Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ruka
Kuukausi
Kaupunki ei saanut avustusta – Rukan slopestyle-rinteen rakentaminen lykkääntyy

Kau­pun­ki ei saanut avus­tus­ta – Rukan slo­pes­ty­le-rin­teen ra­ken­ta­mi­nen lyk­kään­tyy

28.05.2023 04:00 2
Tilaajille
Voittajafiilis motivoi kaavoittajan työssä – 70 vuotta täyttävä Kimmo Mustonen ei suunnittele eläkkeelle jäämistä: "Kyllä edelleen tulee vähintään ihan täyttä päivää töitä tehtyä"

Voit­ta­ja­fii­lis motivoi kaa­voit­ta­jan työssä – 70 vuotta täyt­tä­vä Kimmo Mus­to­nen ei suun­nit­te­le eläk­keel­le jää­mis­tä: "Kyllä edel­leen tulee vä­hin­tään ihan täyttä päivää töitä tehtyä"

27.05.2023 12:00 1
Tilaajille
Koillissanomat Live: Nuts Karhunkierroksen polkujuoksijat starttasivat 166 kilometrin taipaleelle – katso tallenne lähtötunnelmista

Koil­lis­sa­no­mat Live: Nuts Kar­hun­kier­rok­sen pol­ku­juok­si­jat start­ta­si­vat 166 ki­lo­met­rin tai­pa­leel­le – katso tal­len­ne läh­tö­tun­nel­mis­ta

26.05.2023 08:55
Tilaajille
Echo & The Bunnymen tuo punkkia Epäjohdonmukaisten tanssiaisiin, 22-Pistepirkko rokkia – Kuusamon tapahtumaan tulossa esiintyjiä kahdestatoista eri maasta

Echo & The Bun­ny­men tuo punkkia Epä­joh­don­mu­kais­ten tans­siai­siin, 22-Pis­te­pirk­ko rokkia – Kuu­sa­mon ta­pah­tu­maan tulossa esiin­ty­jiä kah­des­ta­tois­ta eri maasta

25.05.2023 11:08 1
Tilaajille
”Onko lasten turvallista saunoa?" – Kansainväliset turistit esittävät välillä kummallisiakin kysymyksiä saunomisesta: Rukan Salongin Marjo Määttä paljastaa niistä erikoisimmat

”Onko lasten tur­val­lis­ta sau­noa?" – Kan­sain­vä­li­set tu­ris­tit esit­tä­vät välillä kum­mal­li­sia­kin ky­sy­myk­siä sau­no­mi­ses­ta: Rukan Sa­lon­gin Marjo Määttä pal­jas­taa niistä eri­koi­sim­mat

14.05.2023 04:00 4
Tilaajille
Rukan ekaluokkalaiset pääsevät sittenkin lähikouluun – kaupunki hankkii pihalle kontin 70 000 eurolla

Rukan eka­luok­ka­lai­set pää­se­vät sit­ten­kin lä­hi­kou­luun – kau­pun­ki hankkii pihalle kontin 70 000 eurolla

11.05.2023 11:02 8
Tilaajille
Rukalla säilöntäaika on nyt parhaimmillaan – kiirettä pitää, kun kesäasiakkaille tehdään kaikki valmiiksi ja lumi pannaan talteen ensi talvea varten

Rukalla säi­lön­tä­ai­ka on nyt par­haim­mil­laan – kii­ret­tä pitää, kun ke­sä­asiak­kail­le tehdään kaikki val­miik­si ja lumi pannaan talteen ensi talvea varten

11.05.2023 04:00
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Aloitetaanko uusi kolmekymmenvuotinen jätevesisota?
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Aloi­te­taan­ko uusi kol­me­kym­men­vuo­ti­nen jä­te­ve­si­so­ta?

08.05.2023 04:00
Tilaajille
Kohta tässä seisoo 12 Teijoa – Rukalle rakentuu syksyksi uusi mökkikylä valmismoduuleista

Kohta tässä seisoo 12 Teijoa – Rukalle ra­ken­tuu syk­syk­si uusi mök­ki­ky­lä val­mis­mo­duu­leis­ta

05.05.2023 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Ammattiopisto keksi laajentaa tarjontaa ammattitutkintoihin ja pystyi palkkaamaan kaksi uutta opettajaa – Toyotan mekaanikot koulutetaan nyt KAO:lla

Am­mat­ti­opis­to keksi laa­jen­taa tar­jon­taa am­mat­ti­tut­kin­toi­hin ja pystyi palk­kaa­maan kaksi uutta opet­ta­jaa – Toyotan me­kaa­ni­kot kou­lu­te­taan nyt KAO:lla

02.05.2023 04:01
Tilaajille
Kai Valonen oli tutkimassa Rukalla lumiravintolan katon romahdusta ja Konginkankaan onnettomuutta – nyt hän antoi Kuusamossa vinkkejä, miten onnettomuuksia voi ehkäistä

