Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Perhe
Kuukausi
Tältä näyttää Taivalkosken varhaiskasvatuksen väistötilojen tontilla nyt – kalusteisiin tarvitaan 50 000 euroa lisää

Tältä näyttää Tai­val­kos­ken var­hais­kas­va­tuk­sen väis­tö­ti­lo­jen ton­til­la nyt – ka­lus­tei­siin tar­vi­taan 50 000 euroa lisää

21.09.2023 17:00
Tilaajille
Taivalkosken kunta tarjoaa harkinnan mukaan varhaiskasvatusta koulupäivän jälkeen myös ykkös- ja kakkosluokkalaisille

Tai­val­kos­ken kunta tarjoaa har­kin­nan mukaan var­hais­kas­va­tus­ta kou­lu­päi­vän jälkeen myös ykkös- ja kak­kos­luok­ka­lai­sil­le

21.09.2023 11:00
Tilaajille
"Parasta varautumista on hyvät väestösuhteet ja kaikissa eri vaiheissa ihmisarvoa kunnioittava vuorovaikutus" – Kuusamon valtuusto hyväksyi päivitetyn kotouttamisohjelman

"Pa­ras­ta va­rau­tu­mis­ta on hyvät väes­tö­suh­teet ja kai­kis­sa eri vai­heis­sa ih­mis­ar­voa kun­nioit­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus" – Kuu­sa­mon val­tuus­to hy­väk­syi päi­vi­te­tyn ko­tout­ta­mis­oh­jel­man

19.09.2023 17:00
Tilaajille
Mopoilu tuskin ärsyttää montaakaan, mutta sääntöjen noudattamatta jättäminen ärsyttää ja aiheuttaa vaaratilanteita – rällättiinhän sitä ennenkin -lausahdus on huono peruste moporallin hyväksymiselle
Pääkirjoitus

Mopoilu tuskin är­syt­tää mon­taa­kaan, mutta sään­tö­jen nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen är­syt­tää ja ai­heut­taa vaa­ra­ti­lan­tei­ta – ­räl­lät­tiin­hän sitä en­nen­kin -lau­sah­dus on huono peruste mo­po­ral­lin hy­väk­sy­mi­sel­le

16.09.2023 04:00 2
Tilaajille
Edunvalvontavaltuutus kuntoon terveenä ollessa – valtakirjaa voi muokata vuosien saatossa ennen kuin on tarve ottaa se käyttöön

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus kuntoon ter­vee­nä ollessa – ­val­ta­kir­jaa voi muokata vuosien saa­tos­sa ennen kuin on tarve ottaa se käyt­töön

04.09.2023 07:03 2
Tilaajille
Vanhemmat
Tuomo vihkisi samaa sukupuolta olevat, Taina ei – Koil­lis­maal­la mie­li­pi­teet samaa su­ku­puol­ta olevien vihkimisestä jakavat seu­ra­kun­tia

Tuomo vihkisi samaa su­ku­puol­ta olevat, Taina ei – Koil­lis­maal­la mie­li­pi­teet samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­ses­tä jakavat seu­ra­kun­tia

25.08.2023 04:00 6
Tilaajille
Kesäkuun tilaston mukaan Posiolla syntynyt tänä vuonna vasta kolme vauvaa – ”Vauvaraha ei välttämättä pure, mutta en vielä ole huolissani, kuntaan myös muuttaa lapsiperheitä”

Ke­sä­kuun ti­las­ton mukaan Po­siol­la syn­ty­nyt tänä vuonna vasta kolme vauvaa – ”Vau­va­ra­ha ei vält­tä­mät­tä pure, mutta en vielä ole huo­lis­sa­ni, kuntaan myös muuttaa lap­si­per­hei­tä”

22.08.2023 04:00
Tilaajille
Nuorisotyölle uutta jatkoa Kuusamossa, ensimmäiset kohtaamiset Taiteiden yössä – Saappaan ohjaaja: "Muutamat laastaritkin laitettiin paikoilleen"

