Ruka
Kolme grammaa per kilometri lähti, kun Pekka polkaisi 1130 kilometriä

Kolme grammaa per ki­lo­met­ri lähti, kun Pekka pol­kai­si 1130 ki­lo­met­riä

31.07.2020 19:02
Tilaajille
Testasimme sähkömaastopyörää – tavallisesta kauppamatkapyöräilijästä sukeutui yli-inhimillinen voimapolkija: "Toimittajan jaloista loppui virta ennen sähkömaastopyörän akkua"

Tes­ta­sim­me säh­kö­maas­to­pyö­rää – ta­val­li­ses­ta kaup­pa­mat­ka­pyö­räi­li­jäs­tä su­keu­tui yli-in­hi­mil­li­nen voi­ma­pol­ki­ja: "Toi­mit­ta­jan ja­lois­ta loppui virta ennen säh­kö­maas­to­pyö­rän akkua"

29.07.2020 15:00
Tilaajille
Myllyn maalaustapahtuman suosio yllätti järjestäjät – "Tästä tulee varmasti pysyvä perinne"

Myllyn maa­laus­ta­pah­tu­man suosio yllätti jär­jes­tä­jät – "Tästä tulee var­mas­ti pysyvä pe­rin­ne"

12.07.2020 04:00
Tilaajille
Uusitut huoneet ja parannettu ilmanvaihto sulun aikana – Rukahovi avaa heinäkuun alussa

Uusitut huoneet ja pa­ran­net­tu il­man­vaih­to sulun aikana – Ru­ka­ho­vi avaa hei­nä­kuun alussa

26.06.2020 04:00
Tilaajille
Perunat vietiin käsistä, Tiina ja Juha saivat toisensa Kiutakönkäällä ja Rukan juhannus pelkistyi lipunnostoon: lue, miten Koillismaan juhannus sujui

Perunat vietiin kä­sis­tä, Tiina ja Juha saivat toi­sen­sa Kiu­ta­kön­kääl­lä ja Rukan ju­han­nus pel­kis­tyi li­pun­nos­toon: lue, miten Koil­lis­maan ju­han­nus sujui

22.06.2020 04:00
Tilaajille
Karhunkierros 47:ssä tunnissa, saunalenkki Konttaisella – tällainen oli metsäjuhannus: "Näin pian poikkeusolojen loppumisen jälkeen liikkeellä oli yllättävän paljon ihmisiä, mutta ei porukka siellä käsidesin kanssa heilunut"

Kar­hun­kier­ros 47:ssä tun­nis­sa, sau­na­lenk­ki Kont­tai­sel­la – täl­lai­nen oli met­sä­ju­han­nus: "Näin pian poik­keus­olo­jen lop­pu­mi­sen jälkeen liik­keel­lä oli yl­lät­tä­vän paljon ih­mi­siä, mutta ei porukka siellä kä­si­de­sin kanssa hei­lu­nut"

21.06.2020 17:36
Tilaajille
Rukan kesäkelkkarata, tuolihissi ja maisemagondoli avataan kesäkaudelle perjantaina

Rukan ke­sä­kelk­ka­ra­ta, tuo­li­his­si ja mai­se­ma­gon­do­li avataan ke­sä­kau­del­le per­jan­tai­na

18.06.2020 11:55
Tilaajille
Tiedätkö Vittulammen ja Naimasaaren tarinat? – Tästä syystä Kuusamossa on ylivoimaisesti eniten rivoja paikannimiä

Tie­dät­kö Vit­tu­lam­men ja Nai­ma­saa­ren ta­ri­nat? – Tästä syystä Kuu­sa­mos­sa on yli­voi­mai­ses­ti eniten rivoja pai­kan­ni­miä

06.06.2020 15:00
Tilaajille
Tiesitkö, että saunojen tumma trendi vie juurille: "Se on sukellus saunan ytimeen ja kansakunnan muistiin" – Onko sinulla Koillismaan upein sauna?

Tie­sit­kö, että sau­no­jen tumma trendi vie juu­ril­le: "Se on su­kel­lus saunan ytimeen ja kan­sa­kun­nan muis­tiin" – Onko sinulla Koil­lis­maan upein sauna?

30.05.2020 12:00
Tilaajille
Pian alkavat värikylvyt, kulttuurikävely ja taidematkat! – Uusi taide- ja kulttuuriyritys aloittaa toimintansa Rukalla

Pian alkavat vä­ri­kyl­vyt, kult­tuu­ri­kä­ve­ly ja tai­de­mat­kat! – Uusi taide- ja kult­tuu­ri­yri­tys aloit­taa toi­min­tan­sa Rukalla

25.05.2020 19:34
Tilaajille
Kelosyötteen mökkiyrittäjä on toiveikas hiljaisten kuukausien jälkeen: Mökkilomat alkavat taas kiinnostaa suomalaisia – “Epätoivo ehti hyökätä"

Ke­lo­syöt­teen mök­ki­yrit­tä­jä on toi­vei­kas hil­jais­ten kuu­kau­sien jäl­keen: Mök­ki­lo­mat alkavat taas kiin­nos­taa suo­ma­lai­sia – “E­pä­toi­vo ehti hyö­kä­tä"

