Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Kirintövaara
Keraamikkojen taidetta tulella – Posion Arktisessa keramiikkakeskuksessa on päättymäisillään jo 13. kansainvälinen keramiikkasymposium

Ke­raa­mik­ko­jen tai­det­ta tulella – Posion Ark­ti­ses­sa ke­ra­miik­ka­kes­kuk­ses­sa on päät­ty­mäi­sil­lään jo 13. kan­sain­vä­li­nen ke­ra­miik­ka­sym­po­sium

31.08.2023 16:08
Tilaajille
Kirintövaaran alueella on käynnistymässä kahden asemakaavan uudistaminen – uusien kaavamääräysten nojalla mökkejä päästään muuttamaan vakituisiksi asunnoksi

Ki­rin­tö­vaa­ran alueel­la on käyn­nis­ty­mäs­sä kahden ase­ma­kaa­van uu­dis­ta­mi­nen – uusien kaa­va­mää­räys­ten nojalla mökkejä pääs­tään muut­ta­maan va­ki­tui­sik­si asun­nok­si

13.07.2023 04:00
Tilaajille
Suunnistuskisoille palkintotontti Kirintövaarasta – Tontti arvotaan kaikkien Koillismaan Rastipäiville saapuvien pihkaniskojen kesken

Suun­nis­tus­ki­soil­le pal­kin­to­tont­ti Ki­rin­tö­vaa­ras­ta – Tontti ar­vo­taan kaik­kien Koil­lis­maan Ras­ti­päi­vil­le saa­pu­vien pih­ka­nis­ko­jen kesken

21.06.2023 17:00
Tilaajille
Rinnekustannukset kasvoivat Kirintövaarassa – Posion koululaisten ilmaislipusta kunnalle lisäkustannuksia reilu tuhat euroa

Rin­ne­kus­tan­nuk­set kas­voi­vat Ki­rin­tö­vaa­ras­sa – Posion kou­lu­lais­ten il­mais­li­pus­ta kun­nal­le li­sä­kus­tan­nuk­sia reilu tuhat euroa

07.03.2023 11:00
Tilaajille
Taiteilija- ja vierailijaresidenssitalo joutui verottajan syyniin – Posion Kirintövaaran huipulle rakennettu talo ei täytä verottajan mukaan alv-vähennykseen vaadittavia kriteereitä

Tai­tei­li­ja- ja vie­rai­li­ja­re­si­dens­si­ta­lo joutui ve­rot­ta­jan syyniin – Posion Ki­rin­tö­vaa­ran hui­pul­le ra­ken­net­tu talo ei täytä ve­rot­ta­jan mukaan alv-vä­hen­nyk­seen vaa­dit­ta­via kri­tee­rei­tä

05.03.2023 12:00 1
Tilaajille
Suksiboksijonot tulevat taas ja Rukalla odotetaan hyvää sesonkia – Taivalvaaralla mietityttää Pikku-Syötteen avautuminen: "Lähialueilta ihmiset oppivat käymään täällä"

Suk­si­bok­si­jo­not tulevat taas ja Rukalla odo­te­taan hyvää se­son­kia – Tai­val­vaa­ral­la mie­ti­tyt­tää Pik­ku-Syöt­teen avau­tu­mi­nen: "Lä­hia­lueil­ta ihmiset oppivat käymään täällä"

17.02.2023 04:00
Tilaajille
Muistatko miten koko Suomi seurasi selviytymiskisaa Posion luonnossa? Suuren Seikkailun häviäjien joukkueen majapaikka löytyy edelleen Posionjärven saaresta

Muis­tat­ko miten koko Suomi seurasi sel­viy­ty­mis­ki­saa Posion luon­nos­sa? Suuren Seik­kai­lun hä­viä­jien jouk­kueen ma­ja­paik­ka löytyy edel­leen Po­sion­jär­ven saa­res­ta

23.09.2022 10:01
Tilaajille
Kuntosarjaan ei osallistunut kukaan, mutta maaliin tuli kaksi kuntosarjalaista – ensimmäisessä Kirintövaara Triahtlonissa viihtyivät lapset ja aikuiset

Kun­to­sar­jaan ei osal­lis­tu­nut kukaan, mutta maaliin tuli kaksi kun­to­sar­ja­lais­ta – en­sim­mäi­ses­sä Ki­rin­tö­vaa­ra Triaht­lo­nis­sa viih­tyi­vät lapset ja ai­kui­set

12.06.2022 12:00
Tilaajille
Posion Kirintövaarassa selvitetään vakituisen asumisen virallistamaista kaavamuutoksella – jo kymmenillä ihmisillä on alueella pysyvä koti

