Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 2 kk 11,90 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Eduskunnasta
Eduskunnasta – Tytti Tuppuraisen kolumni: Mikä on Suomen idea suhteessa Venäjään? Presidentti lausahti: selviytyä
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta – Tytti Tup­pu­rai­sen ko­lum­ni: Mikä on Suomen idea suh­tees­sa Ve­nä­jään? Pre­si­dent­ti lau­sah­ti: sel­viy­tyä

12.05.2022 04:01
Tilaajille
NATO:n riskit arvioimatta: "Moni meistä kokee julkisen keskusteluilmapiirin tällä hetkellä kovin yksipuoliseksi ja ahdistavaksi, vaikka juuri nyt kaivattaisiin avointa ja monipuolista erilaisten vaihtoehtojen tarkastelua"
Kolumni

NATO:n riskit ar­vioi­mat­ta: "Moni meistä kokee jul­ki­sen kes­kus­te­lu­il­ma­pii­rin tällä het­kel­lä kovin yk­si­puo­li­sek­si ja ah­dis­ta­vak­si, vaikka juuri nyt kai­vat­tai­siin avointa ja mo­ni­puo­lis­ta eri­lais­ten vaih­to­eh­to­jen tar­kas­te­lua"

21.04.2022 04:00 4
Tilaajille
Eduskunnasta – Ville Vähämäen kolumni: Ovatko kalliit hinnat tulleet jäädäkseen ja miten kansalaisille voidaan kansalaisille hyvittää kohonneita elinkustannuksia?
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta – Ville Vä­hä­mäen ko­lum­ni: Ovatko kalliit hinnat tulleet jää­däk­seen ja miten kan­sa­lai­sil­le voidaan kan­sa­lai­sil­le hy­vit­tää ko­hon­nei­ta elin­kus­tan­nuk­sia?

16.04.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pekka Ait­ta­kum­pu: Suo­ma­lai­nen tuo­tan­to pitää tur­va­ta: "Mitä enemmän olemme oma­va­rai­sia, sitä var­mem­min pär­jääm­me muut­tu­vas­sa maail­mas­sa"

20.03.2022 04:00 4
Tilaajille
Kansanedustaja Janne Heikkinen: Suomi tarvitsee Naton turvatakuut – "Kansainvälisessä politiikassa tuulet kuitenkin muuttuvat nopeasti ja tämä tekee Nato-jäsenyyden hakemisesta kiireellistä"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Janne Heik­ki­nen: Suomi tar­vit­see Naton tur­va­ta­kuut – "Kan­sain­vä­li­ses­sä po­li­tii­kas­sa tuulet kui­ten­kin muut­tu­vat no­peas­ti ja tämä tekee Na­to-jä­se­nyy­den ha­ke­mi­ses­ta kii­reel­lis­tä"

02.03.2022 18:06
Raimo Piirainen kolumnissaan: Energian hinnasta –  "Kaikki ymmärtävät, että nyt energialaskun kallistumisessa on kyse muusta kuin Suomen valtion tekemisistä"
Kolumni

Raimo Pii­rai­nen ko­lum­nis­saan: Ener­gian hin­nas­ta – "Kaikki ym­mär­tä­vät, että nyt ener­gia­las­kun kal­lis­tu­mi­ses­sa on kyse muusta kuin Suomen valtion te­ke­mi­sis­tä"

25.02.2022 07:58 2
Eduskunnasta – Katri Kulminun kolumni: Ajatelkaa, jos Suomen pääministeri pitäisi joskus linjapuheen Lapin merkityksestä koko kansantalouden investointiveturina!
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta – Katri Kul­mi­nun ko­lum­ni: Aja­tel­kaa, jos Suomen pää­mi­nis­te­ri pitäisi joskus lin­ja­pu­heen Lapin mer­ki­tyk­ses­tä koko kan­san­ta­lou­den in­ves­toin­ti­ve­tu­ri­na!

16.11.2021 15:00 1
Tilaajille
Janne Heikkisen kolumni: Isyyslain korjaamisessa ei pidä hidastella
Lukijalta Kolumni

Janne Heik­ki­sen ko­lum­ni: Isyys­lain kor­jaa­mi­ses­sa ei pidä hi­das­tel­la

09.09.2021 04:00
Tilaajille
Eduskunnasta – Tytti Tuppuraisen kolumni: Ilmastonmuutosta torjuttava kiireesti
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta – Tytti Tup­pu­rai­sen ko­lum­ni: Il­mas­ton­muu­tos­ta tor­jut­ta­va kii­rees­ti

11.08.2021 11:00 2
Tilaajille
Eduskunnasta – Katja Hännisen kolumni: Palkka ei tule sopimatta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta – Katja Hän­ni­sen ko­lum­ni: Palkka ei tule so­pi­mat­ta

24.07.2021 04:00 1
Tilaajille
Jenni Pitko: Turpeessa piilee ilmastoratkaisu: " Turvepeltojen ala on noin 10 prosenttia peltoalasta, mutta niiden päästöt ovat noin 60 prosenttia kaikista maatalouden ilmastopäästöistä"
Kolumni

Jenni Pitko: Tur­pees­sa piilee il­mas­to­rat­kai­su: " Tur­ve­pel­to­jen ala on noin 10 pro­sent­tia pel­toa­las­ta, mutta niiden päästöt ovat noin 60 pro­sent­tia kai­kis­ta maa­ta­lou­den il­mas­to­pääs­töis­tä"

22.05.2021 04:00
Tilaajille
Eduskunnasta – Mikko Kinnusen kolumni: Oikeudenmukaiset päästövähennykset, ei aihetta synkistelyyn ja pelotteluun
Kolumni

Edus­kun­nas­ta – Mikko Kin­nu­sen ko­lum­ni: Oi­keu­den­mu­kai­set pääs­tö­vä­hen­nyk­set, ei aihetta syn­kis­te­lyyn ja pe­lot­te­luun

20.01.2021 19:00
Tilaajille
Eduskunnasta – Mari-Leena Talvitien kolumni: Laajennetaan vähennystä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta – Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tien ko­lum­ni: Laa­jen­ne­taan vä­hen­nys­tä

24.10.2020 04:00
Heikki Auton kolumni: Veronkorotuskierre pitää katkaista

Heikki Auton ko­lum­ni: Ve­ron­ko­ro­tus­kier­re pitää kat­kais­ta

09.08.2020 17:51
Tilaajille