Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Politiikka
Kuusamon Perussuomalaisissa nousi uusi kohu: julkilausumasta ei oltukaan päätetty syyskokouksessa, tekstin tiedotteeseen lisäsi omavaltaisesti tuleva puheenjohtaja Tapio Lämsä

Kuu­sa­mon Pe­rus­suo­ma­lai­sis­sa nousi uusi kohu: jul­ki­lau­su­mas­ta ei ol­tu­kaan pää­tet­ty syys­ko­kouk­ses­sa, tekstin tie­dot­tee­seen lisäsi oma­val­tai­ses­ti tuleva pu­heen­joh­ta­ja Tapio Lämsä

17.11.2022 15:00 6
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Tero Kokko edus­kun­taan

18.10.2022 16:57
Tilaajille
Lukijalta: En kieltänyt sometusta valtuustomatkalta, vaan yhdessä sovimme

Lu­ki­jal­ta: En kiel­tä­nyt so­me­tus­ta val­tuus­to­mat­kal­ta, vaan yhdessä sovimme

12.10.2022 04:00
Tilaajille
Kuntajohtajat ahtaalla
Kolumni

Kun­ta­joh­ta­jat ah­taal­la

12.10.2022 04:00
Tilaajille
Eduskunnasta: Politiikan ilot ja kirot – Pääministeri Sanna Marin on nyt uransa kovimmassa paikassa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Po­li­tii­kan ilot ja kirot – Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin on nyt uransa ko­vim­mas­sa pai­kas­sa

27.08.2022 04:00
Tilaajille
Seppo Salmisen vieraskolumni: Jahkailu pelastaa – Monen mielestä Suomi on tylsä maa, jossa ei tehdä nopeita päätöksiä vaan jahkaillaan
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Jah­kai­lu pe­las­taa – Monen mie­les­tä Suomi on tylsä maa, jossa ei tehdä nopeita pää­tök­siä vaan jah­kail­laan

21.07.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tarja Lei­no­nen-Vii­ni­kan lu­ki­ja­kir­je: Kent­tä­pos­tia päät­tä­jil­le – ­Kan­sa­ne­dus­ta­jan työ on par­haim­mil­laan mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja toi­mi­mis­ta yh­tei­sek­si hyväksi

18.07.2022 04:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Suomen velkataso erkaantuu Ruotsista
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomen vel­ka­ta­so er­kaan­tuu Ruot­sis­ta

17.06.2022 11:00 2
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Olen katsonut vuoden politiikkaa sisäpuolelta ja tämän olen havainnut
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Olen kat­so­nut vuoden po­li­tiik­kaa si­sä­puo­lel­ta ja tämän olen ha­vain­nut

31.05.2022 04:00
Tilaajille
Mika Flöjt ehdolle eduskuntaan –  Oulun vaalipiirin Vihreät nimesi ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat

Mika Flöjt ehdolle edus­kun­taan –  Oulun vaa­li­pii­rin Vihreät nimesi en­sim­mäi­set edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat

26.04.2022 08:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Va­li­taan eh­do­kas, jolla on mah­dol­li­suuk­sia tulla va­li­tuk­si ja hoitaa asioi­tam­me – va­li­taan Matti

20.04.2022 09:00 3
Tilaajille
Kaikkea kannattaa lukea
Kolumni

Kaikkea kan­nat­taa lukea

20.04.2022 04:00
Tilaajille
Eduskunnasta – Ville Vähämäen kolumni: Ovatko kalliit hinnat tulleet jäädäkseen ja miten kansalaisille voidaan kansalaisille hyvittää kohonneita elinkustannuksia?
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta – Ville Vä­hä­mäen ko­lum­ni: Ovatko kalliit hinnat tulleet jää­däk­seen ja miten kan­sa­lai­sil­le voidaan kan­sa­lai­sil­le hy­vit­tää ko­hon­nei­ta elin­kus­tan­nuk­sia?

16.04.2022 04:00
Tilaajille
Koillismaalla vähiten poliitikkoja S-ryhmän edustajistossa – Liian vahvassa asemassa on rakenteellisen korruption riski, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen

Koil­lis­maal­la vähiten po­lii­tik­ko­ja S-ryh­män edus­ta­jis­tos­sa – Liian vah­vas­sa ase­mas­sa on ra­ken­teel­li­sen kor­rup­tion riski, sanoo Suomen Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikael Pen­ti­käi­nen

15.04.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Po­li­tii­kas­sa jou­du­taan usein va­lit­se­maan pahan ja vielä pa­hem­man välillä – se rat­kai­see nyt kantani Natoon

14.04.2022 11:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Näihin asioi­hin ha­luai­sin vai­kut­taa edus­kun­nas­sa – on erit­täin tär­keää, että saamme oman edus­ta­jan Ar­ka­dian­mäel­le

12.04.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mistä meille tulee ruoka? Jos kaupan hyllyt oli­si­vat tyhjät, olisi monella naama vää­räl­lään

23.03.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yh­dis­tää­kö sota meitä myös po­li­tii­kas­sa?

22.03.2022 19:27
Tilaajille
Malminetsintä kielletään kansallispuistoissa, mutta Natura-alueilla etsintää voidaan jatkaa

Mal­min­et­sin­tä kiel­le­tään kan­sal­lis­puis­tois­sa, mutta Na­tu­ra-alueil­la et­sin­tää voidaan jatkaa

28.02.2022 08:42
Tilaajille
Lapin aluevaltuuston paikoista tuhti siivu menee Meri-Lappiin – huoli sairaalasta aktivoi äänestäjät

Lapin alue­val­tuus­ton pai­kois­ta tuhti siivu menee Me­ri-Lap­piin – huoli sai­raa­las­ta aktivoi ää­nes­tä­jät

23.01.2022 23:25
Tilaajille