Sotahistoria
Makaako Vanttajajoessa räjäytetty veturi? Pentti Suhonen muistelee salaista operaatiota: "Sinne män, ei kun purrat nousi"

Makaako Vant­ta­ja­joes­sa rä­jäy­tet­ty veturi? Pentti Suhonen muis­te­lee sa­lais­ta ope­raa­tio­ta: "Sinne män, ei kun purrat nousi"

18.10.2020 05:01 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Ervasti

Lu­ki­jal­ta: Ervasti vastaa Hil­tu­sel­le – ”Pyhä Rumppi”

28.09.2020 16:00 0
Syyskuussa 1944 kaikki muuttui kerralla – sotavangit rakensivat sillan Iijoen yli, saksalaisten ohimarssi kesti kolme vuorokautta ja sitten räjähti

Syys­kuus­sa 1944 kaikki muuttui ker­ral­la – so­ta­van­git ra­ken­si­vat sillan Iijoen yli, sak­sa­lais­ten ohi­mars­si kesti kolme vuo­ro­kaut­ta ja sitten räjähti

14.09.2020 12:48 0
Tilaajille
Salpalinja suojasi Vanttajankannaksella saksalaisten poistumisen –  Kuusamossa linjan rakennelmia löytyy läpi pitäjän.

Sal­pa­lin­ja suojasi Vant­ta­jan­kan­nak­sel­la sak­sa­lais­ten pois­tu­mi­sen – Kuu­sa­mos­sa linjan ra­ken­nel­mia löytyy läpi pi­tä­jän.

05.09.2020 14:00 0
Tilaajille
Tunne historiasi ja hyödynnä se - Mikä kohde Salpalinja olisikaan Vanttajassa

Tunne his­to­ria­si ja hyö­dyn­nä se - Mikä kohde Sal­pa­lin­ja oli­si­kaan Vant­ta­jas­sa

03.09.2020 06:00 4
Tihutyöt sotamuistomerkeillä jatkuvat - poliisi tutkii asiaa

Ti­hu­työt so­ta­muis­to­mer­keil­lä jat­ku­vat - poliisi tutkii asiaa

14.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Tommi Kinnunen paljastaa vikansa: ”Minä olen ärsyttävän pedantti, pikkutarkka nillittäjä faktojen kanssa” – Syksyllä ilmestyvässä romaanissaan Kinnunen antaa äänen naisille, joita ei ole kuultu

Tommi Kin­nu­nen pal­jas­taa vi­kan­sa: ”Minä olen är­syt­tä­vän pe­dant­ti, pik­ku­tark­ka nil­lit­tä­jä fak­to­jen kanssa” – Syk­syl­lä il­mes­ty­väs­sä ro­maa­nis­saan Kin­nu­nen antaa äänen nai­sil­le, joita ei ole kuultu

26.02.2020 16:00 0
Tilaajille
Me selvisimme -teoksessa on 70 tarinaa sodan ajan Kuusamosta - "Tämä kirja oli pakko tehdä"

Me sel­vi­sim­me -teok­ses­sa on 70 tarinaa sodan ajan Kuu­sa­mos­ta - "Tämä kirja oli pakko tehdä"

25.02.2020 04:00 0
Tilaajille
Hanke sodan tapahtumiin ja taistelupaikoille - onko tässä suuri matkailuinnovaatio

Hanke sodan ta­pah­tu­miin ja tais­te­lu­pai­koil­le - onko tässä suuri mat­kai­lu­in­no­vaa­tio

20.02.2020 16:07 0
Tilaajille
Kuusamossa eletään syksyä 1944 – entisöidyt Salpalinjan asemat vaikuttavat

Kuu­sa­mos­sa eletään syksyä 1944 – en­ti­söi­dyt Sal­pa­lin­jan asemat vai­kut­ta­vat

23.06.2018 09:00 0
Kurkijärven 1940 perustetusta varuskunnasta tuli suuri sotilassairaala

Kur­ki­jär­ven 1940 pe­rus­te­tus­ta va­rus­kun­nas­ta tuli suuri so­ti­las­sai­raa­la

20.10.2017 20:00 0