Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Sotahistoria
"Mitäpä sanot, jos minä olen sinun veljesi?" – Petroskoissa syntyneen kuusamolaisen Taisto Kurtin värikäs elämäntarina pääsi mukaan

"Mitäpä sanot, jos minä olen sinun vel­je­si?" – Pet­ros­kois­sa syn­ty­neen kuu­sa­mo­lai­sen Taisto Kurtin värikäs elä­män­ta­ri­na pääsi mukaan

25.02.2024 12:00
Tilaajille
Niko Väisänen luo Salpalinjan historiaa nykypäivään – sotahistoriaan voi pian tutustua Matkailukeskus Karhuntassussa ja sen verkkosivuilla virtuaalisesti.

Niko Väi­sä­nen luo Sal­pa­lin­jan his­to­riaa ny­ky­päi­vään – so­ta­his­to­riaan voi pian tu­tus­tua Mat­kai­lu­kes­kus Kar­hun­tas­sus­sa ja sen verk­ko­si­vuil­la vir­tuaa­li­ses­ti.

22.09.2023 16:30
Tilaajille
Väinö Ojalehdon haastattelu

Väinö Oja­leh­don haas­tat­te­lu

14.09.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Fredrik Meskuksen tarina Kuusamon vanhan kirkon poltosta – kuuntele myös äänitallenne!
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Fredrik Mes­kuk­sen tarina Kuu­sa­mon vanhan kirkon pol­tos­ta – kuun­te­le myös ää­ni­tal­len­ne!

14.09.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: "Rauha on ainoa mahdollisuutemme" – Uusi sota-ajan muistomerkki paljastettiin Taivalkoskella
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "Rauha on ainoa mah­dol­li­suu­tem­me" – Uusi so­ta-ajan muis­to­merk­ki pal­jas­tet­tiin Tai­val­kos­kel­la

13.09.2023 17:03
Tilaajille
"Saksalaiset eivät polttaneet Kuusamon kirkkoa", väittää historiaa tutkinut Tuomo Kallioniemi teoksessaan – kävi läpi jopa Saksan sota-arkiston mikrofilmejä

"Sak­sa­lai­set eivät polt­ta­neet Kuu­sa­mon kirk­koa", väittää his­to­riaa tut­ki­nut Tuomo Kal­lio­nie­mi teok­ses­saan – kävi läpi jopa Saksan so­ta-ar­kis­ton mik­ro­fil­me­jä

15.08.2023 17:00 5
Tilaajille
Sotakirjailija Pekka Jaatinen kirjoitti romaanin Kiestingin motista – kirjailija vierailee ensi viikolla Kuusamon kirjastossa ja Tuomas Honka haastattelee

So­ta­kir­jai­li­ja Pekka Jaa­ti­nen kir­joit­ti ro­maa­nin Kies­tin­gin motista – kir­jai­li­ja vie­rai­lee ensi vii­kol­la Kuu­sa­mon kir­jas­tos­sa ja Tuomas Honka haas­tat­te­lee

02.08.2023 04:00
Tilaajille
Tuomo Törmäsen vieraskolumni: Historian painolastia voi keventää ainoastaan kohtaamalla asiat ja käymällä ne lävitse
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen vie­ras­ko­lum­ni: His­to­rian pai­no­las­tia voi ke­ven­tää ai­noas­taan koh­taa­mal­la asiat ja käy­mäl­lä ne lävitse

19.06.2023 16:02
Tilaajille
Sotahistoriaa, olkaa hyvä! Kuusamo tarjoilee Kenttärataa ja Salpalinjaa entistä nohevammin – "On ilo olla mukana tuottamassa tällaista"

So­ta­his­to­riaa, olkaa hyvä! Kuusamo tar­joi­lee Kent­tä­ra­taa ja Sal­pa­lin­jaa entistä no­he­vam­min – "On ilo olla mukana tuot­ta­mas­sa täl­lais­ta"

22.05.2023 04:00
Tilaajille
Isoisän sotakronikka on kunnianosoitus papalle – Simo Keränen on tuorein taivalkoskelainen esikoiskirjailija
Mielipidekirjoitus

Isoisän so­ta­kro­nik­ka on kun­nian­osoi­tus papalle – Simo Keränen on tuorein tai­val­kos­ke­lai­nen esi­kois­kir­jai­li­ja

23.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Sota-ajan perinnehuone rakentuu Taivalkoskelle

