Ruka
Viimeisin tunti
Pääkirjoitus: Koillismaalla hallitaan talvilajien kisojen järjestäminen – viime viikolla onnistui Taivalkoski, nyt mallia saa näyttää Ruka Nordic

Pää­kir­joi­tus: Koil­lis­maal­la hal­li­taan tal­vi­la­jien kisojen jär­jes­tä­mi­nen – viime vii­kol­la on­nis­tui Tai­val­kos­ki, nyt mallia saa näyttää Ruka Nordic

04:00 0
Tilaajille
Rukan Salonki ja Hotel Iso-Syöte voittajina World Ski Awardsissa jo kahdeksatta kertaa: "Uskon palvelukonseptimme olevan ratkaiseva tekijä voittoomme"

Rukan Salonki ja Hotel Iso-Syö­te voit­ta­ji­na World Ski Award­sis­sa jo kah­dek­sat­ta kertaa: "Uskon pal­ve­lu­kon­sep­tim­me olevan rat­kai­se­va tekijä voit­toom­me"

04:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Rukalla syttyi tuleen puuliiteri lähellä hotellia – alkusammutus esti palon leviämisen

Rukalla syttyi tuleen puu­lii­te­ri lähellä ho­tel­lia – al­ku­sam­mu­tus esti palon le­viä­mi­sen

23.11.2020 17:41 0
Ronja Salmi, mitä mietit Rukalla? Kirjailija-juontaja kirjoittaa Rukalla romaania ja ihastelee nuoskalunta: "Siinä sana, jonka olin ehtinyt unohtaa"

Ronja Salmi, mitä mietit Ru­kal­la? Kir­jai­li­ja-juon­ta­ja kir­joit­taa Rukalla ro­maa­nia ja ihas­te­lee nuos­ka­lun­ta: "Siinä sana, jonka olin ehtinyt unoh­taa"

23.11.2020 14:50 0
Tilaajille
Yli tuhat koronatestia, 15 000 suu-nenäsuojainta ja litroittain käsidesiä – Ruka Nordicissa on kolme kuplaa ja laajat erityisjärjestelyt, jotta tapahtuma olisi turvallinen

Yli tuhat ko­ro­na­tes­tia, 15 000 suu-ne­nä­suo­jain­ta ja lit­roit­tain kä­si­de­siä – Ruka Nor­di­cis­sa on kolme kuplaa ja laajat eri­tyis­jär­jes­te­lyt, jotta ta­pah­tu­ma olisi tur­val­li­nen

23.11.2020 04:00 0
Tilaajille
02 Taksi palvelee nyt myös Rukalla – Rukan Taksipalvelu yhteistyöhön valtakunnallisen tilauspalvelu 02 Taksin kanssa: "Palvelun kautta meidät löytää sekä paikalliset taksiasiakkaat että turistit"

02 Taksi pal­ve­lee nyt myös Rukalla – Rukan Tak­si­pal­ve­lu yh­teis­työ­hön val­ta­kun­nal­li­sen ti­laus­pal­ve­lu 02 Taksin kanssa: "Pal­ve­lun kautta meidät löytää sekä pai­kal­li­set tak­si­asiak­kaat että tu­ris­tit"

17.11.2020 13:36 0
Tilaajille
Yle: Lillehammerin kisoja ei Rukalle

Yle: Lil­le­ham­me­rin kisoja ei Rukalle

17.11.2020 09:33 0
Tilaajille
"Yleensä se, mikä tulee, menee saman tien" – Rukalle halutaan muuttaa pysyvästi: nyt kaupunki on kaavoittamassa uusia vakiasutuksen tontteja

"Y­leen­sä se, mikä tulee, menee saman tien" – Rukalle ha­lu­taan muuttaa py­sy­väs­ti: nyt kau­pun­ki on kaa­voit­ta­mas­sa uusia va­kia­su­tuk­sen tont­te­ja

11.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Ruka Stadiumin tiloja ei vuokratakaan – Valtuutetut eivät haluta haudata hanketta: "Toivottavasti tämä on vain väliaikainen tauko"

Ruka Sta­diu­min tiloja ei vuok­ra­ta­kaan – Val­tuu­te­tut eivät haluta haudata han­ket­ta: "Toi­vot­ta­vas­ti tämä on vain vä­li­ai­kai­nen tauko"

09.11.2020 19:42 1
Tilaajille
Turistikin voi hillitä hakkuita Kuusamossa – Vasta harva matkailija, mökkiläinen ja yritys on kaivanut kuvettaan

Tu­ris­ti­kin voi hillitä hak­kui­ta Kuu­sa­mos­sa – Vasta harva mat­kai­li­ja, mök­ki­läi­nen ja yritys on kai­va­nut ku­vet­taan