Kai Valonen oli tut­ki­mas­sa Rukalla lu­mi­ra­vin­to­lan katon ro­mah­dus­ta ja Kon­gin­kan­kaan on­net­to­muut­ta – nyt hän antoi Kuu­sa­mos­sa vink­ke­jä, miten on­net­to­muuk­sia voi eh­käis­tä

29.04.2023 04:00
Tilaajille
Rukan ja valtatie 5:n länsipuolelle laaditaan osayleiskaava – Haluatko lausua jotain, kysely on avoinna

Rukan ja val­ta­tie 5:n län­si­puo­lel­le laa­di­taan osa­yleis­kaa­va – Ha­luat­ko lausua jotain, kysely on avoinna

28.04.2023 04:00
Tilaajille
Arina haluaa hotellin Rukalle – Kuusamon kaupunki järjestää tontista suunnittelukilpailun

Arina haluaa ho­tel­lin Rukalle – Kuu­sa­mon kau­pun­ki jär­jes­tää ton­tis­ta suun­nit­te­lu­kil­pai­lun

26.04.2023 20:18 7
Tilaajille
Miksi hotelliketjut eivät investoi Posiolle? – Riisitunturin ja Korouoman kävijöistä suurin osa yöpyy muualla, kun pitäjän tarjoamien majoituskohteiden määrä ei riitä alkuunkaan tyydyttämään kysyntää
Kolumni

Miksi ho­tel­li­ket­jut eivät in­ves­toi Po­siol­le? – Rii­si­tun­tu­rin ja Ko­rouo­man kä­vi­jöis­tä suurin osa yöpyy muual­la, kun pitäjän tar­joa­mien ma­joi­tus­koh­tei­den määrä ei riitä al­kuun­kaan tyy­dyt­tä­mään ky­syn­tää

26.04.2023 20:58 6
Tilaajille
Rukalle kolmas keskus Uuttuaholle, uusi asuinalue Kivivaaraan ja lisää vuodepaikkoja – Tällainen Ruka on 15 vuoden päästä, jos kaava saa hyväksynnän

Rukalle kolmas keskus Uut­tua­hol­le, uusi asuin­alue Ki­vi­vaa­raan ja lisää vuo­de­paik­ko­ja – Täl­lai­nen Ruka on 15 vuoden päästä, jos kaava saa hy­väk­syn­nän

25.04.2023 14:04 6
Tilaajille
Uusia maisemanäkymiä Pyhävaaran suuntaan – viitostie aukesi Rantalahden ja Rukan välille huhtikuussa 1973

Uusia mai­se­ma­nä­ky­miä Py­hä­vaa­ran suun­taan – vii­tos­tie aukesi Ran­ta­lah­den ja Rukan välille huh­ti­kuus­sa 1973

24.04.2023 04:00
Tilaajille
Ruka Slalomin urheilijalupaus Siiri Vartiovaara puhdisti palkintopöydän ja on nyt SM-mitalisti kolmannessa polvessa – "Me treenataan syksy Saarua Gletscherillä"

Ruka Sla­lo­min ur­hei­li­ja­lu­paus Siiri Var­tio­vaa­ra puh­dis­ti pal­kin­to­pöy­dän ja on nyt SM-mi­ta­lis­ti kol­man­nes­sa pol­ves­sa – "Me tree­na­taan syksy Saarua Gletsc­he­ril­lä"

23.04.2023 17:00 1
Tilaajille
"Fiilistellen kesälomalle” – Nuorten maailmanmestari Vilho Palosaari ja veteraanihyppääjä Pasi Huttunen toivovat mäkihypylle lisää näkyvyyttä ja yhteistyötä koulujen kanssa

"Fii­lis­tel­len ke­sä­lo­mal­le” – Nuorten maail­man­mes­ta­ri Vilho Pa­lo­saa­ri ja ve­te­raa­ni­hyp­pää­jä Pasi Hut­tu­nen toi­vo­vat mä­ki­hy­pyl­le lisää nä­ky­vyyt­tä ja yh­teis­työ­tä kou­lu­jen kanssa

14.04.2023 16:30
Tilaajille
Stig, lentopalloa, kevätkirppiksiä tai näyttelyitä – Poimi tästä viikon menovinkit Koillismaalle

Stig, len­to­pal­loa, ke­vät­kirp­pik­siä tai näyt­te­lyi­tä – Poimi tästä viikon me­no­vin­kit Koil­lis­maal­le

14.04.2023 04:00
Tilaajille
Rukan slopestylerinteen rakentaja valittiin – vielä puuttuu iso päätös ennen kuin kuokka lyödään maahan

Rukan slo­pes­ty­le­rin­teen ra­ken­ta­ja va­lit­tiin – vielä puuttuu iso päätös ennen kuin kuokka lyödään maahan

11.04.2023 11:00
Tilaajille