Nuo­ri­so­työl­le uutta jatkoa Kuu­sa­mos­sa, en­sim­mäi­set koh­taa­mi­set Tai­tei­den yössä – ­Saap­paan oh­jaa­ja: "Muu­ta­mat laas­ta­rit­kin lai­tet­tiin pai­koil­leen"

19.08.2023 12:00
Tilaajille
MLL: Tekoälyn sisältöihin tulisi saada varoitusmerkintä

MLL: Te­ko­älyn si­säl­töi­hin tulisi saada va­roi­tus­mer­kin­tä

18.08.2023 17:30
Lukijalta: Määttien suvun tapaaminen
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Määt­tien suvun ta­paa­mi­nen

30.07.2023 17:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Risto Rinteen kir­joi­tuk­seen liit­tyen

29.07.2023 04:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Seppo Er­vas­tin vastaus Risto Rin­teel­le: Uskon, että Rei­nos­ta kasvoi viisas ja lempeä ukki

29.07.2023 04:00
Tilaajille
Tuomo Törmäsen vieraskolumni: "Ihmisen ihmisarvon ja arvokkuuden mitätöivät sanat voivat valitettavasti muuttua nopeastikin julmiksi teoiksi"
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen vie­ras­ko­lum­ni: "Ih­mi­sen ih­mis­ar­von ja ar­vok­kuu­den mi­tä­töi­vät sanat voivat va­li­tet­ta­vas­ti muuttua no­peas­ti­kin jul­mik­si teoik­si"

25.07.2023 04:00 6
Tilaajille
"Sanoin Paavolle ”Rakasta minua” ja Paavo luki sen huulilta" – näin tapahtumat etenivät avioliiton satamaan posiolaisessa metsässä

"Sanoin Paa­vol­le ”Ra­kas­ta minua” ja Paavo luki sen huu­lil­ta" – näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät avio­lii­ton sa­ta­maan po­sio­lai­ses­sa met­säs­sä

16.07.2023 17:00 1
Tilaajille
Mökkijärven joutsen, kotipihan jänis – Pentti löytää maalauksiinsa inspiraation ympäröivästä luonnosta

Mök­ki­jär­ven jout­sen, ko­ti­pi­han jänis – Pentti löytää maa­lauk­siin­sa ins­pi­raa­tion ym­pä­röi­väs­tä luon­nos­ta

12.07.2023 04:00
Tilaajille
Monitoimimiehellä riittää virtaa yhä – Hannu Tuovila irtisanoutui aikoinaan palomiehen vakituisesta työstä kun veri veti yrittäjäksi

Mo­ni­toi­mi­mie­hel­lä riittää virtaa yhä – Hannu Tuovila ir­ti­sa­nou­tui ai­koi­naan pa­lo­mie­hen va­ki­tui­ses­ta työstä kun veri veti yrit­tä­jäk­si

03.07.2023 19:00 2
Tilaajille
Muistokirjoitus: Heikki Mustonen – humaani pohjoisen insinööri

Muis­to­kir­joi­tus: Heikki Mus­to­nen – humaani poh­joi­sen in­si­nöö­ri

28.06.2023 09:58
Tilaajille
"Ajateltiin, että Pikku Kakkonen voisi tulla kylään paikkakunnille" – Leikitään Pikku Kakkosta -konserttikiertue saapuu Kuusamoon viikon päästä

"A­ja­tel­tiin, että Pikku Kak­ko­nen voisi tulla kylään paik­ka­kun­nil­le" – Lei­ki­tään Pikku Kak­kos­ta -kon­sert­ti­kier­tue saapuu Kuu­sa­moon viikon päästä

24.06.2023 12:00
Tilaajille
Lukijalta: Riekin sukutila 300 vuotta – tällaisia ovat olleet tilan vaiheet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Riekin su­ku­ti­la 300 vuotta – täl­lai­sia ovat olleet tilan vaiheet

24.06.2023 04:00
Tilaajille