Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Paikallishistoria
"Ajettiin polkupyörillä Keljaan katsomaan elokuvan tekoa" – Juhani Ahon romaani on filmatisoitu Kuusamossa monta kertaa, vanhat valokuvat kertovat, miltä pitäjässä näytti kameran suristessa 87 vuotta sitten

"A­jet­tiin pol­ku­pyö­ril­lä Keljaan kat­so­maan elo­ku­van tekoa" – Juhani Ahon romaani on fil­ma­ti­soi­tu Kuu­sa­mos­sa monta kertaa, vanhat va­lo­ku­vat ker­to­vat, miltä pi­tä­jäs­sä näytti kameran su­ris­tes­sa 87 vuotta sitten

24.11.2023 16:30
Tilaajille
Kolmea vaille sata, synttärisankari Posio juhlii tänäkin vuonna – "Muistetaan kuntalaisia, kunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä"

Kolmea vaille sata, synt­tä­ri­san­ka­ri Posio juhlii tänäkin vuonna – "Muis­te­taan kun­ta­lai­sia, kunnan työn­te­ki­jöi­tä ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä"

28.10.2023 12:00
Tilaajille
Posiolaisella pienteollisuusalueella on yritetty ja kehitetty monenlaista sen jälkeen, kun Tuovisen sirkkelit alkoivat laulaa 50 vuotta sitten – nyt sieltä nousi ilmaan parimetrinen lentokone

Po­sio­lai­sel­la pien­teol­li­suus­alueel­la on yri­tet­ty ja ke­hi­tet­ty mo­nen­lais­ta sen jäl­keen, kun Tuo­vi­sen sirk­ke­lit al­koi­vat laulaa 50 vuotta sitten – nyt sieltä nousi ilmaan pa­ri­met­ri­nen len­to­ko­ne

13.10.2023 16:30
Tilaajille
Niko Väisänen luo Salpalinjan historiaa nykypäivään – sotahistoriaan voi pian tutustua Matkailukeskus Karhuntassussa ja sen verkkosivuilla virtuaalisesti.

Niko Väi­sä­nen luo Sal­pa­lin­jan his­to­riaa ny­ky­päi­vään – so­ta­his­to­riaan voi pian tu­tus­tua Mat­kai­lu­kes­kus Kar­hun­tas­sus­sa ja sen verk­ko­si­vuil­la vir­tuaa­li­ses­ti.

22.09.2023 16:30
Tilaajille
Väinö Ojalehdon haastattelu

Väinö Oja­leh­don haas­tat­te­lu

14.09.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Fredrik Meskuksen tarina Kuusamon vanhan kirkon poltosta – kuuntele myös äänitallenne!
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Fredrik Mes­kuk­sen tarina Kuu­sa­mon vanhan kirkon pol­tos­ta – kuun­te­le myös ää­ni­tal­len­ne!

14.09.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: "Rauha on ainoa mahdollisuutemme" – Uusi sota-ajan muistomerkki paljastettiin Taivalkoskella
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "Rauha on ainoa mah­dol­li­suu­tem­me" – Uusi so­ta-ajan muis­to­merk­ki pal­jas­tet­tiin Tai­val­kos­kel­la

13.09.2023 17:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jorma Kanasen lu­ki­ja­kir­je: Joko Kuu­sa­mon kirkon polton tabu murtuu?

25.08.2023 12:00 1
Tilaajille
"Saksalaiset eivät polttaneet Kuusamon kirkkoa", väittää historiaa tutkinut Tuomo Kallioniemi teoksessaan – kävi läpi jopa Saksan sota-arkiston mikrofilmejä

"Sak­sa­lai­set eivät polt­ta­neet Kuu­sa­mon kirk­koa", väittää his­to­riaa tut­ki­nut Tuomo Kal­lio­nie­mi teok­ses­saan – kävi läpi jopa Saksan so­ta-ar­kis­ton mik­ro­fil­me­jä

15.08.2023 17:00 5
Tilaajille
Valma Lämsältä viides kirja, aiheena Kuusamon teollisuushistoria – "Vain historian kautta ymmärrämme esivanhempiamme ja viime kädessä itseämme"

Valma Läm­säl­tä viides kirja, aiheena Kuu­sa­mon teol­li­suus­his­to­ria – "Vain his­to­rian kautta ym­mär­räm­me esi­van­hem­piam­me ja viime kädessä it­seäm­me"

