Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ruka
Viikko
Ulkoileva, ekologinen, kierrätystä suosiva perhe – Jussi Mononen ja hänen avopuolisonsa Eeva Järvi-Laturi haluavat opettaa lapsilleen arvomaailman, joka heitä itseäänkin ohjaa

Ul­koi­le­va, eko­lo­gi­nen, kier­rä­tys­tä suosiva perhe – Jussi Mononen ja hänen avo­puo­li­son­sa Eeva Jär­vi-La­tu­ri ha­lua­vat opettaa lap­sil­leen ar­vo­maail­man, joka heitä it­seään­kin ohjaa

03.02.2023 16:30
Tilaajille
Toimittajalta: Ruka vetää perheitä puoleensa – Tämän ajan ilmiö on myös monipaikkaisuus eli asutaan osan aikaa kaupunkiasunnossa ja osan aikaa vapaa-ajan mökillä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ruka vetää per­hei­tä puo­leen­sa – Tämän ajan ilmiö on myös mo­ni­paik­kai­suus eli asutaan osan aikaa kau­pun­ki­asun­nos­sa ja osan aikaa va­paa-ajan mökillä

03.02.2023 04:00
Tilaajille
Ei akuuttia henkilöstöpulaa – Vaikka Rukalla varhaiskasvatuksen paine on hellittänyt, muualla Kuusamossa paikat alkavat olla täynnä

Ei akuut­tia hen­ki­lös­tö­pu­laa – Vaikka Rukalla var­hais­kas­va­tuk­sen paine on hel­lit­tä­nyt, muualla Kuu­sa­mos­sa paikat alkavat olla täynnä

03.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Risteyskolari Rukalla – henkilöauto ajoi toisen kylkeen

Ris­teys­ko­la­ri Rukalla – hen­ki­lö­au­to ajoi toisen kylkeen

02.02.2023 16:48 1
Tilaajille
Ruka järjestää ensimmäistä kertaa Harmaa rinne -tapahtuman: Käärijä, Mikael Gabriel ja Stig lavalla

Ruka jär­jes­tää en­sim­mäis­tä kertaa Harmaa rinne -ta­pah­tu­man: Kää­ri­jä, Mikael Gabriel ja Stig lavalla

31.01.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon Rukan länsipuolen osayleiskaavahanke käynnistyy keväällä – tällä hetkellä on vasta asetettu tavoitteet ja valittu kilpailutuksella konsultti, sanoo kaavoittaja Kimmo Kymäläinen

Kuu­sa­mon Rukan län­si­puo­len osa­yleis­kaa­va­han­ke käyn­nis­tyy ke­vääl­lä – tällä het­kel­lä on vasta ase­tet­tu ta­voit­teet ja valittu kil­pai­lu­tuk­sel­la kon­sult­ti, sanoo kaa­voit­ta­ja Kimmo Ky­mä­läi­nen

30.01.2023 11:39
Tilaajille
Kuukausi
"Minulla on sellainen olo kuin tulisin kotiin" – Rukakeskus-konsernin uusi toimitusjohtaja Antti Kärävä on harjoitellut, kilpaillut ja rakastunut pohjoisessa, nyt hän tuli sinne töihin ja asumaan

"Mi­nul­la on sel­lai­nen olo kuin tulisin kotiin" – ­Ru­ka­kes­kus-kon­ser­nin uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä on har­joi­tel­lut, kil­pail­lut ja ra­kas­tu­nut poh­joi­ses­sa, nyt hän tuli sinne töihin ja asumaan

27.01.2023 04:00
Tilaajille
Antti Kärävä on Rukakeskuksen uusi toimitusjohtaja – paikkaa tavoitteli yli 120 hakijaa: näistä syistä Kärävä tuli valituksi

Antti Kärävä on Ru­ka­kes­kuk­sen uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – paikkaa ta­voit­te­li yli 120 ha­ki­jaa: näistä syistä Kärävä tuli va­li­tuk­si

26.01.2023 14:00
Tilaajille
Kuusamon lukion lumilinja kiinnostaa Etelä-Suomessa: “Se selvästi trendaa nyt” – Linjalle ei vaadita opiskelijoilta kilpataustaa, vaan kiinnostus lumilajeihin riittää

Kuu­sa­mon lukion lu­mi­lin­ja kiin­nos­taa Ete­lä-Suo­mes­sa: “Se sel­väs­ti trendaa nyt” – Lin­jal­le ei vaadita opis­ke­li­joil­ta kil­pa­taus­taa, vaan kiin­nos­tus lu­mi­la­jei­hin riittää

24.01.2023 17:00 1
Tilaajille
Koillismaalla tapahtuu – Nappaa tästä päivitetyt menovinkit: kutittaako tanssijalkaa vai laitatko luistimet jalkaan ja menet pelaaman pipolätkää Rukalle?

