Sää: Nyt on syytä pitää hatusta kiinni ja laittaa raap­pa­hou­sut jal­kaan, mikäli ulos aikoo – tuuli tui­ver­taa Koil­lis­maal­la ja sähköt kat­kei­le­vat, vai­ku­tuk­sia kau­ko­läm­mön ja­ke­luun

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Politiikka
EVAn tutkimus: Kaksi kolmesta rajoittaisi poliitikkojen päällekkäisiä tehtäviä

EVAn tut­ki­mus: Kaksi kol­mes­ta ra­joit­tai­si po­lii­tik­ko­jen pääl­lek­käi­siä teh­tä­viä

11.01.2022 18:25
Joonas Keskitalo ja Heli Hietala ovat Taivalkosken demarien aluevaaliehdokkaat

Joonas Kes­ki­ta­lo ja Heli Hietala ovat Tai­val­kos­ken de­ma­rien alue­vaa­lieh­dok­kaat

09.12.2021 12:00
Tilaajille
Tarmo Raatikainen jo 20:ttä vuotta puheenjohtajana Kuusamon Vasemmistossa – "Nyt on saatu uutta porukkaa mukaan, ihan hyvältä näyttää"

Tarmo Raa­ti­kai­nen jo 20:ttä vuotta pu­heen­joh­ta­ja­na Kuu­sa­mon Va­sem­mis­tos­sa – "Nyt on saatu uutta po­ruk­kaa mukaan, ihan hyvältä näyt­tää"

09.12.2021 11:00
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: Vihreät on puolue eikä uskonlahko – tässä vastauksia myös muihin tavallisiin väärinkäsityksiin vihreistä
Mielipidekirjoitus

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Vihreät on puolue eikä us­kon­lah­ko – tässä vas­tauk­sia myös muihin ta­val­li­siin vää­rin­kä­si­tyk­siin vih­reis­tä

26.10.2021 04:00
Tilaajille
Työmies Putkonen: kaikkien pitäisi päästä teltan sisäpuolelle – Ahosta ei ole hyväksytty perussuomalaisten paikallisyhdistyksen jäseneksi

Työmies Put­ko­nen: kaik­kien pitäisi päästä teltan si­sä­puo­lel­le – Ahosta ei ole hy­väk­syt­ty pe­rus­suo­ma­lais­ten pai­kal­lis­yh­dis­tyk­sen jä­se­nek­si

23.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Onko vihreät poliittinen puolue vai uskonnollinen liike?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko vihreät po­liit­ti­nen puolue vai us­kon­nol­li­nen liike?

19.10.2021 18:41 2
Tilaajille
Suomalaisten kielivalikko kapenee koko ajan – Se on harmi ja jopa haitallista, sillä kielitaito auttaa näkemään maailman eri näkökulmista
Kolumni

Suo­ma­lais­ten kie­li­va­lik­ko kapenee koko ajan – Se on harmi ja jopa hai­tal­lis­ta, sillä kie­li­tai­to auttaa nä­ke­mään maail­man eri nä­kö­kul­mis­ta

06.10.2021 09:35 1
Tilaajille
Lapin liiton hallituksen uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni: Lapin saatava kuuluviin oma näkemyksensä ilmastonmuutoksesta

Lapin liiton hal­li­tuk­sen uusi pu­heen­joh­ta­ja Katri Kul­mu­ni: Lapin saatava kuu­lu­viin oma nä­ke­myk­sen­sä il­mas­ton­muu­tok­ses­ta

23.09.2021 16:50
Tilaajille
Turo Vääräniemen kolumni: Satu pikkupojasta, hiekkalaatikosta ja isosta naapurin pojasta
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Satu pik­ku­po­jas­ta, hiek­ka­laa­ti­kos­ta ja isosta naa­pu­rin pojasta

22.09.2021 11:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus nimesi luottamushenkilöt – Martti Turusesta maakunnan yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja

Poh­jois-Poh­jan­maan Ko­koo­mus nimesi luot­ta­mus­hen­ki­löt – Martti Tu­ru­ses­ta maa­kun­nan yh­teis­työ­ryh­män va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

06.08.2021 16:14
Tilaajille
Kuusamon Perussuomalaiset ry:n hallituksen kokous esittää Tero Kokkoa Perussuomalaisten aluevaaliehdokkaaksi Kuusamosta – Tarja Leinonen-Viinikkaa esitettiin Pohjois-Pohjanmaan piirin hallitukseen varalle

