Kuvagalleria: Ae­rials-hyp­py­jen maail­man­cup ki­sat­tiin Rukalla

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ruka
Viimeisin 12 tuntia
Palautetta tulee, vaikka höttölumeeen on vaikea tehdä latu-uria ja suuri osa reiteistä on vasta pohjattu – urakoitsija ja kaupunki vastaavat Rukan hiihtokysymyksiin

Pa­lau­tet­ta tulee, vaikka höt­tö­lu­meeen on vaikea tehdä la­tu-uria ja suuri osa rei­teis­tä on vasta poh­jat­tu – u­ra­koit­si­ja ja kau­pun­ki vas­taa­vat Rukan hiih­to­ky­sy­myk­siin

04:00 7
Tilaajille
Viikko
Penttalan perheen marssijärjestys meni Rukalla uusiksi – Olli on nyt ykkönen maailmancup-kisojen sijoituksissa

Pent­ta­lan perheen mars­si­jär­jes­tys meni Rukalla uusiksi – Olli on nyt ykkönen maail­man­cup-ki­so­jen si­joi­tuk­sis­sa

02.12.2023 21:53
Tilaajille
"Ketunhäntä" loimotti iltapimeässä Rukalla, pelastuslaitos paikalle – "Kun se on tuuletettu, lähdetään pois"

"Ke­tun­hän­tä" loi­mot­ti il­ta­pi­meäs­sä Ru­kal­la, pe­las­tus­lai­tos pai­kal­le – "Kun se on tuu­le­tet­tu, läh­de­tään pois"

02.12.2023 16:13
Tilaajille
Ulkomaalaisia matkailijoita myös ympäristökuntiin – Kuusamon lentokentälle kuluvalla talvikaudella saapuvat 206 konetta tuovat yhteensä 35 000 turistia

Ul­ko­maa­lai­sia mat­kai­li­joi­ta myös ym­pä­ris­tö­kun­tiin – Kuu­sa­mon len­to­ken­täl­le ku­lu­val­la tal­vi­kau­del­la saa­pu­vat 206 konetta tuovat yh­teen­sä 35 000 tu­ris­tia

02.12.2023 04:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Rukalla pyörii Suomen parhaan lumilautailijan kokkikoulu – Rene Rinnekangas on ilopilleri, joka rentoutuu kaasuttelemalla "Jytä Jammulla"

Rukalla pyörii Suomen parhaan lu­mi­lau­tai­li­jan kok­ki­kou­lu – Rene Rin­ne­kan­gas on ilo­pil­le­ri, joka ren­tou­tuu kaa­sut­te­le­mal­la "Jytä Jam­mul­la"

26.11.2023 15:00
Tilaajille
Yhdistetyn suomalaislegenda Anssi Koivuranta on asunut ympäri Eurooppaa, mutta kertoo olevansa pohjimmiltaan Kuusamon juntti

Yh­dis­te­tyn suo­ma­lais­le­gen­da Anssi Koi­vu­ran­ta on asunut ympäri Eu­roop­paa, mutta kertoo ole­van­sa poh­jim­mil­taan Kuu­sa­mon juntti

29.11.2023 20:14
Tilaajille
Vilho Palosaaren 113,5 metrin loikka riitti lauantain kisaan – illan ohjelmassa selän rullailua

Vilho Pa­lo­saa­ren 113,5 metrin loikka riitti lauan­tain kisaan – illan oh­jel­mas­sa selän rul­lai­lua

24.11.2023 18:10
Tilaajille
Kuusamolaisille nuorille ja lapsille edullisemmat bussiliput Rukalle

Kuu­sa­mo­lai­sil­le nuo­ril­le ja lap­sil­le edul­li­sem­mat bus­si­li­put Rukalle

24.11.2023 11:23
Tilaajille
Joulukuussa aloittava perhekahvila vastaa vanhempien toiveeseen – ”Pohjois-Kuusamossa ei ole lapsille juurikaan ohjattua harrastustoimintaa”

Jou­lu­kuus­sa aloit­ta­va per­he­kah­vi­la vastaa van­hem­pien toi­vee­seen – ”Poh­jois-Kuu­sa­mos­sa ei ole lap­sil­le juu­ri­kaan oh­jat­tua har­ras­tus­toi­min­taa”

24.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Ravintola Pisteen savu- ja hajuvahingoista satojentuhansien eurojen myynnin menetykset – myös Käärijän keikka jouduttiin perumaan

Ra­vin­to­la Pisteen savu- ja ha­ju­va­hin­gois­ta sa­to­jen­tu­han­sien eurojen myynnin me­ne­tyk­set – myös Kää­ri­jän keikka jou­dut­tiin pe­ru­maan

22.11.2023 19:56
Tilaajille
Rukan sähköt katkesivat ravintola Pisteen tulipalossa – vaikuttaa myös hissien toimintaan

Rukan sähköt kat­ke­si­vat ra­vin­to­la Pisteen tu­li­pa­los­sa – vai­kut­taa myös hissien toi­min­taan

22.11.2023 07:21
Kuusamo investoi voimakkaasti elinvoimaan, ensi vuoden talousarvion tulos painahtamassa miinukselle – ”Rohkeasti, mutta maltilla eteenpäin”

Kuusamo in­ves­toi voi­mak­kaas­ti elin­voi­maan, ensi vuoden ta­lous­ar­vion tulos pai­nah­ta­mas­sa mii­nuk­sel­le – ”Roh­keas­ti, mutta mal­til­la eteen­päin”

21.11.2023 17:51 9
Tilaajille
Innokkaimmat soittivat Taavetille kotiin, kun Rukan uusi rinneravintola ilmoitti olemassaolostaan somessa: " Kun ihmiset joutuvat arpomaan, mistä on kyse, se herättää kiinnostusta"

In­nok­kaim­mat soit­ti­vat Taa­ve­til­le kotiin, kun Rukan uusi rin­ne­ra­vin­to­la il­moit­ti ole­mas­sa­olos­taan so­mes­sa: " Kun ihmiset jou­tu­vat ar­po­maan, mistä on kyse, se he­rät­tää kiin­nos­tus­ta"

11.11.2023 04:00 4
Tilaajille
Taneli Rantala teki yrittäjänä pitkiä päiviä, kunnes lapsen syntymä keikautti järjestyksen uusiksi: "Haluan Selman oppivan, että kaikki on mahdollista"

Taneli Rantala teki yrit­tä­jä­nä pitkiä päiviä, kunnes lapsen syntymä kei­kaut­ti jär­jes­tyk­sen uu­sik­si: "Haluan Selman op­pi­van, että kaikki on mah­dol­lis­ta"

10.11.2023 16:30
Tilaajille
Vuosselin monikäyttöreitti otettiin käyttöön – peräti 13 metriä leveälle reitille mahtuvat yhtä aikaa niin hiihtäjät, pyöräilijät, kävelijät kuin lumikenkäilijätkin

Vuos­se­lin mo­ni­käyt­tö­reit­ti otet­tiin käyt­töön – peräti 13 metriä le­veäl­le rei­til­le mah­tu­vat yhtä aikaa niin hiih­tä­jät, pyö­räi­li­jät, kä­ve­li­jät kuin lu­mi­ken­käi­li­jät­kin

10.11.2023 04:00
Tilaajille