Kuvagalleria: Ae­rials-hyp­py­jen maail­man­cup ki­sat­tiin Rukalla

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumnit
Posion kunta hoiti tämän asian hyvin – voisivatko tästä muutkin kunnat ottaa oppia ja koppia?
Kolumni

Posion kunta hoiti tämän asian hyvin – voi­si­vat­ko tästä muutkin kunnat ottaa oppia ja koppia?

15.11.2023 04:00
Tilaajille
Harjoitelkaamme terävien kivien väistelyä tiellä ja hengittäkäämme syvään
Kolumni

Har­joi­tel­kaam­me te­rä­vien kivien väis­te­lyä tiellä ja hen­git­tä­kääm­me syvään

25.09.2023 04:00 5
Tilaajille
Varautumista Sarvilammella ja keittiön kaapin äärellä – tiedätkö, mikä merkkipäivä on 7. helmikuuta?
Kolumni

Va­rau­tu­mis­ta Sar­vi­lam­mel­la ja keit­tiön kaapin äärellä – ­tie­dät­kö, mikä merk­ki­päi­vä on 7. hel­mi­kuu­ta?

06.09.2023 04:00
Tilaajille
Ahneella on ennalta-arvattava loppu – milloin unohdimme paikkamme maailmassa?
Mielipidekirjoitus

Ah­neel­la on en­nal­ta-ar­vat­ta­va loppu – milloin unoh­dim­me paik­kam­me maail­mas­sa?

30.08.2023 04:00
Tilaajille
Kameran suljin laulaa taas – tänä kesänä kesäloma oli enemmän kuin tarpeen
Kolumni

Kameran suljin laulaa taas – tänä kesänä ke­sä­lo­ma oli enemmän kuin tarpeen

23.08.2023 04:00
Tilaajille
Paula Suomisen vieraskolumni: Tienpientareistakin voi inspiroitua
Kolumni

Paula Suo­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Tien­pien­ta­reis­ta­kin voi ins­pi­roi­tua

31.07.2023 04:00
Tilaajille
Jäsenyys Natossa voi olla mahdollisuus pohjoiselle – kuka lobbaisi tukikohdan Pudasjärven lentokentälle?
Kolumni

Jä­se­nyys Natossa voi olla mah­dol­li­suus poh­joi­sel­le – kuka lob­bai­si tu­ki­koh­dan Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­le?

17.07.2023 04:00 2
Tilaajille
Anna Kantolan vieraskolumni: Mihin meitä kolumnisteja enää jatkossa tarvitaan, kun tuo tekoälysovellus ChatGPT kirjoittaa niin nopeasti ja vieläpä aivan hyvin ja järkevästi?
Kolumni

Anna Kan­to­lan vie­ras­ko­lum­ni: Mihin meitä ko­lum­nis­te­ja enää jat­kos­sa tar­vi­taan, kun tuo te­ko­äly­so­vel­lus ChatGPT kir­joit­taa niin no­peas­ti ja vieläpä aivan hyvin ja jär­ke­väs­ti?

29.06.2023 04:00 1
Tilaajille
Kalastan uhanalaista taimenta – ja nautin joka hetkestä
Kolumni

Ka­las­tan uhan­alais­ta tai­men­ta – ja nautin joka het­kes­tä

12.06.2023 04:00 3
Tilaajille
Pään lykkääminen pensaaseen ei auta, kun kyse on ilmastotyöstä
Kolumni

Pään lyk­kää­mi­nen pen­saa­seen ei auta, kun kyse on il­mas­to­työs­tä

05.06.2023 04:00 1
Tilaajille
Posion keskustaan maailman suurin kahvikuppi? – Mielestäni keskusta kaipaa jotain sellaista, joka saisi matkailijat hieraisemaan silmiään ja kuvauttamaan siinä itseänsä
Kolumni

Posion kes­kus­taan maail­man suurin kah­vi­kup­pi? – Mie­les­tä­ni kes­kus­ta kaipaa jotain sel­lais­ta, joka saisi mat­kai­li­jat hie­rai­se­maan sil­miään ja ku­vaut­ta­maan siinä it­seän­sä

