Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Eduskunta
Pekka Aittakummun lukijakirje: Yrittäjät torjuvat Orpon hallituksen vahvoin perustein
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pekka Ait­ta­kum­mun lu­ki­ja­kir­je: Yrit­tä­jät tor­ju­vat Orpon hal­li­tuk­sen vahvoin pe­rus­tein

31.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Seppo Salmisen vieraskolumni: Käsitys normaalista muuttumassa?
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Käsitys nor­maa­lis­ta muut­tu­mas­sa?

20.07.2023 17:00 4
Tilaajille
Anja Hiltusen lukijakirje: Realismi ei ole rasismia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Anja Hil­tu­sen lu­ki­ja­kir­je: Rea­lis­mi ei ole ra­sis­mia

20.07.2023 17:00 4
Tilaajille
Eduskunnasta: Oikeistohallitus tekee oikeistolaista politiikkaa
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Oi­keis­to­hal­li­tus tekee oi­keis­to­lais­ta po­li­tiik­kaa

06.07.2023 11:00 1
Tilaajille
Kansanedustaja kiitoskierroksella Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – tarjolla oli iloista keskustelua ja lättyjä

Kan­san­edus­ta­ja kii­tos­kier­rok­sel­la Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – tar­jol­la oli iloista kes­kus­te­lua ja lättyjä

26.05.2023 08:41
Tilaajille
Vievätkö viime hetken kohut ääniä edustakuntavaaliehdokkailta? Politiikan tutkija Sami Borgin mukaan asia voi olla päinvastoin: "Se saattaa myös aktivoida äänestämään myötätunnosta"

Vie­vät­kö viime hetken kohut ääniä edus­ta­kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­ta? Po­li­tii­kan tutkija Sami Borgin mukaan asia voi olla päin­vas­toin: "Se saattaa myös ak­ti­voi­da ää­nes­tä­mään myö­tä­tun­nos­ta"

22.03.2023 04:00
Tilaajille
Liike Nyt asetti yksitoista ehdokasta Oulun vaalipiiristä – kaksi on Kainuusta ja yhdeksän Pohjois-Pohjanmaalta

Liike Nyt asetti yk­si­tois­ta eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä – kaksi on Kai­nuus­ta ja yh­dek­sän Poh­jois-Poh­jan­maal­ta

21.02.2023 20:37
Puolustusvaliokunta haluaa lisätä Suomen ampumaratojen määrän tuhanteen – "Reserviläiskoulutuksessa ampumataidon ylläpitäminen kivääriradoilla on tärkeää"

Puo­lus­tus­va­lio­kun­ta haluaa lisätä Suomen am­pu­ma­ra­to­jen määrän tu­han­teen – "­Re­ser­vi­läis­kou­lu­tuk­ses­sa am­pu­ma­tai­don yl­lä­pi­tä­mi­nen ki­vää­ri­ra­doil­la on tär­keää"

02.02.2023 08:45 1
Tilaajille
Inka Hokkanen lähti sittenkin ehdolle – Oulun piirin SDP julkaisi täyden ehdokaslistansa eduskuntavaaleihin, tavoittelee kolmea paikkaa

Inka Hok­ka­nen lähti sit­ten­kin ehdolle – Oulun piirin SDP jul­kai­si täyden eh­do­kas­lis­tan­sa edus­kun­ta­vaa­lei­hin, ta­voit­te­lee kolmea paikkaa

28.01.2023 19:32 4
Ministeri Tytti Tuppurainen: Kansalaisten avuksi on tultava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen: Kan­sa­lais­ten avuksi on tultava

29.12.2022 11:00 5
Tilaajille
Eduskunnan joululahjarahat jakoon – Pudasjärvelle liikennejärjestelyihin 200 000 euroa

Edus­kun­nan jou­lu­lah­ja­ra­hat jakoon – Pu­das­jär­vel­le lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin 200 000 euroa

13.12.2022 15:46 1
Tilaajille
Uusi kalastuslaki velvoittaisi vapaa-ajan kalastajat saalisilmoituksiin –  Ilmoitukset "Omakala -järjestelmään", uudistus voimaan ensi vuoden alusta.

Uusi ka­las­tus­la­ki vel­voit­tai­si va­paa-ajan ka­las­ta­jat saa­lis­il­moi­tuk­siin – Il­moi­tuk­set "O­ma­ka­la -jär­jes­tel­mään", uu­dis­tus voimaan ensi vuoden alusta.

20.09.2022 08:26 2
Tilaajille
Eduskunnasta: Politiikan ilot ja kirot – Pääministeri Sanna Marin on nyt uransa kovimmassa paikassa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Po­li­tii­kan ilot ja kirot – Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin on nyt uransa ko­vim­mas­sa pai­kas­sa

27.08.2022 04:00
Tilaajille
Seppo Salmisen vieraskolumni: Jahkailu pelastaa – Monen mielestä Suomi on tylsä maa, jossa ei tehdä nopeita päätöksiä vaan jahkaillaan
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Jah­kai­lu pe­las­taa – Monen mie­les­tä Suomi on tylsä maa, jossa ei tehdä nopeita pää­tök­siä vaan jah­kail­laan

21.07.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tarja Lei­no­nen-Vii­ni­kan lu­ki­ja­kir­je: Kent­tä­pos­tia päät­tä­jil­le – ­Kan­sa­ne­dus­ta­jan työ on par­haim­mil­laan mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja toi­mi­mis­ta yh­tei­sek­si hyväksi

18.07.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ensi vuoden edus­kun­ta­vaa­lit

15.07.2022 11:00
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Ennen asiat olivat kuntapolitiikassakin paremmin – ihan totta
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Ennen asiat olivat kun­ta­po­li­tii­kas­sa­kin pa­rem­min – ihan totta

26.05.2022 04:00 2
Tilaajille
Oululaiskansanedustajan mukaan raja-aita olisi itärajalla enemmän kuin tarpeellinen – hallituksen pitäisi päättää asia nopeasti

Ou­lu­lais­kan­san­edus­ta­jan mukaan ra­ja-ai­ta olisi itä­ra­jal­la enemmän kuin tar­peel­li­nen – hal­li­tuk­sen pitäisi päättää asia no­peas­ti

10.05.2022 19:02 1
Tilaajille
Kansanedustaja Pekka Aittakumpu: "Selvitys esittää opintolainahyvitystä, jota kokeiltaisiin muun muassa Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa"
Lukijalta

Kan­san­edus­ta­ja Pekka Ait­ta­kum­pu: "Sel­vi­tys esittää opin­to­lai­na­hy­vi­tys­tä, jota ko­keil­tai­siin muun muassa Pu­das­jär­vel­lä, Tai­val­kos­kel­la ja Kuu­sa­mos­sa"

28.01.2022 14:46 1
Tilaajille
Salla saa kansallispuiston – eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen

Salla saa kan­sal­lis­puis­ton – edus­kun­ta hy­väk­syi hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen

24.11.2021 10:10
Tilaajille