Lentopallo: Naisten lii­ga­kau­si alkaa – Joko Pölkky Kuusamo nos­te­lee kannua?

Viikon kysymys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Koil­lis­sa­no­mat Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

Politiikka
Viimeisin 12 tuntia

Lapin liiton hal­li­tuk­sen uusi pu­heen­joh­ta­ja Katri Kul­mu­ni: Lapin saatava kuu­lu­viin oma nä­ke­myk­sen­sä il­mas­ton­muu­tok­ses­ta

16:50
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Satu pik­ku­po­jas­ta, hiek­ka­laa­ti­kos­ta ja isosta naa­pu­rin pojasta

22.09.2021 11:00
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan Ko­koo­mus nimesi luot­ta­mus­hen­ki­löt – Martti Tu­ru­ses­ta maa­kun­nan yh­teis­työ­ryh­män va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

06.08.2021 16:14
Tilaajille

Kuu­sa­mon Pe­rus­suo­ma­lai­set ry:n hal­li­tuk­sen kokous esittää Tero Kokkoa Pe­rus­suo­ma­lais­ten alue­vaa­li­eh­dok­kaak­si Kuu­sa­mos­ta – Tarja Lei­no­nen-Vii­nik­kaa esi­tet­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan piirin hal­li­tuk­seen varalle

02.08.2021 08:53
Tilaajille

Vaa­li­hu­mua Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la  – näin kun­ta­lai­set kom­men­toi­vat tulevia vaaleja

10.06.2021 19:00
Tilaajille

Kat­kei­le­vat tie­to­lii­ken­ne­yh­tey­det ja opet­ta­jien työn­ku­va Ko­koo­muk­sen huo­le­na: "Voi­tai­siin­ko jotain karsia pois opet­ta­jan työn­ku­vas­ta?"

31.05.2021 11:00 1
Tilaajille

Oulun vaa­li­pii­rin vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja ei eroa pai­kal­taan – Pu­heen­joh­ta­ja Sor­va­ri: "Olen tullut siihen joh­to­pää­tök­seen, että minulla on kaikki edel­ly­tyk­set ja tuki jatkaa teh­tä­väs­sä­ni"

27.05.2021 14:44
Tilaajille

Oulun vaa­li­pii­rin vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja har­kit­see eroa pai­kal­taan – asia liittyy Koil­lis­maan vih­rei­den ja Jyrki Mäkelän kiis­taan

27.05.2021 09:24
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Pää­tök­sen­te­ko si­tou­tu­mat­to­ma­na on help­poa, mutta tur­miol­lis­ta

24.05.2021 19:00
Tilaajille

Vaa­lia­na­lyy­si: Onko so­me­vaa­leil­la vai­ku­tus­ta Koil­lis­maan kuntien vaa­li­tu­lok­siin? Ta­voit­taa­ko vaa­li­kam­pan­join­ti somessa kaikki ja tar­vit­see­ko sen edes?

21.05.2021 11:00
Tilaajille

Kuu­sa­mon eh­dok­kai­den vaa­li­vi­deot jul­kais­tiin tänään – Videot aut­ta­vat ver­tai­le­maan eh­dok­kai­ta: "Ää­nes­tä­jä näkee, min­kä­lai­nen ehdokas on, kun näkee hänet ko­ko­nai­suu­des­saan jut­te­le­mas­sa"

14.05.2021 15:22
Tilaajille

Kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­toil­la uusia nimiä – so­me­vaa­lit eivät innosta kaik­kia, nyt kai­va­taan jo ih­mis­ten pariin: Katso lis­tas­ta uudet eh­dok­kaat

20.04.2021 14:20
Tilaajille

Kir­ja-ar­vio: Täl­lai­nen oli aikansa ko­hu­tuin po­lii­tik­ko Paavo Su­si­tai­val – Jussi Nii­nis­tön elä­mä­ker­ta­teos piirtää joh­don­mu­kai­ses­ti kuvaa voi­ma­mie­hes­tä

11.04.2021 12:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nyt on vakava aika ja hal­li­tus osaa hallita – on täysin so­pi­ma­ton­ta en­nak­koon ila­koi­da kes­kus­tan rö­kä­le­tap­piol­la

29.03.2021 13:00 1
Tilaajille
Kolumni

Po­lii­tik­ko ei voi laittaa päätä pen­saa­seen, kun jakaa maut­to­mia ja ra­sis­ti­sia meemejä – jos voi ar­vos­tel­la muiden pää­tök­siä, pitää us­kal­taa kantaa vastuu omista teois­taan

18.03.2021 04:00 1
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Eikö pai­kal­lis­po­lii­tik­ko­jen käytös ole juu­ri­kin ollut sitä hiek­ka­laa­tik­ko­leik­kiä?

24.02.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kun­ta­vaa­lit ovat hal­li­tus­vaa­lit, sillä riit­tä­vän suuren tappion jälkeen kes­kus­ta lähtee hal­li­tuk­ses­ta – ja kaataa sen läh­ties­sään

16.02.2021 18:16 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "Mie­les­tä­ni ilman unelmia ja ta­voit­tei­ta po­li­tii­kas­ta tulee vain hal­lin­toa" – Tästä syystä on tärkeää ää­nes­tää kun­ta­vaa­leis­sa

15.02.2021 19:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuo­mit­sem­me Green­pea­cen yk­si­tyis­omai­suu­den louk­kauk­set

28.01.2021 04:00 1
Tilaajille

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Mullat pöllyää van­ho­jen to­ve­rien hau­doil­la, kun demaria kut­su­taan kom­mu­nis­tik­si – mutta pitääkö Suomen nyt ma­joit­taa kom­mu­nis­mia pa­ke­ne­via jenk­ki­mil­jo­nää­re­jä?

22.01.2021 04:00 1
Tilaajille