31.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Rukalla uusi kausi ja uudet kujeet - Rukahovissa täysin saneerattuja huoneita ja menomesta alakertaan

Rukalla uusi kausi ja uudet kujeet - Ru­ka­ho­vis­sa täysin sa­nee­rat­tu­ja huo­nei­ta ja me­no­mes­ta ala­ker­taan

11.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Zonen altistusketjussa ei jatkotartuntoja Kuusamossa – Ravintoloitsija Jokke Kämäräinen miettii, voidaanko asiakkaiden nimet kerätä tietosuoja huomioiden

Zonen al­tis­tus­ket­jus­sa ei jat­ko­tar­tun­to­ja Kuu­sa­mos­sa – Ra­vin­to­loit­si­ja Jokke Kä­mä­räi­nen miet­tii, voi­daan­ko asiak­kai­den nimet kerätä tie­to­suo­ja huo­mioi­den

09.10.2020 18:00 0
Rukan ensilumenlatu sytytti himohiihtäjät – Karvapohjasukset ovat kasvattaneet murtsikan suosiota

Rukan en­si­lu­men­la­tu sytytti hi­mo­hiih­tä­jät – Kar­va­poh­ja­suk­set ovat kas­vat­ta­neet murt­si­kan suo­sio­ta

09.10.2020 15:19 0
Tilaajille
Kolumni: Vielä torstaina näytti, että Ruka on välttynyt julkisilta koronaryppäiltä – sitten tuli tieto Zonen altistuksesta ja hämmennys valitusta tiedotuslinjasta
Kolumni Jenny Halvari

Ko­lum­ni: Vielä tors­tai­na näytti, että Ruka on vält­ty­nyt jul­ki­sil­ta ko­ro­na­ryp­päil­tä – sitten tuli tieto Zonen al­tis­tuk­ses­ta ja häm­men­nys va­li­tus­ta tie­do­tus­lin­jas­ta

09.10.2020 10:24 1
Tilaajille
Ruka-Kuusamo Matkailu päivitti koronaohjeet syyslomakauden alkuun – Maskien käyttöä sisätiloissa suositellaan

Ru­ka-Kuu­sa­mo Mat­kai­lu päi­vit­ti ko­ro­na­oh­jeet syys­lo­ma­kau­den alkuun – Maskien käyttöä si­sä­ti­lois­sa suo­si­tel­laan

08.10.2020 16:00 0
Tilaajille
Korona vauhditti mökkikauppaa Koillismaalla – Vapaa-ajan asuntojen kova kysyntä jatkuu edelleen, eikä loppua ole kiinteistönvälittäjien mukaan näkyvissä

Korona vauh­dit­ti mök­ki­kaup­paa Koil­lis­maal­la – Va­paa-ajan asun­to­jen kova kysyntä jatkuu edel­leen, eikä loppua ole kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jien mukaan nä­ky­vis­sä

08.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Kaksi hissiä toimii Rukalla, yksi odottaa varaosaa Saksasta

Kaksi hissiä toimii Ru­kal­la, yksi odottaa va­ra­osaa Sak­sas­ta

05.10.2020 10:24 0
Tilaajille
”Lumikuiskaaja" Mikko Martikainen teki Rukalla jo 20 vuotta siten ensimmäisen säilölumikokeilun – Nyt Martikainen on suunnitellut uuden menetelmän, jonka kehittäminen oli viedä konkurssiin: "Ihan rehellisesti sanottuna minulla oli talo kanissa ja rouvan suupielet alaspäin"

”Lu­mi­kuis­kaa­ja" Mikko Mar­ti­kai­nen teki Rukalla jo 20 vuotta siten en­sim­mäi­sen säi­lö­lu­mi­ko­kei­lun – Nyt Mar­ti­kai­nen on suun­ni­tel­lut uuden me­ne­tel­män, jonka ke­hit­tä­mi­nen oli viedä kon­kurs­siin: "Ihan re­hel­li­ses­ti sa­not­tu­na minulla oli talo kanissa ja rouvan suu­pie­let alas­päin"

03.10.2020 15:00 0
Tilaajille
Yle Rovaniemi: Lappiin ja Rukalle saadaan sittenkin keskieurooppalaisia turisteja ensi talvena

Yle Ro­va­nie­mi: Lappiin ja Rukalle saadaan sit­ten­kin kes­ki­eu­roop­pa­lai­sia tu­ris­te­ja ensi talvena

02.10.2020 14:39 0
Tilaajille
Lumikansan odotus palkittiin – Ruka avasi laskukauden: "Aivan ihanaa"

Lu­mi­kan­san odotus pal­kit­tiin – Ruka avasi las­ku­kau­den: "Aivan ihanaa"

02.10.2020 11:25 1
Tilaajille