Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Poliisi
Poliisi valvoo turvavöiden, lasten turvalaitteiden ja matkapuhelimen käyttöä liikenteessä tällä viikolla

Poliisi valvoo tur­va­vöi­den, lasten tur­va­lait­tei­den ja mat­ka­pu­he­li­men käyttöä lii­ken­tees­sä tällä vii­kol­la

17.09.2023 17:00
Laittomasti paistilaukauksella kaadettu naarashirvi huutokaupataan Posiolla tunnin aikana – tähän aikaan hirviemää ei saa ampua ennen sen vasaa

Lait­to­mas­ti pais­ti­lau­kauk­sel­la kaa­det­tu naa­ras­hir­vi huu­to­kau­pa­taan Po­siol­la tunnin aikana – tähän aikaan hir­vi­emää ei saa ampua ennen sen vasaa

11.09.2023 18:00 1
Tilaajille
Oletko aina halunnut itsellesi oman putkan? Nyt se on mahdollista – Senaatti myy Kuusamon vanhaa poliisitaloa huutokaupalla

Oletko aina ha­lun­nut it­sel­le­si oman putkan? Nyt se on mah­dol­lis­ta – Se­naat­ti myy Kuu­sa­mon vanhaa po­lii­si­ta­loa huu­to­kau­pal­la

07.09.2023 09:05 1
Tilaajille
Poliisi vahvistaa: Epäjohdonmukaisten tanssiaisista käynnissä esitutkinta – muun muassa järjestyksenvalvojien määrää selvitetään

Poliisi vah­vis­taa: Epä­joh­don­mu­kais­ten tans­siai­sis­ta käyn­nis­sä esi­tut­kin­ta – muun muassa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien määrää sel­vi­te­tään

08.08.2023 13:32 1
Tilaajille
Vainajien kuljetusten hankintapäätös Kuusamossa meni uusiksi – Heikkilän ostanut oululaisyritys sai urakan, kun koillismaalaiselta yritykseltä puuttui tarjouksesta liite

Vai­na­jien kul­je­tus­ten han­kin­ta­pää­tös Kuu­sa­mos­sa meni uusiksi – Heik­ki­län ostanut ou­lu­lais­yri­tys sai urakan, kun koil­lis­maa­lai­sel­ta yri­tyk­sel­tä puuttui tar­jouk­ses­ta liite

07.08.2023 04:00 1
Tilaajille
Kuusamosta kadonnut 52-vuotias mies löydettiin kuolleena

Kuu­sa­mos­ta ka­don­nut 52-vuo­tias mies löy­det­tiin kuol­lee­na

30.07.2023 15:49
Ampumakelvottomat aseet on ilmoitettava poliisille – sähköinen asiointi alkaa syyskuussa

Am­pu­ma­kel­vot­to­mat aseet on il­moi­tet­ta­va po­lii­sil­le – säh­köi­nen asioin­ti alkaa syys­kuus­sa

10.07.2023 10:07
Tilaajille
Lidlin seinää autollaan hajottanut mies on paikallinen, vahvistaa Kuusamon poliisi – ajomatka päättyi ojaan ja koivuun läheiselle tielle

Lidlin seinää au­tol­laan ha­jot­ta­nut mies on pai­kal­li­nen, vah­vis­taa Kuu­sa­mon poliisi – ajo­mat­ka päättyi ojaan ja koivuun lä­hei­sel­le tielle

24.04.2023 13:35 1
Tilaajille
”Se sai olla rauhassa 64 vuotta” – Kuusamossa rikottiin kelloliikkeen seinäkello, rappukäytävässä taas pamahti törkypommi täynnä värjäävää nestettä

”Se sai olla rau­has­sa 64 vuotta” – ­Kuu­sa­mos­sa ri­kot­tiin kel­lo­liik­keen sei­nä­kel­lo, rap­pu­käy­tä­väs­sä taas pamahti tör­ky­pom­mi täynnä vär­jää­vää nes­tet­tä

14.03.2023 11:05 2
Tilaajille
Poliisi kehottaa varomaan Whatsappin välityksellä tulevaa huijausta

Poliisi ke­hot­taa va­ro­maan Whats­ap­pin vä­li­tyk­sel­lä tulevaa hui­jaus­ta

04.03.2023 18:33
Alkoholi ei kuulu hirvimetsälle, poliisi muistuttaa – tehovalvonnassa kirjattiin 19 huomautusta, sakot ja rikosilmoitus