22.05.2020 09:40
Tilaajille
Tulossa jopa kaikkien aikojen mökkeilykesä? Matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Säkkinen uskoo näin tapahtuvan, jos koronarajoituksia ei tiukenneta: "Kiinnostus vuokramökkejä kohtaan on tällä hetkellä aika kova"

Tulossa jopa kaik­kien aikojen mök­kei­ly­ke­sä? Mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Säk­ki­nen uskoo näin ta­pah­tu­van, jos ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ei tiu­ken­ne­ta: "Kiin­nos­tus vuok­ra­mök­ke­jä kohtaan on tällä het­kel­lä aika kova"

15.05.2020 12:00
Tilaajille
Ruka nousi hiihtokeskusten ykköseksi Levin ohi 12 vuoden jälkeen – toimitusjohtaja Ville Aho: "Vahvan alkukauden vuoksi olisimme nousseet ykköspaikalle koronaviruksesta huolimatta"

Ruka nousi hiih­to­kes­kus­ten yk­kö­sek­si Levin ohi 12 vuoden jälkeen – toi­mi­tus­joh­ta­ja Ville Aho: "Vahvan al­ku­kau­den vuoksi oli­sim­me nous­seet yk­kös­pai­kal­le ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta huo­li­mat­ta"

14.05.2020 11:29
Tilaajille
Ruka Bike Parkin rakentaminen alkoi Bistron vieressä.

Ruka Bike Parkin ra­ken­ta­mi­nen alkoi Bistron vie­res­sä.

14.05.2020 08:22
Tilaajille
Katso video – Ruka Bike Parkin rakentaminen lähti käyntiin Pump Trackilla: "Kaikki poljettava tai rullattava käy, oli se sitten pyörä, skuutti, skeitti tai rullaluistimet"

Katso video – Ruka Bike Parkin ra­ken­ta­mi­nen lähti käyn­tiin Pump Trac­kil­la: "Kaikki pol­jet­ta­va tai rul­lat­ta­va käy, oli se sitten pyörä, skuut­ti, skeitti tai rul­la­luis­ti­met"

14.05.2020 04:00
Tilaajille
Jokke Kämäräinen ei suostu kaatumaan luovuttajana ja epäonnistujana: "Aurinko nousee ja laskee edelleen joka päivä"

Jokke Kä­mä­räi­nen ei suostu kaa­tu­maan luo­vut­ta­ja­na ja epäon­nis­tu­ja­na: "Au­rin­ko nousee ja laskee edel­leen joka päivä"

11.05.2020 17:00
Tilaajille
Kari rakentaa pakohuonepeliä Rukalle ja odottaa innokkaana syksyn avajaisia – matkailuyhdistyksen visioissa Kuusamon matkailu lähtisi elpymään koronasta loppukesästä

Kari ra­ken­taa pa­ko­huo­ne­pe­liä Rukalle ja odottaa in­nok­kaa­na syksyn ava­jai­sia – mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen vi­siois­sa Kuu­sa­mon mat­kai­lu lähtisi el­py­mään ko­ro­nas­ta lop­pu­ke­säs­tä

11.05.2020 04:00
Tilaajille
Ikuisuushanke Stadium Rukalle aikalisä? – Kaupunginjohtaja Jouko Manninen myöntää, että rakentajan kanssa on keskusteltu: ”Näissä oloissa voi olla vaikea edistää hanketta”

Ikui­suus­han­ke Stadium Rukalle ai­ka­li­sä? – Kau­pun­gin­joh­ta­ja Jouko Man­ni­nen myön­tää, että ra­ken­ta­jan kanssa on kes­kus­tel­tu: ”Näissä oloissa voi olla vaikea edistää han­ket­ta”

28.04.2020 18:05
Tilaajille
Rukan biotalousfoorumin suunnitelmat uusiksi – siirtyy tänä vuonna verkkoon: "On todennäköistä, että ihmisten mielissä tulee koronapandemian jälkeen olemaan varautuneisuutta matkustusta kohtaan"

Rukan bio­ta­lous­foo­ru­min suun­ni­tel­mat uusiksi – siirtyy tänä vuonna verk­koon: "On to­den­nä­köis­tä, että ih­mis­ten mie­lis­sä tulee ko­ro­na­pan­de­mian jälkeen olemaan va­rau­tu­nei­suut­ta mat­kus­tus­ta koh­taan"

28.04.2020 09:00
Tilaajille
Ruka ajoi toimintansa alas jo kuukausi sitten, mutta sinnikkäimmät ammattilaskijat puristavat lumista kaiken irti: "Sitten vain lapiot käteen ja koetetaan saada aikaan jotain, mitä olisi hauska laskea"

Ruka ajoi toi­min­tan­sa alas jo kuu­kau­si sitten, mutta sin­nik­käim­mät am­mat­ti­las­ki­jat pu­ris­ta­vat lumista kaiken irti: "Sitten vain lapiot käteen ja koe­te­taan saada aikaan jotain, mitä olisi hauska laskea"

24.04.2020 04:00
Tilaajille