Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Eduskunnasta
Eduskunnasta: Sote-uudistus unohti ihmisen ja lisäsi hallintoa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Sote-uu­dis­tus unohti ihmisen ja lisäsi hal­lin­toa

20.09.2023 04:00 4
Tilaajille
Eduskunnasta: En ole koskaan epäröinyt kulkea vastavirtaan, vaikka ei se aina ole ollut helppoa –  somen älämölö ei kerro kansan syvien rivien näkemyksistä mitään
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: En ole koskaan epä­röi­nyt kulkea vas­ta­vir­taan, vaikka ei se aina ole ollut helppoa –  somen älämölö ei kerro kansan syvien rivien nä­ke­myk­sis­tä mitään

13.09.2023 11:00 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Köyhiltä otetaan, rikkaille annetaan
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Köy­hil­tä ote­taan, rik­kail­le an­ne­taan

31.08.2023 11:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Sitkeydellä pohjoisen puolesta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Sit­key­del­lä poh­joi­sen puo­les­ta

23.08.2023 11:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Työtä ja toimeentuloa – Tulevaisuudessa pohjoisen liikenne tulee vilkastumaan merkittävästi investointien myötä
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Työtä ja toi­meen­tu­loa – Tu­le­vai­suu­des­sa poh­joi­sen lii­ken­ne tulee vil­kas­tu­maan mer­kit­tä­väs­ti in­ves­toin­tien myötä

17.08.2023 11:00
Tilaajille
Eduskunnasta: Kaikkea ei  löydä googlesta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kaikkea ei löydä goog­les­ta

02.08.2023 11:00
Tilaajille
Eduskunnasta – Pekka Aittakummun kolumni: "Maahanmuuton ongelmista pitää puhua, mutta se tulee tehdä jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta – Pekka Ait­ta­kum­mun ko­lum­ni: "Maa­han­muu­ton on­gel­mis­ta pitää puhua, mutta se tulee tehdä jo­kai­sen ih­mis­ar­voa kun­nioit­taen"

28.07.2023 16:30 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Oikeistohallitus tekee oikeistolaista politiikkaa
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Oi­keis­to­hal­li­tus tekee oi­keis­to­lais­ta po­li­tiik­kaa

06.07.2023 11:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Suomi elää maa- ja metsätaloudesta – Hallituksen tavoitteena on luoda mahdollisuus kannattavalle maataloudelle
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomi elää maa- ja met­sä­ta­lou­des­ta – Hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na on luoda mah­dol­li­suus kan­nat­ta­val­le maa­ta­lou­del­le

28.06.2023 04:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Kunnianpalautus kännykkäparkeille – Ranskassa on saatu homma toimimaan, miksi se ei onnistuisi Suomessakin?
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kun­nian­pa­lau­tus kän­nyk­kä­par­keil­le – Rans­kas­sa on saatu homma toi­mi­maan, miksi se ei on­nis­tui­si Suo­mes­sa­kin?

01.06.2023 11:00 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Uuden hallituksen valtava urakka – Marinin hallitus jätti pitkän korjauslistan
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Uuden hal­li­tuk­sen valtava urakka – Marinin hal­li­tus jätti pitkän kor­jaus­lis­tan

14.05.2023 04:00 3
Tilaajille
Tieteellinen totuusko? – Tämä aika kaipaa keskustelua erilaisten tutkijoiden näkökulmista
Kolumni

Tie­teel­li­nen to­tuus­ko? – Tämä aika kaipaa kes­kus­te­lua eri­lais­ten tut­ki­joi­den nä­kö­kul­mis­ta

05.01.2023 17:00 8
Eduskunnasta: Kustannusten nousu koettelee
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Kus­tan­nus­ten nousu koet­te­lee

28.12.2022 17:00
Tilaajille
Jenni Pitkon kolumni: "Muuallakin kuin kaupungeissa halutaan suojella luontoa"
Lukijalta Kolumni

Jenni Pitkon ko­lum­ni: "Muual­la­kin kuin kau­pun­geis­sa ha­lu­taan suo­jel­la luon­toa"

11.12.2022 17:00 1
Tilaajille
Isänmaamme tulevaisuus kasvaa lapsiperheissä – Ylimääräinen lapsilisä on enemmän kuin tarpeellinen päätös
Lukijalta Kolumni

Isän­maam­me tu­le­vai­suus kasvaa lap­si­per­heis­sä – Yli­mää­räi­nen lap­si­li­sä on enemmän kuin tar­peel­li­nen päätös

01.12.2022 16:01
Tilaajille
Eduskunnasta: Lapsia on ankarina aikoina varjeltava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Lapsia on an­ka­ri­na aikoina var­jel­ta­va

24.11.2022 04:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Lapsiperheköyhyys yleistyy – suunta pitää muuttaa
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Lap­si­per­he­köy­hyys yleis­tyy – suunta pitää muuttaa

17.11.2022 11:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Nuorten tekemät väkivaltarikokset ovat kasvussa ja jengirikollisuus uhkaa Suomeakin: "Olemme pian samassa jamassa Ruotsin kanssa”
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Nuorten tekemät vä­ki­val­ta­ri­kok­set ovat kas­vus­sa ja jen­gi­ri­kol­li­suus uhkaa Suo­mea­kin: "Olemme pian samassa jamassa Ruotsin kanssa”

30.10.2022 04:01
Tilaajille
Eduskunnasta: Ennallistamisasetus on Suomen kannalta pöyristyttävä – "Nyt nämä turvepellot ja suometsät täytyisi Brysselin herrojen mielestä ennallistaa"
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: En­nal­lis­ta­mis­ase­tus on Suomen kan­nal­ta pöy­ris­tyt­tä­vä – "Nyt nämä tur­ve­pel­lot ja suo­met­sät täy­tyi­si Brys­se­lin her­ro­jen mie­les­tä en­nal­lis­taa"

26.10.2022 17:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Katse herpaantumatta Ukrainassa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Katse her­paan­tu­mat­ta Uk­rai­nas­sa

20.10.2022 17:00
Tilaajille