Kuu­sa­mon Pe­rus­suo­ma­lai­set ry:n hal­li­tuk­sen kokous esittää Tero Kokkoa Pe­rus­suo­ma­lais­ten alue­vaa­lieh­dok­kaak­si Kuu­sa­mos­ta – Tarja Lei­no­nen-Vii­nik­kaa esi­tet­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan piirin hal­li­tuk­seen varalle

02.08.2021 08:53
Tilaajille
Vaalihumua Kuusamossa ja Taivalkoskella  – näin kuntalaiset kommentoivat tulevia vaaleja

Vaa­li­hu­mua Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la  – näin kun­ta­lai­set kom­men­toi­vat tulevia vaaleja

10.06.2021 19:00
Tilaajille
Katkeilevat tietoliikenneyhteydet ja opettajien työnkuva Kokoomuksen huolena: "Voitaisiinko jotain karsia pois opettajan työnkuvasta?"

Kat­kei­le­vat tie­to­lii­ken­neyh­tey­det ja opet­ta­jien työn­ku­va Ko­koo­muk­sen huo­le­na: "Voi­tai­siin­ko jotain karsia pois opet­ta­jan työn­ku­vas­ta?"

31.05.2021 11:00 1
Tilaajille
Oulun vaa­li­pii­rin vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja ei eroa pai­kal­taan – Puheenjohtaja Sorvari: "Olen tullut siihen johtopäätökseen, että minulla on kaikki edellytykset ja tuki jatkaa tehtävässäni"

Oulun vaa­li­pii­rin vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja ei eroa pai­kal­taan – Pu­heen­joh­ta­ja Sor­va­ri: "Olen tullut siihen joh­to­pää­tök­seen, että minulla on kaikki edel­ly­tyk­set ja tuki jatkaa teh­tä­väs­sä­ni"

27.05.2021 14:44
Tilaajille
Oulun vaalipiirin vihreiden puheenjohtaja harkitsee eroa paikaltaan – asia liittyy Koillismaan vihreiden ja Jyrki Mäkelän kiistaan

Oulun vaa­li­pii­rin vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja har­kit­see eroa pai­kal­taan – asia liittyy Koil­lis­maan vih­rei­den ja Jyrki Mäkelän kiis­taan

27.05.2021 09:24
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Pää­tök­sen­te­ko si­tou­tu­mat­to­ma­na on help­poa, mutta tur­miol­lis­ta

24.05.2021 19:00
Tilaajille
Vaalianalyysi: Onko somevaaleilla vaikutusta Koillismaan kuntien vaalituloksiin? Tavoittaako vaalikampanjointi somessa kaikki ja tarvitseeko sen edes?

Vaa­lia­na­lyy­si: Onko so­me­vaa­leil­la vai­ku­tus­ta Koil­lis­maan kuntien vaa­li­tu­lok­siin? Ta­voit­taa­ko vaa­li­kam­pan­join­ti somessa kaikki ja tar­vit­see­ko sen edes?

21.05.2021 11:00
Tilaajille
Kuusamon ehdokkaiden vaalivideot julkaistiin tänään – Videot auttavat vertailemaan ehdokkaita: "Äänestäjä näkee, minkälainen ehdokas on, kun näkee hänet kokonaisuudessaan juttelemassa"

Kuu­sa­mon eh­dok­kai­den vaa­li­vi­deot jul­kais­tiin tänään – Videot aut­ta­vat ver­tai­le­maan eh­dok­kai­ta: "Ää­nes­tä­jä näkee, min­kä­lai­nen ehdokas on, kun näkee hänet ko­ko­nai­suu­des­saan jut­te­le­mas­sa"

14.05.2021 15:22
Tilaajille
Kuntavaalien ehdokaslistoilla uusia nimiä – somevaalit eivät innosta kaikkia, nyt kaivataan jo ihmisten pariin: Katso listasta uudet ehdokkaat

Kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­toil­la uusia nimiä – so­me­vaa­lit eivät innosta kaik­kia, nyt kai­va­taan jo ih­mis­ten pariin: Katso lis­tas­ta uudet eh­dok­kaat

20.04.2021 14:20
Tilaajille
Kirja-arvio: Tällainen oli aikansa kohutuin poliitikko Paavo Susitaival  – Jussi Niinistön elämäkertateos piirtää johdonmukaisesti kuvaa voimamiehestä

Kir­ja-ar­vio: Täl­lai­nen oli aikansa ko­hu­tuin po­lii­tik­ko Paavo Su­si­tai­val – Jussi Nii­nis­tön elä­mä­ker­ta­teos piirtää joh­don­mu­kai­ses­ti kuvaa voi­ma­mie­hes­tä

11.04.2021 12:00 2
Tilaajille