Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Kolumnit
Monica Hepo-ojan kolumni: Some ei ole läpeensä paha – puhelinta ei tarvitse heittää jokeen
Kolumni

Monica He­po-ojan ko­lum­ni: Some ei ole lä­peen­sä paha – pu­he­lin­ta ei tar­vit­se heittää jokeen

22.03.2023 09:00 1
Tilaajille
Lasten liikkumisen merkitys tunnistetaan, miksi silti ei lisätä liikuntatuntien määrää – Missä ovat puolueiden konkreettiset esitykset hikiliikunnan lisäämiseksi koulussa?
Kolumni

Lasten liik­ku­mi­sen mer­ki­tys tun­nis­te­taan, miksi silti ei lisätä lii­kun­ta­tun­tien määrää – Missä ovat puo­luei­den konk­reet­ti­set esi­tyk­set hi­ki­lii­kun­nan li­sää­mi­sek­si kou­lus­sa?

03.03.2023 16:45 1
Tilaajille
Turo Vääräniemen kolumni: Nyky-yhteiskunnassa on paljon oikeuksia, mutta oikeudet eivät saa olla ehtymätön kaivo – siellä on myös vastuu
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Ny­ky-yh­teis­kun­nas­sa on paljon oi­keuk­sia, mutta oi­keu­det eivät saa olla eh­ty­mä­tön kaivo – siellä on myös vastuu

24.02.2023 14:40
Tilaajille
Riikka Vääräniemi-Käsmän kolumni: Moni meistä kantaa tietämättään hiljaista traumaa – se on niin yleistä, että tekisi mieli puhua jo kansantaudista
Kolumni

Riikka Vää­rä­nie­mi-Käs­män ko­lum­ni: Moni meistä kantaa tie­tä­mät­tään hil­jais­ta traumaa – se on niin yleis­tä, että tekisi mieli puhua jo kan­san­tau­dis­ta

23.02.2023 08:44 1
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Näin minua luultiin kommunistiksikin – "Huumorin heittely on kai liikaa joillekin, jotka joutuvat elämään koskaan huumorintajuihinsa tulematta"
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Näin minua luul­tiin kom­mu­nis­tik­si­kin – "Huu­mo­rin heit­te­ly on kai liikaa joil­le­kin, jotka jou­tu­vat elämään koskaan huu­mo­rin­ta­jui­hin­sa tu­le­mat­ta"

20.02.2023 04:00 2
Tilaajille
Talvet muuttuvat ja se muuttaa myös talviurheilua – Kuusamossakin tilanne voi olla toisenlainen parinkymmenen vuoden kuluttua
Kolumni

Talvet muut­tu­vat ja se muuttaa myös tal­vi­ur­hei­lua – Kuu­sa­mos­sa­kin tilanne voi olla toi­sen­lai­nen pa­rin­kym­me­nen vuoden ku­lut­tua

20.01.2023 12:00
Tilaajille
Tiesitkö kaikkea tätä Tero Karjalaisesta? Kuusamon Prisman historian myydyimmän kirjan kirjoittaja luuli opustensa jäävän perikunnan riesaksi, mutta toisin kävi

Tie­sit­kö kaikkea tätä Tero Kar­ja­lai­ses­ta? Kuu­sa­mon Prisman his­to­rian myy­dyim­män kirjan kir­joit­ta­ja luuli opus­ten­sa jäävän pe­ri­kun­nan rie­sak­si, mutta toisin kävi

09.01.2023 19:00 4
Tilaajille
Tässä ovat Koillissanomien uudet vieraskolumnistit – Lue jutusta, mitä Pekka Ervasti, Marjo Kämäräinen ja Riikka Vääräniemi-Käsmä kirjoittamiselta odottavat

Tässä ovat Koil­lis­sa­no­mien uudet vie­ras­ko­lum­nis­tit – Lue ju­tus­ta, mitä Pekka Er­vas­ti, Marjo Kä­mä­räi­nen ja Riikka Vää­rä­nie­mi-Käs­mä kir­joit­ta­mi­sel­ta odot­ta­vat

08.01.2023 04:00
Tilaajille
Aina kannattaa olla ystävällinen – koskaan ei voi tietää, mitä toinen käy läpi
Kolumni