29.05.2023 04:00 3
Tilaajille
Muutama piña colada on jo takana – Käärijän toinen sija Euroviisuissa on Suomelle kuin voitto, ja enää on turhaa inistä siitä, että Euroviisuissa ei voisi pärjätä suomenkielisellä kappaleella
Kolumni

Muutama piña colada on jo takana – Kää­ri­jän toinen sija Eu­ro­vii­suis­sa on Suo­mel­le kuin voitto, ja enää on turhaa inistä siitä, että Eu­ro­vii­suis­sa ei voisi pärjätä suo­men­kie­li­sel­lä kap­pa­leel­la

17.05.2023 04:00
Tilaajille
Maatalousyrittäjät tarvitsevat tukea elämän muutokseen
Kolumni

Maa­ta­lous­yrit­tä­jät tar­vit­se­vat tukea elämän muu­tok­seen

07.05.2023 11:00
Tilaajille
Monica Hepo-ojan kolumni: Some ei ole läpeensä paha – puhelinta ei tarvitse heittää jokeen
Kolumni

Monica He­po-ojan ko­lum­ni: Some ei ole lä­peen­sä paha – pu­he­lin­ta ei tar­vit­se heittää jokeen

22.03.2023 09:30 1
Tilaajille
Lasten liikkumisen merkitys tunnistetaan, miksi silti ei lisätä liikuntatuntien määrää – Missä ovat puolueiden konkreettiset esitykset hikiliikunnan lisäämiseksi koulussa?
Kolumni

Lasten liik­ku­mi­sen mer­ki­tys tun­nis­te­taan, miksi silti ei lisätä lii­kun­ta­tun­tien määrää – Missä ovat puo­luei­den konk­reet­ti­set esi­tyk­set hi­ki­lii­kun­nan li­sää­mi­sek­si kou­lus­sa?

03.03.2023 16:45 1
Tilaajille
Turo Vääräniemen kolumni: Nyky-yhteiskunnassa on paljon oikeuksia, mutta oikeudet eivät saa olla ehtymätön kaivo – siellä on myös vastuu
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Ny­ky-yh­teis­kun­nas­sa on paljon oi­keuk­sia, mutta oi­keu­det eivät saa olla eh­ty­mä­tön kaivo – siellä on myös vastuu

24.02.2023 14:40
Tilaajille
Riikka Vääräniemi-Käsmän kolumni: Moni meistä kantaa tietämättään hiljaista traumaa – se on niin yleistä, että tekisi mieli puhua jo kansantaudista
Kolumni

Riikka Vää­rä­nie­mi-Käs­män ko­lum­ni: Moni meistä kantaa tie­tä­mät­tään hil­jais­ta traumaa – se on niin yleis­tä, että tekisi mieli puhua jo kan­san­tau­dis­ta

23.02.2023 08:44 1
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Näin minua luultiin kommunistiksikin – "Huumorin heittely on kai liikaa joillekin, jotka joutuvat elämään koskaan huumorintajuihinsa tulematta"
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Näin minua luul­tiin kom­mu­nis­tik­si­kin – "Huu­mo­rin heit­te­ly on kai liikaa joil­le­kin, jotka jou­tu­vat elämään koskaan huu­mo­rin­ta­jui­hin­sa tu­le­mat­ta"

20.02.2023 04:00 2
Tilaajille
Talvet muuttuvat ja se muuttaa myös talviurheilua – Kuusamossakin tilanne voi olla toisenlainen parinkymmenen vuoden kuluttua
Kolumni

Talvet muut­tu­vat ja se muuttaa myös tal­vi­ur­hei­lua – Kuu­sa­mos­sa­kin tilanne voi olla toi­sen­lai­nen pa­rin­kym­me­nen vuoden ku­lut­tua

20.01.2023 12:00
Tilaajille
Tiesitkö kaikkea tätä Tero Karjalaisesta? Kuusamon Prisman historian myydyimmän kirjan kirjoittaja luuli opustensa jäävän perikunnan riesaksi, mutta toisin kävi

Tie­sit­kö kaikkea tätä Tero Kar­ja­lai­ses­ta? Kuu­sa­mon Prisman his­to­rian myy­dyim­män kirjan kir­joit­ta­ja luuli opus­ten­sa jäävän pe­ri­kun­nan rie­sak­si, mutta toisin kävi

09.01.2023 19:00 4
Tilaajille