Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

mannerheimin lastensuojeluliitto
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta toi brasilialaisen Sarahin ja kuusamolaisen Anun yhteen – Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämän toiminnan tavoitteena on lisätä Kuusamon pitovoimaa

Ys­tä­väk­si maa­han­muut­ta­ja­äi­dil­le -toi­min­ta toi bra­si­lia­lai­sen Sarahin ja kuu­sa­mo­lai­sen Anun yhteen – Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton jär­jes­tä­män toi­min­nan ta­voit­tee­na on lisätä Kuu­sa­mon pi­to­voi­maa

28.12.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: MLL:n koh­taa­mis­paik­ka­toi­min­ta kan­nat­te­lee ja tukee per­hei­tä

29.08.2023 11:00
Tilaajille
MLL: Tekoälyn sisältöihin tulisi saada varoitusmerkintä

MLL: Te­ko­älyn si­säl­töi­hin tulisi saada va­roi­tus­mer­kin­tä

18.08.2023 17:30
Lukijalta: Myös oppilailla on avaimia kiusaamisen ehkäisyyn
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Myös op­pi­lail­la on avaimia kiu­saa­mi­sen eh­käi­syyn

14.02.2023 17:02
Tilaajille
Iisa ja Titta leikkivät tarvittaessa pimeässä: Kuusamon taajamasta löytyy yksi valaistu yleinen leikkikenttä – lapsiperheet toivovat asiaan satsausta kaupungilta

Iisa ja Titta leik­ki­vät tar­vit­taes­sa pi­meäs­sä: Kuu­sa­mon taa­ja­mas­ta löytyy yksi va­lais­tu yleinen leik­ki­kent­tä – lap­si­per­heet toi­vo­vat asiaan sat­saus­ta kau­pun­gil­ta

01.12.2022 04:00 3
Tilaajille
Sunnuntaina vietetään lapsen oikeuksien päivää – auttavassa puhelimessa ja chatissa maratonpäivystys

Sun­nun­tai­na vie­te­tään lapsen oi­keuk­sien päivää – aut­ta­vas­sa pu­he­li­mes­sa ja cha­tis­sa ma­ra­ton­päi­vys­tys

20.11.2022 04:01
Joulunvietto ei ole jokaiselle lapselle iloinen asia, vaan osaa se ahdistaa – MLL:n lasten ja nuorten puhelin ja chat toimivat myös joulun ajan

Jou­lun­viet­to ei ole jo­kai­sel­le lap­sel­le iloinen asia, vaan osaa se ah­dis­taa – MLL:n lasten ja nuorten puhelin ja chat toi­mi­vat myös joulun ajan

11.12.2021 04:00
Koulurauha julistetaan, mutta kuinka se säilytetään? – Tutkija: Kaikki mikä polkee toisen ihmisarvoa on väärinkohtelua

Kou­lu­rau­ha ju­lis­te­taan, mutta kuinka se säi­ly­te­tään? – Tut­ki­ja: Kaikki mikä polkee toisen ih­mis­ar­voa on vää­rin­koh­te­lua

25.08.2021 08:39
Tilaajille

Leik­ki­puis­to­tref­fit ja nuo­tio­ret­ki Kuu­sa­mos­sa: "Kivaa te­ke­mis­tä lap­si­per­heil­le"

18.08.2021 07:00
Tilaajille
"Koulujen useamman viikon joululoma voi kiristää tunnelmaa kotona, jos taustalla on huolia jo pidemmältä ajalta" – MLL:n Lasten ja nuorten puhelin sekä chat vastaavat joululomalla päivittäin

"Kou­lu­jen useam­man viikon jou­lu­lo­ma voi ki­ris­tää tun­nel­maa kotona, jos taus­tal­la on huolia jo pi­dem­mäl­tä ajalta" – MLL:n Lasten ja nuorten puhelin sekä chat vas­taa­vat jou­lu­lo­mal­la päi­vit­täin

13.12.2020 04:00
Tilaajille
Huolet eivät jää kesälomalle – Lasten ja nuorten puhelin avoinna kesällä joka päivä

Huolet eivät jää ke­sä­lo­mal­le – Lasten ja nuorten puhelin avoinna kesällä joka päivä

22.05.2020 10:06
Lapset ensin -keräys tukee paikallisia perheitä – 100-vuotiaan MLL:n perinteinen keräys nyt verkossa

Lapset ensin -keräys tukee pai­kal­li­sia per­hei­tä – 100-vuo­tiaan MLL:n pe­rin­tei­nen keräys nyt ver­kos­sa

05.05.2020 04:00
Kuusamolainen vanhempi haluaa vertaistukensa mieluummin kasvotusten kuin etänä – MLL:n etäkahvila ei saa porukkaa ruudun ääreen: ”Nyt odotetaan vielä muutama kerta”

Kuu­sa­mo­lai­nen van­hem­pi haluaa ver­tais­tu­ken­sa mie­luum­min kas­vo­tus­ten kuin etänä – MLL:n etä­kah­vi­la ei saa po­ruk­kaa ruudun ääreen: ”Nyt odo­te­taan vielä muutama kerta”

28.04.2020 04:00
Tilaajille