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – Nappaa tästä päi­vi­te­tyt me­no­vin­kit: ku­tit­taa­ko tans­si­jal­kaa vai lai­tat­ko luis­ti­met jalkaan ja menet pe­laa­man pi­po­lät­kää Ru­kal­le?

20.01.2023 04:00
Tilaajille
Rukan helikopterilentoja on tarkoitus operoida tänä talvena Kuontivaarantien varresta yhdeksän päivän ajan – nyt katsotaan, kelpaako meluilmoitus vai vaaditaanko ympäristölupaa

Rukan he­li­kop­te­ri­len­to­ja on tar­koi­tus ope­roi­da tänä talvena Kuon­ti­vaa­ran­tien var­res­ta yh­dek­sän päivän ajan – nyt kat­so­taan, kel­paa­ko me­lu­il­moi­tus vai vaa­di­taan­ko ym­pä­ris­tö­lu­paa

11.01.2023 11:00
Tilaajille
Häkävaroitin ehkäisi hengenvaarallisen mökkionnettomuuden Rukalla yöllä – Pelastuslaitos: "Varovaisuutta ei voi olla korostamatta liikaa"

Hä­kä­va­roi­tin ehkäisi hen­gen­vaa­ral­li­sen mök­ki­on­net­to­muu­den Rukalla yöllä – Pe­las­tus­lai­tos: "Va­ro­vai­suut­ta ei voi olla ko­ros­ta­mat­ta liikaa"

11.01.2023 09:50 1
Tilaajille
Rukan Polar Night Light Festival tulee jälleen – vallitseva maailmantilanne vaikuttaa myös valofestivaalin järjestämiseen: "Tarkoituksena on, että tehdään tiiviimmin ja energiaa säästäen yhtä hyvä ellei jopa parempi kokonaisuus"

Rukan Polar Night Light Fes­ti­val tulee jälleen – val­lit­se­va maail­man­ti­lan­ne vai­kut­taa myös va­lo­fes­ti­vaa­lin jär­jes­tä­mi­seen: "Tar­koi­tuk­se­na on, että tehdään tii­viim­min ja ener­giaa sääs­täen yhtä hyvä ellei jopa parempi ko­ko­nai­suus"

07.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lomailevat VPK:laiset mahdollistavat paremman lähtövalmiuden Rukan paloasemalla, vastaa sammutysyksikön johtaja palomiesyhdistykselle

Lo­mai­le­vat VPK:lai­set mah­dol­lis­ta­vat pa­rem­man läh­tö­val­miu­den Rukan pa­loa­se­mal­la, vastaa sam­mu­ty­syk­si­kön johtaja pa­lo­mies­yh­dis­tyk­sel­le

06.01.2023 17:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Olit Pauli ihan oi­keal­la asial­la, mutta kyllä pisteet menevät roh­keal­le, tämän päivän arkea elä­väl­le pu­heen­joh­ta­jal­le, kuka hän lie­nee­kin"

05.01.2023 17:01
Tilaajille
"Nykyään otan Kuusamon reissuille myös aina luistimet ja mailan mukaan" – Helsinkiläinen Janne Pirinen, 45, kirjoitti kirjan pipolätkästä ja ylistää Kuusamon pipolätkäkulttuuria

"Ny­kyään otan Kuu­sa­mon reis­suil­le myös aina luis­ti­met ja mailan mukaan" – Hel­sin­ki­läi­nen Janne Pi­ri­nen, 45, kir­joit­ti kirjan pi­po­lät­käs­tä ja ylistää Kuu­sa­mon pi­po­lät­kä­kult­tuu­ria

05.01.2023 04:00
Tilaajille
Rotterdamista ensimmäinen tilauslentosarja Kuusamoon ja Kittilään – lennot kestävät maaliskuulle

Rot­ter­da­mis­ta en­sim­mäi­nen ti­laus­len­to­sar­ja Kuu­sa­moon ja Kit­ti­lään – lennot kes­tä­vät maa­lis­kuul­le

02.01.2023 17:44 1
Tilaajille