Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Perhe
Kuukausi
"Sodan vuoksi elämä kotona ei ollut enää mahdollista" – Hersonista paenneet Oksana ja Ihor pääsivät perheineen turvaan Kuusamoon ja toimeliaille ukrainalaisille löytyi heti töitä

"Sodan vuoksi elämä kotona ei ollut enää mah­dol­lis­ta" – Her­so­nis­ta paen­neet Oksana ja Ihor pää­si­vät per­hei­neen turvaan Kuu­sa­moon ja toi­me­liail­le uk­rai­na­lai­sil­le löytyi heti töitä

27.11.2022 08:00
Tilaajille
Sunnuntaina vietetään lapsen oikeuksien päivää – auttavassa puhelimessa ja chatissa maratonpäivystys

Sun­nun­tai­na vie­te­tään lapsen oi­keuk­sien päivää – aut­ta­vas­sa pu­he­li­mes­sa ja cha­tis­sa ma­ra­ton­päi­vys­tys

20.11.2022 04:01
Jouko Manninen teki yhdeksän kertaa sen, mitä ei aio tehdä enää koskaan – kadettikoulun kasvatista tuli auttava ja toimeen tarttuva perheenisä

Jouko Man­ni­nen teki yh­dek­sän kertaa sen, mitä ei aio tehdä enää koskaan – ka­det­ti­kou­lun kas­va­tis­ta tuli auttava ja toimeen tart­tu­va per­heen­isä

18.11.2022 12:00 2
Tilaajille
Eduskunnasta: Lapsiperheköyhyys yleistyy – suunta pitää muuttaa
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Lap­si­per­he­köy­hyys yleis­tyy – suunta pitää muuttaa

17.11.2022 11:00 1
Tilaajille
Joulupuu-keräys Posiolla ja Kuusamossa – Keräyksen avulla viedään jouluiloa lapsille, joiden perheessä on taloudellisesti tiukkaa

Jou­lu­puu-ke­räys Po­siol­la ja Kuu­sa­mos­sa – Ke­räyk­sen avulla viedään jou­lu­iloa lap­sil­le, joiden per­hees­sä on ta­lou­del­li­ses­ti tiukkaa

17.11.2022 04:00
Tilaajille
Viiden lapsen isä Kasongo Kakudji opettaa jälkikasvulleen yhteisötaitoja ja rohkeutta oppia uutta: "Tärkeintä muiden ihmisten ja itsensä kunnioittaminen"

Viiden lapsen isä Kasongo Kakudji opettaa jäl­ki­kas­vul­leen yh­tei­sö­tai­to­ja ja roh­keut­ta oppia uutta: "Tär­kein­tä muiden ih­mis­ten ja itsensä kun­nioit­ta­mi­nen"

13.11.2022 04:00
Tilaajille
Isällinen hellä hipaisu pienen rallikuskinalun olkapäälle muistuttaa meitä aikuisia siitä, miten pienetkin myönteiset eleet lasta kohtaan voivat kantaa pitkälle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Isäl­li­nen hellä hipaisu pienen ral­li­kus­kin­alun ol­ka­pääl­le muis­tut­taa meitä ai­kui­sia siitä, miten pie­net­kin myön­tei­set eleet lasta kohtaan voivat kantaa pit­käl­le

13.11.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Pyhänpäivänkynttilän vien haudallesi, jossa et ole, isäni
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Py­hän­päi­vän­kynt­ti­län vien hau­dal­le­si, jossa et ole, isäni

09.11.2022 17:24
Tilaajille
Eino tunnisti kuvasta kolmevuotiaan itsensä – Sievin evakkokuvassa Pätsin perhe Posiolta

Eino tun­nis­ti kuvasta kol­me­vuo­tiaan itsensä – Sievin evak­ko­ku­vas­sa Pätsin perhe Po­siol­ta

31.10.2022 13:56
Tilaajille
Vanhemmat
Arkkitehti Seppo Koutaniemi on kuollut – perhe muistaa surun keskellä perhekeskeisen isän: ”Rakkaus oli asia, joka ympäröi meitä”

