Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Politiikka
Kuukausi
Vievätkö viime hetken kohut ääniä edustakuntavaaliehdokkailta? Politiikan tutkija Sami Borgin mukaan asia voi olla päinvastoin: "Se saattaa myös aktivoida äänestämään myötätunnosta"

Vie­vät­kö viime hetken kohut ääniä edus­ta­kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­ta? Po­li­tii­kan tutkija Sami Borgin mukaan asia voi olla päin­vas­toin: "Se saattaa myös ak­ti­voi­da ää­nes­tä­mään myö­tä­tun­nos­ta"

22.03.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Koillismaa tarvitsee edustajan omalta alueelta – Matti Heikkilä on mies, joka kykenee viemään eteenpäin pohjoiselle tärkeitä asioita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maa tar­vit­see edus­ta­jan omalta alueel­ta – Matti Heik­ki­lä on mies, joka kykenee viemään eteen­päin poh­joi­sel­le tär­kei­tä asioita

15.03.2023 19:00
Tilaajille
”Politiikka enemmän antanut kuin ottanut” – Ensimmäistä kertaa ehdolla kansanedustajaksi oleva Matti Heikkilä kantaa huolta tiestön huonontuneesta kunnosta, alkutuotannon vaikeuksista ja energian riittävyydestä

”Po­li­tiik­ka enemmän antanut kuin ot­ta­nut” – En­sim­mäis­tä kertaa ehdolla kan­san­edus­ta­jak­si oleva Matti Heik­ki­lä kantaa huolta tiestön huo­non­tu­nees­ta kun­nos­ta, al­ku­tuo­tan­non vai­keuk­sis­ta ja ener­gian riit­tä­vyy­des­tä

14.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Koillismaa ja maakunta arvostaa kokemusta – Matti Heikkilällä sitä ja laaja-alaisuutta riittää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maa ja maa­kun­ta ar­vos­taa ko­ke­mus­ta – Matti Heik­ki­läl­lä sitä ja laa­ja-alai­suut­ta riittää

13.03.2023 17:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan kan­na­tus­al­ho

07.03.2023 04:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta: Ovatko perussuomalaiset rasisteja? Perussuomalaiset kiistävät tämän ja selittävät, että syyttely on tyypillistä loan heittoa vaalien alla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ovatko pe­rus­suo­ma­lai­set ra­sis­te­ja? Pe­rus­suo­ma­lai­set kiis­tä­vät tämän ja se­lit­tä­vät, että syyt­te­ly on tyy­pil­lis­tä loan heittoa vaalien alla

20.02.2023 04:00
Tilaajille
Monica Hepo-ojan kolumni: Kaikki toimittajatko vihervassareita? Ennakkoluulot ovat paitsi turhia, myös haitallisia
Kolumni

Monica He­po-ojan ko­lum­ni: Kaikki toi­mit­ta­jat­ko vi­her­vas­sa­rei­ta? En­nak­ko­luu­lot ovat paitsi turhia, myös hai­tal­li­sia

15.02.2023 11:00 3
Tilaajille
Pekka Ervastin kolumni: Olen käynyt kerran mökiltäni näkyvällä Nuorusella – olen varma, että toista reissua ei tule
Mielipidekirjoitus

Pekka Er­vas­tin ko­lum­ni: Olen käynyt kerran mö­kil­tä­ni nä­ky­väl­lä Nuo­ru­sel­la – olen varma, että toista reissua ei tule

13.02.2023 15:00 1
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: Ovatko ympäristöjaoksen keskustalaiset jäsenet kuin pukkeja kaalimaan vartijoina?
Kolumni

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Ovatko ym­pä­ris­tö­jaok­sen kes­kus­ta­lai­set jäsenet kuin pukkeja kaa­li­maan var­ti­joi­na?

19.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon Perussuomalaisissa nousi uusi kohu: julkilausumasta ei oltukaan päätetty syyskokouksessa, tekstin tiedotteeseen lisäsi omavaltaisesti tuleva puheenjohtaja Tapio Lämsä

Kuu­sa­mon Pe­rus­suo­ma­lai­sis­sa nousi uusi kohu: jul­ki­lau­su­mas­ta ei ol­tu­kaan pää­tet­ty syys­ko­kouk­ses­sa, tekstin tie­dot­tee­seen lisäsi oma­val­tai­ses­ti tuleva pu­heen­joh­ta­ja Tapio Lämsä

17.11.2022 15:00 6
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Tero Kokko edus­kun­taan

18.10.2022 16:57
Tilaajille
Lukijalta: En kieltänyt sometusta valtuustomatkalta, vaan yhdessä sovimme

Lu­ki­jal­ta: En kiel­tä­nyt so­me­tus­ta val­tuus­to­mat­kal­ta, vaan yhdessä sovimme

12.10.2022 04:00
Tilaajille
Kuntajohtajat ahtaalla
Kolumni

Kun­ta­joh­ta­jat ah­taal­la

12.10.2022 04:00
Tilaajille
Eduskunnasta: Politiikan ilot ja kirot – Pääministeri Sanna Marin on nyt uransa kovimmassa paikassa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Po­li­tii­kan ilot ja kirot – Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin on nyt uransa ko­vim­mas­sa pai­kas­sa

27.08.2022 04:00
Tilaajille
Seppo Salmisen vieraskolumni: Jahkailu pelastaa – Monen mielestä Suomi on tylsä maa, jossa ei tehdä nopeita päätöksiä vaan jahkaillaan
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Jah­kai­lu pe­las­taa – Monen mie­les­tä Suomi on tylsä maa, jossa ei tehdä nopeita pää­tök­siä vaan jah­kail­laan

21.07.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tarja Lei­no­nen-Vii­ni­kan lu­ki­ja­kir­je: Kent­tä­pos­tia päät­tä­jil­le – ­Kan­sa­ne­dus­ta­jan työ on par­haim­mil­laan mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja toi­mi­mis­ta yh­tei­sek­si hyväksi

18.07.2022 04:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Suomen velkataso erkaantuu Ruotsista
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomen vel­ka­ta­so er­kaan­tuu Ruot­sis­ta

17.06.2022 11:00 2
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Olen katsonut vuoden politiikkaa sisäpuolelta ja tämän olen havainnut
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Olen kat­so­nut vuoden po­li­tiik­kaa si­sä­puo­lel­ta ja tämän olen ha­vain­nut

31.05.2022 04:00
Tilaajille
Mika Flöjt ehdolle eduskuntaan –  Oulun vaalipiirin Vihreät nimesi ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat

Mika Flöjt ehdolle edus­kun­taan –  Oulun vaa­li­pii­rin Vihreät nimesi en­sim­mäi­set edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat

26.04.2022 08:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Va­li­taan eh­do­kas, jolla on mah­dol­li­suuk­sia tulla va­li­tuk­si ja hoitaa asioi­tam­me – va­li­taan Matti

20.04.2022 09:00 3
Tilaajille