Verotus
Lähes kaksi miljoonaa asiakasta saa veronpalautusta elokuussa – palautuksen määrä voi kuitenkin pienentyä: "Jos asiakkaalla on verotuksen päättymispäivänä maksamatonta veroa, veronpalautusta käytetään tämän erääntyneen veron maksamiseen"

Lähes kaksi mil­joo­naa asia­kas­ta saa ve­ron­pa­lau­tus­ta elo­kuus­sa – pa­lau­tuk­sen määrä voi kui­ten­kin pie­nen­tyä: "Jos asiak­kaal­la on ve­ro­tuk­sen päät­ty­mis­päi­vä­nä mak­sa­ma­ton­ta veroa, ve­ron­pa­lau­tus­ta käy­te­tään tämän erään­ty­neen veron mak­sa­mi­seen"

27.07.2020 09:54
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jorma Kananen, Tauno Riekki

Lu­ki­jal­ta: Mikä meillä oikein maksaa – maa­ta­lous­ko te­ho­ton­ta?

15.06.2020 15:00
Nyt on aika kaivaa kuitit esiin – metsätalouden veroilmoitus tulee jättää maaliskuun alkuun mennessä

Nyt on aika kaivaa kuitit esiin – met­sä­ta­lou­den ve­ro­il­moi­tus tulee jättää maa­lis­kuun alkuun men­nes­sä

12.02.2020 05:00
Tilaajille