Al­ko­ho­li ei kuulu hir­vi­met­säl­le, poliisi muis­tut­taa – te­ho­val­von­nas­sa kir­jat­tiin 19 huo­mau­tus­ta, sakot ja ri­kos­il­moi­tus

12.10.2022 10:37
Tilaajille
Oulun poliisi tutkii laajaa verkkotunnusten myyntiin liittyvää petossarjaa – uhreiksi joutuneita yrityksiä ja yhteisöjä pyydetään ottamaan yhteyttä

Oulun poliisi tutkii laajaa verk­ko­tun­nus­ten myyn­tiin liit­ty­vää pe­tos­sar­jaa – uh­reik­si jou­tu­nei­ta yri­tyk­siä ja yh­tei­sö­jä pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä

07.10.2022 14:14
Kuusamon suurpetokeskuksesta karannut Nätti-karhu lopetettiin maastossa – nukutusyritys epäonnistui

Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta ka­ran­nut Nät­ti-kar­hu lo­pe­tet­tiin maas­tos­sa – nu­ku­tus­yri­tys epä­on­nis­tui

10.09.2022 22:26 3
Poliisi testaa, onko koirasta apua elektronisten esineiden etsinnässä – eritekoirat olleet käytössä pari vuotta

Poliisi testaa, onko koi­ras­ta apua elekt­ro­nis­ten esi­nei­den et­sin­näs­sä – eri­te­koi­rat olleet käy­tös­sä pari vuotta

05.09.2022 17:40
Tilaajille
Poliisille uusi ohje aselupien käsittelyyn – Oulun poliisilaitos myönsi viime vuonna yli 10 000 aselupaa

Po­lii­sil­le uusi ohje ase­lu­pien kä­sit­te­lyyn – Oulun po­lii­si­lai­tos myönsi viime vuonna yli 10 000 ase­lu­paa

03.08.2022 17:00
Tilaajille
Oletko varma, että lapsesi on yöllä kotona? Poliisi kertoo kokemuksistaan – ja esittää yhden tärkeän pyynnön vanhemmille

Oletko varma, että lapsesi on yöllä kotona? Poliisi kertoo ko­ke­muk­sis­taan – ja esittää yhden tärkeän pyynnön van­hem­mil­le

03.08.2022 13:20 1
Tilaajille
”Tehdään tietoisesti jopa kameran alla ilkivaltaa, jotta joku puuttuisi pahoinvointiin” – Nuorisotyöntekijöiden mukaan tuhotyöt ovat oireilua, poliisi toppuuttelee katupartioideaa

”Teh­dään tie­toi­ses­ti jopa kameran alla il­ki­val­taa, jotta joku puut­tui­si pa­hoin­voin­tiin” – Nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­den mukaan tu­ho­työt ovat oi­rei­lua, poliisi top­puut­te­lee ka­tu­par­tio­ideaa

26.07.2022 12:21 4
Tilaajille
Nuorten tekemä ilkivalta Kuusamossa lisääntynyt – Kameroihin tallentuneet tekijät alaikäisiä: “Vanhempienkin pitäisi hieman herätä katsomaan lastensa perään”

Nuorten tekemä il­ki­val­ta Kuu­sa­mos­sa li­sään­ty­nyt – Ka­me­roi­hin tal­len­tu­neet tekijät alai­käi­siä: “Van­hem­pien­kin pitäisi hieman herätä kat­so­maan las­ten­sa perään”

21.07.2022 11:09
Tilaajille
Poliisi valvoo raskasta liikennettä tehostetusti koko ensi viikon

Poliisi valvoo ras­kas­ta lii­ken­net­tä te­hos­te­tus­ti koko ensi viikon

16.07.2022 09:58
Tilaajille
Kysyimme poliisilta naku-uinnista: "On mahdollista mökkirannassa, ulkopuoliset näkijät tulee kuitenkin aina huomioida"

Ky­syim­me po­lii­sil­ta na­ku-uin­nis­ta: "On mah­dol­lis­ta mök­ki­ran­nas­sa, ul­ko­puo­li­set näkijät tulee kui­ten­kin aina huo­mioi­da"

28.06.2022 11:00
Tilaajille