Posion kunnanvaltuusto

Posio selvisi ko­ro­na­vuo­des­ta säi­käh­dyk­sel­lä ja teki voi­tol­li­sen tu­lok­sen – "Ko­ro­na­pan­de­mias­ta voidaan ottaa op­pia­kin vai­keis­ta ajoista sel­viä­mi­seen"

11.06.2021 19:00
Tilaajille

Va­lo­kui­tu puhutti päät­tä­jiä Po­siol­la – Val­tuus­to takasi Livonet Osuus­kun­nan lainan va­lo­kui­tu­ver­kon ra­ken­ta­mi­sek­si Ete­lä-Po­siol­le

23.04.2021 16:23
Tilaajille

Antti Mulari va­lit­taa Posion kun­nan­joh­ta­ja­vaa­lis­ta hal­lin­to-oi­keu­teen – Ma­si­noin­nis­ta syy­tet­ty yrit­tä­jä vastaa: "Kun­ta­lai­sil­la on oikeus il­mais­ta mie­li­pi­teen­sä ni­miad­res­sil­la”

09.03.2021 10:03 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Vä­hät­te­ly, loan­heit­to ja va­leh­te­lu eivät kuulu kun­nan­joh­ta­ja­ki­saan

08.03.2021 11:01 2
Tilaajille

Van­hus­ten­ta­lot pu­hut­ti­vat Posion val­tuus­tos­sa – Vuok­ra-asun­to­ja tar­joa­van Posion van­hus­ten­ta­lo­yh­dis­tyk­sen talot ovat ra­pis­tu­neet

19.12.2020 04:00
Tilaajille

Ari Ta­ka­pu­ro Posion val­tuus­toon – val­tuu­tet­tu Tiina Haataja on jät­tä­nyt kunnan luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä eron­pyyn­nön

10.11.2020 08:00
Tilaajille

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan ker­to­mus Posion viime vuo­des­ta: sai­raus­pois­sa­olot li­sään­tyi­vät, ta­lous­ar­vios­sa yli­tys­tä, huolta kor­jaus­tar­peis­ta ja si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta

30.06.2020 04:00
Tilaajille

Sul­jet­tu­jen ovien takana – Vas­taa­vaa Posion val­tuus­ton sul­jet­tua ko­kous­ta ei ole istuttu koskaan koko kunnan yli 90 vuo­ti­ses­sa his­to­rias­sa. Syynä oli ko­ro­na­vi­rus­uhas­ta johtuva va­rau­tu­mi­nen niin, että saliin ei pääs­tet­ty ketään ul­ko­puo­li­sia, ei myös­kään median edus­ta­jia

21.03.2020 15:00
Tilaajille

Posion val­tuus­ton entinen pu­heen­joh­ta­ja Kari Karasti on kuollut

09.01.2020 05:00