28.07.2023 04:00
Tilaajille
Turo Vääräniemen vieraskolumni: Valta ja vastuu käyvät käsi kädessä demokraattisessa järjestelmässä – jos eivät käy, on tuloksena jokin muu kuin demokratia
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men vie­ras­ko­lum­ni: Valta ja vastuu käyvät käsi kädessä de­mo­kraat­ti­ses­sa jär­jes­tel­mäs­sä – jos eivät käy, on tu­lok­se­na jokin muu kuin de­mo­kra­tia

22.07.2023 04:00
Tilaajille
"Maanomistusmäärään tuijottamisen pitää muuttua, kun metsästysseuraan otetaan uusia jäseniä" –  Kuusamon Kiitämällä juhlitaan viiskymppisiä

"Maa­no­mis­tus­mää­rään tui­jot­ta­mi­sen pitää muut­tua, kun met­säs­tys­seu­raan otetaan uusia jä­se­niä" – Kuu­sa­mon Kii­tä­mäl­lä juh­li­taan viis­kymp­pi­siä

06.07.2023 04:00
Tilaajille
Tuomo Törmäsen vieraskolumni: Historian painolastia voi keventää ainoastaan kohtaamalla asiat ja käymällä ne lävitse
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen vie­ras­ko­lum­ni: His­to­rian pai­no­las­tia voi ke­ven­tää ai­noas­taan koh­taa­mal­la asiat ja käy­mäl­lä ne lävitse

19.06.2023 16:02
Tilaajille
Iijoki ja Kollajan allas ovat paistatelleet otsikoissa puoli vuosisataa – lopulta joen kohtalo on ollut pienestä kiinni

Iijoki ja Kol­la­jan allas ovat pais­ta­tel­leet ot­si­kois­sa puoli vuo­si­sa­taa – lopulta joen kohtalo on ollut pie­nes­tä kiinni

15.06.2023 20:46
Tilaajille
Kuusamon vanhan lastensairaalan purkaminen alkaa lauantaina, rakenteista paljastui miljoonien kultaomaisuus – tuleeko tilalle helikopterikenttä?

Kuu­sa­mon vanhan las­ten­sai­raa­lan pur­ka­mi­nen alkaa lauan­tai­na, ra­ken­teis­ta pal­jas­tui mil­joo­nien kul­ta­omai­suus – tuleeko tilalle he­li­kop­te­ri­kent­tä?

01.04.2023 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta: Tällainen oli lapsuus sodan jälkeen Jurmussa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Täl­lai­nen oli lapsuus sodan jälkeen Jur­mus­sa

13.03.2023 14:00
Tilaajille
Muistatko Kuusamossa toimineen paikallistelevision? Jouko Niikkonen pelastaa sen tallenteita digimuotoon – "Ei osattu silloin ajatella, että näitä käsiteltäisiin joskus 30 vuoden päästä"

Muis­tat­ko Kuu­sa­mos­sa toi­mi­neen pai­kal­lis­te­le­vi­sion? Jouko Niik­ko­nen pe­las­taa sen tal­len­tei­ta di­gi­muo­toon – "Ei osattu silloin aja­tel­la, että näitä kä­si­tel­täi­siin joskus 30 vuoden päästä"

20.02.2023 11:00 1
Tilaajille
Kuusamon jälleenrakennusaika oli värikästä, Tauno Tönning tallensi sitä muistelmiinsa – "Ruumiit olivat olleet tuohien sisässä ja kaikilla oli hyvät hampaat"

Kuu­sa­mon jäl­leen­ra­ken­nus­ai­ka oli vä­ri­käs­tä, Tauno Tönning tal­len­si sitä muis­tel­miin­sa – "Ruu­miit olivat olleet tuohien sisässä ja kai­kil­la oli hyvät ham­paat"

11.01.2023 12:00
Tilaajille
Tiesitkö kaikkea tätä Tero Karjalaisesta? Kuusamon Prisman historian myydyimmän kirjan kirjoittaja luuli opustensa jäävän perikunnan riesaksi, mutta toisin kävi

Tie­sit­kö kaikkea tätä Tero Kar­ja­lai­ses­ta? Kuu­sa­mon Prisman his­to­rian myy­dyim­män kirjan kir­joit­ta­ja luuli opus­ten­sa jäävän pe­ri­kun­nan rie­sak­si, mutta toisin kävi

09.01.2023 19:00 4
Tilaajille
Neiti Virkkula istahti malliksi, kun Taivalkoskella maalattiin Jeesusta vuonna 1934  – "Taulu on vaikuttanut minuun paljon"

Neiti Virk­ku­la istahti mal­lik­si, kun Tai­val­kos­kel­la maa­lat­tiin Jee­sus­ta vuonna 1934 – "Taulu on vai­kut­ta­nut minuun paljon"

06.01.2023 16:30 2
Tilaajille