Aina kan­nat­taa olla ys­tä­väl­li­nen – koskaan ei voi tietää, mitä toinen käy läpi

19.08.2022 04:00
Tilaajille
Uniper-sotkusta kestävyyteen – Uniper-kauppoja on kritisoitu moneen otteeseen erityisesti siksi, että yrityksen pääosin fossiilisiin polttoaineisiin
Lukijalta Kolumni

Uni­per-sot­kus­ta kes­tä­vyy­teen – Uni­per-kaup­po­ja on kri­ti­soi­tu moneen ot­tee­seen eri­tyi­ses­ti siksi, että yri­tyk­sen pääosin fos­sii­li­siin polt­to­ai­nei­siin

28.07.2022 04:00
Pihikin ihminen voi olla onnellinen – Onnellisuutta ei mitata sillä, paljonko kuluttaa ostoskorinsa sisältöön
Kolumni

Pihikin ihminen voi olla on­nel­li­nen – On­nel­li­suut­ta ei mitata sillä, pal­jon­ko ku­lut­taa os­tos­ko­rin­sa si­säl­töön

27.07.2022 04:00 1
Tilaajille
Muuttamisessa tympeintä on laatikoiden purkaminen – Se kuitenkin kannattaa, sillä vastaan voi tulla kadonneita aarteita
Kolumni

Muut­ta­mi­ses­sa tym­pein­tä on laa­ti­koi­den pur­ka­mi­nen – Se kui­ten­kin kan­nat­taa, sillä vastaan voi tulla ka­don­nei­ta aar­tei­ta

18.07.2022 04:00
Tilaajille
Yksin olemisessa on puolensa – On haitallista, jos se nähdään yksinäisyyden kanssa samana asiana
Kolumni

Yksin ole­mi­ses­sa on puo­len­sa – On hai­tal­lis­ta, jos se nähdään yk­si­näi­syy­den kanssa samana asiana

13.07.2022 04:00 1
Tilaajille
Ei ole olemassa oikeaa tai väärää harrastusta – tärkeintä on tehdä sitä, mistä tykkää
Kolumni

Ei ole ole­mas­sa oikeaa tai väärää har­ras­tus­ta – tär­kein­tä on tehdä sitä, mistä tykkää

06.07.2022 04:00
Tilaajille
Hinnat nousevat, mutta monesta asiasta voi silti nauttia ihan ilmaiseksi
Kolumni

Hinnat nou­se­vat, mutta monesta asiasta voi silti nauttia ihan il­mai­sek­si

27.06.2022 04:00 1
Tilaajille
Tarha tarkoittaa eläimelle vankeutta – Itse en nauti siitä, että näen eläimen kaltereiden takana
Kolumni

Tarha tar­koit­taa eläi­mel­le van­keut­ta – Itse en nauti siitä, että näen eläimen kal­te­rei­den takana

15.06.2022 04:00 1
Tilaajille
Kotini on siellä missä kissani on – vai miten se kodin määritelmä menikään
Kolumni

Kotini on siellä missä kissani on – vai miten se kodin mää­ri­tel­mä me­ni­kään

08.06.2022 07:00
Tilaajille
Kaikella on hintansa – myös maidolla
Kolumni

Kai­kel­la on hin­tan­sa – myös mai­dol­la

26.03.2022 04:00
Tilaajille
Kun auttamishalu iskee, hengitä ensin syvään ja mieti sitten, miten toimit – Kriisin keskellä tarvitaan kylmä pää ja lämmin sydän
Kolumni

Kun aut­ta­mis­ha­lu iskee, hengitä ensin syvään ja mieti sitten, miten toimit – Kriisin kes­kel­lä tar­vi­taan kylmä pää ja lämmin sydän

09.03.2022 04:00
Tilaajille
Bensan hinta ruokkii rattiraivon liekkejä – mutta olipa seuraavassa hallituksessa kuka tahansa, heidän on pakko nostaa polttoaineveroa
Kolumni

Bensan hinta ruokkii rat­ti­rai­von liek­ke­jä – mutta olipa seu­raa­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa kuka ta­han­sa, heidän on pakko nostaa polt­to­ai­ne­ve­roa

27.01.2022 04:00 2
Tilaajille