So­ta-ajan pe­rin­ne­huo­ne ra­ken­tuu Tai­val­kos­kel­le

25.11.2022 11:59
Tilaajille
Kuusamoon halutaan uusi sotahistoriakohde – matkailijat ja koululaiset käyvät niissä yhä enemmän

Kuu­sa­moon ha­lu­taan uusi so­ta­his­to­ria­koh­de – ­mat­kai­li­jat ja kou­lu­lai­set käyvät niissä yhä enemmän

23.11.2022 11:00
Tilaajille
"Teräsbetonikorsujen määrä oli minulle suuri yllätys" – Tapio Heiskanen julkaisi kirjan siitä, mitä Salpalinja-puolustusvarustusta Kuusamoon suunniteltiin ja ehdittiin tehdä

"Te­räs­be­to­ni­kor­su­jen määrä oli minulle suuri yl­lä­tys" – Tapio Heis­ka­nen jul­kai­si kirjan siitä, mitä Sal­pa­lin­ja-puo­lus­tus­va­rus­tus­ta Kuu­sa­moon suun­ni­tel­tiin ja eh­dit­tiin tehdä

09.10.2022 04:00
Tilaajille
Taivalkosken sota-ajan aineistoa kerätty – esitetauluja laadittu maastoon ja perinnehuoneen näyttelyihin

Tai­val­kos­ken so­ta-ajan ai­neis­toa kerätty – esi­te­tau­lu­ja laa­dit­tu maas­toon ja pe­rin­ne­huo­neen näyt­te­lyi­hin

25.02.2022 12:00
Tilaajille
Eränkävijät oli läpimurto, jonka myötä Teemu Hostikka rakensi Oulussa perustamastaan pienyrityksestä kansainvälisen menestyksen – Nyt hän uskoo olevansa "todella ison äärellä"

Erän­kä­vi­jät oli lä­pi­mur­to, jonka myötä Teemu Hos­tik­ka rakensi Oulussa pe­rus­ta­mas­taan pien­yri­tyk­ses­tä kan­sain­vä­li­sen me­nes­tyk­sen – Nyt hän uskoo ole­van­sa "to­del­la ison ää­rel­lä"

14.02.2022 08:30
Tilaajille
Eränkävijöiden tekijöiden uusi sarja kertoo pohjoisen vähälle huomiolle jääneestä sotanäyttämöstä – Vaietut arktiset sodat nostaa esille synkkää historiaa Suomen ja Norjan lisäksi Ruotsista

Erän­kä­vi­jöi­den te­ki­jöi­den uusi sarja kertoo poh­joi­sen vähälle huo­miol­le jää­nees­tä so­ta­näyt­tä­mös­tä – Vaietut ark­ti­set sodat nostaa esille synkkää his­to­riaa Suomen ja Norjan lisäksi Ruot­sis­ta

07.02.2022 19:17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kir­ja-ar­vio: Kun­nian­osoi­tus san­ka­ri­vai­na­jil­le ja koko sodan ko­ke­neel­le su­ku­pol­vel­le

21.03.2021 17:23 1
Tilaajille
Erkkolanniemen kypärälöytöön selvyyttä: korpraalin kypärä jäi metsään – sota-aikaisia kypäriä on löytynyt Kuusamosta useita

Erk­ko­lan­nie­men ky­pä­rä­löy­töön sel­vyyt­tä: korp­raa­lin kypärä jäi metsään – so­ta-ai­kai­sia kypäriä on löy­ty­nyt Kuu­sa­mos­ta useita

05.03.2021 11:00
Tilaajille
Sotapolkuja Taivalkoskelta -kirja täydentää paikkakunnan sotahistoriatietoja – Tuomo Horsma: "Haastateltavat pyysivät minua kirjoittamaan kertomistaan tapahtumista sitten, kun heistä aika jättää"

So­ta­pol­ku­ja Tai­val­kos­kel­ta -kirja täy­den­tää paik­ka­kun­nan so­ta­his­to­ria­tie­to­ja – Tuomo Horsma: "Haas­ta­tel­ta­vat pyy­si­vät minua kir­joit­ta­maan ker­to­mis­taan ta­pah­tu­mis­ta sitten, kun heistä aika jättää"

25.02.2021 11:00
Tilaajille
Lappia tarjottiin salaa USA:n miehitettäväksi, kun itsenäisyys joutui vaakalaudalle

Lappia tar­jot­tiin salaa USA:n mie­hi­tet­tä­väk­si, kun it­se­näi­syys joutui vaa­ka­lau­dal­le

05.12.2020 10:28
Tilaajille