Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kuusamon historia
"Saksalaiset eivät polttaneet Kuusamon kirkkoa", väittää historiaa tutkinut Tuomo Kallioniemi teoksessaan – kävi läpi jopa Saksan sota-arkiston mikrofilmejä

"Sak­sa­lai­set eivät polt­ta­neet Kuu­sa­mon kirk­koa", väittää his­to­riaa tut­ki­nut Tuomo Kal­lio­nie­mi teok­ses­saan – kävi läpi jopa Saksan so­ta-ar­kis­ton mik­ro­fil­me­jä

15.08.2023 17:00 5
Tilaajille
Kuusamon Kuvaamon ainutlaatuista aineistoa pienoismuseoon, joka avataan Taiteiden yössä – "Pidän museota tilauksesta auki niin kauan kuin minussa henki pihisee"

Kuu­sa­mon Ku­vaa­mon ai­nut­laa­tuis­ta ai­neis­toa pie­nois­mu­seoon, joka avataan Tai­tei­den yössä – "Pidän museota ti­lauk­ses­ta auki niin kauan kuin minussa henki pi­hi­see"

14.08.2022 17:00
Tilaajille
Kuusamon Kirkonkylän pienoismalli entisöidään näyttelykohteeksi – "Kyllä tämän korjaamiseen yhteensä sata tuntia uppoaa, pienoismalli käsittää kaikkiaan 492 rakennusta"

Kuu­sa­mon Kir­kon­ky­län pie­nois­mal­li en­ti­söi­dään näyt­te­ly­koh­teek­si – "Kyllä tämän kor­jaa­mi­seen yh­teen­sä sata tuntia uppoaa, pie­nois­mal­li kä­sit­tää kaik­kiaan 492 ra­ken­nus­ta"

25.05.2022 17:00
Tilaajille
Uhreja, hurttia ja sankareita Oivanginjärvellä – jotakin ehkä sattui, mutta vuodattiko silloin verta lappalainen, suomalainen vaiko venäläinen?

Uhreja, hurttia ja san­ka­rei­ta Oi­van­gin­jär­vel­lä – jotakin ehkä sattui, mutta vuo­dat­ti­ko silloin verta lap­pa­lai­nen, suo­ma­lai­nen vaiko ve­nä­läi­nen?

11.12.2021 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maa pan­de­mioi­den kou­ris­sa ennen ja nyt – ra­joi­tus­toi­met samoja kuin ennen

19.08.2021 14:24
Tilaajille
Kulttuurikävely kansallispukuja tuuletellen – Kuusamo-Seuran oppaiden johdolla tutustutaan Kuusamon ydinkeskustan historiallisiin maamerkkeihin

Kult­tuu­ri­kä­ve­ly kan­sal­lis­pu­ku­ja tuu­le­tel­len – Kuu­sa­mo-Seu­ran op­pai­den joh­dol­la tu­tus­tu­taan Kuu­sa­mon ydin­kes­kus­tan his­to­rial­li­siin maa­merk­kei­hin

27.07.2021 12:19
Tilaajille
Kuusamon seurakuntalaisilta verotetaan edelleen 1,60 prosenttia – kirkkovaltuuston kokouksessa kuultiin yllättävä ehdotus vanhan pappilan käytöstä

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta­lai­sil­ta ve­ro­te­taan edel­leen 1,60 pro­sent­tia – kirk­ko­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa kuul­tiin yl­lät­tä­vä ehdotus vanhan pap­pi­lan käy­tös­tä

14.11.2020 04:00
Tilaajille
Kalevi Säkkinen etsi tietoa sukuhistoriastaan – löysi yhteyden Jokijärvellä 1600-luvulla jaettuun tilaan ja Kalle Päätaloon

Kalevi Säk­ki­nen etsi tietoa su­ku­his­to­rias­taan – löysi yh­tey­den Jo­ki­jär­vel­lä 1600-lu­vul­la jaet­tuun tilaan ja Kalle Pää­ta­loon

14.06.2020 09:00
Tilaajille