tätä tautia lei­kil­lään ota"

24.12.2020 04:00 1
Tilaajille

Lukijan runo: Kynt­ti­löi­den valot

24.12.2020 04:00

Ajokeli on huono Poh­jois-Poh­jan­maal­la lu­mi­sa­teen vuoksi – lu­mi­sa­det­ta luvassa koko jou­lu­aa­ton ajan

23.12.2020 20:38

Sy­dä­mee­ni joulun teen on suo­si­tuin ko­ti­mai­nen jou­lu­lau­lu ra­dio­soi­tos­sa – lis­tal­la keikkuu tuttuja nimiä

23.12.2020 19:00
Tilaajille