Ark­ki­teh­ti Seppo Kou­ta­nie­mi on kuollut – perhe muistaa surun kes­kel­lä per­he­kes­kei­sen isän: ”Rak­kaus oli asia, joka ympäröi meitä”

28.10.2022 12:52 3
Tilaajille
Toimittajalta: Isänpäivä kolkuttelee, mutta pohjimmiltaan se on päivä lapselleni – Nykyisä ei ehkä ole enää se "ainatyömatkalla-daddy"
Mielipidekirjoitus

Toi­mit­ta­jal­ta: Isän­päi­vä kol­kut­te­lee, mutta poh­jim­mil­taan se on päivä lap­sel­le­ni – Nykyisä ei ehkä ole enää se "ai­na­työ­mat­kal­la-dad­dy"

28.10.2022 04:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Työmatkalaiset lasit jäässä, koirat siivottomissa häkeissä ja seurakuntalaisten tasavertainen kohtelu puhuttavat nyt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Työ­mat­ka­lai­set lasit jäässä, koirat sii­vot­to­mis­sa hä­keis­sä ja seu­ra­kun­ta­lais­ten ta­sa­ver­tai­nen kohtelu pu­hut­ta­vat nyt

26.10.2022 14:05
Tilaajille
Viikon kysymys: Miten vietät syyslomaa?

Viikon ky­sy­mys: Miten vietät syys­lo­maa?

26.10.2022 04:00 1
Tilaajille
Poliisi muistuttaa vanhempia lasten ja nuorten somen käytön valvonnasta – "Päätöksen asennettavista sovelluksista tulee aina tehdä aikuisen"

Poliisi muis­tut­taa van­hem­pia lasten ja nuorten somen käytön val­von­nas­ta – "Pää­tök­sen asen­net­ta­vis­ta so­vel­luk­sis­ta tulee aina tehdä ai­kui­sen"

22.10.2022 12:00
Tänään he sanovat toisilleen "tahdon" – Posion kunnanjohtaja Pekka ja Susanna-rakas vihitään vajaan vuoden seurustelun jälkeen: "Kaikki on tuntunut luonnolliselta ja hyvältä, joten ei ole ollut tarvetta jarrutella"

Tänään he sanovat toi­sil­leen "tah­don" – Posion kun­nan­joh­ta­ja Pekka ja Su­san­na-ra­kas vi­hi­tään vajaan vuoden seu­rus­te­lun jäl­keen: "Kaikki on tun­tu­nut luon­nol­li­sel­ta ja hy­väl­tä, joten ei ole ollut tar­vet­ta jar­ru­tel­la"

22.10.2022 10:42 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vau­va­tal­koi­den tu­lok­set alkavat näkyä, mutta ajat ovat muut­tu­neet

19.10.2022 17:00
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Hyvät tavat kau­nis­ta­vat

18.10.2022 16:58
Tilaajille
Toimittajalta: Houkutteleeko raha synnyttämään? Tähänkö on tultu, toivottavasti kuntakentällä ei lähdetä kilpajuoksuun, mikä kunta maksaa eniten lapsenteosta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Hou­kut­te­lee­ko raha syn­nyt­tä­mään? Tähänkö on tultu, toi­vot­ta­vas­ti kun­ta­ken­täl­lä ei lähdetä kil­pa­juok­suun, mikä kunta maksaa eniten lap­sen­teos­ta

17.10.2022 04:00 1
Tilaajille
Kiireelliset sijoitukset lastensuojelussa lisääntyneet Kuusamossa – menoihin puoli miljoonaa lisää: "Sijoituksia ei tarvitse olla montaa kappaletta, kun kustannukset nousevat heti"

Kii­reel­li­set si­joi­tuk­set las­ten­suo­je­lus­sa li­sään­ty­neet Kuu­sa­mos­sa – me­noi­hin puoli mil­joo­naa lisää: "Si­joi­tuk­sia ei tar­vit­se olla montaa kap­pa­let­ta, kun kus­tan­nuk­set nou­se­vat heti"

05.10.2022 04:00 1
Tilaajille

Ka­don­nut kuu­sa­mo­lai­nen löy­ty­nyt me­neh­ty­nee­nä

22.09.2022 14:07 4