Posion Ki­rin­tö­vaa­ras­sa sel­vi­te­tään va­ki­tui­sen asu­mi­sen vi­ral­lis­ta­mais­ta kaa­va­muu­tok­sel­la – jo kym­me­nil­lä ih­mi­sil­lä on alueel­la pysyvä koti

20.05.2022 16:30 1
Tilaajille
"Olemme innoissamme, että olemme saaneet tällaisen aikaan" – Posion Kirintövaaran huipulle on valmistumassa ainutlaatuinen puutalo, joka on taidekoti mutta jolle kaavaillaan myös yhteisöllistä käyttöä

"Olemme in­nois­sam­me, että olemme saaneet täl­lai­sen aikaan" – Posion Ki­rin­tö­vaa­ran hui­pul­le on val­mis­tu­mas­sa ai­nut­laa­tui­nen puu­ta­lo, joka on tai­de­ko­ti mutta jolle kaa­vail­laan myös yh­tei­söl­lis­tä käyttöä

16.04.2022 17:00
Tilaajille
Vakituisesti asumaan Kirintövaaraan? Posio aloitti selvitystyön kaavamuutoksesta:  "Aivan koko Kirintövaaran kaava-alueelle muutosta ei tehdä"

Va­ki­tui­ses­ti asumaan Ki­rin­tö­vaa­raan? Posio aloitti sel­vi­tys­työn kaa­va­muu­tok­ses­ta:  "Aivan koko Ki­rin­tö­vaa­ran kaa­va-alueel­le muu­tos­ta ei tehdä"

03.03.2022 11:00
Tilaajille
Posiolla luonnon lumille mäkeen – ”Lautailu on kivaa, se on laskettelua haasteellisempaa”

Po­siol­la luonnon lumille mäkeen – ”Lau­tai­lu on kivaa, se on las­ket­te­lua haas­teel­li­sem­paa”

15.01.2022 17:00
Tilaajille
Koiravaljakot kilpailevat viikonloppuna Posion pyrähyksessä – Kirintövaaran alue tarjoaa järjestäjän mukaan hyvät puitteet koirakilpailuille

Koi­ra­val­ja­kot kil­pai­le­vat vii­kon­lop­pu­na Posion py­rä­hyk­ses­sä – Ki­rin­tö­vaa­ran alue tarjoaa jär­jes­tä­jän mukaan hyvät puit­teet koi­ra­kil­pai­luil­le

07.01.2022 11:00 1
Tilaajille
Posiolla koululaiset mäkeen ilmaiseksi

Po­siol­la kou­lu­lai­set mäkeen il­mai­sek­si

25.12.2021 19:19
Tilaajille
Pakkasta ja paistetta talviloman viettäjille – Katso tästä kuvat Rukalta ja Kirintövaarasta

Pak­kas­ta ja pais­tet­ta tal­vi­lo­man viet­tä­jil­le – Katso tästä kuvat Rukalta ja Ki­rin­tö­vaa­ras­ta

11.03.2021 10:45
Tilaajille
Koillismaan majoituskohteet täyttyvät hiihtolomalaisista – "Kun kaikki toimivat THL:n ohjeiden mukaan, niin matkailusesonki pystytään pyöräyttämään turvallisesti"

Koil­lis­maan ma­joi­tus­koh­teet täyt­ty­vät hiih­to­lo­ma­lai­sis­ta – "Kun kaikki toi­mi­vat THL:n oh­jei­den mukaan, niin mat­kai­lu­se­son­ki pys­ty­tään pyö­räyt­tä­mään tur­val­li­ses­ti"

17.02.2021 11:00
Tilaajille
Uusin ideoin tuleviin vuosiin – Erämaahotelli Kirikeskuksesta halutaan ympärivuotinen paikka

Uusin ideoin tu­le­viin vuosiin – Erä­maa­ho­tel­li Ki­ri­kes­kuk­ses­ta ha­lu­taan ym­pä­ri­vuo­ti­nen paikka

15.02.2021 09:38
Tilaajille
Tykkyukkelille uusi naapuri kaava-alueen juhlavuoden kunniaksi? – Posion kunta myi huipputontin Kirintövaaralta

Tyk­ky­uk­ke­lil­le uusi naapuri kaa­va-alueen juh­la­vuo­den kun­niak­si? – Posion kunta myi huip­pu­ton­tin Ki­rin­tö­vaa­ral­ta

25.01.2021 04:00
Tilaajille
Pinja ja Peetu ponnistivat ilman sauvoja hissijonoon Kirintövaarassa –”Sopiva mäki aloitteluun”

Pinja ja Peetu pon­nis­ti­vat ilman sauvoja his­si­jo­noon Ki­rin­tö­vaa­ras­sa –”­So­pi­va mäki aloit­te­luun”

11.01.2021 04:00
Tilaajille